Definicja Przewodzące tkanki
Co to jest tkanki przewodzące. Wyjaśnienie wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi. Pojęcie Przewodzące tkanki znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest tkanki przewodzące?

Wyjaśnienie pojęcia: zespół komórek tworzący układ przewodzący roślin. T.p. wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi wniej solami mineralnymi, natomiast wchodzące wskład łyka (komórki sitowe, rurki sitowe) przewodzą substancje organiczne, będące produktami fotosyntezy. Elementy przewodzące wodę zbudowane są zmartwych komórek. T.p. umożliwiają transport substancji na duże odległości, dzięki temu rośliny mogły opanować środowisko lądowe iosiągnąć duże rozmiary. Rośliny zwykształconymi t.p. to rośliny naczyniowe (paprotniki, nagonasienne iokrytonasienne).

Podobne definicje do tkanki przewodzące z biologii na literę T.