bruzdkowanie definicja
Co to jest bruzdkowanie. Wyjaśnienie rozwoju zarodkowego opierający na wielokrotnych podziałach.

Czy przydatne?

Co to jest bruzdkowanie

Co oznacza BRUZDKOWANIE: pierwszy faza rozwoju zarodkowego opierający na wielokrotnych podziałach mitotycznych zachodzących po zapłodnieniu lub wskutek naturalnej albo sztucznej aktywacji. W momencie b. zarodek nie rośnie (z wyjątkiem ssaków) i nie wymienia swojego kształtu. Rezultatem I podziału mitotycznego (start b.) są dwie komórki potomne, które dzieląc się wielokrotnie, przechodzą w stadium blastuli (koniec b.). Między tymi dwoma fazami wyróżnia się stadium moruli (jaja bruzdkujące kompletnie). Komórki powstałe wskutek b. nazywa się blastomerami. Wyróżniamy: b. całkowite w jajach oligolecytalnych i mezolecytalnych i b. częściowe w jajach polilecytalnych ( komórka jajowa). Jeśli blastomery mają jednakowy kształt i rozmiar, b. tytułujemy równomiernym, jeśli są zróżnicowane na makroblastomery i mikroblastomery - b. tytułujemy nierównomiernym. (Ryc. 7)

Czym jest bruzdkowanie znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Bakterie Siarkowe:
Słownik utleniające zredukowane formy siarki (siarczki, czysta siarka) do siarczanów (H2S S, S SO4-2). Spotykane są w wodach zanieczyszczonych, gdzie zachodzą mechanizmy gnilne i gromadzi się siarkowodór (na bruzdkowanie.
Co znaczy Błona Bębenkowa:
Słownik ucho bruzdkowanie.
Co znaczy Bezjądrowce:
Słownik prokarionty bruzdkowanie.
Co znaczy Białka Odpornościowe:
Słownik immunoglobuliny bruzdkowanie.
Co znaczy Bakterie Psychrofilne:
Słownik których termopreferendum (temperatury optymalne) przypada w granicach 0-20C. B.p. żyją w zimnych źródłach, głębokich jeziorach i morzach, rozwijają się również w produktach żywnościowych bruzdkowanie.
  • Dodano:
  • Autor: