integracja hormonalna nerwowa definicja
Co to jest integracja hormonalna i nerwowa. Wyjaśnienie funkcjonalne między układami hormonalnym i.

Czy przydatne?

Co to jest integracja hormonalna i nerwowa

Co oznacza INTEGRACJA HORMONALNA I NERWOWA: powiązanie funkcjonalne między układami hormonalnym i nerwowym pełniące rolę regulatora i czynnika scalającego funkcje poszczególnych narządów. Układ nerwowy oddziałuje na gruczoły dokrewne ( gruczoły) drogą nerwową (przez bezpośrednie unerwienie gruczołów dokrewnych) albo neurohormonalną (za pośrednictwem hormonów zwierzęcych wydzielanych poprzez komórki neurosekrecyjne). Hormony, za pośrednictwem krwi, oddziałują na korę mózgową, podwzgórze ( mózg), a pośrednio również na przysadkę mózgową, występują także w charakterze mediatorów w obrębie układu nerwowego. Różnice między układami hormonalnym i nerwowym odnoszą się do szybkości i rozległości działania. Impulsy nerwowe docierają do miejsca przeznaczenia z większą szybkością niż wiadomość przekazywana drogą hormonalną. Rozmieszczenie przestrzenne komórek nerwowych w organizmie pozwala na większą precyzję reakcji w porównaniu z rozproszoną kontrolą hormonalną

Czym jest integracja hormonalna i znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Immunoglobuliny:
Słownik zróżnicowanych białek osocza syntetyzowanych poprzez limfocyty i pełniących rolę przeciwciał. Cząsteczki większości i. składają się z dwóch par jednakowych łańcuchów (lekkich i ciężkich). W każdej integracja hormonalna i nerwowa.
Co znaczy Inhibitory:
Słownik powodujące zwolnienie albo wstrzymanie ustalonych mechanizmów albo reakcji; 1) i. enzymów: substancje, które odwracalnie albo nieodwracalnie wstrzymują normalne działanie enzymu bez szkody dla samego integracja hormonalna i nerwowa.
Co znaczy Implantacja:
Słownik 1) zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej w śluzówce macicy u ssaków (Mammalia); 2) przeszczepienie narządu albo fragmentów tkanki w obrębie tego samego albo innego organizmu integracja hormonalna i nerwowa.
Co znaczy Izotopy Promieniotwórcze:
Słownik izotopy o nietrwałych jądrach, ulegające samorzutnym przemianom; znalazły wykorzystanie w biologii między innymi przy określaniu wieku skamieniałości integracja hormonalna i nerwowa.
Co znaczy Istota Szara:
Słownik mózg integracja hormonalna i nerwowa.
  • Dodano:
  • Autor: