trawers trójkąt testować definicja
Trawers, Trójkąt, Ton, Testować, Tropik, Tracić, Tabor, Transformacja, Tabun, Temat, Trąba, Test.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego T

 • Znaczenie Tercja Definicja: szesnastu punktów typograficznych; 2. różnica wysokości dwóch dźwięków, z których drugi dźwięk w relacji do pierwszego znajduje się na,
 • Znaczenie Toczyć Definicja: w dalszym ciągu; 3. obrabiać coś skrawaniem na tokarce nadając odpowiedni kształt; 4. nadawać kształt wyrobom ceramicznym na obracającym,
 • Znaczenie Transkrypcja Definicja: zasadzie ścisłej odpowiedniości głosek i liter, pisownia fonetyczna; zastępowanie w pisowni wyrazów jednej konwencji graficznej inną; 2,
 • Znaczenie Talent Definicja: umiejętność twórcza; 2. człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczymi; 3. spora jednostka wagowo pieniężna o ciężarze ok. 26 kg,
 • Znaczenie Treść Definicja: odbiorcy dzieło sztuki; 2. fundamentalny, zasadniczy, główny obiekt, składnik czegoś; to co stanowi istotę, sedno czegoś; 3. substancja,
 • Znaczenie Toto Definicja: 1. pogardliwie albo żartobliwie o kimś lub o czym; 2. totalizator sportowy,
 • Znaczenie Tykać Definicja: kontaktu; 2. dotyczyć czego, mieć związek z czym; 3. o niektórych mechanizmach (raczej zegarowych); 4. zwracać się do kogo w formie drugiej,
 • Znaczenie Tężeć Definicja: stały, stawać się gęstym, twardym, ścinać się; 2. stawać się nieruchomym, sztywnym; 3. stawać się mocniejszym, intensywniejszym,
 • Znaczenie Talerz Definicja: kształt, wgłębione w środku, przeznaczone do podawania i jedzenia różnych potraw; 2. biała plama na pośladkach jelenia, daniela i sarny; 3,
 • Znaczenie Translacja Definicja: urządzenie samoczynnie odbierające i powtórnie nadające odebrane sygnały; służące między innymi do wzmocnienia sygnałów, poprawy jakości,
 • Znaczenie Tytuł Definicja: literackiego, naukowego albo poszczególnych jego rozdziałów, nazwa czasopisma, artykułu, również nazwa sztuki teatralnej, filmu, utworu,
 • Znaczenie Torba Definicja: plastyku, stosowany jako opakowanie najczęściej do materiałów sypkich, drobnych; 2. rodzaj worka różnego kształtu, wykonanego z różnych,
 • Znaczenie Topić Definicja: człowieka albo zwierzę, w celu pozbawienia życia; sprawiać, tak aby coś się znalazło pod wodą, poszło na dno; 2. wymieniać ciało stałe w,
 • Znaczenie Tusz Definicja: błyskawicznie schnąca, odznaczająca się nasyconą barwą i połyskiem, zazwyczaj nierozpuszczalna w wodzie, wykorzystywana do kreślenia, do,
 • Znaczenie Tuleja Definicja: zrobiona z papieru, kartonu, blachy i tym podobne; 2. obiekt konstrukcyjny niektórych maszyn, na przykład silników tłokowych, w formie,
 • Znaczenie Tendencja Definicja: skłonność, inklinacja, dyspozycja psychiczna; 2. myśl, idea, teza utworu literackiego, dzieła naukowego, którą autor pragnie przekazać,
 • Znaczenie Temblak Definicja: zawieszona na karku chorego, podtrzymująca i częściowo unieruchamiająca zgiętą w łokciu chorą rękę; 2. pasek z chwaścikiem zawieszony przy,
 • Znaczenie Tympanon Definicja: nawiązującej do antyku wewnętrzne pole trójkątnego frontonu, gładkie albo wypełnione rzeźbą, w architekturze średniowiecznej (romańskiej i,
 • Znaczenie Tło Definicja: którym występują elementy znajdujące się bliżej osoby obserwującej, część obrazu na dalszym planie; 2. jednolita barwa czegoś (tkaniny,
 • Znaczenie Taktyka Definicja: doprowadzić do osiągnięcia określonego celu; 2. część sztuki wojennej, obejmująca teorię i praktykę prowadzenia walki poprzez jednostki,
 • Znaczenie Trójnóg Definicja: starożytności wykorzystywany do palenia wonności i jako podstawa do lampek oliwnych, od renesansu jako ozdobny stolik, podstawa do waz,
 • Znaczenie Tolerancja Definicja: upodobań, czyjegoś postępowania, różniących się od własnych; wyrozumiałość; 2. umiejętność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla,
 • Znaczenie Tor Definicja: jakieś ciało; 2. dwa równoległe ciągi szyn znajdujące się w ustalonej wzajemnej odległości, osadzone na podkładach spoczywających na,
 • Znaczenie Turniej Definicja: prowadzeniu indywidualnej albo grupowej walki, staczanej konno albo pieszo, wg ściśle ustalonych regulaminów, z zachowaniem specjalnego,
 • Znaczenie Terma Definicja: elektryczny do wody dla potrzeb domowych; 2. źródło, którego woda ma temperaturę wyższą od średniej temperatury rocznej danego obszaru,
 • Znaczenie Tarcza Definicja: podłużnej płyty z metalu albo drewna pokryte skórą lub blachą wykorzystywane do osłaniania się przed nieprzyjacielem, stosowane w,
 • Znaczenie Taran Definicja: machina oblężnicza do burzenia murów, której kluczową częścią była belka o żelaznym zakończeniu, niekiedy mającym kształt baraniej głowy; 2,
 • Znaczenie Trąbka Definicja: metalicznej barwie dźwięku i o najwyższej skali w ekipie instrumentów blaszanych; 2. jakikolwiek element zwinięty w rurkę przypominający,
 • Znaczenie Talkowy Definicja: minerałem używanym do produkcji kredek, pudru i jako środek przeciwdziałający sklejaniu się czego; 2. związany z motkiem nici, przędzy,
 • Znaczenie Typ Definicja: pewna seria elementów, ludzi, zjawisk, form; 2. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii, na przykład,
 • Znaczenie Tracz Definicja: kłód drzewa dzięki ręcznej piły; 2. ptak z rzędu blaszkodziobych, charakteryzujący się długim i wąskim dziobem mającym na brzegach ostre,
 • Znaczenie Tytan Definicja: olbrzymów, dzieci Urana (boga nieba) i Gai (bogini ziemi), którzy stoczyli z Zeusem walkę o władzę nad światem i zostali strąceni do,
 • Znaczenie Tablica Definicja: z jakimś napisem albo wykorzystywana do umieszczania na niej jakichś tekstów; 2. szeroka czarna deska, wykorzystywana w klasie albo w sali,
 • Znaczenie Tęgi Definicja: dobry na swoim stanowisku, w swoim zawodzie, w swojej dziedzinie; wartościowy, zdolny; 3. wykonany z siłą, będący symptomem siły fizycznej,
 • Znaczenie Tryb Definicja: załatwiania ustalonych spraw; 2. zęby na kole zębatym albo rowki na walcu albo stożku; 3. kategoria gramatyczna oznaczająca relacja osoby,
 • Znaczenie Tekstura Definicja: pisma gotyckiego wzorowana na ręcznym piśmie średniowiecznych ksiąg religijnych, charakteryzująca się w miarę wąskim rysunkiem i ostrymi,
 • Znaczenie Teza Definicja: fundamentalną dla jakiejś dziedziny, założenie, które ktoś zamierza udowodnić; 2. w logice założenie, twierdzenie wymagające dowodu,
 • Znaczenie Torebka Definicja: małej walizeczki, teczki, koperty, ozdobnie wykończony, regularnie z uchwytem albo uchwytami, stosowany poprzez kobiety do noszenia przy,
 • Znaczenie Teatr Definicja: realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów albo adaptowanych poprzez reżysera, obejmująca także,
 • Znaczenie Trzymać Definicja: pozwalać komuś oddalić się skądś, zmuszać kogoś do pobytu, pozostawania gdzieś; 3. położywszy coś na czymś, w jakimś miejscu, ustawiwszy w,
 • Znaczenie Talia Definicja: część sukni, okrycia i tym podobne przylegająca do fragmentu tułowia; 3. komplet kart do gry; 4. urządzenie złożone z ruchomych bloków i,
 • Znaczenie Tępienie Definicja: 1. wyniszczanie, wyplenianie czego; 2. stawanie się tępym, źle tnącym; 3. stawanie się ograniczonym umysłowo,
 • Znaczenie Tetryczenie Definicja: 1. zrzędzenie; 2. stawanie się człowiekiem zgryźliwym i zgorzkniałym,
 • Znaczenie Trzytonowy Definicja: 1. złożony z trzech tonów; 2. mający wagę trzech ton,
 • Znaczenie Tarka Definicja: 1. płytka blaszana albo plastykowa, z dziurkami o ostrych brzegach, wykorzystywana do tarcia czegoś; 2. owoc tarniny,
 • Znaczenie Takt Definicja: opanowany, nie wywołujący nieporozumień i nie zamierzonych konfliktów z ludźmi; 2. jednostka regularnego podziału metrycznego w utworze,
 • Znaczenie Trampolina Definicja: 1. elastyczna deska umożliwiająca wysokie wybicie się; 2. wieża spadochronowa wykorzystywana skoczkom do ćwiczeń,
 • Znaczenie Trefny Definicja: 1. niezgodny z przepisami Talmudu o zachowaniu czystości pokarmów, niekoszerny; 2. pobudzający do śmiechu, dowcipny, zabawny,
 • Znaczenie Tram Definicja: której spoczywają słupy podtrzymujące konstrukcję dachu; 2. przyrząd gimnastyczny w kształcie poziomej belki, wykorzystywany do wykonywania,
 • Znaczenie Trawiarka Definicja: 1. maszyna do ścinania trawy; 2. maszyna do wytrawiania powierzchni elementów kwasem,
 • Znaczenie Trasa Definicja: komunikacyjna; 2. droga do przebycia, droga, którą się przebywa; 3. linia wytyczona w terenie albo naniesiona na mapę, wyznaczająca na,
 • Znaczenie Tambur Definicja: wspiera się kopuła; 2. część składowa trzonu kolumny; 3. dawny instrument perkusyjny, rodzaj bębna; 4. instrument muzyczny, rodzaj cytry,
 • Znaczenie Tantiema Definicja: nadzorczych i komisji rewizyjnych w zyskach przedsiębiorstwa; 2. określony w procentach udział autora w dochodzie z wystawienia jego sztuki,
 • Znaczenie Tara Definicja: wykorzystywana do tarcia bielizny w trakcie prania; 2. waga opakowania towaru, różnica pomiędzy wagą towaru w opakowaniu i bez opakowania,
 • Znaczenie Tantalowy Definicja: 1. związany z cierpieniami Tantala, postaci z mitologii greckiej; 2. związany z pierwiastkiem chemicznym o symbolu Ta,
 • Znaczenie Tama Definicja: kamieni, betonu i tym podobne wznoszona przy regulacji rzeki, na przykład w celu przesunięcia jej koryta, ochrony brzegu; 2. budowla,
 • Znaczenie Taras Definicja: otoczona balustradą, umieszczona na parterze, na piętrze albo na płaskim dachu; 2. naturalne albo sztuczne schodkowe wzniesienie terenu,
 • Znaczenie Taryfa Definicja: 1. urzędowo ustalone i ogłoszone kolekcja stawek opłat albo cen za usługi; 2. taksówka,
 • Znaczenie Tragedia Definicja: konflikt moralny, ideowy, psychologiczny, prowadzący nieuchronnie do klęski bohatera; 2. wydarzenie, przypadek, przeżycie budzące rozpacz,
 • Znaczenie Taśma Definicja: tworzyw sztucznych i tym podobne, o różnorodnym wykorzystaniu; 2. wstęga przeciągnięta wzdłuż mety biegu, przerywana poprzez zwycięzcę,
 • Znaczenie Termin Definicja: być wykonana, czas wyznaczony na wykonanie jakiejś czynności, na dopełnienie jakichś warunków; 2. słowo albo połączenie wyrazowe o,
 • Znaczenie Tempo Definicja: czynność, z jaką się coś odbywa; 2. takt, rytm, wg którego wykonuje się pewne ruchy, wedle którym coś się dzieje; 3. stopień szybkości,
 • Znaczenie Teren Definicja: jej rzeźbą i pokryciem; miejsce występowania, zasięgu, odbywania się czegoś; 2. region podległy komuś, czemuś, objęty sferą czyjegoś,
 • Znaczenie Tetra Definicja: rozpuszczalnik i środek przeciwpożarowy (na przykład w gaśnicach); 2. biała, luźna tkanina bawełniana stosowana raczej na pieluszki,
 • Znaczenie Termit Definicja: 1. ferromit, mieszanina tlenków żelaza i glinu do spawania i jako bojowy środek zapalający; 2. owad tropikalny żyjący w rojach,
 • Znaczenie Terminator Definicja: majstra; 2. linia odgraniczająca część powierzchni ciała niebieskiego oświetloną poprzez Słońce od części nie oświetlonej; 3. imię,
 • Znaczenie Teczka Definicja: przeznaczona do przenoszenia różnych elementów, w szczególności książek, zeszytów, akt; 2. okładka papierowa, tekturowa, plastykowa z,
 • Znaczenie Tchórz Definicja: strachu i nie potrafiący zapanować nad nim, gdy zachodzi potrzeba działania; 2. ssak drapieżny z rodz. łasicowatych, o cennym, kasztanowym,
 • Znaczenie Tarczówka Definicja: 1. obrabiarka do piłowania drewna, gdzie mają wykorzystanie piły tarczowe; 2. pluskwiak równoskrzydły drapieżny, tępiący szkodniki leśne,
 • Znaczenie Tartan Definicja: wytrzymałości stosowane do wykładania bieżni, rozbiegów i rzutni na stadionach sportowych; 2. szkocka tkanina wełniana w różnobarwną kratę,
 • Znaczenie Targ Definicja: się w określone dni tygodnia na wydzielonym miejscu; 2. spór o cenę pomiędzy kupującym, który chce zapłacić jak najmniej, a sprzedającym,
 • Znaczenie Tłuszczenie Definicja: 1. pokrywanie tłuszczem, plamienie tłuszczem; 2. stawanie się tłustym, tycie,
 • Znaczenie Tonowy Definicja: 1. mający ciężar równy jednej tonie; 2. związany z białą glinką do malowania sufitów i ścian,
 • Znaczenie Tętnić Definicja: 1. powodować powstawanie głuchego, rytmicznego odgłosu kroków człowieka albo zwierzęcia; 2. o krwi w tętnicach płynącej rytmicznym ruchem,
 • Znaczenie Tężenie Definicja: 1. napinanie, na przykład mięśni poprzez atletę; 2. krzepnięcie, ścinanie się,
 • Znaczenie Trasować Definicja: 1. wytyczać kierunek drogi w terenie albo na mapie; 2. przekazywać płatność weksla, obarczać kogo płatnością weksla,
 • Znaczenie Tkacz Definicja: tkanin; robotnik w tkalni; 2. ptak z rodz. wikłaczy, budujący gniazda tkane z włókien roślinnych, towarzyszy stadom bawołów, wyjada im,
 • Znaczenie Tępota Definicja: 1. brak inteligencji, umiejętności, ograniczoność umysłu, głupota; 2. brak energii, apatia, bierność, obojętność, odrętwienie, otępienie,
 • Znaczenie Toaleta Definicja: mycie, czesanie się, ubieranie się, strojenie się i tym podobne; 3. umywalnia, klozet w lokalu publicznym,
 • Znaczenie Tlenowiec Definicja: jedynie w obecności tlenu atmosferycznego; 2. pierwiastek chemiczny należący do VI ekipy głównej układu okresowego,
 • Znaczenie Tramp Definicja: towarowy odbywający nieregularne rejsy do różnych portów w zależności od potrzeb i możliwości przewozowych,
 • Znaczenie Tonik Definicja: 1. mały ton; 2. napój tonizujący,
 • Znaczenie Topos Definicja: podstawa rozumowania, utarty, ogólnie przyjęty sąd; 2. konwencjonalny motyw i obraz, elementarna cząstka tematyczno stylistyczna,
 • Znaczenie Toczek Definicja: glon o tworzący kuliste ruchome kolonie; 3. wózek kolejki wiszącej, przesuwający się po linie nośnej; 4. koło garncarskie,
 • Znaczenie Tłuk Definicja: 1. narzędzie z kamienia stosowane w dawnych czasach do rozbijania, tłuczenia, obrabiania czegoś; 2. człowiek niewiele rozgarnięty, tępak,
 • Znaczenie Tłumić Definicja: likwidacji czegoś; 2. opanowywać jakiś odruch, nie okazywać po sobie czegoś; 3. sprawiać, iż coś jest niewiele słyszalne, uniemożliwiać,
 • Znaczenie Tłumik Definicja: albo stłumienie, a również zmianę barwy dźwięku w instrumencie muzycznym; 2. urządzenie zmniejszające hałas wywoływany poprzez gazy,
 • Znaczenie Tłok Definicja: rzadziej jakichś elementów; 2. obiekt silnika parowego, spalinowego, pompy i tym podobne, mający kształt walca albo krążka, poruszający się,
 • Znaczenie Tłuc Definicja: rozgniatać coś, niszczyć coś poprzez uderzanie, rzucanie; 2. mocno uderzać w coś, o coś, powodując powstawanie silnego odgłosu; 3. bić,
 • Znaczenie Toń Definicja: 1. region wód, w szczególności głębokich, oddalonych od brzegów; 2. część jeziora będąca rejonem połowów ryb narzędziami ciągnionymi,
 • Znaczenie Tok Definicja: czegoś; 2. ciąg, układ przedmiotów metrycznych w wierszu; 3. charakterystyczne zachowanie się niektórych ptaków, na przykład głuszców,
 • Znaczenie Trap Definicja: wykorzystywane do wchodzenia na pokład i schodzenia z niego; również schodki łączące różne pokłady statku; 2. ruchoma część podłogi,
 • Znaczenie Torowiec Definicja: z układaniem, naprawą i konserwacją torów tramwajowych, kolejowych; 2. kolarz, motocyklista i tym podobne biorący udział w wyścigach na,
 • Znaczenie Trzonek Definicja: 1. rękojeść, uchwyt, rączka; 2. część grzybni wytwarzająca konidia wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego,
 • Znaczenie Tradycja Definicja: poglądy, informacje przechodzące z pokolenia na pokolenie; 2. przekaz prawd wiary pochodzący od ustnego nauczania Jezusa Chrystusa i,
 • Znaczenie Tragizm Definicja: prowadząca do nieuniknionej klęski jednostkę wartościowszą, uczestniczącą w konflikcie; 2. splot nieszczęśliwych okoliczności stwarzających,
 • Znaczenie Torowy Definicja: przedmiotu, 2. trasa przeznaczona do rozgrywania zawodów sportowych, 3. ciąg ułożonych szyn; 4. związany z pierwiastkiem chemicznym o,
 • Znaczenie Trabant Definicja: Niemczech (NRD) popularnych, małolitrażowych samochodów osobowych o silniku dwusuwowym; 2. w średniowieczu żołnierz należący do straży,
 • Znaczenie Trafiać Definicja: znajdować drogę dokądś, docierać gdzieś nie błądząc; 3. otrzymać się dokądś, dotrzeć gdzieś, znaleźć się gdzieś; 4. zjawić się gdzieś w,
 • Znaczenie Trał Definicja: worka ciągniona za statkiem po dnie morza; 2. urządzenie przymocowywane naprzód czołgu wykorzystywane do rozminowywania terenu,
 • Znaczenie Traktat Definicja: charakterze politycznym, handlowym i tym podobne zawierana w sposób oficjalny i uroczysty; 2. dzieło, rozprawa naukowa,
 • Znaczenie Trakt Definicja: 1. szlak komunikacyjny; droga, gościniec; 2. ciąg pomieszczeń w budynku, umieszczonych na jednej osi; 3. ciąg, bieg, tok,
 • Znaczenie Trajkot Definicja: 1. szybkie, głośne mówienie, paplanie; 2. odgłosy strzałów, pracy silnika,
 • Znaczenie Towarzysz Definicja: 1. ten, kto komuś towarzyszy, jest przy kimś aktualny, przebywa z kimś, spędza z kimś czas; 2. członek partii, organizacji robotniczej,
 • Znaczenie Trzon Definicja: część czegoś; 2. najgrubsza i najszersza część macicy, zaczynająca się ponad ujść jajowodów macicznych; 3. kluczowa część kolumny, słup; 4,
 • Znaczenie Trójca Definicja: powiązanych ze sobą na zasadzie pochodzenia, pokrewieństwa albo rodzaju działalności, występująca w wielu religiach,
 • Znaczenie Trop Definicja: albo śniegu; 2. słowo albo zdanie o znaczeniu przenośnym, wchodzące w skład jakiegoś zwrotu lub tworzące go,
 • Znaczenie Trącić Definicja: 1. lekko uderzyć; 2. wydzielać słabą, niemiłą woń,
 • Znaczenie Tryumf Definicja: duma, zadowolenie z odniesionego zwycięstwa, sukcesu; 3. w starożytnym Rzymie uroczysty wjazd zwycięskiego wodza do stolicy; potem także,
 • Znaczenie Trojaczek Definicja: 1. troje dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu; 2. połączone trzy garnuszki,
 • Znaczenie Trefić Definicja: 1. układać włosy w loki, fryzować; 2. uczynić trefnym,
 • Znaczenie Trzaskać Definicja: coś albo czymś powodując powstawanie trzasku; 2. wydawać charakterystyczny suchy odgłos; 3. robić coś bardzo błyskawicznie, sprawnie,
 • Znaczenie Trzpień Definicja: osadzania, umocowywania czegoś; 2. wydłużona, centralna część jakiegoś przedmiotu; 3. część zamku, sztyft, na który wkłada się klucz,
 • Znaczenie Tryton Definicja: kwinty zmniejszonej równa trzem całym tonom; 2. złożony z trzech tonów; 3. jądro trytu, ciężkiego izotopu wodoru,
 • Znaczenie Trybunał Definicja: albo szczególnym znaczeniu; 2. w dawnej Polsce od 1578 roku: stanowy sąd szlachecki drugiej i ostatniej instancji, rozpatrujący apelacje od,
 • Znaczenie Trzęsionka Definicja: ze zdenerwowania albo w trakcie jazdy po złej, wyboistej drodze; 2. słoma pomieszana z sianem stosowana jako pokarm dla bydła,
 • Znaczenie Truć Definicja: wywołującą chorobę albo śmierć; 2. mówić, zazwyczaj długo, rzeczy oczywiste w sposób męczący słuchacza, ględzić,
 • Znaczenie Tren Definicja: poważnym, poświęcone opłakiwaniu czyjejś śmierci; 2. długi ogon sukni damskiej ciągnący się po ziemi; 3. dawniej. tabor wojskowy,
 • Znaczenie Trusia Definicja: 1. królik; 2. człowiek bojaźliwy, cichy, milczący,
 • Znaczenie Trybuna Definicja: przedstawicieli władz w trakcie defilady, pochodu, manifestacji; 2. miejsce dla widzów (na stadionie, w cyrku i tym podobne) wznoszące się,
 • Znaczenie Troska Definicja: sytuacją albo przewidywaniem, możliwością zaistnienia takiej sytuacji; 2. dbałość o coś, zabieganie o coś,
 • Znaczenie Tyk Definicja: 1. jedno tyknięcie, na przykład zegara; 2. gęste matowe czerwone płótno stosowane na wsypy,
 • Znaczenie Tykać Się Definicja: 1. brać się do czego, zajmować się czym; 2. mówić sobie wzajemnie ty,
 • Znaczenie Tuszować Definicja: 2. starać się coś zbagatelizować, łagodzić jakieś przykre kwestie, wrażenia; zacierać jakieś fakty w obawie przed kompromitacją, skandalem,
 • Znaczenie Tygrys Definicja: ubarwieniu od jasnożółtego do rdzawobrunatnego w czarne pręgi; 2. w momencie II wojny światowej czołg niemiecki ciężkiego typu,
 • Znaczenie Tunel Definicja: ziemią albo wykute w skale, odpowiednio obudowane, wykonane w celu przeprowadzenia linii komunikacyjnej, na przykład drogi, torów,
 • Znaczenie Tuman Definicja: 1. kłęby czegoś sypkiego, lotnego unoszące się w powietrzu; 2. człowiek tępy, ciężko myślący,
 • Znaczenie Tunika Definicja: sukni; 2. spodnia szata z lekkiej, nie barwionej tkaniny wełnianej, zazwyczaj bez rękawów, noszona poprzez mężczyzn i kobiety w,
 • Znaczenie Tumanienie Definicja: 1. mącenie komuś w głowie, mamienie, ogłupianie; 2. stawanie się tumanem, głupienie,
