daktylny alfabet definicja
Co to jest Alfabet daktylny. Co oznacza wykorzystywany do porozu­miewania się z osobami.

Czy przydatne?

Co to jest Alfabet daktylny

W diecie zastosowanie: Alfabet daktylny - mechanizm znaków literowych wykorzystywany do porozu­miewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w niektórych systemach mowy manualnej, poszczególne układy rąk odpowiadają całym słowom). A.p. jest również wyko­rzystywany w uczeniu dzieci głuchych artykulacji mowy dźwiękowej ? opanowanie a.p. traktowane jest wtedy jako faza procesu rehabilitacji mowy, pomagający w osiągnię­ciu prawidłowej artykulacji

Czym jest Alfabet daktylny znaczenie w Słownik składniki A .