definicja, recesywna, cecha
Co to jest cecha recesywna. Wyjaśnienie nie ujawniający się w obecności allelu dominującego. C.r. ujawnia się tylko u osobników. Co znaczy Recesywna Cecha definicja.

Czy przydatne?

Co to jest cecha recesywna?

Co oznacza: właściwość ustępująca, uwarunkowana poprzez allel recesywny, nie ujawniający się w obecności allelu dominującego. C.r. ujawnia się tylko u osobników homozygotycznych (aa - homozygota recesywna)

Czym jest cecha recesywna znaczenie w Słownik biologia C .