ekoton definicja
Co to jest ekoton. Wyjaśnienie W e. mogą występować gatunki z obu biocenoz i gatunki właściwe tylko.

Czy przydatne?

Co to jest ekoton?

Co oznacza: miejsce kontaktu dwóch biocenoz, na przykład lasu i stepu. W e. mogą występować gatunki z obu biocenoz i gatunki właściwe tylko dla danego e. Dzięki efektowi styku (właściwość charakterystyczna e.) liczba gatunków i zagęszczenie ich populacji są przeważnie większe niż w sąsiadujących biocenozach

Czym jest ekoton znaczenie w Słownik biologia E .