rzut definicja
Słownik Rzut definicja. Czym jest wyrzucenie go z pewną siłą; 2. błyskawiczny, energiczny ruch ręki.

Czy przydatne?

Definicja Rzut

Co oznacza Rzut:
1. wprawienie w ruch jakiegoś ciała, przedmiotu poprzez wyrzucenie go z pewną siłą; 2. błyskawiczny, energiczny ruch ręki, nogi, głowy, tułowia lub wyrzut, skok całego ciała w przód albo w bok; 3. zarys, szkic, plan, program czegoś; 4. część większej całości, porcja, rata, faza; 5. odwzorowanie figury na płaszczyźnie albo innej powierzchni (rzutni), otrzymane poprzez przecięcie tej powierzchni prostymi równoległymi ( albo wychodzącymi z jednego punktu) przebijającymi daną figurę; 6. pkt. przecięcia prostej rzutującej z płaszczyzną; 7. narysowany w skali przekrój (poziomy ( albo pionowy) czegoś, na przykład budowli ( albo jej fragmentu; 8. część ugrupowania bojowego wojsk, przeznaczona do wykonania określonego zadania; 9. u zwierząt potomstwo pochodzące z jednego lęgu

Czym jest Rzut znaczenie w Słownik wyrazy R .