bruzdkowanie definicja
Co to jest bruzdkowanie. Wyjaśnienie rozwoju zarodkowego opierający na wielokrotnych podziałach.

Czy przydatne?

Co to jest bruzdkowanie

Co oznacza BRUZDKOWANIE: pierwszy faza rozwoju zarodkowego opierający na wielokrotnych podziałach mitotycznych zachodzących po zapłodnieniu lub wskutek naturalnej albo sztucznej aktywacji. W momencie b. zarodek nie rośnie (z wyjątkiem ssaków) i nie wymienia swojego kształtu. Rezultatem I podziału mitotycznego (start b.) są dwie komórki potomne, które dzieląc się wielokrotnie, przechodzą w stadium blastuli (koniec b.). Między tymi dwoma fazami wyróżnia się stadium moruli (jaja bruzdkujące kompletnie). Komórki powstałe wskutek b. nazywa się blastomerami. Wyróżniamy: b. całkowite w jajach oligolecytalnych i mezolecytalnych i b. częściowe w jajach polilecytalnych ( komórka jajowa). Jeśli blastomery mają jednakowy kształt i rozmiar, b. tytułujemy równomiernym, jeśli są zróżnicowane na makroblastomery i mikroblastomery - b. tytułujemy nierównomiernym. (Ryc. 7)

Czym jest bruzdkowanie znaczenie w Słownik biologia B .

Co znaczy Brodawki Przędne:
Słownik kądziołki bruzdkowanie.
Co znaczy Bentos:
Słownik zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, zamieszkujących dno zbiorników wodnych. B. dzielimy na osiadły i ruchliwy i morski (między innymi otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, ryby bruzdkowanie.
Co znaczy Bodziec:
Słownik na komórkę, wprowadzający ją w stan pobudzenia. Pobudzenie wyraża się zmianą potencjału błony komórkowej, powstającą w chwili przekroczenia granicy depolaryzacji. Do b. należą: czynniki fizyczne bruzdkowanie.
Co znaczy Błędnik:
Słownik ucho bruzdkowanie.
Co znaczy Biomasa:
Słownik organizmów żywych przypadająca na jednostkę powierzchni (lasu, łąki) albo objętości (powietrza, wody). B. oblicza się, mnożąc ciężar jednego osobnika danego gatunku poprzez liczbę wszystkich bruzdkowanie.
  • Dodano:
  • Autor: