małoglowie definicja
Co to jest Małoglowie. Co oznacza nieproporcjonalnie mały w relacji do innych wymiarów ciała.

Czy przydatne?

Definicja Małoglowie

W diecie zastosowanie małoglowie: Małoglowie - stan, gdzie obwód głowy jest nieproporcjonalnie mały w relacji do innych wymiarów ciała. Małogłowie względne może być odziedziczoną po rodzicach albo innych członkach rodziny właściwością, której nie traktujemy jako chorobowej. Małogłowie bezwzględne może towarzyszyć wielu różnym chorobom wrodzonym uwarunkowanym genetycznie albo powstałym we inicjalnym okresie rozwoju (moment okołoporodowy i niemowlęcy). Jego przyczynę można wiązać lub z zaburzeniami rozwoju mózgu, w szczególności półkul mózgowych, lub także z zanikiem pierwotnie prawidłowego mózgu w wyniku różnych stanów chorobowych (na przykład wylewów krwi, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i tym podobne)

Czym jest Małoglowie znaczenie w Słownik składniki M .

Co znaczy Markery:
Słownik Markery - substancje białkowe albo peptydowe występujące w płynach ustrojowych, których obecność i stężenie jest charakterystyczne dla określonej dolegliwości małoglowie.
Co znaczy Muzykoterapia:
Słownik jedna z technik terapeutycznych, służąca w zajęciach grupowych (psychoterapia grupowa) i indywidualnych (psychoterapia indywidualna), gdzie wykorzystuje się wpływ muzyki na ustrój człowieka (w małoglowie.
Co znaczy Mocznik:
Słownik drobnocząsteczkowy, azotowy orodukt końcowy przemiany białek. Powstaje w wątrobie, uwalniany do krwi i usuwany z niej w nerkach do moczu. Mocznik stanowi ok. 80% wydalanego azotu. Synteza mocznika małoglowie.
Co znaczy Mononukleoza ZakaŹna:
Słownik zakaŹna - ostra dolegliwość zakaźna. Etiologia: wirus Epsteina i Barra. Droga zakażenia ? kropelkowa. Przechorowanie pozostawia trwałą odporność. Symptomy: gorączka, zwiększenie węzłów chłonnych małoglowie.
Co znaczy Majaczenie:
Słownik niezbyt głębokie zaburzenia świadomości objawiające się niepokojem ruchowym, lękiem, omamami i iluzjami. Orientacja co do własnej osoby jest na ogół zachowana, z kolei zaburzony jest odbiór otoczenia małoglowie.
  • Dodano:
  • Autor: