inhibitory definicja
Co to jest inhibitory. Wyjaśnienie powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów.

Czy przydatne?

Co to jest inhibitory

Co oznacza INHIBITORY: substancje powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne działanie enzymu bez szkody dla samego enzymu; efektywnie współzawodniczą z substratem o centrum aktywne enzymu (i. kompetetywne) albo wiążą się z innymi obszarami enzymu (i. niekompetetywne); 2) i. wzrostu i rozwoju: substancje naturalne albo syntetyczne z ekipy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin; odgrywają rolę w przystosowaniu się rośliny do środowiska, wprowadzają poszczególne organy roślinne w stan spoczynku, w praktyce wybrane z nich mogą być służące jako herbicydy

Czym jest inhibitory znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Informosom:
Słownik kwas rybonukleinowy), syntetyzowana w procesie oogenezy i zlokalizowana w cytoplazmie komórki jajowej. W połączeniu z rybosomami i. tworzy nieczynny kompleks, który uaktywniany jest po zapłodnieniu inhibitory.
Co znaczy Interseks:
Słownik osobnik o charakterze pośrednim między żeńską i męską metodą gatunku, który reprezentuje. I. powstaje najczęściej wskutek zaburzeń genetycznych albo przy nieprawidłowej gospodarce hormonami inhibitory.
Co znaczy Inkret:
Słownik wydzielina komórki albo organizmu pozostająca w miejscu wytworzenia inhibitory.
Co znaczy Informacja Genetyczna:
Słownik dyrektyw sterujących funkcjami życiowymi komórki albo całego organizmu. Wiadomość zapisana jest w formie kodu genetycznego utworzonego poprzez swoistą sekwencję nukleotydów. Nośnikiem i.g. jest DNA inhibitory.
Co znaczy Inbredowanie:
Słownik kojarzenie inhibitory.
  • Dodano:
  • Autor: