zapalenie, jelit, nieswoiste
Objawy Zapalenie jelit nieswoiste nieokreślone (graniczne) przyczyny. Czym jest rozpoznania dolegliwości Leśniowskiego-Crohna (ChLC) ani wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Definicja Zapalenie jelit nieswoiste nieokreślone (graniczne słownik.

Czy przydatne?

Definicja Zapalenie jelit nieswoiste nieokreślone (graniczne)

Jak leczymy: Nieswoiste zapalenie jelit, które nie spełnia mierników rozpoznania dolegliwości Leśniowskiego-Crohna (ChLC) ani wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (wzjg). Dotyczy około 10-15% przypadków nieswoistych zapaleń jelit. Istnieje różnica zdań, czy to jest oddzielna jednostka chorobowa czy także jedynie czasowe rozpoznanie, które ulega zmianie po wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod diagnostycznych (bądź wystąpienia u pacjenta w przyszłości cech spełniających kryteria rozpoznania ChLC albo wzjg)