neurula neuroglej krzyżówka definicja
Nosicielstwo co znaczy narządy rezonacyjne krzyżówka nukleosomy co to jest nutacje słownik.

Słownik biologii i definicje z chemii na N

 • Co to jest Neurula Definicja zarodek strunowców z wyodrębnionym w formie rynienki nerwowej zawiązkiem układu nerwowego.powstający wprocesie neurulacji zarodek co znaczy.
 • Co to jest Neuroglej Definicja tkanka glejowa.tkanka glejowa krzyżówka.
 • Co to jest Tarczycy Nadczynność Definicja hipertyreoza.hipertyreoza co to jest.
 • Co to jest Spiralny Narząd Definicja narząd Cortiego.narząd Cortiego słownik.
 • Co to jest Nikotynamid Definicja witaminy.witaminy czym jest.
 • Co to jest Nadp Definicja fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego.fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego co oznacza.
 • Co to jest Nadwzgórze Definicja mózg. mózg tłumaczenie.
 • Co to jest Neuromasty Definicja receptory.receptory przykłady.
 • Co to jest Nekroza Definicja martwica.martwica definicja.
 • Co to jest Nietkankowce Definicja beztkankowce.beztkankowce encyklopedia.
 • Co to jest Niacyna Definicja witaminy.witaminy jak działa.
 • Co to jest Nad Definicja dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy.dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy czy jest.
 • Co to jest Nagonasienne Nagozalążkowe Definicja licząca około 800 gatunków. Ich niczym nie okryte zalążki są bezpośrednio dostępne dla pyłku. Owocolistki nie zrastają się w słupki. N pojęcie.
 • Co to jest Nasienie Definicja nasiennych (Spermatophyta). Powstaje z zalążka po zapłodnieniu. Z zapłodnionej komórki jajowej u wszystkich nasiennych powstaje zarodek, a wyjaśnienie.
 • Co to jest Jacobsona Narząd Definicja Położony poniżej jamy nosowej. Złożona jest z dwóch kieszonek wyścielonych komórkami czuciowymi, stale wypełnionych cieczą, otwierających opis.
 • Co to jest Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa informacje.
 • Co to jest Gębowe Narządy Definicja gębowego albo w jamie gębowej bezkręgowców, wykorzystywane do pobierania i rozdrabniania pokarmu. N.g. owadów, wijów i skorupiaków (trzy znaczenie.
 • Co to jest Nasienne Definicja właściwością są nasiona rozwijające się z zalążków. Występuje u nich przemiana pokoleń, nie mniej jednak gametofit jest bardzo silnie co znaczy.
 • Co to jest Neutralizm Definicja międzygatunkowego, gdzie populacje nie wpływają na siebie.rodzaj nieantagonistycznego relacji międzygatunkowego, wktórym populacje nie krzyżówka.
 • Co to jest Włosowate Naczynia Definicja chłonne. Łączą one najcieńsze tętnice z żyłami i stanowią część układu krwionośnego, gdzie następuje zamiana substancji między krwią a co to jest.
 • Co to jest Naczyniówka Definicja oko.oko słownik.
 • Co to jest Czuciowy Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa czym jest.
 • Co to jest Nerwy Definicja W zależności od typu włókien wyróżnia się: n. ruchowe, czuciowe albo czuciowo-ruchowe. Z racji na miejsce, które unerwiają, dzieli się je co oznacza.
 • Co to jest Naskórek Definicja wielowarstwowa tkanka nabłonkowa. U wielu zwierząt jego komórki powierzchniowe mogą wytwarzać oskórek. U kręgowców powierzchniowe komórki n tłumaczenie.
 • Co to jest Noradrenalina Definicja nadnerczy i na synapsach nerwów w ośrodkowym i współczulnym układzie nerwowym. W układzie nerwowym pełni rolę transmittera pobudzającego przykłady.
 • Co to jest Plagiotropowe Narządy Definicja do narządów ortotropowych rosną poziomo i mają jedną płaszczyznę symetrii przebiegającą grzbieto-brzusznie . Odpowiednikiem n.p. są definicja.
 • Co to jest Nicienie Definicja Należy do niej około 10 tys. gatunków wolno żyjących albo pasożytniczych. Żyją w morzach, wodach słodkich, glebie i wnętrzu innych encyklopedia.
 • Co to jest Smaku Narządy Definicja rozpuszczone w wodzie substancje chemiczne (chemoreceptory). Kształt cząsteczek chemicznych skutkuje odczuwanie smaków podstawowych jak działa.
 • Co to jest Szczątkowe Narządy Definicja funkcjonujące narządy odpowiadające wykształconym i w pełni funkcjonującym narządom przodków albo organizmów blisko spokrewnionych. Ich czy jest.
 • Co to jest Nasierdzie Definicja serce i przysercowe odcinki naczyń krwionośnych kręgowców.błona surowicza otaczająca od zewnątrz serce iprzysercowe odcinki naczyń pojęcie.
 • Co to jest Nektar Definicja zawierający spore ilości sacharydów, wykorzystywany do przywabiania owadów zapylających kwiaty.płyn wydzielany poprzez miodniki wyjaśnienie.
 • Co to jest Neandertalczyk Definicja antropogeneza.antropogeneza opis.
 • Co to jest Nrem Definicja sen. sen informacje.
 • Co to jest Nyktinastie Definicja nastie.nastie znaczenie.
 • Co to jest Noworodek Definicja zaraz po urodzeniu. Moment ten może trwać do kilku tygodni, w zależności od stopnia rozwoju n. N. mogą być niedołężne, ślepe, bez okrywy co znaczy.
 • Co to jest Nadnercza Definicja dokrewne kręgowców różniące się budową i pochodzeniem. U ssaków położone na dogłowowym końcu obu nerek, składają się z kory n. (wydziela krzyżówka.
 • Co to jest Homologiczne Narządy Definicja budowie i pochodzeniu, lecz pełniące odmienną funkcję, na przykład łuski rogowe gadów i pióra ptaków, skrzydło nietoperza i przednia noga co to jest.
 • Co to jest Lirowate Narządy Definicja Występowanie n.l. stwierdzone zostało u przedstawicieli wielu grup z wyjątkiem Palpigrada i Ricinulei. Narządy te są skupieniem równolegle słownik.
 • Co to jest Nefron Definicja funkcjonalna nerki. N. zbudowany jest z ciałka Malpighiego, od którego odchodzi kanalik nerkowy. Kanalik nerkowy złożona jest z kanalika czym jest.
 • Co to jest Krwionośne Naczynia Definicja umożliwiające krążenie krwi. N.k. dzieli się na: tętnice, żyły i naczynia włosowate. Różnice w pełnionych funkcjach znajdują własne co oznacza.
 • Co to jest Biologiczne Nazewnictwo Definicja poszczególnym taksonom, zawarty w międzynarodowych kodeksach nomenklatury biologicznej. Nazwy naukowe nadaje się w jednym języku tłumaczenie.
 • Co to jest Wieńcowe Naczynia Definicja żyły) serca. Powolne zmniejszanie się światła tętnic wieńcowych ( miażdżyca tętnic) skutkuje chorobę wieńcową serca. Odkładanie się przykłady.
 • Co to jest Kopulacyjne Narządy Definicja form obojnaczych), wykorzystywane do wprowadzania męskich komórek rozrodczych (plemników) do kobiecego układu rozrodczego. U bezkręgowców n definicja.
 • Co to jest Nibynóżki Definicja wykorzystywane czasem również do odżywiania się i odbierania bodźców. Występują u pierwotniaków i w niektórych komórkach zwierząt encyklopedia.
 • Co to jest Potencjalna Nieśmiertelność Definicja się bezpłciowo umiejętność do nieskończonego zachowywania w pokoleniach potomnych wszystkich, w zasadzie nie zmienionych przedmiotów jak działa.
 • Co to jest Naddominacja Definicja heterozygotyczny ma fenotyp o większej wartości przystosowawczej niż wszystkie homozygoty, wynikająca z dodatniego współdziałania różnych czy jest.
 • Co to jest Równowagi Narządy Definicja położeniu ciała. U skąposzczetów (Oligochaeta) opisano n.r. w formie kopułowatych komórek hypodermy, zawierających kulisty otolit otoczony pojęcie.
 • Co to jest Nerka Definicja po grzbietowej stronie ciała, na ogół parzysty (jedynie u węży pojedynczy). W budowie n. rozróżnia się część korową i część rdzeniową wyjaśnienie.
 • Co to jest Nekton Definicja aktywnie pływających w toni wodnej, zdolnych do przemieszczania się niezależnie od prądów. Do n. należą głowonogi, ryby, żółwie, węże opis.
 • Co to jest Strydulacyjne Narządy Definicja samców owadów (Insecta). Dźwięki produkowane są poprzez pocieranie o siebie dwóch części ciała, na przykład nogi i skrzydła u szarańczaków informacje.
 • Co to jest Najądrze Definicja ssaków skręcony kanalik połączony z jednej strony z jądrem, z drugiej przechodzący w nasieniowód, wykorzystywany jako magazyn plemników. N znaczenie.
 • Co to jest Słuchu Narządy Definicja dźwiękowe. Dostarczają informacji o otaczającym środowisku i umożliwiają kontakt pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, pomagają w co znaczy.
 • Co to jest Neuston Definicja tworzącej się na powierzchni spokojnych zbiorników wodnych błonce, istniejącej dzięki napięciu powierzchniowemu. Do n. należą liczne krzyżówka.
 • Co to jest Genotypu Reakcji Norma Definicja fenotypów możliwych do wytworzenia poprzez dany genotyp.zakres zależnych od warunków środowiska fenotypów możliwych do wytworzenia poprzez co to jest.
 • Co to jest Nosiciel Definicja wektor.wektor słownik.
 • Co to jest Neurocyt Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa czym jest.
 • Co to jest Neurofizjologia Definicja tematyka fizjologii, zajmująca się czynnościami układu nerwowego.tematyka fizjologii, zajmująca się czynnościami układu nerwowego co oznacza.
 • Co to jest Nabłonek Definicja tkanka nabłonkowa.tkanka nabłonkowa tłumaczenie.
 • Co to jest Naczynia Definicja drewna, przewodzące wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne, powstające z ułożonych liniowo wydłużonych komórek, których końcowe ściany przykłady.
 • Co to jest Limfatyczne Naczynia Definicja układ limfatyczny.układ limfatyczny definicja.
 • Co to jest Nadrząd Definicja kategoria systematyczna. kategoria systematyczna encyklopedia.
 • Co to jest Notogea Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Naczelne Definicja małpiatki i małpy (w tym ludzi). Do charakterystycznych cech n. należą między innymi pięciopalczaste kończyny, kciuk i paluch przeciwstawny czy jest.
 • Co to jest Ruchowy Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa pojęcie.
 • Co to jest Neuropodium Definicja parapodium.parapodium wyjaśnienie.
 • Co to jest Nadgromada Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna opis.
 • Co to jest Nadprzeobrażenie Definicja przeobrażenie wielokrotne.przeobrażenie wielokrotne informacje.
 • Co to jest Nadrodzina Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna znaczenie.
 • Co to jest Nadh2 Definicja dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy.dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy co znaczy.
 • Co to jest Hydrostatyczny Narząd Definicja ciśnienia właściwego organizmu. W najwyższym stopniu znanym n.h. jest pęcherz pławny ryb.narząd wykorzystywany do zmiany ciśnienia krzyżówka.
 • Co to jest Narząd Definicja wyodrębniona morfologicznie od innych części i przystosowana do pełnienia ustalonych funkcji. N. są na przykład oko albo żołądek.część co to jest.
 • Co to jest Nagonasienne Definicja nagozalążkowe.nagozalążkowe.nagozalążkowe.nagozalążkowe słownik.
 • Co to jest Neurohormony Definicja hormony ( hormony zwierzęce) wydzielane poprzez komórki nerwowe.hormony ( hormony zwierzęce) wydzielane poprzez komórki nerwowe czym jest.
 • Co to jest Namorzyny Definicja narastające w strefie pływów. N. są zalewane poprzez morze, co wymaga od rosnących tam drzew specyficznych przystosowań morfologicznych i co oznacza.
 • Co to jest Parietalny Narząd Definicja oko ciemieniowe.oko ciemieniowe tłumaczenie.
 • Co to jest Cortiego Narząd Definicja receptor słuchowy ssaków, przetwarzający drgania na impulsy nerwowe.położony wślimaku ucha wewnętrznego receptor słuchowy ssaków przykłady.
 • Co to jest Przylemieszowy Narząd Definicja narząd Jacobsona.narząd Jacobsona definicja.
 • Co to jest Tympanalny Narząd Definicja prostoskrzydłych i niektórych motyli. Ma postać jamki pokrytej błoną rezonacyjną, zaopatrzonej w położone wewnątrz komórki zmysłowe encyklopedia.
 • Co to jest Chordotonalne Narządy Definicja pomiędzy warstwami oskórka, zbudowane ze skolopidiów (skolopoforów). Odbierają drgania z powierzchni ciała, będąc swoistym narządem słuchu jak działa.
 • Co to jest Analogiczne Narządy Definicja ewolucyjnym, lecz spełniające takie same funkcje, na przykład skrzydło owada i skrzydło ptaka, korzenie organowców i chwytniki plechowców czy jest.
 • Co to jest Webera Narząd Definicja wskutek przekształcenia kilku przednich kręgów u ryb karpiowatych, przekazujący ciśnienie gazów pęcherza pławnego na błędnik błoniasty, co pojęcie.
 • Co to jest Oddechowe Narządy Definicja powiązane z zamianą gazową pomiędzy organizmem a środowiskiem. Do n.o. należą płuca, płuca wodne, skrzela, tchawki, płucotchawki i wyjaśnienie.
 • Co to jest Rudymentalne Narządy Definicja narządy szczątkowe.narządy szczątkowe opis.
 • Co to jest Ortotropowe Narządy Definicja pionowo i wykazujące symetrię promienistą. N.o. jest na przykład łodyga.narządy roślin wyższych narastające pionowo iwykazujące symetrię informacje.
 • Co to jest Przybyszowe Narządy Definicja gdzie normalnie nie występują. Występują na łodygach, rzadziej na korzeniach. Częstym zjawiskiem jest tworzenie korzeni przybyszowych znaczenie.
 • Co to jest Spichrzowe Narządy Definicja roślinne (korzenie, pędy, liście), wykorzystywane do przechowywania substancji zapasowych. Do n.s. zalicza się również nasiona.odpowiednio co znaczy.
 • Co to jest Wegetatywne Narządy Definicja funkcje powiązane z odżywianiem i wzrostem. Są nimi na przykład liście, łodyga i korzeń. Liście są miejscem, gdzie przebiega mechanizm krzyżówka.
 • Co to jest Zmysłów Narządy Definicja rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców, które zamieniają na impulsy nerwowe przekazywane do mózgu. Najczęściej są co to jest.
 • Co to jest Nasieniowody Definicja rozrodczym wykorzystywane do odprowadzania plemników z jąder. N. mogą uchodzić bezpośrednio na zewnątrz ciała albo, jak u ssaków, łączyć słownik.
