organizmy skałotwórcze definicja
Co to jest organizmy skałotwórcze. Wyjaśnienie albo produkowanych osłonek związkami mineralnymi, na.

Czy przydatne?

Co to jest organizmy skałotwórcze?

Co oznacza: organizmy, których szczątki, dzięki wysyceniu części ciała albo produkowanych osłonek związkami mineralnymi, na przykład solami wapnia, stają się składnikiem skał osadowych. Do o.s. zalicza się między innymi krasnorosty i zielenice, a ze zwierząt: otwornice, promienice i koralowce rafotwórcze.organizmy, których szczątki, dzięki wysyceniu części ciała albo produkowanych osłonek związkami mineralnymi, na przykład solami wapnia, stają się składnikiem skał osadowych. Do o.s. zalicza się między innymi krasnorosty izielenice, aze zwierząt: otwornice, promienice i koralowce rafotwórcze

Czym jest organizmy skałotwórcze znaczenie w Słownik biologia O .