roślin ruchy definicja
Co to jest ruchy roślin. Wyjaśnienie bodźców: zewnętrznych ( aktionomiczne), bodźców wewnętrznych.

Czy przydatne?

Co to jest ruchy roślin?

Co oznacza: ruchy realizowane poprzez organy roślin wwyniku działania bodźców: zewnętrznych ( aktionomiczne), bodźców wewnętrznych (autonomiczne) albo niezależne od bodźców (mechaniczne). R. aktionomiczne mogą być zależne od kierunku działania bodźca (r. kierunkowe). Ustala się je wtedy jako tropizmy. Gdy ruchy organów roślin nie zależą od kierunkowego działania bodźców, mówi się o nastiach. R. autonomiczne wywoływane są procesami życiowymi rośliny isą specyficzne dla różnych gatunków ( nutacje). R. mechaniczne powiązane są najczęściej zturgorem komórek. Wyróżniono: r. kohezyjne, na przykład waparatach szparkowych (komórka tracąc wodę minimalizuje własną objętość; wkomórkach oróżnej grubości ścian dochodzi do wciągania ścian cieńszych do wnętrza komórki); r. higroskopijne ( powiązane ze zmianą stopnia uwodnienia ścian komórkowych, pęcznienia iwysychania, częsty system uwalniania nasion, na przykład u roślin motylkowych). Aktywne ruchy wolno żyjących roślin są najczęściej r. autonomicznymi. Regularnie jednak ich kierunek zależy od kierunku działania bodźca ( taksje)

Czym jest ruchy roślin znaczenie w Słownik biologia R .