jednojajowe bliźnięta definicja
Co to jest bliźnięta jednojajowe. Wyjaśnienie pochodzące z jednej ciąży, rozwinięte z tej samej.

Czy przydatne?

Co to jest bliźnięta jednojajowe

Co oznacza BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE: dwa osobniki pochodzące z jednej ciąży, rozwinięte z tej samej komórki jajowej przez rozdzielenie się komórek węzła zarodkowego ( poliembrionia). B. powstałe tą drogą są zawsze tej samej płci i mają ten sam genotyp, gdyż zawierają ten sam zbiór genów pochodzący z tej samej komórki jajowej

Czym jest bliźnięta jednojajowe znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Błona Surowicza:
Słownik występująca u kręgowców, wyściełająca różne części jam ciała i układu limfatycznego; 2) u owadów - jedna z błon płodowych mająca różną budowę i pochodzenie; 3) u kręgowców lądowych (gady, ptaki bliźnięta jednojajowe.
Co znaczy Bakterie Azotowe:
Słownik żyjące, mające umiejętność przyswajania z powietrza wolnego azotu, który po ich obumarciu dostaje się do gleby w formie chemicznie związanej, skąd może być pobierany poprzez rośliny zielone, a z bliźnięta jednojajowe.
Co znaczy Byliny:
Słownik długoletnie rośliny zielone, zdolne do rozmnażania poprzez sporo sezonów wegetacyjnych. Zimują w formie bulw, cebul, kłączy, gdzie gromadzą substancje zapasowe potrzebne do rozwoju pąków wiosną bliźnięta jednojajowe.
Co znaczy Biomasa:
Słownik organizmów żywych przypadająca na jednostkę powierzchni (lasu, łąki) albo objętości (powietrza, wody). B. oblicza się, mnożąc ciężar jednego osobnika danego gatunku poprzez liczbę wszystkich bliźnięta jednojajowe.
Co znaczy Bielactwo:
Słownik albinizm bliźnięta jednojajowe.
  • Dodano:
  • Autor: