trawers trójkąt testować definicja
Trawers, Trójkąt, Ton, Testować, Tropik, Tracić, Tabor, Transformacja, Tabun, Temat, Trąba, Test.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego T

 • Znaczenie Tercja Pisownia o wielkości szesnastu punktów typograficznych; 2. różnica wysokości dwóch dźwięków, z których drugi dźwięk w relacji do pierwszego co to jest.
 • Znaczenie Toczyć Pisownia posuwać coś; 2. czynić coś w dalszym ciągu; 3. obrabiać coś skrawaniem na tokarce nadając odpowiedni kształt; 4. nadawać kształt wyrobom definicja.
 • Znaczenie Transkrypcja Pisownia pisowni opartej na zasadzie ścisłej odpowiedniości głosek i liter, pisownia fonetyczna; zastępowanie w pisowni wyrazów jednej konwencji co znaczy.
 • Znaczenie Talent Pisownia nieprzeciętna umiejętność twórcza; 2. człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczymi; 3. spora jednostka wagowo pieniężna o ciężarze słownik.
 • Znaczenie Treść Pisownia co przekazuje odbiorcy dzieło sztuki; 2. fundamentalny, zasadniczy, główny obiekt, składnik czegoś; to co stanowi istotę, sedno czegoś; 3 znaczenie.
 • Znaczenie Toto Pisownia 1. pogardliwie albo żartobliwie o kimś lub o czym; 2. totalizator sportowy czym jest.
 • Znaczenie Tykać Pisownia do bezpośredniego kontaktu; 2. dotyczyć czego, mieć związek z czym; 3. o niektórych mechanizmach (raczej zegarowych); 4. zwracać się do co to jest.
 • Znaczenie Tężeć Pisownia stanu ciekłego w stan stały, stawać się gęstym, twardym, ścinać się; 2. stawać się nieruchomym, sztywnym; 3. stawać się mocniejszym definicja.
 • Znaczenie Talerz Pisownia mające okrągły kształt, wgłębione w środku, przeznaczone do podawania i jedzenia różnych potraw; 2. biała plama na pośladkach jelenia co znaczy.
 • Znaczenie Translacja Pisownia radiofonii i telewizji urządzenie samoczynnie odbierające i powtórnie nadające odebrane sygnały; służące między innymi do wzmocnienia słownik.
 • Znaczenie Tytuł Pisownia książki, dzieła literackiego, naukowego albo poszczególnych jego rozdziałów, nazwa czasopisma, artykułu, również nazwa sztuki teatralnej znaczenie.
 • Znaczenie Torba Pisownia woreczek z papieru albo plastyku, stosowany jako opakowanie najczęściej do materiałów sypkich, drobnych; 2. rodzaj worka różnego kształtu czym jest.
 • Znaczenie Topić Pisownia zanurzać w wodzie człowieka albo zwierzę, w celu pozbawienia życia; sprawiać, tak aby coś się znalazło pod wodą, poszło na dno; 2 co to jest.
 • Znaczenie Tusz Pisownia pigmentowa, błyskawicznie schnąca, odznaczająca się nasyconą barwą i połyskiem, zazwyczaj nierozpuszczalna w wodzie, wykorzystywana do definicja.
 • Znaczenie Tuleja Pisownia rozszerzona na jednym końcu, zrobiona z papieru, kartonu, blachy i tym podobne; 2. obiekt konstrukcyjny niektórych maszyn, na przykład co znaczy.
 • Znaczenie Tendencja Pisownia określonym kierunku; skłonność, inklinacja, dyspozycja psychiczna; 2. myśl, idea, teza utworu literackiego, dzieła naukowego, którą autor słownik.
 • Znaczenie Temblak Pisownia trójkątna chusta zawieszona na karku chorego, podtrzymująca i częściowo unieruchamiająca zgiętą w łokciu chorą rękę; 2. pasek z chwaścikiem znaczenie.
 • Znaczenie Tympanon Pisownia antycznej i nawiązującej do antyku wewnętrzne pole trójkątnego frontonu, gładkie albo wypełnione rzeźbą, w architekturze średniowiecznej czym jest.
 • Znaczenie Tło Pisownia przestrzeni, przed którym występują elementy znajdujące się bliżej osoby obserwującej, część obrazu na dalszym planie; 2. jednolita barwa co to jest.
 • Znaczenie Taktyka Pisownia postępowania, mająca doprowadzić do osiągnięcia określonego celu; 2. część sztuki wojennej, obejmująca teorię i praktykę prowadzenia walki definicja.
 • Znaczenie Trójnóg Pisownia nogach, w starożytności wykorzystywany do palenia wonności i jako podstawa do lampek oliwnych, od renesansu jako ozdobny stolik, podstawa co znaczy.
 • Znaczenie Tolerancja Pisownia czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania, różniących się od własnych; wyrozumiałość; 2. umiejętność żywego organizmu do słownik.
 • Znaczenie Tor Pisownia których porusza się jakieś ciało; 2. dwa równoległe ciągi szyn znajdujące się w ustalonej wzajemnej odległości, osadzone na podkładach znaczenie.
 • Znaczenie Turniej Pisownia opierające na prowadzeniu indywidualnej albo grupowej walki, staczanej konno albo pieszo, wg ściśle ustalonych regulaminów, z zachowaniem czym jest.
 • Znaczenie Terma Pisownia grzejnik gazowy albo elektryczny do wody dla potrzeb domowych; 2. źródło, którego woda ma temperaturę wyższą od średniej temperatury co to jest.
 • Znaczenie Tarcza Pisownia kształcie okrągłej albo podłużnej płyty z metalu albo drewna pokryte skórą lub blachą wykorzystywane do osłaniania się przed definicja.
 • Znaczenie Taran Pisownia i średniowieczu machina oblężnicza do burzenia murów, której kluczową częścią była belka o żelaznym zakończeniu, niekiedy mającym kształt co znaczy.
 • Znaczenie Trąbka Pisownia blaszany o jasnej, metalicznej barwie dźwięku i o najwyższej skali w ekipie instrumentów blaszanych; 2. jakikolwiek element zwinięty w słownik.
 • Znaczenie Talkowy Pisownia krzemianem magnezu, minerałem używanym do produkcji kredek, pudru i jako środek przeciwdziałający sklejaniu się czego; 2. związany z znaczenie.
 • Znaczenie Typ Pisownia któremu odpowiada pewna seria elementów, ludzi, zjawisk, form; 2. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii czym jest.
 • Znaczenie Tracz Pisownia zajmujący się piłowaniem kłód drzewa dzięki ręcznej piły; 2. ptak z rzędu blaszkodziobych, charakteryzujący się długim i wąskim dziobem co to jest.
 • Znaczenie Tytan Pisownia greckiej każdy z olbrzymów, dzieci Urana (boga nieba) i Gai (bogini ziemi), którzy stoczyli z Zeusem walkę o władzę nad światem i zostali definicja.
 • Znaczenie Tablica Pisownia zazwyczaj czworokątna, z jakimś napisem albo wykorzystywana do umieszczania na niej jakichś tekstów; 2. szeroka czarna deska co znaczy.
 • Znaczenie Tęgi Pisownia tuszę, otyły, gruby; 2. dobry na swoim stanowisku, w swoim zawodzie, w swojej dziedzinie; wartościowy, zdolny; 3. wykonany z siłą, będący słownik.
 • Znaczenie Tryb Pisownia porządek, zwyczaj załatwiania ustalonych spraw; 2. zęby na kole zębatym albo rowki na walcu albo stożku; 3. kategoria gramatyczna znaczenie.
 • Znaczenie Tekstura Pisownia odmiana drukarskiego pisma gotyckiego wzorowana na ręcznym piśmie średniowiecznych ksiąg religijnych, charakteryzująca się w miarę wąskim czym jest.
 • Znaczenie Teza Pisownia zawierające treść fundamentalną dla jakiejś dziedziny, założenie, które ktoś zamierza udowodnić; 2. w logice założenie, twierdzenie co to jest.
 • Znaczenie Torebka Pisownia element w kształcie małej walizeczki, teczki, koperty, ozdobnie wykończony, regularnie z uchwytem albo uchwytami, stosowany poprzez kobiety definicja.
 • Znaczenie Teatr Pisownia polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów albo adaptowanych poprzez reżysera co znaczy.
 • Znaczenie Trzymać Pisownia wypuszczać; 2. nie pozwalać komuś oddalić się skądś, zmuszać kogoś do pobytu, pozostawania gdzieś; 3. położywszy coś na czymś, w jakimś słownik.
 • Znaczenie Talia Pisownia nad biodrami; 2. część sukni, okrycia i tym podobne przylegająca do fragmentu tułowia; 3. komplet kart do gry; 4. urządzenie złożone z znaczenie.
 • Znaczenie Tępienie Pisownia 1. wyniszczanie, wyplenianie czego; 2. stawanie się tępym, źle tnącym; 3. stawanie się ograniczonym umysłowo czym jest.
 • Znaczenie Tetryczenie Pisownia 1. zrzędzenie; 2. stawanie się człowiekiem zgryźliwym i zgorzkniałym co to jest.
 • Znaczenie Trzytonowy Pisownia 1. złożony z trzech tonów; 2. mający wagę trzech ton definicja.
 • Znaczenie Tarka Pisownia 1. płytka blaszana albo plastykowa, z dziurkami o ostrych brzegach, wykorzystywana do tarcia czegoś; 2. owoc tarniny co znaczy.
 • Znaczenie Takt Pisownia zachowania się w sposób opanowany, nie wywołujący nieporozumień i nie zamierzonych konfliktów z ludźmi; 2. jednostka regularnego podziału słownik.
 • Znaczenie Trampolina Pisownia 1. elastyczna deska umożliwiająca wysokie wybicie się; 2. wieża spadochronowa wykorzystywana skoczkom do ćwiczeń znaczenie.
 • Znaczenie Trefny Pisownia 1. niezgodny z przepisami Talmudu o zachowaniu czystości pokarmów, niekoszerny; 2. pobudzający do śmiechu, dowcipny, zabawny czym jest.
 • Znaczenie Tram Pisownia wiązania dachowego, na której spoczywają słupy podtrzymujące konstrukcję dachu; 2. przyrząd gimnastyczny w kształcie poziomej belki co to jest.
 • Znaczenie Trawiarka Pisownia 1. maszyna do ścinania trawy; 2. maszyna do wytrawiania powierzchni elementów kwasem definicja.
 • Znaczenie Trasa Pisownia komunikacyjny, linia komunikacyjna; 2. droga do przebycia, droga, którą się przebywa; 3. linia wytyczona w terenie albo naniesiona na mapę co znaczy.
 • Znaczenie Tambur Pisownia część muru, na której wspiera się kopuła; 2. część składowa trzonu kolumny; 3. dawny instrument perkusyjny, rodzaj bębna; 4. instrument słownik.
 • Znaczenie Tantiema Pisownia zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych w zyskach przedsiębiorstwa; 2. określony w procentach udział autora w dochodzie z znaczenie.
 • Znaczenie Tara Pisownia drewnianej ramie wykorzystywana do tarcia bielizny w trakcie prania; 2. waga opakowania towaru, różnica pomiędzy wagą towaru w opakowaniu czym jest.
 • Znaczenie Tantalowy Pisownia 1. związany z cierpieniami Tantala, postaci z mitologii greckiej; 2. związany z pierwiastkiem chemicznym o symbolu Ta co to jest.
 • Znaczenie Tama Pisownia formie wału z piasku, kamieni, betonu i tym podobne wznoszona przy regulacji rzeki, na przykład w celu przesunięcia jej koryta, ochrony definicja.
 • Znaczenie Taras Pisownia część budynku, otoczona balustradą, umieszczona na parterze, na piętrze albo na płaskim dachu; 2. naturalne albo sztuczne schodkowe co znaczy.
 • Znaczenie Taryfa Pisownia 1. urzędowo ustalone i ogłoszone kolekcja stawek opłat albo cen za usługi; 2. taksówka słownik.
 • Znaczenie Tragedia Pisownia dramatyczny przedstawiający konflikt moralny, ideowy, psychologiczny, prowadzący nieuchronnie do klęski bohatera; 2. wydarzenie, przypadek znaczenie.
 • Znaczenie Taśma Pisownia wykonane z tkaniny, gumy, tworzyw sztucznych i tym podobne, o różnorodnym wykorzystaniu; 2. wstęga przeciągnięta wzdłuż mety biegu czym jest.
 • Znaczenie Termin Pisownia jakaś czynność powinna być wykonana, czas wyznaczony na wykonanie jakiejś czynności, na dopełnienie jakichś warunków; 2. słowo albo co to jest.
 • Znaczenie Tempo Pisownia się wykonuje jakąś czynność, z jaką się coś odbywa; 2. takt, rytm, wg którego wykonuje się pewne ruchy, wedle którym coś się dzieje; 3 definicja.
 • Znaczenie Teren Pisownia powierzchni ziemi wspólnie z jej rzeźbą i pokryciem; miejsce występowania, zasięgu, odbywania się czegoś; 2. region podległy komuś, czemuś co znaczy.
 • Znaczenie Tetra Pisownia węgla służący jako rozpuszczalnik i środek przeciwpożarowy (na przykład w gaśnicach); 2. biała, luźna tkanina bawełniana stosowana raczej słownik.
 • Znaczenie Termit Pisownia 1. ferromit, mieszanina tlenków żelaza i glinu do spawania i jako bojowy środek zapalający; 2. owad tropikalny żyjący w rojach znaczenie.
 • Znaczenie Terminator Pisownia naukę rzemiosła u majstra; 2. linia odgraniczająca część powierzchni ciała niebieskiego oświetloną poprzez Słońce od części nie czym jest.
 • Znaczenie Teczka Pisownia torba z krótkim uchwytem, przeznaczona do przenoszenia różnych elementów, w szczególności książek, zeszytów, akt; 2. okładka papierowa co to jest.
 • Znaczenie Tchórz Pisownia ulegający uczuciu strachu i nie potrafiący zapanować nad nim, gdy zachodzi potrzeba działania; 2. ssak drapieżny z rodz. łasicowatych, o definicja.
 • Znaczenie Tarczówka Pisownia 1. obrabiarka do piłowania drewna, gdzie mają wykorzystanie piły tarczowe; 2. pluskwiak równoskrzydły drapieżny, tępiący szkodniki leśne co znaczy.
 • Znaczenie Tartan Pisownia elastyczności i wytrzymałości stosowane do wykładania bieżni, rozbiegów i rzutni na stadionach sportowych; 2. szkocka tkanina wełniana w słownik.
 • Znaczenie Targ Pisownia towarów odbywające się w określone dni tygodnia na wydzielonym miejscu; 2. spór o cenę pomiędzy kupującym, który chce zapłacić jak znaczenie.
 • Znaczenie Tłuszczenie Pisownia 1. pokrywanie tłuszczem, plamienie tłuszczem; 2. stawanie się tłustym, tycie czym jest.
 • Znaczenie Tonowy Pisownia 1. mający ciężar równy jednej tonie; 2. związany z białą glinką do malowania sufitów i ścian co to jest.
 • Znaczenie Tętnić Pisownia 1. powodować powstawanie głuchego, rytmicznego odgłosu kroków człowieka albo zwierzęcia; 2. o krwi w tętnicach płynącej rytmicznym ruchem definicja.
 • Znaczenie Tężenie Pisownia 1. napinanie, na przykład mięśni poprzez atletę; 2. krzepnięcie, ścinanie się co znaczy.
 • Znaczenie Trasować Pisownia 1. wytyczać kierunek drogi w terenie albo na mapie; 2. przekazywać płatność weksla, obarczać kogo płatnością weksla słownik.
 • Znaczenie Tkacz Pisownia zajmujący się towarem tkanin; robotnik w tkalni; 2. ptak z rodz. wikłaczy, budujący gniazda tkane z włókien roślinnych, towarzyszy stadom znaczenie.
 • Znaczenie Tępota Pisownia 1. brak inteligencji, umiejętności, ograniczoność umysłu, głupota; 2. brak energii, apatia, bierność, obojętność, odrętwienie, otępienie czym jest.
 • Znaczenie Toaleta Pisownia zazwyczaj damski; 2. mycie, czesanie się, ubieranie się, strojenie się i tym podobne; 3. umywalnia, klozet w lokalu publicznym co to jest.
 • Znaczenie Tlenowiec Pisownia żyć i rozwijać się jedynie w obecności tlenu atmosferycznego; 2. pierwiastek chemiczny należący do VI ekipy głównej układu okresowego definicja.
 • Znaczenie Tramp Pisownia wędrować; 2. statek towarowy odbywający nieregularne rejsy do różnych portów w zależności od potrzeb i możliwości przewozowych co znaczy.
 • Znaczenie Tonik Pisownia 1. mały ton; 2. napój tonizujący słownik.
 • Znaczenie Topos Pisownia jakiejś kultury; podstawa rozumowania, utarty, ogólnie przyjęty sąd; 2. konwencjonalny motyw i obraz, elementarna cząstka tematyczno znaczenie.
 • Znaczenie Toczek Pisownia damski bez ronda; 2. glon o tworzący kuliste ruchome kolonie; 3. wózek kolejki wiszącej, przesuwający się po linie nośnej; 4. koło czym jest.
 • Znaczenie Tłuk Pisownia 1. narzędzie z kamienia stosowane w dawnych czasach do rozbijania, tłuczenia, obrabiania czegoś; 2. człowiek niewiele rozgarnięty, tępak co to jest.
 • Znaczenie Tłumić Pisownia zmierzające do likwidacji czegoś; 2. opanowywać jakiś odruch, nie okazywać po sobie czegoś; 3. sprawiać, iż coś jest niewiele słyszalne definicja.
 • Znaczenie Tłumik Pisownia umożliwiający ściszenie albo stłumienie, a również zmianę barwy dźwięku w instrumencie muzycznym; 2. urządzenie zmniejszające hałas co znaczy.
 • Znaczenie Tłok Pisownia nagromadzenie ludzi albo rzadziej jakichś elementów; 2. obiekt silnika parowego, spalinowego, pompy i tym podobne, mający kształt walca słownik.
 • Znaczenie Tłuc Pisownia rozbijać na kawałki, rozgniatać coś, niszczyć coś poprzez uderzanie, rzucanie; 2. mocno uderzać w coś, o coś, powodując powstawanie silnego znaczenie.
 • Znaczenie Toń Pisownia 1. region wód, w szczególności głębokich, oddalonych od brzegów; 2. część jeziora będąca rejonem połowów ryb narzędziami ciągnionymi czym jest.
 • Znaczenie Tok Pisownia dzianie się, odbywanie się czegoś; 2. ciąg, układ przedmiotów metrycznych w wierszu; 3. charakterystyczne zachowanie się niektórych ptaków co to jest.
 • Znaczenie Trap Pisownia opuszczane na statku, wykorzystywane do wchodzenia na pokład i schodzenia z niego; również schodki łączące różne pokłady statku; 2. ruchoma definicja.
 • Znaczenie Torowiec Pisownia wykonujący prace powiązane z układaniem, naprawą i konserwacją torów tramwajowych, kolejowych; 2. kolarz, motocyklista i tym podobne co znaczy.
 • Znaczenie Trzonek Pisownia 1. rękojeść, uchwyt, rączka; 2. część grzybni wytwarzająca konidia wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego słownik.
 • Znaczenie Tradycja Pisownia postępowania, obyczaje, poglądy, informacje przechodzące z pokolenia na pokolenie; 2. przekaz prawd wiary pochodzący od ustnego nauczania znaczenie.
 • Znaczenie Tragizm Pisownia konfliktowej prowadząca do nieuniknionej klęski jednostkę wartościowszą, uczestniczącą w konflikcie; 2. splot nieszczęśliwych okoliczności czym jest.
 • Znaczenie Torowy Pisownia poruszania się przedmiotu, 2. trasa przeznaczona do rozgrywania zawodów sportowych, 3. ciąg ułożonych szyn; 4. związany z pierwiastkiem co to jest.
 • Znaczenie Trabant Pisownia wytwarzanych w dawnych Niemczech (NRD) popularnych, małolitrażowych samochodów osobowych o silniku dwusuwowym; 2. w średniowieczu żołnierz definicja.
 • Znaczenie Trafiać Pisownia rzucającym czymś; 2. znajdować drogę dokądś, docierać gdzieś nie błądząc; 3. otrzymać się dokądś, dotrzeć gdzieś, znaleźć się gdzieś; 4 co znaczy.
 • Znaczenie Trał Pisownia kształcie dużego worka ciągniona za statkiem po dnie morza; 2. urządzenie przymocowywane naprzód czołgu wykorzystywane do rozminowywania słownik.
 • Znaczenie Traktat Pisownia międzynarodowa o charakterze politycznym, handlowym i tym podobne zawierana w sposób oficjalny i uroczysty; 2. dzieło, rozprawa naukowa znaczenie.
 • Znaczenie Trakt Pisownia 1. szlak komunikacyjny; droga, gościniec; 2. ciąg pomieszczeń w budynku, umieszczonych na jednej osi; 3. ciąg, bieg, tok czym jest.
 • Znaczenie Trajkot Pisownia 1. szybkie, głośne mówienie, paplanie; 2. odgłosy strzałów, pracy silnika co to jest.
 • Znaczenie Towarzysz Pisownia 1. ten, kto komuś towarzyszy, jest przy kimś aktualny, przebywa z kimś, spędza z kimś czas; 2. członek partii, organizacji robotniczej definicja.
 • Znaczenie Trzon Pisownia zasadnicza, podstawowa część czegoś; 2. najgrubsza i najszersza część macicy, zaczynająca się ponad ujść jajowodów macicznych; 3. kluczowa co znaczy.
 • Znaczenie Trójca Pisownia ekipa trzech bóstw powiązanych ze sobą na zasadzie pochodzenia, pokrewieństwa albo rodzaju działalności, występująca w wielu religiach słownik.
 • Znaczenie Trop Pisownia zwierzęcia na ziemi albo śniegu; 2. słowo albo zdanie o znaczeniu przenośnym, wchodzące w skład jakiegoś zwrotu lub tworzące go znaczenie.
 • Znaczenie Trącić Pisownia 1. lekko uderzyć; 2. wydzielać słabą, niemiłą woń czym jest.
 • Znaczenie Tryumf Pisownia przeciwnikiem; 2. duma, zadowolenie z odniesionego zwycięstwa, sukcesu; 3. w starożytnym Rzymie uroczysty wjazd zwycięskiego wodza do co to jest.
 • Znaczenie Trojaczek Pisownia 1. troje dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu; 2. połączone trzy garnuszki definicja.
 • Znaczenie Trefić Pisownia 1. układać włosy w loki, fryzować; 2. uczynić trefnym co znaczy.
 • Znaczenie Trzaskać Pisownia gwałtownie, z siłą w coś, o coś albo czymś powodując powstawanie trzasku; 2. wydawać charakterystyczny suchy odgłos; 3. robić coś bardzo słownik.
 • Znaczenie Trzpień Pisownia pręt wykorzystywany do osadzania, umocowywania czegoś; 2. wydłużona, centralna część jakiegoś przedmiotu; 3. część zamku, sztyft, na który znaczenie.
 • Znaczenie Tryton Pisownia zwiększonej albo kwinty zmniejszonej równa trzem całym tonom; 2. złożony z trzech tonów; 3. jądro trytu, ciężkiego izotopu wodoru czym jest.
 • Znaczenie Trybunał Pisownia szczególnych kompetencjach albo szczególnym znaczeniu; 2. w dawnej Polsce od 1578 roku: stanowy sąd szlachecki drugiej i ostatniej co to jest.
 • Znaczenie Trzęsionka Pisownia zimna, ze strachu, ze zdenerwowania albo w trakcie jazdy po złej, wyboistej drodze; 2. słoma pomieszana z sianem stosowana jako pokarm dla definicja.
 • Znaczenie Truć Pisownia organizmu substancję wywołującą chorobę albo śmierć; 2. mówić, zazwyczaj długo, rzeczy oczywiste w sposób męczący słuchacza, ględzić co znaczy.
 • Znaczenie Tren Pisownia albo pieśń o nastroju poważnym, poświęcone opłakiwaniu czyjejś śmierci; 2. długi ogon sukni damskiej ciągnący się po ziemi; 3. dawniej słownik.
 • Znaczenie Trusia Pisownia 1. królik; 2. człowiek bojaźliwy, cichy, milczący znaczenie.
 • Znaczenie Trybuna Pisownia przeznaczone dla przedstawicieli władz w trakcie defilady, pochodu, manifestacji; 2. miejsce dla widzów (na stadionie, w cyrku i tym czym jest.
 • Znaczenie Troska Pisownia niepokoju spowodowane trudną sytuacją albo przewidywaniem, możliwością zaistnienia takiej sytuacji; 2. dbałość o coś, zabieganie o coś co to jest.
 • Znaczenie Tyk Pisownia 1. jedno tyknięcie, na przykład zegara; 2. gęste matowe czerwone płótno stosowane na wsypy definicja.
 • Znaczenie Się Tykać Pisownia 1. brać się do czego, zajmować się czym; 2. mówić sobie wzajemnie ty co znaczy.
 • Znaczenie Tuszować Pisownia rysunek kreślarski; 2. starać się coś zbagatelizować, łagodzić jakieś przykre kwestie, wrażenia; zacierać jakieś fakty w obawie przed słownik.
 • Znaczenie Tygrys Pisownia rodz. kotów, o ubarwieniu od jasnożółtego do rdzawobrunatnego w czarne pręgi; 2. w momencie II wojny światowej czołg niemiecki ciężkiego znaczenie.
 • Znaczenie Tunel Pisownia przejście wykopane pod ziemią albo wykute w skale, odpowiednio obudowane, wykonane w celu przeprowadzenia linii komunikacyjnej, na przykład czym jest.
 • Znaczenie Tuman Pisownia 1. kłęby czegoś sypkiego, lotnego unoszące się w powietrzu; 2. człowiek tępy, ciężko myślący co to jest.
 • Znaczenie Tunika Pisownia spódniczka noszona na wąskiej sukni; 2. spodnia szata z lekkiej, nie barwionej tkaniny wełnianej, zazwyczaj bez rękawów, noszona poprzez definicja.
 • Znaczenie Tumanienie Pisownia 1. mącenie komuś w głowie, mamienie, ogłupianie; 2. stawanie się tumanem, głupienie co znaczy.
 • Znaczenie Tupet Pisownia siebie, śmiałość granicząca z bezczelnością; 2. półperuka nakrywająca wierzch głowy nad czołem, służąca między innymi w teatrze słownik.
 • Znaczenie Twardziel Pisownia drewna w starszych pniach drzew, znajdująca się pomiędzy bielem a rdzeniem, złożona z komórek martwych, nie biorąca udziału w przewodzeniu znaczenie.
 • Znaczenie Tusza Pisownia człowieka ujmowana z racji na wielkość, zazwyczaj pełna, dość otyła; 2. ubite zwierzę rzeźne hodowlane po wstępnej obróbce poubojowej czym jest.
 • Znaczenie Tyran Pisownia bezwzględny, wymuszający posłuszeństwo, narzucający otoczeniu własną wolę; 2. w starożytnej Grecji jedynowładca, który dochodził do co to jest.
 • Znaczenie Tyka Pisownia tyczka; 2. u samca jelenia, daniela i sarny jedna z dwóch odnóg wyrastających z czaszki; 3. symbol nawigacyjny w formie drąga z wiechą definicja.
 • Znaczenie Tulić Pisownia przygarniać kogoś albo coś do siebie, trzymać w objęciach, w uścisku; 2. zbliżać, przyciskać, przykładać do czegoś; 3. zwijać, kulić co znaczy.
 • Znaczenie Top Pisownia 1. topienie metali; 2. wytwór wytopu; 3. wierzchołek kolumny masztu; 4. być u szczytu sławy słownik.
 • Znaczenie Test Pisownia której wyniki ujmowane są ilościowo, służąca w celu uzyskania odpowiedzi na określone pytania; 2. obraz kontrolny w odbiorniku znaczenie.
 • Znaczenie Trąba Pisownia instrument muzyczny, bezstroikowy; 2. gwałtowny wir powietrza powstający w chmurze burzowej, mający postać kolumny albo leja zwisającego z czym jest.
 • Znaczenie Temat Pisownia zasadniczą, fundamentalną myśl, element rozmowy, pracy, utworu, dzieła; wątek; 2. część wyrazu wyodrębniona poprzez oddzielenie końcówek co to jest.
 • Znaczenie Tabun Pisownia 1. stado dzikich stepowych koni; 2. trwała substancja trująca stosowana jako gaz bojowy definicja.
 • Znaczenie Transformacja Pisownia przemiany; przeobrażenie, przekształcenie; 2. przekształcenie wyrazu opierające na jego przejściu z jednej kategorii mowy do drugiej, na co znaczy.
 • Znaczenie Tabor Pisownia przewozu osób albo towarów; 2. zespół środków transportowych wiozących zaopatrzenie dla wojska, na przykład żywność, amunicję; 3. większa słownik.
 • Znaczenie Tracić Pisownia mieć, zostawać bez kogoś, czegoś, 2. ponosić stratę materialną, być poszkodowanym na czymś; 3. nie wykorzystywać czegoś, marnować coś; 4 znaczenie.
 • Znaczenie Tropik Pisownia ziemskiej o klimacie gorącym i na ogół wilgotnym, leżący pomiędzy zwrotnikami Raka i Koziorożca; 2. lekka, cienka tkanina z wełny łączonej czym jest.
 • Znaczenie Testować Pisownia dorobek zapisem testamentowym; 2. nadawać spoinie zewnętrznej w murze nie tynkowanym określony kształt i barwę; 3. badać kogo, co dzięki co to jest.
 • Znaczenie Ton Pisownia spowodowany poprzez drgania harmoniczne proste jakiegoś źródła dźwięku; 2. miara odległości pomiędzy dźwiękami skali; 3. jakość brzmienia definicja.
 • Znaczenie Trójkąt Pisownia geometryczna złożona z trzech punktów (wierzchołków) płaszczyzny nie leżących na jednej prostej i z trzech odcinków (boków) prostoliniowych co znaczy.
 • Znaczenie Trawers Pisownia formie grobli, prowadzące od brzegu w kierunku głębokiego miejsca w korycie rzeki; 2. lot poziomy po kursie skośnym do linii symetrii słownik.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Trawers, Trójkąt, Ton, Testować, Tropik, Tracić, Tabor, Transformacja, Tabun, Temat, Trąba, Test, Top, Tulić, Tyka, Tyran, Tusza, Twardziel, Tupet, Tumanienie znaczenie.

Co to jest Trawers, Trójkąt, Ton, Testować, Tropik, Tracić, Tabor wyjaśnienie.