siarkowe bakterie definicja
Co to jest bakterie siarkowe. Wyjaśnienie utleniające zredukowane formy siarki (siarczki, czysta.

Czy przydatne?

Co to jest bakterie siarkowe

Co oznacza BAKTERIE SIARKOWE: bakterie utleniające zredukowane formy siarki (siarczki, czysta siarka) do siarczanów (H2S S, S SO4-2). Spotykane są w wodach zanieczyszczonych, gdzie zachodzą mechanizmy gnilne i gromadzi się siarkowodór (na przykład na dnie M. Czarnego)

Czym jest bakterie siarkowe znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bezkręgowce:
Słownik wielokomórkowych ( wielokomórkowce) przeciwstawiana kręgowcom (Vertebrata), charakteryzująca się brakiem kręgosłupa. Podział ten opiera się jedynie na kryterium posiadania albo nieposiadania bakterie siarkowe.
Co znaczy Bruzdnice:
Słownik organizmy należące do wiciowców roślinnych, wchodzące w skład planktonu. Występują w ogromnych masach zarówno w morzach, jak i wodach słodkich. Mają twarde skorupki o skomplikowanej, urozmaiconej bakterie siarkowe.
Co znaczy Bakterie Korzeniowe:
Słownik bakterie brodawkowe bakterie siarkowe.
Co znaczy Bodziec:
Słownik na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy depolaryzacji. Do b. należą: czynniki fizyczne bakterie siarkowe.
Co znaczy Biomasa:
Słownik organizmów żywych przypadająca na jednostkę powierzchni (lasu, łąki) albo objętości (powietrza, wody). B. oblicza się, mnożąc ciężar jednego osobnika danego gatunku poprzez liczbę wszystkich bakterie siarkowe.
  • Dodano:
  • Autor: