encyklopedia nosicielstwo definicja
SŁOWNIK Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje, Nukleotydy, Nukleoproteiny.

Słownik biologii i definicje z chemii na N

 • Co to jest Neurula Definicja zarodek strunowców z wyodrębnionym w formie rynienki nerwowej zawiązkiem układu nerwowego.powstający wprocesie neurulacji zarodek co to jest.
 • Co to jest Neuroglej Definicja tkanka glejowa.tkanka glejowa definicja.
 • Co to jest Tarczycy Nadczynność Definicja hipertyreoza.hipertyreoza co znaczy.
 • Co to jest Spiralny Narząd Definicja narząd Cortiego.narząd Cortiego słownik.
 • Co to jest Nikotynamid Definicja witaminy.witaminy znaczenie.
 • Co to jest Nadp Definicja fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego.fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego czym jest.
 • Co to jest Nadwzgórze Definicja mózg. mózg co oznacza.
 • Co to jest Neuromasty Definicja receptory.receptory krzyżówka.
 • Co to jest Nekroza Definicja martwica.martwica najlepszy.
 • Co to jest Nietkankowce Definicja beztkankowce.beztkankowce przykłady.
 • Co to jest Niacyna Definicja witaminy.witaminy encyklopedia.
 • Co to jest Nad Definicja dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy.dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy jak działa.
 • Co to jest Nagonasienne Nagozalążkowe Definicja licząca około 800 gatunków. Ich niczym nie okryte zalążki są bezpośrednio dostępne dla pyłku. Owocolistki nie zrastają się w słupki. N czy, jest.
 • Co to jest Nasienie Definicja nasiennych (Spermatophyta). Powstaje z zalążka po zapłodnieniu. Z zapłodnionej komórki jajowej u wszystkich nasiennych powstaje zarodek, a pojęcie.
 • Co to jest Jacobsona Narząd Definicja Położony poniżej jamy nosowej. Złożona jest z dwóch kieszonek wyścielonych komórkami czuciowymi, stale wypełnionych cieczą, otwierających wyjaśnienie.
 • Co to jest Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa opis.
 • Co to jest Gębowe Narządy Definicja gębowego albo w jamie gębowej bezkręgowców, wykorzystywane do pobierania i rozdrabniania pokarmu. N.g. owadów, wijów i skorupiaków (trzy informacje.
 • Co to jest Nasienne Definicja właściwością są nasiona rozwijające się z zalążków. Występuje u nich przemiana pokoleń, nie mniej jednak gametofit jest bardzo silnie co to jest.
 • Co to jest Neutralizm Definicja międzygatunkowego, gdzie populacje nie wpływają na siebie.rodzaj nieantagonistycznego relacji międzygatunkowego, wktórym populacje nie definicja.
 • Co to jest Włosowate Naczynia Definicja chłonne. Łączą one najcieńsze tętnice z żyłami i stanowią część układu krwionośnego, gdzie następuje zamiana substancji między krwią a co znaczy.
 • Co to jest Naczyniówka Definicja oko.oko słownik.
 • Co to jest Czuciowy Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa znaczenie.
 • Co to jest Nerwy Definicja W zależności od typu włókien wyróżnia się: n. ruchowe, czuciowe albo czuciowo-ruchowe. Z racji na miejsce, które unerwiają, dzieli się je czym jest.
 • Co to jest Naskórek Definicja wielowarstwowa tkanka nabłonkowa. U wielu zwierząt jego komórki powierzchniowe mogą wytwarzać oskórek. U kręgowców powierzchniowe komórki n co oznacza.
 • Co to jest Noradrenalina Definicja nadnerczy i na synapsach nerwów w ośrodkowym i współczulnym układzie nerwowym. W układzie nerwowym pełni rolę transmittera pobudzającego krzyżówka.
 • Co to jest Plagiotropowe Narządy Definicja do narządów ortotropowych rosną poziomo i mają jedną płaszczyznę symetrii przebiegającą grzbieto-brzusznie . Odpowiednikiem n.p. są najlepszy.
 • Co to jest Nicienie Definicja Należy do niej około 10 tys. gatunków wolno żyjących albo pasożytniczych. Żyją w morzach, wodach słodkich, glebie i wnętrzu innych przykłady.
 • Co to jest Smaku Narządy Definicja rozpuszczone w wodzie substancje chemiczne (chemoreceptory). Kształt cząsteczek chemicznych skutkuje odczuwanie smaków podstawowych encyklopedia.
 • Co to jest Szczątkowe Narządy Definicja funkcjonujące narządy odpowiadające wykształconym i w pełni funkcjonującym narządom przodków albo organizmów blisko spokrewnionych. Ich jak działa.
 • Co to jest Nasierdzie Definicja serce i przysercowe odcinki naczyń krwionośnych kręgowców.błona surowicza otaczająca od zewnątrz serce iprzysercowe odcinki naczyń czy, jest.
 • Co to jest Nektar Definicja zawierający spore ilości sacharydów, wykorzystywany do przywabiania owadów zapylających kwiaty.płyn wydzielany poprzez miodniki pojęcie.
 • Co to jest Neandertalczyk Definicja antropogeneza.antropogeneza wyjaśnienie.
 • Co to jest Nrem Definicja sen. sen opis.
 • Co to jest Nyktinastie Definicja nastie.nastie informacje.
 • Co to jest Noworodek Definicja zaraz po urodzeniu. Moment ten może trwać do kilku tygodni, w zależności od stopnia rozwoju n. N. mogą być niedołężne, ślepe, bez okrywy co to jest.
 • Co to jest Nadnercza Definicja dokrewne kręgowców różniące się budową i pochodzeniem. U ssaków położone na dogłowowym końcu obu nerek, składają się z kory n. (wydziela definicja.
 • Co to jest Homologiczne Narządy Definicja budowie i pochodzeniu, lecz pełniące odmienną funkcję, na przykład łuski rogowe gadów i pióra ptaków, skrzydło nietoperza i przednia noga co znaczy.
 • Co to jest Lirowate Narządy Definicja Występowanie n.l. stwierdzone zostało u przedstawicieli wielu grup z wyjątkiem Palpigrada i Ricinulei. Narządy te są skupieniem równolegle słownik.
 • Co to jest Nefron Definicja funkcjonalna nerki. N. zbudowany jest z ciałka Malpighiego, od którego odchodzi kanalik nerkowy. Kanalik nerkowy złożona jest z kanalika znaczenie.
 • Co to jest Krwionośne Naczynia Definicja umożliwiające krążenie krwi. N.k. dzieli się na: tętnice, żyły i naczynia włosowate. Różnice w pełnionych funkcjach znajdują własne czym jest.
 • Co to jest Biologiczne Nazewnictwo Definicja poszczególnym taksonom, zawarty w międzynarodowych kodeksach nomenklatury biologicznej. Nazwy naukowe nadaje się w jednym języku co oznacza.
 • Co to jest Wieńcowe Naczynia Definicja żyły) serca. Powolne zmniejszanie się światła tętnic wieńcowych ( miażdżyca tętnic) skutkuje chorobę wieńcową serca. Odkładanie się krzyżówka.
 • Co to jest Kopulacyjne Narządy Definicja form obojnaczych), wykorzystywane do wprowadzania męskich komórek rozrodczych (plemników) do kobiecego układu rozrodczego. U bezkręgowców n najlepszy.
 • Co to jest Nibynóżki Definicja wykorzystywane czasem również do odżywiania się i odbierania bodźców. Występują u pierwotniaków i w niektórych komórkach zwierząt przykłady.
 • Co to jest Potencjalna Nieśmiertelność Definicja się bezpłciowo umiejętność do nieskończonego zachowywania w pokoleniach potomnych wszystkich, w zasadzie nie zmienionych przedmiotów encyklopedia.
 • Co to jest Naddominacja Definicja heterozygotyczny ma fenotyp o większej wartości przystosowawczej niż wszystkie homozygoty, wynikająca z dodatniego współdziałania różnych jak działa.
 • Co to jest Równowagi Narządy Definicja położeniu ciała. U skąposzczetów (Oligochaeta) opisano n.r. w formie kopułowatych komórek hypodermy, zawierających kulisty otolit otoczony czy, jest.
 • Co to jest Nerka Definicja po grzbietowej stronie ciała, na ogół parzysty (jedynie u węży pojedynczy). W budowie n. rozróżnia się część korową i część rdzeniową pojęcie.
 • Co to jest Nekton Definicja aktywnie pływających w toni wodnej, zdolnych do przemieszczania się niezależnie od prądów. Do n. należą głowonogi, ryby, żółwie, węże wyjaśnienie.
 • Co to jest Strydulacyjne Narządy Definicja samców owadów (Insecta). Dźwięki produkowane są poprzez pocieranie o siebie dwóch części ciała, na przykład nogi i skrzydła u szarańczaków opis.
 • Co to jest Najądrze Definicja ssaków skręcony kanalik połączony z jednej strony z jądrem, z drugiej przechodzący w nasieniowód, wykorzystywany jako magazyn plemników. N informacje.
 • Co to jest Słuchu Narządy Definicja dźwiękowe. Dostarczają informacji o otaczającym środowisku i umożliwiają kontakt pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, pomagają w co to jest.
 • Co to jest Neuston Definicja tworzącej się na powierzchni spokojnych zbiorników wodnych błonce, istniejącej dzięki napięciu powierzchniowemu. Do n. należą liczne definicja.
 • Co to jest Genotypu Reakcji Norma Definicja fenotypów możliwych do wytworzenia poprzez dany genotyp.zakres zależnych od warunków środowiska fenotypów możliwych do wytworzenia poprzez co znaczy.
 • Co to jest Nosiciel Definicja wektor.wektor słownik.
 • Co to jest Neurocyt Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa znaczenie.
 • Co to jest Neurofizjologia Definicja tematyka fizjologii, zajmująca się czynnościami układu nerwowego.tematyka fizjologii, zajmująca się czynnościami układu nerwowego czym jest.
 • Co to jest Nabłonek Definicja tkanka nabłonkowa.tkanka nabłonkowa co oznacza.
 • Co to jest Naczynia Definicja drewna, przewodzące wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne, powstające z ułożonych liniowo wydłużonych komórek, których końcowe ściany krzyżówka.
 • Co to jest Limfatyczne Naczynia Definicja układ limfatyczny.układ limfatyczny najlepszy.
 • Co to jest Nadrząd Definicja kategoria systematyczna. kategoria systematyczna przykłady.
 • Co to jest Notogea Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Naczelne Definicja małpiatki i małpy (w tym ludzi). Do charakterystycznych cech n. należą między innymi pięciopalczaste kończyny, kciuk i paluch przeciwstawny jak działa.
 • Co to jest Ruchowy Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa czy, jest.
 • Co to jest Neuropodium Definicja parapodium.parapodium pojęcie.
 • Co to jest Nadgromada Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna wyjaśnienie.
 • Co to jest Nadprzeobrażenie Definicja przeobrażenie wielokrotne.przeobrażenie wielokrotne opis.
 • Co to jest Nadrodzina Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna informacje.
 • Co to jest Nadh2 Definicja dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy.dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy co to jest.
 • Co to jest Hydrostatyczny Narząd Definicja ciśnienia właściwego organizmu. W najwyższym stopniu znanym n.h. jest pęcherz pławny ryb.narząd wykorzystywany do zmiany ciśnienia definicja.
 • Co to jest Narząd Definicja wyodrębniona morfologicznie od innych części i przystosowana do pełnienia ustalonych funkcji. N. są na przykład oko albo żołądek.część co znaczy.
 • Co to jest Nagonasienne Definicja nagozalążkowe.nagozalążkowe.nagozalążkowe.nagozalążkowe słownik.
 • Co to jest Neurohormony Definicja hormony ( hormony zwierzęce) wydzielane poprzez komórki nerwowe.hormony ( hormony zwierzęce) wydzielane poprzez komórki nerwowe znaczenie.
 • Co to jest Namorzyny Definicja narastające w strefie pływów. N. są zalewane poprzez morze, co wymaga od rosnących tam drzew specyficznych przystosowań morfologicznych i czym jest.
 • Co to jest Parietalny Narząd Definicja oko ciemieniowe.oko ciemieniowe co oznacza.
 • Co to jest Cortiego Narząd Definicja receptor słuchowy ssaków, przetwarzający drgania na impulsy nerwowe.położony wślimaku ucha wewnętrznego receptor słuchowy ssaków krzyżówka.
 • Co to jest Przylemieszowy Narząd Definicja narząd Jacobsona.narząd Jacobsona najlepszy.
 • Co to jest Tympanalny Narząd Definicja prostoskrzydłych i niektórych motyli. Ma postać jamki pokrytej błoną rezonacyjną, zaopatrzonej w położone wewnątrz komórki zmysłowe przykłady.
 • Co to jest Chordotonalne Narządy Definicja pomiędzy warstwami oskórka, zbudowane ze skolopidiów (skolopoforów). Odbierają drgania z powierzchni ciała, będąc swoistym narządem słuchu encyklopedia.
 • Co to jest Analogiczne Narządy Definicja ewolucyjnym, lecz spełniające takie same funkcje, na przykład skrzydło owada i skrzydło ptaka, korzenie organowców i chwytniki plechowców jak działa.
 • Co to jest Webera Narząd Definicja wskutek przekształcenia kilku przednich kręgów u ryb karpiowatych, przekazujący ciśnienie gazów pęcherza pławnego na błędnik błoniasty, co czy, jest.
 • Co to jest Oddechowe Narządy Definicja powiązane z zamianą gazową pomiędzy organizmem a środowiskiem. Do n.o. należą płuca, płuca wodne, skrzela, tchawki, płucotchawki i pojęcie.
 • Co to jest Rudymentalne Narządy Definicja narządy szczątkowe.narządy szczątkowe wyjaśnienie.
 • Co to jest Ortotropowe Narządy Definicja pionowo i wykazujące symetrię promienistą. N.o. jest na przykład łodyga.narządy roślin wyższych narastające pionowo iwykazujące symetrię opis.
 • Co to jest Przybyszowe Narządy Definicja gdzie normalnie nie występują. Występują na łodygach, rzadziej na korzeniach. Częstym zjawiskiem jest tworzenie korzeni przybyszowych informacje.
 • Co to jest Spichrzowe Narządy Definicja roślinne (korzenie, pędy, liście), wykorzystywane do przechowywania substancji zapasowych. Do n.s. zalicza się również nasiona.odpowiednio co to jest.
 • Co to jest Wegetatywne Narządy Definicja funkcje powiązane z odżywianiem i wzrostem. Są nimi na przykład liście, łodyga i korzeń. Liście są miejscem, gdzie przebiega mechanizm definicja.
 • Co to jest Zmysłów Narządy Definicja rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców, które zamieniają na impulsy nerwowe przekazywane do mózgu. Najczęściej są co znaczy.
 • Co to jest Nasieniowody Definicja rozrodczym wykorzystywane do odprowadzania plemników z jąder. N. mogą uchodzić bezpośrednio na zewnątrz ciała albo, jak u ssaków, łączyć słownik.
 • Co to jest Nastie Definicja znaczenia kierunek działania wywołującego je bodźca. Pośród n. wyróżniamy między innymi chemonastie (wywołane impulsem chemicznym znaczenie.
 • Co to jest Węchu Narządy Definicja substancji zapachowych rozpuszczonych w powietrzu albo wodzie. Są zbudowane z komórek receptorowych i dodatkowych komórek podporowych czym jest.
 • Co to jest Nawyk Definicja powtarzanie sposób wykonywania określonej czynności.uformowany poprzez wielokrotne powtarzanie sposób wykonywania określonej czynności co oznacza.
 • Co to jest Notopodium Definicja parapodium. parapodium krzyżówka.
 • Co to jest Nearktyka Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce najlepszy.
 • Co to jest Nefrostom Definicja orzęsiony otwór lejka w metanefrydium pierścienic.orzęsiony otwór lejka w metanefrydium pierścienic przykłady.
 • Co to jest Nefrotomy Definicja kręgowców, z których rozwija się przednercze, śródnercze i zanercze.segmentowe odcinki mezodermy zarodka kręgowców, zktórych rozwija się encyklopedia.
 • Co to jest Nukleozydy Definicja nukleotydy.nukleotydy jak działa.
 • Co to jest Nefrydia Definicja ogólna nazwa narządów wydalniczych.ogólna nazwa narządów wydalniczych czy, jest.
 • Co to jest Nekrofagi Definicja zwierzęta żywiące się ciałami martwych zwierząt.zwierzęta żywiące się ciałami martwych zwierząt pojęcie.
 • Co to jest Nektaria Definicja miodniki.miodniki wyjaśnienie.
 • Co to jest Neotyp Definicja jako wzorzec opisowy gatunku po zniszczeniu albo zaginięciu holotypu.konkretny osobnik (okaz) wyznaczony jako wzorzec opisowy gatunku po opis.
 • Co to jest Neogea Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce informacje.
 • Co to jest Neodarwinizm Definicja ewolucjonizm.ewolucjonizm co to jest.
 • Co to jest Nematocysty Definicja parzydełka.parzydełka definicja.
 • Co to jest Głowowa Nerka Definicja przednercze.przednercze co znaczy.
 • Co to jest Neotenia Definicja kręgowców (aksolotl), jak i bezkręgowców (wybrane owady), opierające na uzyskiwaniu poprzez formy młodociane umiejętności do rozmnażania słownik.
 • Co to jest Nukleotydylotransferazy Definicja polimerazy.polimerazy znaczenie.
 • Co to jest Obwodowy Nerw Definicja układ nerwowy kręgowców.układ nerwowy kręgowców czym jest.
 • Co to jest Właściwa Nerka Definicja nerka.nerka co oznacza.
 • Co to jest Neuroblast Definicja należących do strunowców, z których wskutek neurulacji rozwija się układ nerwowy.ekipa komórek wzarodku zwierząt należących do strunowców krzyżówka.
 • Co to jest Neuromery Definicja komórek nerwowych w okresie rozwoju zarodkowego albo poprzez całe życie, na przykład u pierścienic.segmentalnie rozmieszczone zgrupowania najlepszy.
 • Co to jest Nukleus Definicja jądro komórkowe.jądro komórkowe przykłady.
 • Co to jest Nitrofile Definicja organizmy preferujące środowiska bogate w przyswajalne formy azotu.organizmy preferujące środowiska bogate wprzyswajalne formy azotu encyklopedia.
 • Co to jest Neurosekrecja Definicja komórki nerwowe. Komórki takie nazwano komórkami neurosekrecyjnymi. Zobacz także: hormony zwierzęce.zdarzenie wydzielania hormonów poprzez jak działa.
 • Co to jest Neuryt Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa czy, jest.
 • Co to jest Neurulacja Definicja opierający na wyodrębnianiu się ekipy komórek będących zawiązkiem przyszłego układu nerwowego. N. prowadzi do stworzenia neuruli.mechanizm pojęcie.
 • Co to jest Nimfa Definicja odznaczające się obecnością zawiązków skrzydeł; 2) ostatnie stadium larwalne u owadów z przeobrażeniem zupełnym; 3) drugie, trzecie i wyjaśnienie.
 • Co to jest Niełupka Definicja owoc.owoc opis.
 • Co to jest Ekologiczna Nisza Definicja biotyczne, o które dany gatunek może konkurować z innymi gatunkami. N.e. ustala miejsce danego gatunku w biocenozie.wszystkie czynniki informacje.
 • Co to jest Norepinefryna Definicja hormony zwierzęce.hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Nitrofity Definicja rośliny należące do nitrofili.rośliny należące do nitrofili definicja.
 • Co to jest Nogogłaszczki Definicja Arachnida), leżąca za otworem gębowym. Budowa wieloczłonowa, różna u różnych rzędów, na ogół fundamentalny człon żujący. U skorpionów i co znaczy.
 • Co to jest Notochorda Definicja przedstrunowce.przedstrunowce słownik.
 • Co to jest Nondysjunkcja Definicja komórki, opierające na nierozchodzeniu się chromosomów do przeciwnych biegunów wrzeciona podziałowego.zdarzenie zachodzące w czasie znaczenie.
 • Co to jest Nitrofoby Definicja bogatych w azot wykazują mniejszą żywotność.organizmy, które wśrodowiskach bogatych wazot wykazują mniejszą żywotność czym jest.
 • Co to jest Ambulakralne Nóżki Definicja ambulakralnego szkarłupni (Echinodermata).lokomotoryczne przedmioty układu ambulakralnego szkarłupni (Echinodermata co oznacza.
 • Co to jest Nukleoplazma Definicja jądro komórkowe.jądro komórkowe krzyżówka.
 • Co to jest Nukleolus Definicja jąderko.jąderko najlepszy.
 • Co to jest Nukleoid Definicja jej materiał genetyczny ( genofor), funkcjonalnie odpowiadająca jądru eukariontów, nie posiadająca jednak jego struktury.część komórki przykłady.
 • Co to jest Nowotwór Definicja poprawnych tkanek organizmu. Jej właściwością charakterystyczną są nie podlegające kontroli organizmu podziały komórek, co prowadzi do encyklopedia.
 • Co to jest Nukleoproteiny Definicja białka złożone, gdzie częścią niebiałkową są kwasy nukleinowe.białka złożone, wktórych częścią niebiałkową są kwasy nukleinowe jak działa.
 • Co to jest Nukleotydy Definicja kwasów nukleinowych. Pod względem chemicznym są estrami fosforowymi nukleozydów. Nukleozydy to związki składające się z cukru pentozy czy, jest.
 • Co to jest Nutacje Definicja szybkości wzrostu tkanek w różnych częściach ich organów. Ich źródłem są wewnętrzne mechanizmy zachodzące w roślinach.ruchy roślin wywołane pojęcie.
 • Co to jest Nukleosomy Definicja złożona jest nić chromatynowa. N. zbudowany jest z fragmentu nici DNA, długości około 200 par zasad, nawiniętej na cząsteczki histonów wyjaśnienie.
 • Co to jest Rezonacyjne Narządy Definicja wykorzystywane zwierzętom do wzmacniania wydawanych dźwięków na zasadzie rezonansu akustycznego. Odpowiednikiem n.r. są worki głosowe opis.
 • Co to jest Nosicielstwo Definicja organizmie drobnoustrojów chorobotwórczych, nie mniej jednak organizm nosicielski nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby dzięki informacje.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja SŁOWNIK Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje, Nukleotydy, Nukleoproteiny, Nowotwór, Nukleoid, Nukleolus, Nukleoplazma, Nóżki Ambulakralne, Nitrofoby opis.

Co to jest Encyklopedia Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje wyjaśnienie.