recesywność ryby trzonopłetwe definicja
Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb, Rasogeneza, Równowaga Biologiczna, Rośliny.

Słownik biologii i definicje z chemii na R

 • Co to jest radiobiologia Definicja promieniowania jonizującego inadfioletowego na żywe organizmy. R. bada wpływ promieniowania na tkanki inarządy i na czynności układów,
 • Co to jest ramapitek Definicja antropogeneza,
 • Co to jest represor Definicja operon,
 • Co to jest replikon Definicja jednostka replikacji DNA, będąca replikującym się odcinkiem cząsteczki DNA,
 • Co to jest represja enzymatyczna Definicja adaptacja enzymatyczna,
 • Co to jest rodzaj Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest rozwój pozazarodkowy Definicja postęp postembrionalny,
 • Co to jest rozłupnia Definicja owoc,
 • Co to jest refugium Definicja warunki ekologiczne sprzyjające przeżyciu jakiegoś taksonu (gatunku albo wyższego), który wyginął na innych obszarach w wyniku,
 • Co to jest redundacja genetyczna Definicja występowanie wgenomie powtarzających się, identycznych odcinków DNA,
 • Co to jest reoreceptory Definicja receptory,
 • Co to jest reprodukcja Definicja rozmnażanie,
 • Co to jest rozwój osobniczy Definicja ontogeneza,
 • Co to jest ruchy senne Definicja nastie,
 • Co to jest rRNA Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest różyczka liściowa Definicja rośliny rozetowe,
 • Co to jest rudymenty Definicja narządy szczątkowe,
 • Co to jest ryby Definicja systematyków uznawane za gromadę kręgowców (Vertebrata), współcześnie traktowane jako ekipa organizmów, do której zaliczane są gromady,
 • Co to jest rozwój regresywny Definicja rozwój ewolucyjny opierający na wtórnym uproszczeniu budowy ciała inarządów, zachodzący najczęściej u gatunków pasożytniczych,
 • Co to jest rozwój epigenetyczny Definicja postęp regulacyjny,
 • Co to jest restytucja Definicja zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania,
 • Co to jest rekultywacja Definicja przywracanie poprzez człowieka walorów przyrodniczych terenom zniszczonym poprzez działalność przemysłową,
 • Co to jest rafidy Definicja pojedyncze, mające kształt igieł kryształy szczawianu wapnia występujące wsoku komórkowym wakuoli,
 • Co to jest rośliny rozetowe Definicja międzywęźlach, w wyniku czego tworzy się rozeta (różyczka) liściowa. Odpowiednikiem r.r. może być sałatnica leśna (Aposeris foetida,
 • Co to jest roztwór Ringera Definicja Ringera (1835-1910). Jest izotoniczny iizojoniczny wstosunku do komórek ciała (zawiera takie same jony, wtakim samym stężeniu, jak osocze,
 • Co to jest receptory Definicja odbierania zmian wotoczeniu (bodźców). Zazwyczaj komórki te połączone są zzakończeniami nerwowymi łuków odruchowych. R. są również narządy,
 • Co to jest relikty Definicja fauny wymarłej albo nie występującej już na danym terenie. Wyróżnia się: a) r. geograficzne - gatunki oznacznie mniejszym zasięgu niż,
 • Co to jest różnicowanie Definicja niewyspecjalizowanych wkomórki wyspecjalizowane. Natężenie zjawiska r. maleje wraz zrozwojem ontogenetycznym (najintensywniejsze jest,
 • Co to jest rozmnażanie bezpłciowe Definicja komórek rozrodczych, prowadzący do stworzenia nowych organizmów. Uroślin dzieje się zazwyczaj poprzez oddzielenie od organizmu,
 • Co to jest radykula Definicja część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zktórej rozwija się korzeń,
 • Co to jest rezerwaty przyrody Definicja października 1991 oochronie przyrody (Art.14) za r.p. uważa: [...] region obejmujący zachowane wstanie naturalnym albo niewiele zmienionym,
 • Co to jest rząd Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest różnowiciowce Definicja Chryzophyta), obejmująca około 500 gatunków (w większości jednokomórkowych; planktonowych albo osiadłych), zamieszkujących wody słodkie,
 • Co to jest ruchy roślin Definicja wwyniku działania bodźców: zewnętrznych ( aktionomiczne), bodźców wewnętrznych (autonomiczne) albo niezależne od bodźców (mechaniczne). R,
 • Co to jest rośliny niskopączkowe Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) zlokalizowane są wdolnej części pędów. Do r.n. należy między,
 • Co to jest rozrodczość Definicja badaniach nad populacjami, dotyczący ich wzrostu. Wyróżniamy r. max. (absolutną, fizjologiczną) ir. rzeczywistą (ekologiczną). R. max. jest,
 • Co to jest równowaga płci Definicja samic do samców powinien wynosić (wmyśl II prawa Mendla) 1:1. Relacja ten jest trudny do ustalenia we inicjalnych etapach rozwoju,
 • Co to jest rozgwiazdy Definicja obejmująca 2000 gatunków zwierząt wolno żyjących, zamieszkujących dna mórz. R. mają ciało okształcie gwiazdy, bez wyraźnie wyodrębnionej,
 • Co to jest ryby doskonałokostne Definicja kostnopromienistych (Actinopterygii). Najstarsze szczątki przedstawicieli tej ekipy pochodzą ztriasu. Do r.d. należą gatunki morskie,
 • Co to jest ryby kostnoszkieletowe Definicja inicjalnym dewonie, uznawane aktualnie za osobną gromadę wobrębie ryb. Do r.k. zalicza się podgromady ryb kostnopromienistych,
 • Co to jest rdzeń kręgowy Definicja kręgowców położona wewnątrz kanału rdzeniowego biegnącego wewnątrz łuków nerwowych kręgów. Wr.k. znajdują się ośrodki odruchowe i,
 • Co to jest rasy ludzkie Definicja klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka jest, jak dotychczas, słabo sprecyzowane. Regularnie podkreśla się, iż r.l. są jednostkami,
 • Co to jest różnosłupkowość Definicja uokrytonasiennych. R. bazuje na występowaniu wobrębie jednego gatunku dwu (distylia) albo trzech (tristylia) typów kwiatów, różniących się,
 • Co to jest rybosomy Definicja obecne we wszystkich komórkach. wskład r. wchodzą rRNA (rybosomowy RNA) ibiałka. R. odgrywają najważniejszą rolę wprocesie syntezy białek,
 • Co to jest reguła Allena Definicja części ciała, takie jak nos, uszy, dziób iogon, są dłuższe uosobników tego samego gatunku, żyjących wklimacie cieplejszym niż uosobników,
 • Co to jest rdzeń przedłużony Definicja mózg,
 • Co to jest regulacja genetyczna Definicja na poziomie transkrypcji albo translacji. Uwszystkich organizmów prokariotycznych r.g. zachodzi zgodnie zzasadą działania operonu,
 • Co to jest retrowirusy Definicja zbudowany zRNA. Właściwością wspólną r. jest umiejętność do odwrotnej transkrypcji (syntezy dwuniciowego DNA na bazie RNA). R. są między,
 • Co to jest rozwój regulacyjny Definicja zniezdeterminowanym przeznaczeniem pierwszych blastomerów. Upłazów cztery pierwsze blastomery są totipotencjalne, tzn. zkażdego znich może,
 • Co to jest roztwór buforujący Definicja zasadą albo słabej zasady ijej soli zmocnym kwasem odporny na zmiany pH niezależnie od tego, czy dodawany jest silny kwas, czy mocna,
 • Co to jest rafy koralowe Definicja szkieletów koralowców, raczej koralowców madreporowych (Madreporaria), lecz również otwornic, stułbiopławów, mięczaków, mszywiołów,
 • Co to jest redukcjonizm Definicja wyjaśnienie wszelkich mechanizmów izjawisk złożonych, nie tylko biologicznych, odbywać się powinno po sprowadzeniu ich do mechanizmów,
 • Co to jest rodopsyna Definicja wpręcikach siatkówki oka. R. utworzona jest poprzez 11-cis-retinal połączony zbiałkiem opsyną. Absorbcja fotonu światła (przy ekspozycji r,
 • Co to jest rogi Definicja wyrostkach kości czołowych, tak zwany możdżeniach. R. występują ukrętorogich (Bovidae) iobecne są najczęściej uobu płci. Wskórze właściwej,
 • Co to jest radiacja adaptatywna Definicja wielu form przystosowanych do życia wróżnych środowiskach, wywodzących się zjednego gatunku wyjściowego. Formy te zbiegiem czasu mogą się,
 • Co to jest roślinność pustynna Definicja niską względną wilgotność powietrza (regularnie poniżej 20%), niewielkie opady (poniżej 20 cm3 rocznie) i spore wahania temperatury (do 50,
 • Co to jest rozwój zarodkowy Definicja zzapłodnionej komórki jajowej występujący uzwierząt wielokomórkowych. R.z. rozpoczyna się zapłodnieniem komórki jajowej, akończy,
 • Co to jest radiacja przystosowawcza Definicja radiacja adaptatywna,
 • Co to jest rurki mleczne Definicja zawierające sok mleczny (lateks, mlecz). Wdojrzałych komórkach brak wyraźnej granicy pomiędzy cytoplazmą awakuolą. Ściany komórkowe r.m. są,
 • Co to jest ryby spodouste Definicja Squaliformes) ipłaszczkokształtne (Rajiformes). Poza nielicznymi wyjątkami (na przykład Potamotrygon motoro zAmazonki) są zwierzętami,
 • Co to jest regeneracja Definicja odtwarzania utraconych części ciała, komórek albo narządów. Zdarzenie to występuje zarówno uroślin, jak iuzwierząt, jednak unich,
 • Co to jest rzęski Definicja komórek, pokryte błoną komórkową. Wewnątrz rz. przebiega włókno osiowe składające się zdwóch pojedynczych mikrotubuli centralnych,
 • Co to jest rozmnażanie generatywne Definicja rozmnażanie płciowe,
 • Co to jest respiracja Definicja oddychanie,
 • Co to jest restryktazy Definicja enzymy restrykcyjne,
 • Co to jest rezonatory głosowe Definicja dźwięków wydawanych poprzez zwierzę na zasadzie rezonansu akustycznego. U płazów bezogonowych (Anura) jama gębowa tworzy obszerne,
 • Co to jest RNA Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest rozwój preformowany Definicja postęp mozaikowy,
 • Co to jest retinol Definicja witaminy,
 • Co to jest rewertant Definicja rewersja,
 • Co to jest roztocza Definicja saprofity,
 • Co to jest ropalia Definicja Scyphozoa), ustawione promieniście we wcięciach na brzegach ciała. Grupują narządy: równowagi, węchu iwzroku,
 • Co to jest rosa miodowa Definicja spadź,
 • Co to jest rośliny jednopienne Definicja jednopienność,
 • Co to jest RQ Definicja współczynnik oddechowy,
 • Co to jest ryboflawina Definicja witaminy,
 • Co to jest rozwój prosty Definicja przeobrażenie wprost,
 • Co to jest robaki obłe Definicja obleńce,
 • Co to jest r Definicja populacji: r = N / N t, gdzie: N = zmiana liczby osobników wpopulacji; N = średnia liczba osobników populacji wdanym okresie; t = moment,
 • Co to jest radiomimetyczne substancje Definicja antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę iinterfazę mitozy,
 • Co to jest rak Definicja ustalenia nowotworów uroślin izwierząt. R. jest skupieniem błyskawicznie namnażających się (bujających) komórek, tworzących wkońcu tak,
 • Co to jest reakcja fizjologiczna Definicja na naturalne bodźce (tak zwany bodźce fizjologiczne) zarówno zewnętrzne, jak iwewnętrzne. R.f. jest na przykład wydzielanie potu (u,
 • Co to jest rośliny skrytopączkowe Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) znajdują się pod powierzchnią ziemi albo wody,
 • Co to jest rośliny synantropijne Definicja synantropizm,
 • Co to jest rdzeń nadnerczy Definicja nadnercza,
 • Co to jest rdzeniomózgowie Definicja mózg,
 • Co to jest rdzeń Definicja centralnie zlokalizowane tkanki walca osiowego łodygi ikorzenia,
 • Co to jest reducenci Definicja destruenci,
 • Co to jest redie Definicja Digenea) ( przywry) rozwijające się wżywicielu pośrednim. R. rozwijają się zkomórek rozrodczych sporocysty albo miracidium. Zazwyczaj r.są,
 • Co to jest regulator Definicja operon,
 • Co to jest regulatory rytmu Definicja serce,
 • Co to jest regresja Definicja postęp regresywny,
 • Co to jest regulon Definicja ekipa genów podlegających wspólnej regulacji ekspresji,
 • Co to jest reotaksja Definicja taksje,
 • Co to jest repelenty Definicja odstraszające, służące wochronie upraw przed szkodnikami, atakże chroniące człowieka na przykład przed komarami ikleszczami. R. naturalne,
 • Co to jest rekon Definicja najmniejszy fragment genu (odpowiadający jednemu nukleotydowi) podlegający zamianie wprocesie wewnątrzgenowego crossing-over,
 • Co to jest reguła Bergmana Definicja stałocieplnych, wg której osobniki tego samego albo pokrewnych gatunków osiągają większe wymiary ciała wpłn. części swego zasięgu niż,
 • Co to jest relaksyna Definicja więzadeł macicy iułatwiający skurcze mięśni macicy. Ponadto skutkuje odwapnienie miednicy, rozluźnia więzadła spojenia łonowego,
 • Co to jest renina Definicja podpuszczka,
 • Co to jest rekombinacja genetyczna Definicja nowych genotypów wkonsekwencji rozmnażania płciowego. R.g. zachodzi w wyniku niezależnego przekazywania genów mieszczących się,
 • Co to jest REM Definicja sen,
 • Co to jest reguła Glogera Definicja zamieszkujące tereny oklimacie ciepłym iwilgotnym są ciemniej ubarwione niż zwierzęta zamieszkujące tereny suche ichłodne. Odpowiednikiem,
 • Co to jest robaki płaskie Definicja płazińce,
 • Co to jest replikacja DNA Definicja kwas dezoksyrybonukleinowy) na matrycy, którą jest istniejąca cząsteczka DNA. Zachodzi przy udziale enzymu - polimerazy DNA,
 • Co to jest rośliny pionierskie Definicja na teren nie zajęty (skała, piaski, tereny zdewastowane) izapoczątkowujące na nim mechanizm sukcesji ekologicznej,
 • Co to jest reofile Definicja charakteryzująca się obecnością przystosowań ułatwiających pobieranie pokarmu (r. są zazwyczaj filtratorami) iutrudniających porwanie,
 • Co to jest rośliny roczne Definicja rośliny jednoroczne,
 • Co to jest rośliny polikarpiczne Definicja rośliny wydające owoce sporo razy wżyciu,
 • Co to jest retikulocyty Definicja werytropoezie są przejściowym stadium pomiędzy erytroblastami adojrzałymi erytrocytami; 2) komórki mezenchymatyczne siateczki,
 • Co to jest retikulopodia Definicja nibynóżki,
 • Co to jest retardacja Definicja organów albo narządów wstosunku do innych, atakże późniejsze wykształcenie swoistych cech wrozwoju ontogenetycznym,
 • Co to jest retikulum endoplazmatyczne Definicja kanalików ipęcherzyków wchodzących wskład cytoplazmy eukariontów. Wyróżnia się: r.e. szorstkie, zw. również granularnym albo ziarnistym (z,
 • Co to jest rewir Definicja areał osobniczy,
 • Co to jest riketsje Definicja pasożytnicze (wielkości poniżej 1 mm), zaliczane do bakterii (Schizomycetes). Choroby poprzez nie wywoływane nazywa się riketsjozami, na,
 • Co to jest rezystencja Definicja błony komórkowej; wytrzymałość komórek na pęcznienie, będące skutkiem umieszczenia w roztworze hipotonicznym. Poniżej pewnej granicy,
 • Co to jest rybonukleotydy Definicja nukleotydy (estry fosforowe nukleozydów) zawierające rybozę. R. są podstawowymi jednostkami budulcowymi kwasów rybonukleinowych,
 • Co to jest rewersja Definicja pierwotnego fenotypu. Do r. może dojść wwyniku mutacji wstecznej albo mutacji supresorowej (tak zwany supresji). Osobnika zfenotypem,
 • Co to jest RNA matrycowy Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest RNA informacyjny Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest RNA transportujący Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest rodnia Definicja gametangium,
 • Co to jest rodoplasty Definicja fotosyntezy, występujące u krasnorostów (Rhodophyta). Zawarty wnich chlorofil maskowany jest poprzez barwniki fikobilinowe: czerwoną,
 • Co to jest RNA rybosomalny Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest runo leśne Definicja rośliny zielne ikrzewinki dna lasu,
 • Co to jest rodowód Definicja określenie stosunków pokrewieństwa pomiędzy poszczególnymi osobnikami; whodowli pomaga wustaleniu czystości rasy. Wmedycynie r. (i,
 • Co to jest robaczyca Definicja zgromady kręgoustych (Cyclostomata), żyjąca wdnie potoków. Sztywność ciału r. nadaje struna grzbietowa, stanowiąca oparcie dla mięśni. Oczy,
 • Co to jest RNA przenośnikowy Definicja kwas rybonukleinowy,
 • Co to jest rogówka Definicja oko,
 • Co to jest rodzina Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest rośliny Definicja autotroficzne, zdolne do wytwarzania substancji odżywczych wprocesach fotosyntezy ichemosyntezy. Wzwiązku zautotroficznością przewarzająca,
 • Co to jest rośliny dwupienne Definicja dwupienność,
 • Co to jest rośliny różyczkowe Definicja rośliny rozetowe,
 • Co to jest roślinożercy Definicja 1) zwierzęta odżywiające się pokarmem roślinnym; 2) poziom troficzny wyodrębniany wobrębie konsumentów, odmiennie zw. konsumentami Irzędu,
 • Co to jest rośliny owadożerne Definicja oróżnej przynależności systematycznej, samożywne, lecz wykazujące przystosowania do chwytania itrawienia drobnych zwierząt, raczej owadów,
 • Co to jest rośliny jednoroczne Definicja postęp wiosną iobumierające przed nastaniem zimy. Zzimujących wglebie nasion na wiosnę rozwijają się nowe osobniki. Do r.j. należą między,
 • Co to jest rośliny naczyniowe Definicja ekipa tożsama z organowcami. Należą tu rośliny mające łyko-drzewny układ przewodzący, a więc paprotniki inasienne,
 • Co to jest rośliny naziemnopączkowe Definicja pozwalające na odrośnięcie po okresie niekorzystnych warunków wegetacyjnych) występują na poziomie powierzchni ziemi. Do r.n. należy między,
 • Co to jest rośliny ruderalne Definicja wysypiskach, przy płotach, wpobliżu szlaków komunikacyjnych iośrodków przemysłowych. Tworzą tak zwany zbiorowiska ruderalne. Są startowym,
 • Co to jest rośliny saletrowe Definicja nitrofity,
 • Co to jest rośliny monokarpiczne Definicja rośliny owocujące tylko raz wżyciu,
 • Co to jest rozdzielnopłciowość Definicja zdarzenie opierające na występowaniu wobrębie populacji albo gatunku zarówno osobników męskich, jak iżeńskich,
 • Co to jest rozeta liściowa Definicja rośliny rozetowe,
 • Co to jest rozblaszkowanie Definicja delaminacja,
 • Co to jest rozłogi Definicja pędy, mogące wytwarzać korzenie przybyszowe inormalne, pionowe pędy, umożliwiając roślinie macierzystej rozmnażanie wegetatywne,
 • Co to jest rozmnażanie płciowe Definicja regularnym następowaniem po sobie dwóch mechanizmów: mejozy i zapłodnienia. Mejoza, zachodząca wgonadach, prowadzi do stworzenia,
 • Co to jest rozmnażanie Definicja form potomnych, zdolnych do dalszego r. Może przebiegać na drodze płciowej ( r. płciowe) albo bezpłciowej, wegetatywnej ( r. bezpłciowe). R,
 • Co to jest roztwór fizjologiczny Definicja przechowywania żywych tkanek albo do uzupełniania płynów ustrojowych po biegunkach ikrwotokach. Ciśnienie osmotyczne r.f. jest takie samo,
 • Co to jest roztocze Definicja około 30 tys. znanych gatunków (jednak wydaje się to niewielką częścią rzeczywistej liczby gatunków). R. są niewielkimi pajęczakami,
 • Co to jest rozmnóżki Definicja wegetatywnego. R. mogą być pojedynczymi komórkami albo ekipami komórek, na przykład ubrunatnic (Phaeophyta), krasnorostów (Rhodophyta,
 • Co to jest rozmnażanie wegetatywne Definicja rozmnażanie bezpłciowe,
 • Co to jest rozmnażanie seksualne Definicja rozmnażanie płciowe,
 • Co to jest rozwój progresywny Definicja nowo stworzonych gatunków zachodzi komplikowanie budowy ipowiększanie narządów, atakże powiększa się złożoność ich działania. Zobacz także,
 • Co to jest rozród Definicja powiązane ztworzeniem organizmów potomnych. R. wprzeciwieństwie do rozmnażania obejmuje również wszelakie powiązane ztym zjawiska,
 • Co to jest rozsiewanie Definicja zdarzenie rozprzestrzeniania się nasion, na przykład dzięki wiatru, wody czy zwierząt ( zoochoria,
 • Co to jest roztwór izotoniczny Definicja osmotycznym jak ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Między komórką ar.i. istnieje stan równowagi - woda nie przenika poprzez błonę,
 • Co to jest roztwór hipertoniczny Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną,
 • Co to jest roztwór hipotoniczny Definicja niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną,
 • Co to jest rozwój niezdeterminowany Definicja postęp regulacyjny,
 • Co to jest rozwój postembrionalny Definicja zosłon jajowych, auform żyworodnych od chwili opuszczenia ciała matki do osiągniącia dojrzałości płciowej,
 • Co to jest rozwój pośredni Definicja przeobrażenie,
 • Co to jest rozwój mozaikowy Definicja poszczególnych części komórki jajowej określa się wtrakcie oogenezy. Każde uszkodzenie komórki jajowej, zygoty czy zarodka,
 • Co to jest rozwój zdeterminowany Definicja postęp mozaikowy,
 • Co to jest rozwój rodowy Definicja filogeneza,
 • Co to jest równowaga genetyczna Definicja Weinberga stan niezmiennej częstości występowania genów igenotypów. Wdzikich populacjach z racji na występowanie zjawisk typu mutacji,
 • Co to jest równowaga płciowa Definicja równowaga płci,
 • Co to jest różnicowanie jądrowe Definicja różnicowanie jąder,
 • Co to jest różnolistność Definicja roślinie kilku morfologicznie odmiennych postaci liści właściwych. R. najczęściej obserwujemy uroślin ziemnowodnych, klasycznym,
 • Co to jest różnicowanie komórkowe Definicja relacji do komórek macierzystych albo siostrzanych) wtrakcie rozwoju ontogenetycznego. R.k. zachodzi wwyniku regulacji genetycznej,
 • Co to jest różnicowanie jąder Definicja pojawianie się pufów ( chromosomy politeniczne) wróżnych loci, w czasie różnicowania; 2) wszelakie zmiany wbudowie albo funkcji jąder,
 • Co to jest równowaga wewnątrzustrojowa Definicja homeostaza,
 • Co to jest ruchy perystaltyczne Definicja ruchy robaczkowe,
 • Co to jest rudymentacja Definicja zdarzenie uwsteczniania narządów wfilogenezie danej ekipy systematycznej; prowadzi do stworzenia narządów szczątkowych,
 • Co to jest ruchy robaczkowe Definicja okrężnych jelita cienkiego. Przesuwają strawioną treść pokarmową wkierunku końca jelita. Skurczowi mięśni jednego odcinka jelita odpowiada,
 • Co to jest ryboza Definicja odmiennie aldopentozą. Składnik strukturalny kwasu rybonukleinowego (RNA), nukleotydów ikoenzymów, między innymi adenozynotrójfosforanu,
 • Co to jest rurki sitowe Definicja okrytonasiennych członowane przedmioty przewodzące produkty fotosyntezy. Powstają wwyniku połączenia kilku sąsiadujących komórek poprzez,
 • Co to jest ruja Definicja Vertebrata). Wczasie r. następuje owulacja, samica toleruje obecność samca idopuszcza do kopulacji izapłodnienia,
 • Co to jest ryby kostnopromieniste, promieniopłetwe Definicja kostnoszkieletowych (Osteichtyes), obejmująca przewarzająca część współcześnie żyjących gatunków morskich isłodkowodnych. Szkielet kostny,
 • Co to jest ryby dwudyszne Definicja kostnoszkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani są od dolnego dewonu. Nieliczne gatunki przetrwały do dnia dzisiejszego. Do,
 • Co to jest ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby chrzęstne Definicja najprawdopodobniej we inicjalnym dewonie, aczkolwiek istnieją znaleziska izolowanych łusek izębów pochodzące zsyluru. R.ch. obejmują,
 • Co to jest rytmy biologiczne Definicja izwierząt, wykazujące swoistą cykliczność. Odpowiednikiem r.b. jest cykl płciowy. Przewarzająca część rytmów ma moment jednej doby - rytmy,
 • Co to jest ryzoderma Definicja powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej,
 • Co to jest ryby pancerne, tarczowce Definicja szkielecie osiowym, żyjąca od dolnego syluru do górnego karbonu (około 400-340 mln lat temu). Poprzez całe życie utrzymywała się u nich,
 • Co to jest ryzoidy Definicja chwytniki,
 • Co to jest ryzosfera Definicja gleba wbezpośrednim sąsiedztwie korzeni,
 • Co to jest ryzomorfy Definicja plektenchymowych sznurów. R. rozwijają się na w miarę sporych odległościach iprzyczyniają do szybkiego rozprzestrzeniania grzyba. Odchodzą,
 • Co to jest rzęsistkowica Definicja należącego do wiciowców (Flagellata) rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis). Ukobiet pierwotniak ten żyje wpochwie; umężczyzn wcewce,
 • Co to jest rasa Definicja wskład gatunku. R. wnaturze jest zazwyczaj mniej albo bardziej izolowaną populacją osobników jednego gatunku, zasiedlającą wspólne,
 • Co to jest repetytywny DNA Definicja eukariontów składające się zwielokrotnie powtarzających się sekwencji nukleotydów. R. DNA najprawdopodobniej bierze udział wregulacji,
 • Co to jest rurkoczułkowce Definicja gatunków zamieszkujących głębiny Pacyfiku. R. mają robakowate ciało długości 6-36 cm ośrednicy 0,1-2,5 mm. Budują proste chitynowe rurki,
 • Co to jest resorpcja Definicja substancji chemicznych, na przykład r. wody wnerkach czy r. substancji odżywczych wjelicie cienkim; 2) wchłanianie,
 • Co to jest rośliny segetalne Definicja rośliny niepożądane wuprawach człowieka, popularnie - chwasty pól iogrodów, na przykład chaber bławatek (Centaurea cyanus,
 • Co to jest równowaga biologiczna Definicja wskładzie gatunkowym organizmów tworzących ekosystem. R.b. zachodzi, gdy skład gatunkowy wekosystemie dopasowany jest tak, iż zachodzi,
 • Co to jest rasogeneza Definicja przez tworzenie się dziedzicznych różnic morfologicznych ifizjologicznych pomiędzy populacjami jednego gatunku. R. ma najczęściej charakter,
 • Co to jest rogoząb Definicja dwudyszne,
 • Co to jest rogowacenie Definicja powierzchniowych warstw naskórka wsubstancję rogową ( keratynę). Wytworami naskórka kręgowców, które uległy zrogowaceniu, są na przykład,
 • Co to jest ryby trzonopłetwe Definicja szkieletowych (Osteichthyes). Przedstawiciele znani od górnego dewonu. Pod koniec paleozoiku r.t. opanowały środowisko morskie, były dość,
 • Co to jest recesywność Definicja heterozygotycznych, opierające na nieujawnianiu się (w fenotypie) cechy kodowanej poprzez allel, przy obecności allelu dominującego.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb, Rasogeneza, Równowaga Biologiczna, Rośliny Segetalne, Resorpcja, Rurkoczułkowce, Repetytywny Dna, Rasa opis.

Co to jest Recesywność, Ryby Trzonopłetwe, Rogowacenie, Rogoząb wyjaśnienie.