bodziec definicja
Co to jest bodziec. Wyjaśnienie na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża.

Czy przydatne?

Co to jest bodziec

Co oznacza BODZIEC: czynnik działający na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy depolaryzacji. Do b. należą: czynniki fizyczne, chemiczne, mechaniczne, zmiany ciśnienia osmotycznego, prąd elektryczny i in. W zależności od siły działającego b. wyróżniono: b. podprogowy, który nie wywołuje pobudzenia, b. progowy, który jest najsłabszym impulsem zdolnym do wywołania pobudzenia, b. nadprogowy - każdy silniejszy od progowego. B. działają na wyspecjalizowane komórki, zw. receptorami

Czym jest bodziec znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Błony Pergaminowe:
Słownik jajowych jajorodnych kręgowców lądowych (gady, ptaki). Tworzą się w trakcie przechodzenia jaja poprzez jajowód. Obie b.p. - zewnętrzna i wewnętrzna - zbudowane są z włókien keratynowych. Przylegają bodziec.
Co znaczy Bakterie Nitryfikacyjne:
Słownik glebie i wykorzystujące do chemosyntezy energię powstającą w czasie utleniania zredukowanych związków azotowych do azotanów. Utlenianie to dzieje się w dwóch etapach i przy udziale dwóch rodzajów bodziec.
Co znaczy Biotyna:
Słownik witaminy bodziec.
Co znaczy Bruzdkowanie:
Słownik rozwoju zarodkowego opierający na wielokrotnych podziałach mitotycznych zachodzących po zapłodnieniu lub wskutek naturalnej albo sztucznej aktywacji. W momencie b. zarodek nie rośnie (z wyjątkiem bodziec.
Co znaczy Bruzdnice:
Słownik organizmy należące do wiciowców roślinnych, wchodzące w skład planktonu. Występują w ogromnych masach zarówno w morzach, jak i wodach słodkich. Mają twarde skorupki o skomplikowanej, urozmaiconej bodziec.
  • Dodano:
  • Autor: