owoc definicja
Co to jest owoc. Wyjaśnienie ochrony i rozsiewania nasion. O. powstaje z przekształconych kwiatów.

Czy przydatne?

Co to jest owoc?

Co oznacza: narząd wykształcający się u roślin, wykorzystywany do ochrony i rozsiewania nasion. O. powstaje z przekształconych kwiatów; złożona jest z nasion, owocni (perykarpu) i niekiedy innych części, określanych jako szupinki. Owocnia rozwija się ze ściany zalążni. O. dzielimy na pojedyncze i złożone. Pojedyncze tworzą się z pojedynczej zalążni; podzielone są na mięsiste i suche, te zaś na pękające i niepękające. O. mięsiste mają zmięśniałą, soczystą, regularnie kolorową owocnię, chętnie zjadaną poprzez zwierzęta, które jednocześnie rozsiewają nasiona, wydalając je wspólnie z odchodami. Należą do nich jagody i pestkowce. Jagody to o. zawierające z reguły sporo nasion o twardej łupinie. Do jagód, prócz jagody właściwej (na przykład u winorośli, borówki brusznicy), zalicza się również jabłko (u jabłoni, gruszy), pomarańczę (u cytryny i gatunków pokrewnych) i dynię (u dyni i ogórka). Pestkowiec ma owocnię zróżnicowaną na endokarp (położony wewnątrz, bardzo twardy, tworzy pestkę otaczającą nasienie), mezokarp (bardzo mięsisty i soczysty) i egzokarp (skórzasta, otacza cały owoc). Pestkowce występują ((na przykład u śliwy. Owocnia o. suchych pękających po dojrzeniu pęka, uwalniając nasiona. Do o. suchych pękających należą: mieszek (o. wielonasienny powstający z jednego owocolistka, otwiera się jedną podłużną szczeliną, występuje (((na przykład u tojadu), torebka (powstaje z kilku owocolistków, może pękać zarówno wzdłuż, jak i w poprzek, występuje ((((na przykład u dziurawca), łuszczyna (powstaje z dwóch owocolistków, jest dłuższa niż szersza, pęka wzdłuż dwoma klapami, występuje (((((na przykład u kapusty), łuszczynka (podobna do łuszczyny, lecz mniej wydłużona, występuje ((((((na przykład u tasznika) i strąk (powstaje z jednego owocolistka, pęka wzdłuż szwu i nerwu, występuje (((((((na przykład u grochu). O. suche niepękające mają owocnię stwardniałą, która nie rozpada się po dojrzeniu. Zalicza się do nich: orzech (o. jednonasienny, owocnia bardzo twarda, nie zrośnięta z łupiną nasienną, obecna miseczka owocowa powstała z przekształconych przykwiatków, występuje ((((((((na przykład u dębu), ziarniak (owocnia zrasta się z łupiną nasienną, powstaje ze słupka górnego, występuje (((((((((na przykład u pszenicy), niełupkę (owocnia zrasta się z łupiną nasienną, powstaje ze słupka dolnego, występuje ((((((((((na przykład u mniszka lekarskiego) i rozłupnię (przynajmniej dwunasienna, rozpada się na jednonasienne rozłupki, występuje (((((((((((na przykład u kminku). O. złożone powstają ze zrośnięcia się pojedynczych owoców ( ((((((((((((na przykład u maliny) lub ich połączenia poprzez przekształcone przedmioty kwiatu (( (((((((((((((na przykład u truskawki, gdzie orzeszki, będące właściwymi owocami, łączą się poprzez rozrośnięte, zmięśniałe dno kwiatowe). Owocostany sprawiają wrażenie, iż są o. pojedynczymi, a powstają poprzez połączenie ze sobą owoców jednego kwiatostanu dzięki przekształconych przedmiotów kwiatostanu, jak (( ((((((((((((((na przykład osi kwiatostanu, liści przykwiatowych i tym podobne Owocostany występują (( (((((((((((((((na przykład u figi i ananasa. (Ryc. 60) narząd wykształcający się uroślin, wykorzystywany do ochrony irozsiewania nasion. O. powstaje zprzekształconych kwiatów; złożona jest znasion, owocni (perykarpu) iniekiedy innych części, określanych jako szupinki. Owocnia rozwija się ze ściany zalążni. O. dzielimy na pojedyncze izłożone. Pojedyncze tworzą się zpojedynczej zalążni; podzielone są na mięsiste isuche, te zaś na pękające iniepękające. O. mięsiste mają zmięśniałą, soczystą, regularnie kolorową owocnię, chętnie zjadaną poprzez zwierzęta, które jednocześnie rozsiewają nasiona, wydalając je wraz zodchodami. Należą do nich jagody i pestkowce. Jagody to o. zawierające zreguły sporo nasion otwardej łupinie. Do jagód, prócz jagody właściwej ( (( ((((((((((((((((na przykład uwinorośli, borówki brusznicy), zalicza się również jabłko (u jabłoni, gruszy), pomarańczę (u cytryny igatunków pokrewnych) idynię (u dyni iogórka). Pestkowiec ma owocnię zróżnicowaną na endokarp (położony wewnątrz, bardzo twardy, tworzy pestkę otaczającą nasienie), mezokarp (bardzo mięsisty isoczysty) i egzokarp (skórzasta, otacza cały owoc). Pestkowce występują ( (( (((((((((((((((((na przykład uśliwy. Owocnia o. suchych pękających po dojrzeniu pęka, uwalniając nasiona. Do o. suchych pękających należą: mieszek (o. wielonasienny powstający zjednego owocolistka, otwiera się jedną podłużną szczeliną, występuje ( (( ((((((((((((((((((na przykład utojadu), torebka (powstaje zkilku owocolistków, może pękać zarówno wzdłuż, jak iw poprzek, występuje ( (( (((((((((((((((((((na przykład udziurawca), łuszczyna (powstaje zdwóch owocolistków, jest dłuższa niż szersza, pęka wzdłuż dwoma klapami, występuje ( (( ((((((((((((((((((((na przykład ukapusty), łuszczynka (podobna do łuszczyny, lecz mniej wydłużona, występuje ( (( (((((((((((((((((((((na przykład utasznika) i strąk (powstaje zjednego owocolistka, pęka wzdłuż szwu inerwu, występuje ( (( ((((((((((((((((((((((na przykład ugrochu). O. suche niepękające mają owocnię stwardniałą, która nie rozpada się po dojrzeniu. Zalicza się do nich: orzech (o. jednonasienny, owocnia bardzo twarda, nie zrośnięta złupiną nasienną, obecna miseczka owocowa powstała zprzekształconych przykwiatków, występuje ( (( (((((((((((((((((((((((na przykład udębu), ziarniak (owocnia zrasta się złupiną nasienną, powstaje ze słupka górnego, występuje ( (( ((((((((((((((((((((((((na przykład upszenicy), niełupkę (owocnia zrasta się złupiną nasienną, powstaje ze słupka dolnego, występuje ( (( (((((((((((((((((((((((((na przykład umniszka lekarskiego) i rozłupnię (((przynajmniej dwunasienna, rozpada się na jednonasienne rozłupki, występuje ( (( ((((((((((((((((((((((((((na przykład ukminku). O. złożone powstają ze zrośnięcia się pojedynczych owoców ( ( (( (((((((((((((((((((((((((((na przykład umaliny) lub ich połączenia poprzez przekształcone przedmioty kwiatu (( ( (( ((((((((((((((((((((((((((((na przykład utruskawki, gdzie orzeszki, będące właściwymi owocami, łączą się poprzez rozrośnięte, zmięśniałe dno kwiatowe). Owocostany sprawiają wrażenie, iż są o. pojedynczymi, apowstają poprzez połączenie ze sobą owoców jednego kwiatostanu dzięki przekształconych przedmiotów kwiatostanu, jak (( ( (( (((((((((((((((((((((((((((((na przykład osi kwiatostanu, liści przykwiatowych i tym podobne Owocostany występują (( ( (( ((((((((((((((((((((((((((((((na przykład ufigi iananasa. (Ryc. 60)

Czym jest owoc znaczenie w Słownik biologia O .