roślinne zbiorowko definicja
Co to jest zbiorowisko roślinne. Wyjaśnienie skutkiem oddziaływania czynników abiotycznych, takich.

Czy przydatne?

Co to jest zbiorowisko roślinne?

Co oznacza: ekipa roślin ookreślonym składzie gatunkowym, który jest skutkiem oddziaływania czynników abiotycznych, takich jak rodzaj gleby, temperatura czy naświetlenie, i czynników biotycznych, wynikających na przykład zwzajemnego oddziaływania na siebie roślin tworzących zbiorowisko. Z.r. nadaje się zazwyczaj nazwy pochodzące od w najwyższym stopniu typowych idominujących wnich gatunków roślin. Odpowiednikiem z.r. jest bór sosnowy zsosnąjako gatunkiem dominującym

Czym jest zbiorowisko roślinne znaczenie w Słownik biologia Z .