nosicielstwo narządy definicja
Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje, Nukleotydy, Nukleoproteiny, Nowotwór.

Słownik biologii i definicje z chemii na N

 • Co to jest Neurula Definicja zarodek strunowców z wyodrębnionym w formie rynienki nerwowej zawiązkiem układu nerwowego.powstający wprocesie neurulacji zarodek co to jest.
 • Co to jest Neuroglej Definicja tkanka glejowa.tkanka glejowa definicja.
 • Co to jest Tarczycy Nadczynność Definicja hipertyreoza.hipertyreoza co znaczy.
 • Co to jest Spiralny Narząd Definicja narząd Cortiego.narząd Cortiego słownik.
 • Co to jest Nikotynamid Definicja witaminy.witaminy znaczenie.
 • Co to jest Nadp Definicja fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego.fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego czym jest.
 • Co to jest Nadwzgórze Definicja mózg. mózg co to jest.
 • Co to jest Neuromasty Definicja receptory.receptory definicja.
 • Co to jest Nekroza Definicja martwica.martwica co znaczy.
 • Co to jest Nietkankowce Definicja beztkankowce.beztkankowce słownik.
 • Co to jest Niacyna Definicja witaminy.witaminy znaczenie.
 • Co to jest Nad Definicja dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy.dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy czym jest.
 • Co to jest Nagonasienne Nagozalążkowe Definicja licząca około 800 gatunków. Ich niczym nie okryte zalążki są bezpośrednio dostępne dla pyłku. Owocolistki nie zrastają się w słupki. N co to jest.
 • Co to jest Nasienie Definicja nasiennych (Spermatophyta). Powstaje z zalążka po zapłodnieniu. Z zapłodnionej komórki jajowej u wszystkich nasiennych powstaje zarodek, a definicja.
 • Co to jest Jacobsona Narząd Definicja Położony poniżej jamy nosowej. Złożona jest z dwóch kieszonek wyścielonych komórkami czuciowymi, stale wypełnionych cieczą, otwierających co znaczy.
 • Co to jest Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa słownik.
 • Co to jest Gębowe Narządy Definicja gębowego albo w jamie gębowej bezkręgowców, wykorzystywane do pobierania i rozdrabniania pokarmu. N.g. owadów, wijów i skorupiaków (trzy znaczenie.
 • Co to jest Nasienne Definicja właściwością są nasiona rozwijające się z zalążków. Występuje u nich przemiana pokoleń, nie mniej jednak gametofit jest bardzo silnie czym jest.
 • Co to jest Neutralizm Definicja międzygatunkowego, gdzie populacje nie wpływają na siebie.rodzaj nieantagonistycznego relacji międzygatunkowego, wktórym populacje nie co to jest.
 • Co to jest Włosowate Naczynia Definicja chłonne. Łączą one najcieńsze tętnice z żyłami i stanowią część układu krwionośnego, gdzie następuje zamiana substancji między krwią a definicja.
 • Co to jest Naczyniówka Definicja oko.oko co znaczy.
 • Co to jest Czuciowy Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa słownik.
 • Co to jest Nerwy Definicja W zależności od typu włókien wyróżnia się: n. ruchowe, czuciowe albo czuciowo-ruchowe. Z racji na miejsce, które unerwiają, dzieli się je znaczenie.
 • Co to jest Naskórek Definicja wielowarstwowa tkanka nabłonkowa. U wielu zwierząt jego komórki powierzchniowe mogą wytwarzać oskórek. U kręgowców powierzchniowe komórki n czym jest.
 • Co to jest Noradrenalina Definicja nadnerczy i na synapsach nerwów w ośrodkowym i współczulnym układzie nerwowym. W układzie nerwowym pełni rolę transmittera pobudzającego co to jest.
 • Co to jest Plagiotropowe Narządy Definicja do narządów ortotropowych rosną poziomo i mają jedną płaszczyznę symetrii przebiegającą grzbieto-brzusznie . Odpowiednikiem n.p. są definicja.
 • Co to jest Nicienie Definicja Należy do niej około 10 tys. gatunków wolno żyjących albo pasożytniczych. Żyją w morzach, wodach słodkich, glebie i wnętrzu innych co znaczy.
 • Co to jest Smaku Narządy Definicja rozpuszczone w wodzie substancje chemiczne (chemoreceptory). Kształt cząsteczek chemicznych skutkuje odczuwanie smaków podstawowych słownik.
 • Co to jest Szczątkowe Narządy Definicja funkcjonujące narządy odpowiadające wykształconym i w pełni funkcjonującym narządom przodków albo organizmów blisko spokrewnionych. Ich znaczenie.
 • Co to jest Nasierdzie Definicja serce i przysercowe odcinki naczyń krwionośnych kręgowców.błona surowicza otaczająca od zewnątrz serce iprzysercowe odcinki naczyń czym jest.
 • Co to jest Nektar Definicja zawierający spore ilości sacharydów, wykorzystywany do przywabiania owadów zapylających kwiaty.płyn wydzielany poprzez miodniki co to jest.
 • Co to jest Neandertalczyk Definicja antropogeneza.antropogeneza definicja.
 • Co to jest Nrem Definicja sen. sen co znaczy.
 • Co to jest Nyktinastie Definicja nastie.nastie słownik.
 • Co to jest Noworodek Definicja zaraz po urodzeniu. Moment ten może trwać do kilku tygodni, w zależności od stopnia rozwoju n. N. mogą być niedołężne, ślepe, bez okrywy znaczenie.
 • Co to jest Nadnercza Definicja dokrewne kręgowców różniące się budową i pochodzeniem. U ssaków położone na dogłowowym końcu obu nerek, składają się z kory n. (wydziela czym jest.
 • Co to jest Homologiczne Narządy Definicja budowie i pochodzeniu, lecz pełniące odmienną funkcję, na przykład łuski rogowe gadów i pióra ptaków, skrzydło nietoperza i przednia noga co to jest.
 • Co to jest Lirowate Narządy Definicja Występowanie n.l. stwierdzone zostało u przedstawicieli wielu grup z wyjątkiem Palpigrada i Ricinulei. Narządy te są skupieniem równolegle definicja.
 • Co to jest Nefron Definicja funkcjonalna nerki. N. zbudowany jest z ciałka Malpighiego, od którego odchodzi kanalik nerkowy. Kanalik nerkowy złożona jest z kanalika co znaczy.
 • Co to jest Krwionośne Naczynia Definicja umożliwiające krążenie krwi. N.k. dzieli się na: tętnice, żyły i naczynia włosowate. Różnice w pełnionych funkcjach znajdują własne słownik.
 • Co to jest Biologiczne Nazewnictwo Definicja poszczególnym taksonom, zawarty w międzynarodowych kodeksach nomenklatury biologicznej. Nazwy naukowe nadaje się w jednym języku znaczenie.
 • Co to jest Wieńcowe Naczynia Definicja żyły) serca. Powolne zmniejszanie się światła tętnic wieńcowych ( miażdżyca tętnic) skutkuje chorobę wieńcową serca. Odkładanie się czym jest.
 • Co to jest Kopulacyjne Narządy Definicja form obojnaczych), wykorzystywane do wprowadzania męskich komórek rozrodczych (plemników) do kobiecego układu rozrodczego. U bezkręgowców n co to jest.
 • Co to jest Nibynóżki Definicja wykorzystywane czasem również do odżywiania się i odbierania bodźców. Występują u pierwotniaków i w niektórych komórkach zwierząt definicja.
 • Co to jest Potencjalna Nieśmiertelność Definicja się bezpłciowo umiejętność do nieskończonego zachowywania w pokoleniach potomnych wszystkich, w zasadzie nie zmienionych przedmiotów co znaczy.
 • Co to jest Naddominacja Definicja heterozygotyczny ma fenotyp o większej wartości przystosowawczej niż wszystkie homozygoty, wynikająca z dodatniego współdziałania różnych słownik.
 • Co to jest Równowagi Narządy Definicja położeniu ciała. U skąposzczetów (Oligochaeta) opisano n.r. w formie kopułowatych komórek hypodermy, zawierających kulisty otolit otoczony znaczenie.
 • Co to jest Nerka Definicja po grzbietowej stronie ciała, na ogół parzysty (jedynie u węży pojedynczy). W budowie n. rozróżnia się część korową i część rdzeniową czym jest.
 • Co to jest Nekton Definicja aktywnie pływających w toni wodnej, zdolnych do przemieszczania się niezależnie od prądów. Do n. należą głowonogi, ryby, żółwie, węże co to jest.
 • Co to jest Strydulacyjne Narządy Definicja samców owadów (Insecta). Dźwięki produkowane są poprzez pocieranie o siebie dwóch części ciała, na przykład nogi i skrzydła u szarańczaków definicja.
 • Co to jest Najądrze Definicja ssaków skręcony kanalik połączony z jednej strony z jądrem, z drugiej przechodzący w nasieniowód, wykorzystywany jako magazyn plemników. N co znaczy.
 • Co to jest Słuchu Narządy Definicja dźwiękowe. Dostarczają informacji o otaczającym środowisku i umożliwiają kontakt pomiędzy osobnikami tego samego gatunku, pomagają w słownik.
 • Co to jest Neuston Definicja tworzącej się na powierzchni spokojnych zbiorników wodnych błonce, istniejącej dzięki napięciu powierzchniowemu. Do n. należą liczne znaczenie.
 • Co to jest Genotypu Reakcji Norma Definicja fenotypów możliwych do wytworzenia poprzez dany genotyp.zakres zależnych od warunków środowiska fenotypów możliwych do wytworzenia poprzez czym jest.
 • Co to jest Nosiciel Definicja wektor.wektor co to jest.
 • Co to jest Neurocyt Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa definicja.
 • Co to jest Neurofizjologia Definicja tematyka fizjologii, zajmująca się czynnościami układu nerwowego.tematyka fizjologii, zajmująca się czynnościami układu nerwowego co znaczy.
 • Co to jest Nabłonek Definicja tkanka nabłonkowa.tkanka nabłonkowa słownik.
 • Co to jest Naczynia Definicja drewna, przewodzące wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne, powstające z ułożonych liniowo wydłużonych komórek, których końcowe ściany znaczenie.
 • Co to jest Limfatyczne Naczynia Definicja układ limfatyczny.układ limfatyczny czym jest.
 • Co to jest Nadrząd Definicja kategoria systematyczna. kategoria systematyczna co to jest.
 • Co to jest Notogea Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce definicja.
 • Co to jest Naczelne Definicja małpiatki i małpy (w tym ludzi). Do charakterystycznych cech n. należą między innymi pięciopalczaste kończyny, kciuk i paluch przeciwstawny co znaczy.
 • Co to jest Ruchowy Neuron Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa słownik.
 • Co to jest Neuropodium Definicja parapodium.parapodium znaczenie.
 • Co to jest Nadgromada Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Nadprzeobrażenie Definicja przeobrażenie wielokrotne.przeobrażenie wielokrotne co to jest.
 • Co to jest Nadrodzina Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna definicja.
 • Co to jest Nadh2 Definicja dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy.dwunukleotyd nikotynamido-adeninowy co znaczy.
 • Co to jest Hydrostatyczny Narząd Definicja ciśnienia właściwego organizmu. W najwyższym stopniu znanym n.h. jest pęcherz pławny ryb.narząd wykorzystywany do zmiany ciśnienia słownik.
 • Co to jest Narząd Definicja wyodrębniona morfologicznie od innych części i przystosowana do pełnienia ustalonych funkcji. N. są na przykład oko albo żołądek.część znaczenie.
 • Co to jest Nagonasienne Definicja nagozalążkowe.nagozalążkowe.nagozalążkowe.nagozalążkowe czym jest.
 • Co to jest Neurohormony Definicja hormony ( hormony zwierzęce) wydzielane poprzez komórki nerwowe.hormony ( hormony zwierzęce) wydzielane poprzez komórki nerwowe co to jest.
 • Co to jest Namorzyny Definicja narastające w strefie pływów. N. są zalewane poprzez morze, co wymaga od rosnących tam drzew specyficznych przystosowań morfologicznych i definicja.
 • Co to jest Parietalny Narząd Definicja oko ciemieniowe.oko ciemieniowe co znaczy.
 • Co to jest Cortiego Narząd Definicja receptor słuchowy ssaków, przetwarzający drgania na impulsy nerwowe.położony wślimaku ucha wewnętrznego receptor słuchowy ssaków słownik.
 • Co to jest Przylemieszowy Narząd Definicja narząd Jacobsona.narząd Jacobsona znaczenie.
 • Co to jest Tympanalny Narząd Definicja prostoskrzydłych i niektórych motyli. Ma postać jamki pokrytej błoną rezonacyjną, zaopatrzonej w położone wewnątrz komórki zmysłowe czym jest.
 • Co to jest Chordotonalne Narządy Definicja pomiędzy warstwami oskórka, zbudowane ze skolopidiów (skolopoforów). Odbierają drgania z powierzchni ciała, będąc swoistym narządem słuchu co to jest.
 • Co to jest Analogiczne Narządy Definicja ewolucyjnym, lecz spełniające takie same funkcje, na przykład skrzydło owada i skrzydło ptaka, korzenie organowców i chwytniki plechowców definicja.
 • Co to jest Webera Narząd Definicja wskutek przekształcenia kilku przednich kręgów u ryb karpiowatych, przekazujący ciśnienie gazów pęcherza pławnego na błędnik błoniasty, co co znaczy.
 • Co to jest Oddechowe Narządy Definicja powiązane z zamianą gazową pomiędzy organizmem a środowiskiem. Do n.o. należą płuca, płuca wodne, skrzela, tchawki, płucotchawki i słownik.
 • Co to jest Rudymentalne Narządy Definicja narządy szczątkowe.narządy szczątkowe znaczenie.
 • Co to jest Ortotropowe Narządy Definicja pionowo i wykazujące symetrię promienistą. N.o. jest na przykład łodyga.narządy roślin wyższych narastające pionowo iwykazujące symetrię czym jest.
 • Co to jest Przybyszowe Narządy Definicja gdzie normalnie nie występują. Występują na łodygach, rzadziej na korzeniach. Częstym zjawiskiem jest tworzenie korzeni przybyszowych co to jest.
 • Co to jest Spichrzowe Narządy Definicja roślinne (korzenie, pędy, liście), wykorzystywane do przechowywania substancji zapasowych. Do n.s. zalicza się również nasiona.odpowiednio definicja.
 • Co to jest Wegetatywne Narządy Definicja funkcje powiązane z odżywianiem i wzrostem. Są nimi na przykład liście, łodyga i korzeń. Liście są miejscem, gdzie przebiega mechanizm co znaczy.
 • Co to jest Zmysłów Narządy Definicja rejestrowaniu docierających do organizmu bodźców, które zamieniają na impulsy nerwowe przekazywane do mózgu. Najczęściej są słownik.
 • Co to jest Nasieniowody Definicja rozrodczym wykorzystywane do odprowadzania plemników z jąder. N. mogą uchodzić bezpośrednio na zewnątrz ciała albo, jak u ssaków, łączyć znaczenie.
 • Co to jest Nastie Definicja znaczenia kierunek działania wywołującego je bodźca. Pośród n. wyróżniamy między innymi chemonastie (wywołane impulsem chemicznym czym jest.
 • Co to jest Węchu Narządy Definicja substancji zapachowych rozpuszczonych w powietrzu albo wodzie. Są zbudowane z komórek receptorowych i dodatkowych komórek podporowych co to jest.
 • Co to jest Nawyk Definicja powtarzanie sposób wykonywania określonej czynności.uformowany poprzez wielokrotne powtarzanie sposób wykonywania określonej czynności definicja.
 • Co to jest Notopodium Definicja parapodium. parapodium co znaczy.
 • Co to jest Nearktyka Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce słownik.
 • Co to jest Nefrostom Definicja orzęsiony otwór lejka w metanefrydium pierścienic.orzęsiony otwór lejka w metanefrydium pierścienic znaczenie.
 • Co to jest Nefrotomy Definicja kręgowców, z których rozwija się przednercze, śródnercze i zanercze.segmentowe odcinki mezodermy zarodka kręgowców, zktórych rozwija się czym jest.
 • Co to jest Nukleozydy Definicja nukleotydy.nukleotydy co to jest.
 • Co to jest Nefrydia Definicja ogólna nazwa narządów wydalniczych.ogólna nazwa narządów wydalniczych definicja.
 • Co to jest Nekrofagi Definicja zwierzęta żywiące się ciałami martwych zwierząt.zwierzęta żywiące się ciałami martwych zwierząt co znaczy.
 • Co to jest Nektaria Definicja miodniki.miodniki słownik.
 • Co to jest Neotyp Definicja jako wzorzec opisowy gatunku po zniszczeniu albo zaginięciu holotypu.konkretny osobnik (okaz) wyznaczony jako wzorzec opisowy gatunku po znaczenie.
 • Co to jest Neogea Definicja państwa zwierzęce.państwa zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Neodarwinizm Definicja ewolucjonizm.ewolucjonizm co to jest.
 • Co to jest Nematocysty Definicja parzydełka.parzydełka definicja.
 • Co to jest Głowowa Nerka Definicja przednercze.przednercze co znaczy.
 • Co to jest Neotenia Definicja kręgowców (aksolotl), jak i bezkręgowców (wybrane owady), opierające na uzyskiwaniu poprzez formy młodociane umiejętności do rozmnażania słownik.
 • Co to jest Nukleotydylotransferazy Definicja polimerazy.polimerazy znaczenie.
 • Co to jest Obwodowy Nerw Definicja układ nerwowy kręgowców.układ nerwowy kręgowców czym jest.
 • Co to jest Właściwa Nerka Definicja nerka.nerka co to jest.
 • Co to jest Neuroblast Definicja należących do strunowców, z których wskutek neurulacji rozwija się układ nerwowy.ekipa komórek wzarodku zwierząt należących do strunowców definicja.
 • Co to jest Neuromery Definicja komórek nerwowych w okresie rozwoju zarodkowego albo poprzez całe życie, na przykład u pierścienic.segmentalnie rozmieszczone zgrupowania co znaczy.
 • Co to jest Nukleus Definicja jądro komórkowe.jądro komórkowe słownik.
 • Co to jest Nitrofile Definicja organizmy preferujące środowiska bogate w przyswajalne formy azotu.organizmy preferujące środowiska bogate wprzyswajalne formy azotu znaczenie.
 • Co to jest Neurosekrecja Definicja komórki nerwowe. Komórki takie nazwano komórkami neurosekrecyjnymi. Zobacz także: hormony zwierzęce.zdarzenie wydzielania hormonów poprzez czym jest.
 • Co to jest Neuryt Definicja komórka nerwowa.komórka nerwowa co to jest.
 • Co to jest Neurulacja Definicja opierający na wyodrębnianiu się ekipy komórek będących zawiązkiem przyszłego układu nerwowego. N. prowadzi do stworzenia neuruli.mechanizm definicja.
 • Co to jest Nimfa Definicja odznaczające się obecnością zawiązków skrzydeł; 2) ostatnie stadium larwalne u owadów z przeobrażeniem zupełnym; 3) drugie, trzecie i co znaczy.
 • Co to jest Niełupka Definicja owoc.owoc słownik.
 • Co to jest Ekologiczna Nisza Definicja biotyczne, o które dany gatunek może konkurować z innymi gatunkami. N.e. ustala miejsce danego gatunku w biocenozie.wszystkie czynniki znaczenie.
 • Co to jest Norepinefryna Definicja hormony zwierzęce.hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Nitrofity Definicja rośliny należące do nitrofili.rośliny należące do nitrofili co to jest.
 • Co to jest Nogogłaszczki Definicja Arachnida), leżąca za otworem gębowym. Budowa wieloczłonowa, różna u różnych rzędów, na ogół fundamentalny człon żujący. U skorpionów i definicja.
 • Co to jest Notochorda Definicja przedstrunowce.przedstrunowce co znaczy.
 • Co to jest Nondysjunkcja Definicja komórki, opierające na nierozchodzeniu się chromosomów do przeciwnych biegunów wrzeciona podziałowego.zdarzenie zachodzące w czasie słownik.
 • Co to jest Nitrofoby Definicja bogatych w azot wykazują mniejszą żywotność.organizmy, które wśrodowiskach bogatych wazot wykazują mniejszą żywotność znaczenie.
 • Co to jest Ambulakralne Nóżki Definicja ambulakralnego szkarłupni (Echinodermata).lokomotoryczne przedmioty układu ambulakralnego szkarłupni (Echinodermata czym jest.
 • Co to jest Nukleoplazma Definicja jądro komórkowe.jądro komórkowe co to jest.
 • Co to jest Nukleolus Definicja jąderko.jąderko definicja.
 • Co to jest Nukleoid Definicja jej materiał genetyczny ( genofor), funkcjonalnie odpowiadająca jądru eukariontów, nie posiadająca jednak jego struktury.część komórki co znaczy.
 • Co to jest Nowotwór Definicja poprawnych tkanek organizmu. Jej właściwością charakterystyczną są nie podlegające kontroli organizmu podziały komórek, co prowadzi do słownik.
 • Co to jest Nukleoproteiny Definicja białka złożone, gdzie częścią niebiałkową są kwasy nukleinowe.białka złożone, wktórych częścią niebiałkową są kwasy nukleinowe znaczenie.
 • Co to jest Nukleotydy Definicja kwasów nukleinowych. Pod względem chemicznym są estrami fosforowymi nukleozydów. Nukleozydy to związki składające się z cukru pentozy czym jest.
 • Co to jest Nutacje Definicja szybkości wzrostu tkanek w różnych częściach ich organów. Ich źródłem są wewnętrzne mechanizmy zachodzące w roślinach.ruchy roślin wywołane co to jest.
 • Co to jest Nukleosomy Definicja złożona jest nić chromatynowa. N. zbudowany jest z fragmentu nici DNA, długości około 200 par zasad, nawiniętej na cząsteczki histonów definicja.
 • Co to jest Rezonacyjne Narządy Definicja wykorzystywane zwierzętom do wzmacniania wydawanych dźwięków na zasadzie rezonansu akustycznego. Odpowiednikiem n.r. są worki głosowe co znaczy.
 • Co to jest Nosicielstwo Definicja organizmie drobnoustrojów chorobotwórczych, nie mniej jednak organizm nosicielski nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby dzięki słownik.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje, Nukleotydy, Nukleoproteiny, Nowotwór, Nukleoid, Nukleolus, Nukleoplazma, Nóżki Ambulakralne, Nitrofoby opis.

Co to jest Nosicielstwo, Narządy Rezonacyjne, Nukleosomy, Nutacje wyjaśnienie.