tkanki przewodzące

Przewodzące tkanki

Oceń przydatność:

     

zespół komórek tworzący układ przewodzący roślin. T.p. wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi wniej solami mineralnymi, natomiast wchodzące wskład łyka (komórki sitowe, rurki sitowe) przewodzą substancje organiczne, będące produktami fotosyntezy. Elementy przewodzące wodę zbudowane są zmartwych komórek. T.p. umożliwiają transport substancji na duże odległości, dzięki temu rośliny mogły opanować środowisko lądowe iosiągnąć duże rozmiary. Rośliny zwykształconymi t.p. to rośliny naczyniowe (paprotniki, nagonasienne iokrytonasienne).

Zobacz podobne definicje z Biologii: Lista na T