społeczne zwierzęta definicja
Co to jest zwierzęta społeczne. Wyjaśnienie wzorganizowanych ekipach - rodzinach, wktórych.

Czy przydatne?

Co to jest zwierzęta społeczne?

Co oznacza: termin stosowany na ustalenie gatunków zwierząt żyjących wzorganizowanych ekipach - rodzinach, wktórych działalność każdego zosobników podporządkowana jest biznesom ekipy. Najlepiej znane są społeczności owadów błonkoskrzydłych - mrówek ipszczół. Uz.s. obserwuje się tak zwany kasty, ekipy osobników wyraźnie różniące się budową ispełniające określone funkcje, na przykład karmienie larw, gromadzenie zapasów, obrona gniazda, magazynowanie pokarmu, rozbudowywanie gniazda, rozród itp

Czym jest zwierzęta społeczne znaczenie w Słownik biologia Z .