narządy zmysłów definicja
Co to jest narządy zmysłów. Wyjaśnienie organizmu bodźców, które zamieniają na impulsy nerwowe.

Czy przydatne?

Co to jest narządy zmysłów?

Co oznacza: narządy wyspecjalizowane w rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców, które zamieniają na impulsy nerwowe przekazywane do mózgu. Najczęściej są wyspecjalizowane w odbieraniu tylko jednego rodzaju bodźca, działającego jedynie w określonym zakresie. U kręgowców kluczowymi n.z. są narządy węchu, wzroku ( oko), słuchu, równowagi, smaku i dotyku. U ryb występuje swoisty n.z., zw. linią naboczną. Głównym składnikiem n.z. są receptory (komórki zmysłowe). Budowa n.z. jest bardzo zróżnicowana, bo mogą występować w nich różne struktury pośredniczące.narządy wyspecjalizowane wrejestrowaniu docierających do organizmu bodźców, które zamieniają na impulsy nerwowe przekazywane do mózgu. Najczęściej są wyspecjalizowane wodbieraniu tylko jednego rodzaju bodźca, działającego jedynie wokreślonym zakresie. Ukręgowców kluczowymi n.z. są narządy węchu, wzroku ( oko), słuchu, równowagi, smaku idotyku. Uryb występuje swoisty n.z., zw. linią naboczną. Głównym składnikiem n.z. są receptory (komórki zmysłowe). Budowa n.z. jest bardzo zróżnicowana, bo mogą występować wnich różne struktury pośredniczące

Czym jest narządy zmysłów znaczenie w Słownik biologia N .