nazewnictwo biologiczne definicja
Co to jest nazewnictwo biologiczne. Wyjaśnienie zawarty w międzynarodowych kodeksach nomenklatury.

Czy przydatne?

Co to jest nazewnictwo biologiczne?

Co oznacza: ujednolicony sposób nadawania nazw poszczególnym taksonom, zawarty w międzynarodowych kodeksach nomenklatury biologicznej. Nazwy naukowe nadaje się w jednym języku - łacińskim. Dla oznaczenia gatunku stosuje się wprowadzone poprzez Linneusza K.podwójne nazewnictwo, co znaczy, iż każda nazwa złożona jest z dwóch wyrazów. Pierwszy słowo jest nazwą rodzaju, z kolei drugi ustala gatunek. Po drugim wyrazie dodawane jest jeszcze nazwisko (albo inicjał) uczonego, który jako pierwszy opisał dany gatunek i data nadania nazwy. Na przykład pełna nazwa naukowa kruka brzmi Corvus corax L., 1758. Dla oznaczenia podgatunku dodaje się jeszcze trzeci słowo. Nazwy taksonów wyższych niż gatunek są jednowyrazowe, regularnie opatrzone charakterystycznymi końcówkami, pozwalającymi na podstawie samej nazwy określić, jakiego taksonu dotyczą ( na przykład rodziny u zwierząt mają końcówkę -idae, a nadrodziny -oidea).ujednolicony sposób nadawania nazw poszczególnym taksonom, zawarty wmiędzynarodowych kodeksach nomenklatury biologicznej. Nazwy naukowe nadaje się wjednym języku - łacińskim. Dla oznaczenia gatunku stosuje się wprowadzone poprzez Linneusza K.podwójne nazewnictwo, co znaczy, iż każda nazwa złożona jest zdwóch wyrazów. Pierwszy słowo jest nazwą rodzaju, z kolei drugi ustala gatunek. Po drugim wyrazie dodawane jest jeszcze nazwisko (((albo inicjał) uczonego, który jako pierwszy opisał dany gatunek idata nadania nazwy. ( na przykład pełna nazwa naukowa kruka brzmi Corvus corax L., 1758. Dla oznaczenia podgatunku dodaje się jeszcze trzeci słowo. Nazwy taksonów wyższych niż gatunek są jednowyrazowe, regularnie opatrzone charakterystycznymi końcówkami, pozwalającymi na podstawie samej nazwy określić, jakiego taksonu dotyczą ( ( na przykład rodziny u zwierząt mają końcówkę -idae, anadrodziny -oidea)

Czym jest nazewnictwo biologiczne znaczenie w Słownik biologia N .