bodziec definicja
Co to jest bodziec. Wyjaśnienie na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża.

Czy przydatne?

Co to jest bodziec

Co oznacza BODZIEC: czynnik działający na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy depolaryzacji. Do b. należą: czynniki fizyczne, chemiczne, mechaniczne, zmiany ciśnienia osmotycznego, prąd elektryczny i in. W zależności od siły działającego b. wyróżniono: b. podprogowy, który nie wywołuje pobudzenia, b. progowy, który jest najsłabszym impulsem zdolnym do wywołania pobudzenia, b. nadprogowy - każdy silniejszy od progowego. B. działają na wyspecjalizowane komórki, zw. receptorami

Czym jest bodziec znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Biogeografia:
Słownik się badaniem rozsiedlenia roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia), opisująca powody, które warunkowały je dawniej i współcześnie. Fitogeografia (geobotanika, geografia roślin) jest edukacją bodziec.
Co znaczy Bakterie Metanowe:
Słownik beztlenowe bakterie rozkładające związki organiczne na metan i dwutlenek węgla albo dwutlenek węgla na metan; znajdowane w bagnach, glebie, żołądku przeżuwaczy i oborniku; w żwaczu przeżuwaczy b.m bodziec.
Co znaczy Bliźnięta Monozygotyczne:
Słownik bliźnięta jednojajowe bodziec.
Co znaczy Błona Komórkowa:
Słownik cytoplazmę komórki. Zbudowana jest z cząsteczek fosfolipidów, których ekipy wykazujące powinowactwo do wody (hydrofilowe) skierowane są na zewnątrz błony, a ekipy hydrofobowe do wewnątrz. Pomiędzy bodziec.
Co znaczy Błona Surowicza:
Słownik występująca u kręgowców, wyściełająca różne części jam ciała i układu limfatycznego; 2) u owadów - jedna z błon płodowych mająca różną budowę i pochodzenie; 3) u kręgowców lądowych (gady, ptaki bodziec.
  • Dodano:
  • Autor: