bodziec definicja
Co to jest bodziec. Wyjaśnienie na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża.

Czy przydatne?

Co to jest bodziec

Co oznacza BODZIEC: czynnik działający na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy depolaryzacji. Do b. należą: czynniki fizyczne, chemiczne, mechaniczne, zmiany ciśnienia osmotycznego, prąd elektryczny i in. W zależności od siły działającego b. wyróżniono: b. podprogowy, który nie wywołuje pobudzenia, b. progowy, który jest najsłabszym impulsem zdolnym do wywołania pobudzenia, b. nadprogowy - każdy silniejszy od progowego. B. działają na wyspecjalizowane komórki, zw. receptorami

Czym jest bodziec znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bulwy:
Słownik spichrzowe roślin, silnie skrócone i zgrubiałe, powstające z przekształconych pędów (najczęściej) albo korzeni. B. są bardzo nietrwałe (jeden sezon wegetacyjny). Służą do rozmnażania wegetatywnego, u bodziec.
Co znaczy Bakterie Nitryfikacyjne:
Słownik glebie i wykorzystujące do chemosyntezy energię powstającą w czasie utleniania zredukowanych związków azotowych do azotanów. Utlenianie to dzieje się w dwóch etapach i przy udziale dwóch rodzajów bodziec.
Co znaczy Biogeneza:
Słownik powstawania materii żywej z martwej w sposób samorzutny, w toku ewolucji chemicznej. Do XIX w. istniało kilka hipotez tłumaczących jej przebieg. Przyjmowano, iż świat jest rezultatem jednorazowego bodziec.
Co znaczy Barwniki Asymilacyjne:
Słownik udział w procesie fotosyntezy, zlokalizowane w chloroplastach roślin wyższych i glonów, w chromatoforach bakterii i sinic. Wyróżniono trzy ekipy barwników: chlorofile, karotenoidy i fikobiliny bodziec.
Co znaczy Bliźnięta Dwujajowe:
Słownik pochodzące z jednej ciąży, powstałe z dwóch odrębnych komórek jajowych zapłodnionych w tym samym czasie poprzez dwa różne plemniki. Takie bliźnięta mają inne genotypy i mogą być różnej płci. W ten bodziec.
  • Dodano:
  • Autor: