vitro definicja
Co to jest in vitro. Wyjaśnienie dotyczy mechanizmów biologicznych albo reakcji zachodzących w.

Czy przydatne?

Co to jest in vitro

Co oznacza IN VITRO: poza ustrojem; dotyczy mechanizmów biologicznych albo reakcji zachodzących w komórkach albo tkankach hodowanych poza organizmem

Czym jest in vitro znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Insulina:
Słownik hormony zwierzęce in vitro.
Co znaczy Imprinting:
Słownik kręgowców wyższych (ptaki, ssaki) sposób uczenia się przejawiany we inicjalnym okresie życia. Młode osobniki w krótkim, ściśle określonym czasie po urodzeniu uczą się rozpoznawać pierwszy poruszający in vitro.
Co znaczy Inhibitory:
Słownik powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne działanie enzymu bez szkody dla samego in vitro.
Co znaczy Inkrustacja:
Słownik obcych, na przykład ziarenek piasku, kryształków soli, fragmentów roślin, do budowanych poprzez zwierzęta (między innymi wybrane pierwotniaki, larwy owadów) osłonek chroniących ciało; 2) wysycanie in vitro.
Co znaczy Indukcja Embriologiczna:
Słownik organizator in vitro.
  • Dodano:
  • Autor: