piersiowa klatka definicja
Co to jest klatka piersiowa. Wyjaśnienie charakterystyczna dla owodniowców (Amniota), zbudowana z.

Czy przydatne?

Co to jest klatka piersiowa

Co oznacza KLATKA PIERSIOWA: część szkieletu charakterystyczna dla owodniowców (Amniota), zbudowana z kręgów piersiowych kręgosłupa, żeber i mostka ( szkielet kręgowców). U ssaków oddzielona od jamy brzusznej przeponą. Stanowi podporę dla obręczy barkowej i odnóży przednich. Odgrywa ważną rolę w procesie oddychania. W obrębie k.p. znajdują się serce i płuca

Czym jest klatka piersiowa znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Konformacja:
Słownik przestrzenne atomów w cząsteczce powstające w konsekwencji obrotu wiązań pojedynczych pomiędzy węglami. Istnieją k. trwałe i nietrwałe. Typ układu przestrzennego atomów stanowi podstawę podziału k klatka piersiowa.
Co znaczy Kladogeneza:
Słownik zmiany zachodzące w postępie ewolucyjnym, opierające na dzieleniu i różnicowaniu się populacji i prowadzące do wyodrębnienia się nowego taksonu klatka piersiowa.
Co znaczy Komórka Jajowa:
Słownik rozrodcza o haploidalnej liczbie chromosomów. Powstaje w procesie oogenezy. U zwierząt wyższych wyposażona jest w żółtko, stanowiące materiał odżywczy, i w osłonki. Liczba materiału odżywczego klatka piersiowa.
Co znaczy Koagulacja:
Słownik łączenie się cząstek koloidalnych w większe skupienia prowadzące do wytrącenia się etapy rozproszonej z etapy rozpraszającej klatka piersiowa.
Co znaczy Kopyta:
Słownik przekształconych członów palców zwierząt kopytnych. U nieparzystokopytnych powstają na III palcu, u parzystokopytnych - na III i IV palcu i są nazywane racicami. W zmodyfikowanej postaci występują u klatka piersiowa.
  • Dodano:
  • Autor: