różnosłupkowość definicja
Co to jest różnosłupkowość. Wyjaśnienie bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu.

Czy przydatne?

Co to jest różnosłupkowość?

Co oznacza: zdarzenie zapobiegające samozapyleniu uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się długością szyjek słupka initek pręcików. R. (distylia) występuje na przykład upierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis). Ujednych osobników występują kwiaty zdługimi szyjkami słupków i zpręcikami okrótkich nitkach, auinnych kwiaty "krótkoszyjkowe" i"długonitkowe". Owady przenoszą pyłek zroślin "długonitkowych" (u wejścia do kwiatu znajdują się pylniki) na nasadzie trąbki izapylają nim formy "długoszyjkowe" (znamiona słupków znajdują się uwejścia do kwiatu). Podobnie jest zformami "krótkoszyjkowymi" i"krótkonitkowymi", ztą różnicą, iż pyłek przenoszony jest na końcu trąbki owada. (Ryc. 79)

Czym jest różnosłupkowość znaczenie w Słownik biologia R .