integument definicja
Co to jest integument. Wyjaśnienie nabłonkowych pokrywająca ciało bezkręgowców (Invertebrata.

Czy przydatne?

Co to jest integument

Co oznacza INTEGUMENT: wydzielina komórek nabłonkowych pokrywająca ciało bezkręgowców (Invertebrata), stanowiąca zabezpieczenie przed wpływem środowiska zewnętrznego; może występować w formie w miarę cienkiego oskórka ( kutykuli) albo w formie chitynowego pancerza

Czym jest integument znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy In Situ:
Słownik w miejscu, na miejscu, w pierwotnym położeniu; dotyczy na przykład miejsca syntezy określonego związku integument.
Co znaczy Interferon:
Słownik wytwarzana poprzez leukocyty ( krew) i komórki pokrewne w odpowiedzi na infekcje wirusowe. I. powstrzymuje namnażanie się wirusów, nie wykazując w relacji do nich żadnej swoistości (tzn. działa na integument.
Co znaczy Izomerazy:
Słownik enzymy integument.
Co znaczy Introgresja:
Słownik genów z puli genowej jednego gatunku do puli genowej drugiego gatunku, zachodzące przy niecałkowitej genetycznej izolacji obydwu populacji. Zależnie od nasilenia może prowadzić do stworzenia nowego integument.
Co znaczy Izotopy:
Słownik jądra mają jednakową liczbę protonów (liczbę atomową) i różną liczbę neutronów (masę atomową); charakteryzują się takimi samymi właściwościami chemicznymi. Zobacz także: izotopy promieniotwórcze integument.
  • Dodano:
  • Autor: