kolonia definicja
Co to jest kolonia. Wyjaśnienie połączonych ze sobą i tworzących funkcjonalną całość. Organizmy.

Czy przydatne?

Co to jest kolonia?

Co oznacza: 1) skupienie organizmów należących do tego samego gatunku, połączonych ze sobą i tworzących funkcjonalną całość. Organizmy wchodzące w skład k. mogą być jednakowe albo zróżnicowane pod względem morfologicznym i fizjologicznym. K. występują między innymi u glonów, grzybów, sinic, bakterii, pierwotniaków, jamochłonów; 2) u owadów socjalnych (pszczoły, mrówki, termity) - spora liczba osobników jednego gatunku tworzących zorganizowaną grupę społeczną; 3) ekipa wolno żyjących organizmów należących do tego samego gatunku, skupionych na określonym terenie i pełniących w danym czasie te same funkcje życiowe, na przykład k. lęgowa ptaków; 4) w mikrobiologii - ekipa bakterii albo grzybów hodowanych na odpowiedniej pożywce

Czym jest kolonia znaczenie w Słownik biologia K .