bakteriofagi definicja
Co to jest bakteriofagi. Wyjaśnienie w komórkach bakteryjnych. B. złożona jest z osłonki białkowej.

Czy przydatne?

Co to jest bakteriofagi

Co oznacza BAKTERIOFAGI: wirusy pasożytujące w komórkach bakteryjnych. B. złożona jest z osłonki białkowej i rdzenia utworzonego poprzez kwas nukleinowy DNA, rzadziej RNA. Osłonka białkowa na jednym biegunie wirusa przechodzi w rurkowaty "ogonek", którym b. przykleja się do komórki bakteryjnej i po rozpuszczeniu w tym miejscu ściany komórkowej wstrzykuje swój kwas nukleinowy do środka. Osłonka białkowa pozostaje na zewnątrz i nie uczestniczy w dalszym rozwoju faga. B. występują w formie łagodnej i zjadliwej. B. zjadliwy po zakażeniu komórki bakteryjnej, wykorzystując mechanizm enzymatyczny żywiciela, namnaża się (replikuje), tworząc swoje kopie, z których każda dobudowuje osłonkę białkową i po rozpadzie komórki gospodarza wydostaje się na zewnątrz. B. łagodny po dostaniu się do komórki bakteryjnej wbudowuje się w jej genofor, staje się profagiem, nie przejawiając szkodliwego działania, namnaża się razem z jej chromosomem. Zobacz także: transdukcja

Czym jest bakteriofagi znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Błona Jądrowa:
Słownik jądro komórkowe bakteriofagi.
Co znaczy Bór:
Słownik narastający na glebach kwaśnych. w zależności od dominującego gatunku drzewa wyróżnia się: b. sosnowy - gdzie przeważa sosna zwykła, pospolita na obszarze Polski nizinnej, b. świerkowy (świerczyna bakteriofagi.
Co znaczy Błona Komórkowa:
Słownik cytoplazmę komórki. Zbudowana jest z cząsteczek fosfolipidów, których ekipy wykazujące powinowactwo do wody (hydrofilowe) skierowane są na zewnątrz błony, a ekipy hydrofobowe do wewnątrz. Pomiędzy bakteriofagi.
Co znaczy Bioróżnorodność:
Słownik biologiczna. To są wszystkie gatunki roślin i zwierząt, ich liczba i naturalna rozmaitość wspólnie z ekosystemami, gdzie żyją. W 1992 na konferencji ONZ 150 krajów podpisało traktat zobowiązujący do bakteriofagi.
Co znaczy Bielmo:
Słownik nasionach tkanka odżywcza zarodka. U nagonasiennych występuje haploidalne b. pierwotne (prabielmo) utworzone z tkanki miękiszowej gametofitu kobiecego, u okrytonasiennych triploidalne b. powstaje bakteriofagi.
  • Dodano:
  • Autor: