izolacja definicja
Co to jest izolacja. Wyjaśnienie zamiany genów między przedstawicielami dwóch populacji. a) i.

Czy przydatne?

Co to jest izolacja

Co oznacza IZOLACJA: brak możliwości zamiany genów między przedstawicielami dwóch populacji. a) i. geograficzna - wywołana przestrzennym odgraniczeniem populacji; b) i. rozrodcza (płciowa, reprodukcyjna) jest efektem wytworzenia barier między osobnikami należącymi do dwóch populacji, przejawiających się w ich budowie (i. mechaniczna), fizjologii (na przykład różne pory rozrodu - i. sezonowa) i ekologii (przystosowanie do różnych siedlisk - i. siedliskowa). Wywołują ją również różne wzorce behawioralne przejawiane poprzez przedstawicieli dwóch populacji (i. etologiczna). (Ryc. 25) Zobacz także: specjacja, systemy izolacyjne

Czym jest izolacja znaczenie w Słownik biologia I .

Co znaczy Indukcja Enzymatyczna:
Słownik adaptacja enzymatyczna izolacja.
Co znaczy Interseks:
Słownik osobnik o charakterze pośrednim między żeńską i męską metodą gatunku, który reprezentuje. I. powstaje najczęściej wskutek zaburzeń genetycznych albo przy nieprawidłowej gospodarce hormonami izolacja.
Co znaczy Izomeria:
Słownik związków chemicznych o takim samym wzorze sumarycznym, lecz różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi wynikającymi z różnego charakteru wiązań i uszeregowania atomów (i. strukturalna izolacja.
Co znaczy Inbred:
Słownik genotypie danego osobnika homozygotycznych par alleli, utworzonych wskutek połączenia się gamet niosących identyczne geny w tym samym locus. Zdarzenie może zachodzić wówczas, gdy rodzice osobnika izolacja.
Co znaczy Izoleucyna:
Słownik aminokwasy izolacja.
  • Dodano:
  • Autor: