kolonia definicja
Co to jest kolonia. Wyjaśnienie organizmów należących do tego samego gatunku, połączonych ze sobą i.

Czy przydatne?

Co to jest kolonia

Co oznacza KOLONIA: 1) skupienie organizmów należących do tego samego gatunku, połączonych ze sobą i tworzących funkcjonalną całość. Organizmy wchodzące w skład k. mogą być jednakowe albo zróżnicowane pod względem morfologicznym i fizjologicznym. K. występują między innymi u glonów, grzybów, sinic, bakterii, pierwotniaków, jamochłonów; 2) u owadów socjalnych (pszczoły, mrówki, termity) - spora liczba osobników jednego gatunku tworzących zorganizowaną grupę społeczną; 3) ekipa wolno żyjących organizmów należących do tego samego gatunku, skupionych na określonym terenie i pełniących w danym czasie te same funkcje życiowe, na przykład k. lęgowa ptaków; 4) w mikrobiologii - ekipa bakterii albo grzybów hodowanych na odpowiedniej pożywce

Czym jest kolonia znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Krwawiączka:
Słownik hemofilia kolonia co znaczy.
Co znaczy Kataliza:
Słownik zwolnienie szybkości reakcji pod wpływem katalizatorów; wyróżnia się k. homogeniczną (jednofazową), gdy katalizator i układ reagujący tworzą jedną fazę (na przykład fazę gazową) i k. heterogeniczną kolonia krzyżówka.
Co znaczy Koacerwaty:
Słownik powstałe po oddzieleniu się od płynnego środowiska zewnętrznego, gdzie pozostają zawieszone. Koacerwacja zachodzi w roztworach zawierających dwa albo więcej koloidów ( układ koloidalny). Wewnątrz kolonia co to jest.
Co znaczy Karboksylacja:
Słownik wbudowywania dwutlenku węgla (CO2) do związków organicznych, katalizowany poprzez karboksylazy ( enzymy). Odpowiednikiem k. może być reakcja zachodząca w momencie biosyntezy kwasów tłuszczowych kolonia słownik.
Co znaczy Komórki Pyłowe:
Słownik makrofagi kolonia czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: