bodziec definicja
Co to jest bodziec. Wyjaśnienie na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża.

Czy przydatne?

Co to jest bodziec

Co oznacza BODZIEC: czynnik działający na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy depolaryzacji. Do b. należą: czynniki fizyczne, chemiczne, mechaniczne, zmiany ciśnienia osmotycznego, prąd elektryczny i in. W zależności od siły działającego b. wyróżniono: b. podprogowy, który nie wywołuje pobudzenia, b. progowy, który jest najsłabszym impulsem zdolnym do wywołania pobudzenia, b. nadprogowy - każdy silniejszy od progowego. B. działają na wyspecjalizowane komórki, zw. receptorami

Czym jest bodziec znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Błony Płodowe:
Słownik zarodek. Pełnią funkcje ochronne, magazynują zbędne produkty przemiany materii, pośredniczą w zaopatrywaniu zarodka w substancje odżywcze i tlen. B.p. mają wybrane bezkręgowce (przywry, tasiemce bodziec.
Co znaczy Brunatnice:
Słownik plechowate glony. Najprostsze formy mają postać rozgałęzionych nici, w najwyższym stopniu rozwinięte wytworzyły plechę tkankową, powstałą wskutek działania merystemów. B. osiągnęły w ten sposób bodziec.
Co znaczy Bezowodniowce:
Słownik kręgowe, u których w okresie rozwoju zarodkowego nie występują błony płodowe. Postęp zarodków przebiega w wodzie, w jajach otoczonych błonami jajowymi, najczęściej z występowaniem stadium larwalnego bodziec.
Co znaczy Bakterie Purpurowe:
Słownik fotosyntetyzujące, które wykorzystują światło jako źródło energii, lecz mogą żyć w warunkach beztlenowych; nie wytwarzają tlenu jako produktu ubocznego, a w ciemności mogą zachowywać się jak bodziec.
Co znaczy Bakterie Denitryfikacyjne:
Słownik bakterie działające odwrotnie niż bakterie nitryfikacyjne; żyją w wilgotnych glebach i w wodzie, rozkładają azotany do tlenków azotu albo azotu cząsteczkowego, który uchodzi do atmosfery bodziec.
  • Dodano:
  • Autor: