wodny bilans definicja
Co to jest bilans wodny. Wyjaśnienie ilością wody pobranej i wydalonej poprzez organizm w tym samym.

Czy przydatne?

Co to jest bilans wodny

Co oznacza BILANS WODNY: różnica pomiędzy ilością wody pobranej i wydalonej poprzez organizm w tym samym czasie. U roślin b.w. zależy między innymi od ilości wody pobranej poprzez korzenie i stopnia transpiracji, w organizmie zwierząt od stężenia elektrolitów, od wodochłonności koloidów i od obecności ADP. Na gospodarkę wodną wywiera także wpływ układ nerwowy i hormonalny. B.w. może być niekorzystny, nieujemny albo wyrównany

Czym jest bilans wodny znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Biogeografia:
Słownik się badaniem rozsiedlenia roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia), opisująca powody, które warunkowały je dawniej i współcześnie. Fitogeografia (geobotanika, geografia roślin) jest edukacją bilans wodny.
Co znaczy Biogeochemia:
Słownik edukacja z pogranicza biologii i chemii, zajmująca się rozmieszczeniem w skorupie ziemskiej składników chemicznych stosowanych poprzez organizmy żywe i badaniem cyklicznych obiegów pierwiastków bilans wodny.
Co znaczy Błonnik:
Słownik celuloza bilans wodny.
Co znaczy Bakterie Celuloityczne:
Słownik bakterie występujące w żołądku (w żwaczu) zwierząt przeżuwających, rozkładające dzięki enzymów celulozę na składniki prostsze używane poprzez organizm. Do b.c. należą Ruminobacter i Ruminococcus bilans wodny.
Co znaczy Biosynteza Białek:
Słownik białka zachodzący w żywych komórkach w interfazie ( cykl życiowy komórki). B.b. wymaga sporych ilości energii. Bazuje na łączeniu aminokwasów w określonej kolejności i stworzeniu łańcucha bilans wodny.
  • Dodano:
  • Autor: