małoglowie definicja
Co to jest Małoglowie. Co oznacza nieproporcjonalnie mały w relacji do innych wymiarów ciała.

Czy przydatne?

Definicja Małoglowie

W diecie zastosowanie małoglowie: Małoglowie - stan, gdzie obwód głowy jest nieproporcjonalnie mały w relacji do innych wymiarów ciała. Małogłowie względne może być odziedziczoną po rodzicach albo innych członkach rodziny właściwością, której nie traktujemy jako chorobowej. Małogłowie bezwzględne może towarzyszyć wielu różnym chorobom wrodzonym uwarunkowanym genetycznie albo powstałym we inicjalnym okresie rozwoju (moment okołoporodowy i niemowlęcy). Jego przyczynę można wiązać lub z zaburzeniami rozwoju mózgu, w szczególności półkul mózgowych, lub także z zanikiem pierwotnie prawidłowego mózgu w wyniku różnych stanów chorobowych (na przykład wylewów krwi, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i tym podobne)

Czym jest Małoglowie znaczenie w Słownik składniki M .

Co znaczy Myślenie Intuicyjne:
Słownik ujmowanie stanów rzeczy, zależności i związków nie oparte na świadomym rozumowaniu i przyswojonej wiedzy. Charakterystyczne dla małych dzieci, w dużej mierze wyznaczające sposób poznawania małoglowie.
Co znaczy Mocznik:
Słownik drobnocząsteczkowy, azotowy orodukt końcowy przemiany białek. Powstaje w wątrobie, uwalniany do krwi i usuwany z niej w nerkach do moczu. Mocznik stanowi ok. 80% wydalanego azotu. Synteza mocznika małoglowie.
Co znaczy Menstruacja:
Słownik miesiączka, z angielskiego: period, z łaciny menses); krwawienie miesięczne - fizjologiczne zdarzenie opierające na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy (endometrium) pod wpływem małoglowie.
Co znaczy Marskość:
Słownik przewlekłe zmiany chorobowe niektórych narządów, opierające na zaniku komórek miąższowych i rozroście w ich miejsce tkanki łącznej, co prowadzi do zwłóknienia narządu. Narząd marski staje się twardy małoglowie.
Co znaczy Metanol:
Słownik drzewny, CH3OH, bezbarwna ciecz o charakterystycznym, podobnym do ? etanolu, zapachu; jest bardzo trujący: wypicie kilku do kilkunastu gramów skutkuje ślepotę albo nawet śmierć (dawka śmiertelna małoglowie.
  • Dodano:
  • Autor: