inbred definicja
Co to jest inbred. Wyjaśnienie par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących.

Czy przydatne?

Co to jest inbred?

Co oznacza: występowanie w genotypie danego osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może zachodzić wówczas, gdy rodzice osobnika mają wspólnych przodków. Miarą i. jest parametr i. wyrażający stopień homozygotyczności genotypu osobnika. Do wzrostu i. prowadzi kojarzenie krewniacze ( kojarzenie). Zabiegi mające na celu powiększenie stopnia i. mogą być służące w hodowli wsobnej w celu uzyskania materiału ujednoliconego pod względem genetycznym

Czym jest inbred znaczenie w Słownik biologia I .