 • Co to jest Nastie Definicja znaczenia kierunek działania wywołującego je bodźca. Pośród n. wyróżniamy między innymi chemonastie (wywołane impulsem chemicznym czym jest.
 • Co to jest Węchu Narządy Definicja substancji zapachowych rozpuszczonych w powietrzu albo wodzie. Są zbudowane z komórek receptorowych i dodatkowych komórek podporowych co oznacza.
 • Co to jest Nawyk Definicja powtarzanie sposób wykonywania określonej czynności.uformowany poprzez wielokrotne powtarzanie sposób wykonywania określonej czynności tłumaczenie.
 • Co to jest Notopodium Definicja parapodium. parapodium przykłady.
 • Co to jest Nearktyka Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce definicja.
 • Co to jest Nefrostom Definicja orzęsiony otwór lejka w metanefrydium pierścienic.orzęsiony otwór lejka w metanefrydium pierścienic encyklopedia.
 • Co to jest Nefrotomy Definicja kręgowców, z których rozwija się przednercze, śródnercze i zanercze.segmentowe odcinki mezodermy zarodka kręgowców, zktórych rozwija się jak działa.
 • Co to jest Nukleozydy Definicja nukleotydy.nukleotydy czy jest.
 • Co to jest Nefrydia Definicja ogólna nazwa narządów wydalniczych.ogólna nazwa narządów wydalniczych pojęcie.
 • Co to jest Nekrofagi Definicja zwierzęta żywiące się ciałami martwych zwierząt.zwierzęta żywiące się ciałami martwych zwierząt wyjaśnienie.
 • Co to jest Nektaria Definicja miodniki.miodniki opis.
 • Co to jest Neotyp Definicja jako wzorzec opisowy gatunku po zniszczeniu albo zaginięciu holotypu.konkretny osobnik (okaz) wyznaczony jako wzorzec opisowy gatunku po informacje.
 • Co to jest Neogea Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Neodarwinizm Definicja ewolucjonizm.ewolucjonizm co znaczy.
 • Co to jest Nematocysty Definicja parzydełka.parzydełka krzyżówka.
 • Co to jest Głowowa Nerka Definicja przednercze.przednercze co to jest.
 • Co to jest Neotenia Definicja kręgowców (aksolotl), jak i bezkręgowców (wybrane owady), opierające na uzyskiwaniu poprzez formy młodociane umiejętności do rozmnażania słownik.
 • Co to jest Nukleotydylotransferazy Definicja polimerazy.polimerazy czym jest.
 • Co to jest Obwodowy Nerw Definicja układ nerwowy kręgowców.układ nerwowy kręgowców co oznacza.
 • Co to jest Właściwa Nerka Definicja nerka.nerka tłumaczenie.
 • Co to jest Neuroblast Definicja należących do strunowców, z których wskutek neurulacji rozwija się układ nerwowy.ekipa komórek wzarodku zwierząt należących do strunowców przykłady.
 • Co to jest Neuromery Definicja komórek nerwowych w okresie rozwoju zarodkowego albo poprzez całe życie, na przykład u pierścienic.segmentalnie rozmieszczone zgrupowania definicja.
 • Co to jest Nukleus Definicja jądro komórkowe.jądro komórkowe encyklopedia.
 • Co to jest Nitrofile Definicja organizmy preferujące środowiska bogate w przyswajalne formy azotu.organizmy preferujące środowiska bogate wprzyswajalne formy azotu jak działa.
 • Co to jest Neurosekrecja Definicja komórki nerwowe. Komórki takie nazwano komórkami neurosekrecyjnymi. Zobacz także: hormony zwierzęce.zdarzenie wydzielania hormonów poprzez czy jest.
 • Co to jest Neuryt Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa pojęcie.
 • Co to jest Neurulacja Definicja opierający na wyodrębnianiu się ekipy komórek będących zawiązkiem przyszłego układu nerwowego. N. prowadzi do stworzenia neuruli.mechanizm wyjaśnienie.
 • Co to jest Nimfa Definicja odznaczające się obecnością zawiązków skrzydeł; 2) ostatnie stadium larwalne u owadów z przeobrażeniem zupełnym; 3) drugie, trzecie i opis.
 • Co to jest Niełupka Definicja owoc.owoc informacje.
 • Co to jest Ekologiczna Nisza Definicja biotyczne, o które dany gatunek może konkurować z innymi gatunkami. N.e. ustala miejsce danego gatunku w biocenozie.wszystkie czynniki znaczenie.
 • Co to jest Norepinefryna Definicja hormony zwierzęce.hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Nitrofity Definicja rośliny należące do nitrofili.rośliny należące do nitrofili krzyżówka.
 • Co to jest Nogogłaszczki Definicja Arachnida), leżąca za otworem gębowym. Budowa wieloczłonowa, różna u różnych rzędów, na ogół fundamentalny człon żujący. U skorpionów i co to jest.
 • Co to jest Notochorda Definicja przedstrunowce.przedstrunowce słownik.
 • Co to jest Nondysjunkcja Definicja komórki, opierające na nierozchodzeniu się chromosomów do przeciwnych biegunów wrzeciona podziałowego.zdarzenie zachodzące w czasie czym jest.
 • Co to jest Nitrofoby Definicja bogatych w azot wykazują mniejszą żywotność.organizmy, które wśrodowiskach bogatych wazot wykazują mniejszą żywotność co oznacza.
 • Co to jest Ambulakralne Nóżki Definicja ambulakralnego szkarłupni (Echinodermata).lokomotoryczne przedmioty układu ambulakralnego szkarłupni (Echinodermata tłumaczenie.
 • Co to jest Nukleoplazma Definicja jądro komórkowe.jądro komórkowe przykłady.
 • Co to jest Nukleolus Definicja jąderko.jąderko definicja.
 • Co to jest Nukleoid Definicja jej materiał genetyczny ( genofor), funkcjonalnie odpowiadająca jądru eukariontów, nie posiadająca jednak jego struktury.część komórki encyklopedia.
 • Co to jest Nowotwór Definicja poprawnych tkanek organizmu. Jej właściwością charakterystyczną są nie podlegające kontroli organizmu podziały komórek, co prowadzi do jak działa.
 • Co to jest Nukleoproteiny Definicja białka złożone, gdzie częścią niebiałkową są kwasy nukleinowe.białka złożone, wktórych częścią niebiałkową są kwasy nukleinowe czy jest.
 • Co to jest Nukleotydy Definicja kwasów nukleinowych. Pod względem chemicznym są estrami fosforowymi nukleozydów. Nukleozydy to związki składające się z cukru pentozy pojęcie.
 • Co to jest Nutacje Definicja szybkości wzrostu tkanek w różnych częściach ich organów. Ich źródłem są wewnętrzne mechanizmy zachodzące w roślinach.ruchy roślin wywołane wyjaśnienie.
 • Co to jest Nukleosomy Definicja złożona jest nić chromatynowa. N. zbudowany jest z fragmentu nici DNA, długości około 200 par zasad, nawiniętej na cząsteczki histonów opis.
 • Co to jest Rezonacyjne Narządy Definicja wykorzystywane zwierzętom do wzmacniania wydawanych dźwięków na zasadzie rezonansu akustycznego. Odpowiednikiem n.r. są worki głosowe informacje.
 • Co to jest Nosicielstwo Definicja organizmie drobnoustrojów chorobotwórczych, nie mniej jednak organizm nosicielski nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby dzięki znaczenie.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Nosicielstwo co znaczy narządy rezonacyjne krzyżówka nukleosomy co to jest nutacje słownik nukleotydy czym jest nukleoproteiny co oznacza nowotwór tłumaczenie. opis.

Co to jest Neurula co znaczy neuroglej krzyżówka nadczynność tarczycy co to jest wyjaśnienie.