bodziec definicja
Co to jest bodziec. Wyjaśnienie na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża.

Czy przydatne?

Co to jest bodziec

Co oznacza BODZIEC: czynnik działający na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy depolaryzacji. Do b. należą: czynniki fizyczne, chemiczne, mechaniczne, zmiany ciśnienia osmotycznego, prąd elektryczny i in. W zależności od siły działającego b. wyróżniono: b. podprogowy, który nie wywołuje pobudzenia, b. progowy, który jest najsłabszym impulsem zdolnym do wywołania pobudzenia, b. nadprogowy - każdy silniejszy od progowego. B. działają na wyspecjalizowane komórki, zw. receptorami

Czym jest bodziec znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Biotechnologia:
Słownik wykorzystanie wiedzy z dziedziny biologii (biochemii, mikrobiologii, ekologii), na przykład prowadzenie hodowli komórek drobnoustrojów do produkcji szczepionek, produkcja hormonów, białek bodziec.
Co znaczy Brunatnice:
Słownik plechowate glony. Najprostsze formy mają postać rozgałęzionych nici, w najwyższym stopniu rozwinięte wytworzyły plechę tkankową, powstałą wskutek działania merystemów. B. osiągnęły w ten sposób bodziec.
Co znaczy Bliźnięta Jednojajowe:
Słownik pochodzące z jednej ciąży, rozwinięte z tej samej komórki jajowej przez rozdzielenie się komórek węzła zarodkowego ( poliembrionia). B. powstałe tą drogą są zawsze tej samej płci i mają ten sam bodziec.
Co znaczy Bioróżnorodność:
Słownik biologiczna. To są wszystkie gatunki roślin i zwierząt, ich liczba i naturalna rozmaitość wspólnie z ekosystemami, gdzie żyją. W 1992 na konferencji ONZ 150 krajów podpisało traktat zobowiązujący do bodziec.
Co znaczy Bezżuchwowce:
Słownik bezszczękowce bodziec.
  • Dodano:
  • Autor: