Definicja Przewodzące Tkanki

Czy przydatne?

Co to jest tkanki przewodzące?

Co oznacza: zespół komórek tworzący układ przewodzący roślin. T.p. wchodzące wskład drewna (cewki, naczynia) przewodzą wodę wraz zrozpuszczonymi wniej solami mineralnymi, z kolei wchodzące wskład łyka (komórki sitowe, rurki sitowe) przewodzą substancje organiczne, będące produktami fotosyntezy. Przedmioty przewodzące wodę zbudowane są zmartwych komórek. T.p. umożliwiają transport substancji na spore odległości, dlatego rośliny mogły opanować środowisko lądowe iosiągnąć spore rozmiary. Rośliny zwykształconymi t.p. to rośliny naczyniowe (paprotniki, nagonasienne iokrytonasienne)

Podobne definicje do tkanki przewodzące z biologii na t.