bezjądrowce definicja
Co to jest bezjądrowce. Wyjaśnienie prokarionty. Co znaczy BEZJĄDROWCE definicja.

Czy przydatne?

Co to jest bezjądrowce

Co oznacza BEZJĄDROWCE: prokarionty

Czym jest bezjądrowce znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bakterie Celuloityczne:
Słownik bakterie występujące w żołądku (w żwaczu) zwierząt przeżuwających, rozkładające dzięki enzymów celulozę na składniki prostsze używane poprzez organizm. Do b.c. należą Ruminobacter i Ruminococcus bezjądrowce.
Co znaczy Błona Bębenkowa:
Słownik ucho bezjądrowce.
Co znaczy Biomasa:
Słownik organizmów żywych przypadająca na jednostkę powierzchni (lasu, łąki) albo objętości (powietrza, wody). B. oblicza się, mnożąc ciężar jednego osobnika danego gatunku poprzez liczbę wszystkich bezjądrowce.
Co znaczy Błona Surowicza:
Słownik występująca u kręgowców, wyściełająca różne części jam ciała i układu limfatycznego; 2) u owadów - jedna z błon płodowych mająca różną budowę i pochodzenie; 3) u kręgowców lądowych (gady, ptaki bezjądrowce.
Co znaczy Błona Jądrowa:
Słownik jądro komórkowe bezjądrowce.
  • Dodano:
  • Autor: