immunoglobuliny definicja
Co to jest immunoglobuliny. Wyjaśnienie zróżnicowanych białek osocza syntetyzowanych poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest immunoglobuliny

Co oznacza IMMUNOGLOBULINY: ekipa wysoce zróżnicowanych białek osocza syntetyzowanych poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki większości i. składają się z dwóch par jednakowych łańcuchów (lekkich i ciężkich). W każdej cząsteczce wydzielone są dwa miejsca wiązania antygenu. Przewarzająca część i. (około 85%) stanowią -G immunoglobuliny (IgG). Do drugiej ekipy należą -M immunoglobuliny (IgM), najrzadsze są -A immunoglobuliny (IgA). Poszczególne rodzaje i. różnią się między innymi ciężarem cząsteczkowym, szybkością sedymentacji, składem węglowodanowym. W reakcji na antygen najczęściej pojawiają się IgM

Czym jest immunoglobuliny znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Indukcja Enzymatyczna:
Słownik adaptacja enzymatyczna immunoglobuliny.
Co znaczy Inhibitory:
Słownik powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne działanie enzymu bez szkody dla samego immunoglobuliny.
Co znaczy Ikra:
Słownik Pojedyncze jajo złożona jest z otoczki, plazmy, jądra i żółtka. Otoczka jajowa i żółtko podlegają największemu zróżnicowaniu w obrębie gromady. Największą i. produkują przedstawiciele ryb immunoglobuliny.
Co znaczy ICSH:
Słownik hormony zwierzęce immunoglobuliny.
Co znaczy Inwolucja:
Słownik albo narządu do stanu normalnego po uprzednim powiększeniu, deformacji albo modyfikacji; 2) zmniejszanie rozmiarów wynikające ze zmian funkcjonalnych albo strukturalnych związanych z procesem immunoglobuliny.
  • Dodano:
  • Autor: