mutacje definicja
Co to jest mutacje. Wyjaśnienie Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym.

Czy przydatne?

Co to jest mutacje?

Co oznacza: potencjalnie dziedziczne zmiany materiału genetycznego. Zależnie od poziomu organizacji materiału genetycznego, na którym zachodzą m., wyróżniono m. genowe, m. chromosomowe ( aberracje chromosomowe) i m. genomowe. Mogą zachodzić samorzutnie ( m. spontaniczna) albo pod wpływem czynników zwanych mutagenami ( m. indukowana). W zależności od komórek, gdzie powstają, wyróżniamy m. generatywne i m. somatyczne

Czym jest mutacje znaczenie w Słownik biologia M .