 • Znaczenie Tupet Definicja: granicząca z bezczelnością; 2. półperuka nakrywająca wierzch głowy nad czołem, służąca między innymi w teatrze,
 • Znaczenie Twardziel Definicja: pniach drzew, znajdująca się pomiędzy bielem a rdzeniem, złożona z komórek martwych, nie biorąca udziału w przewodzeniu wody; 2. człowiek,
 • Znaczenie Tusza Definicja: racji na wielkość, zazwyczaj pełna, dość otyła; 2. ubite zwierzę rzeźne hodowlane po wstępnej obróbce poubojowej,
 • Znaczenie Tyran Definicja: wymuszający posłuszeństwo, narzucający otoczeniu własną wolę; 2. w starożytnej Grecji jedynowładca, który dochodził do władzy poprzez,
 • Znaczenie Tyka Definicja: jelenia, daniela i sarny jedna z dwóch odnóg wyrastających z czaszki; 3. symbol nawigacyjny w formie drąga z wiechą, kulą i tym podobne do,
 • Znaczenie Tulić Definicja: coś do siebie, trzymać w objęciach, w uścisku; 2. zbliżać, przyciskać, przykładać do czegoś; 3. zwijać, kulić, podginać,
 • Znaczenie Top Definicja: 1. topienie metali; 2. wytwór wytopu; 3. wierzchołek kolumny masztu; 4. być u szczytu sławy,
 • Znaczenie Test Definicja: ujmowane są ilościowo, służąca w celu uzyskania odpowiedzi na określone pytania; 2. obraz kontrolny w odbiorniku telewizyjnym,
 • Znaczenie Trąba Definicja: bezstroikowy; 2. gwałtowny wir powietrza powstający w chmurze burzowej, mający postać kolumny albo leja zwisającego z chmury i sięgającego,
 • Znaczenie Temat Definicja: fundamentalną myśl, element rozmowy, pracy, utworu, dzieła; wątek; 2. część wyrazu wyodrębniona poprzez oddzielenie końcówek przypadkowych,
 • Znaczenie Tabun Definicja: 1. stado dzikich stepowych koni; 2. trwała substancja trująca stosowana jako gaz bojowy,
 • Znaczenie Transformacja Definicja: przekształcenie; 2. przekształcenie wyrazu opierające na jego przejściu z jednej kategorii mowy do drugiej, na przykład od czasownika,
 • Znaczenie Tabor Definicja: towarów; 2. zespół środków transportowych wiozących zaopatrzenie dla wojska, na przykład żywność, amunicję; 3. większa ekipa ludzi,
 • Znaczenie Tracić Definicja: kogoś, czegoś, 2. ponosić stratę materialną, być poszkodowanym na czymś; 3. nie wykorzystywać czegoś, marnować coś; 4. wydawać się gorszym,
 • Znaczenie Tropik Definicja: gorącym i na ogół wilgotnym, leżący pomiędzy zwrotnikami Raka i Koziorożca; 2. lekka, cienka tkanina z wełny łączonej z przędzą z włókien,
 • Znaczenie Testować Definicja: testamentowym; 2. nadawać spoinie zewnętrznej w murze nie tynkowanym określony kształt i barwę; 3. badać kogo, co dzięki testu,
 • Znaczenie Ton Definicja: harmoniczne proste jakiegoś źródła dźwięku; 2. miara odległości pomiędzy dźwiękami skali; 3. jakość brzmienia głosu albo instrumentu; 4,
 • Znaczenie Trójkąt Definicja: punktów (wierzchołków) płaszczyzny nie leżących na jednej prostej i z trzech odcinków (boków) prostoliniowych łączących te punkty; 2. to,
 • Znaczenie Trawers Definicja: prowadzące od brzegu w kierunku głębokiego miejsca w korycie rzeki; 2. lot poziomy po kursie skośnym do linii symetrii samolotu.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Trawers, Trójkąt, Ton, Testować, Tropik, Tracić, Tabor, Transformacja, Tabun, Temat, Trąba, Test, Top, Tulić, Tyka, Tyran, Tusza, Twardziel, Tupet, Tumanienie znaczenie.

Co to jest Trawers, Trójkąt, Ton, Testować, Tropik, Tracić, Tabor wyjaśnienie.