osobniczy areał definicja
Co to jest areał osobniczy. Wyjaśnienie poprzez osobnika albo grupę osobników danego gatunku, na.

Czy przydatne?

Co to jest areał osobniczy

Co oznacza AREAŁ OSOBNICZY: region zajmowany poprzez osobnika albo grupę osobników danego gatunku, na którym skupia się jego aktywność związana z poszukiwaniem pożywienia, kryjówką, miejscem do rozrodu i tak dalej Jeżeli region ten jest aktywnie broniony, ustala się go mianem terytorium. Jeśli dotyczy ekipy osobników (stada), nosi nazwę terytorium grupowego. Rozmiar a.o. związana jest z możliwością przemieszczania się; najmniejsza jest u zwierząt osiadłych, na przykład u ukwiałów, korali, gąbek, mszywiołów. Rozmiar a.o. może ulegać zmianie w zależności od pory roku albo stadium rozwoju osobniczego ( na przykład gąsienica i motyl)

Czym jest areał osobniczy znaczenie w Słownik biologia A .

Co znaczy Asymilacja Dwutlenku Węgla:
Słownik przyswajanie dwutlenku węgla areał osobniczy.
Co znaczy Aneuploidalność:
Słownik rezultatem nieprawidłowej segregacji chromosomów w momencie mitozy i mejozy, opierający na zwiększeniu albo zmniejszeniu normalnej liczby chromosomów. U roślin a. skutkuje zmianę fenotypu, u zwierząt areał osobniczy.
Co znaczy Australopitek:
Słownik antropogeneza areał osobniczy.
Co znaczy Akinety:
Słownik przetrwalnikowe wykorzystywane do rozmnażania wegetatywnego, spotykane u form nitkowatych sinic (Cyanophyta). Powstają poprzez otoczenie komórki silną, grubą ścianą. W a. zanikają barwniki areał osobniczy.
Co znaczy Anizogamia:
Słownik płciowego opierający na łączeniu się komórek rozrodczych (gamet) zróżnicowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym (anizogamety, heterogamety). W najprostszym przypadku a. gamety różnią się areał osobniczy.
  • Dodano:
  • Autor: