ryzoderma definicja
Co to jest ryzoderma. Wyjaśnienie Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie.

Czy przydatne?

Co to jest ryzoderma?

Co oznacza: pierwotna tkanka okrywająca korzenia, powstająca zpraskórki. Budową jest różna od epidermy organów nadziemnych roślin. Nie występują wniej szparki powietrzne inie pokrywa jej kutykula. R. utworzona jest zżywych komórek, zawierających wścianach komórkowych silnie chłonące wodę substancje pektynowe. Poprzez r. roślina pobiera zpodłoża wodę irozpuszczone wniej substancje mineralne. Wybrane komórki r. tworzą włośniki korzeniowe, zwiększające powierzchnię absorbcyjną

Czym jest ryzoderma znaczenie w Słownik biologia R .