kolonia definicja
Co to jest kolonia. Wyjaśnienie organizmów należących do tego samego gatunku, połączonych ze sobą i.

Czy przydatne?

Co to jest kolonia

Co oznacza KOLONIA: 1) skupienie organizmów należących do tego samego gatunku, połączonych ze sobą i tworzących funkcjonalną całość. Organizmy wchodzące w skład k. mogą być jednakowe albo zróżnicowane pod względem morfologicznym i fizjologicznym. K. występują między innymi u glonów, grzybów, sinic, bakterii, pierwotniaków, jamochłonów; 2) u owadów socjalnych (pszczoły, mrówki, termity) - spora liczba osobników jednego gatunku tworzących zorganizowaną grupę społeczną; 3) ekipa wolno żyjących organizmów należących do tego samego gatunku, skupionych na określonym terenie i pełniących w danym czasie te same funkcje życiowe, na przykład k. lęgowa ptaków; 4) w mikrobiologii - ekipa bakterii albo grzybów hodowanych na odpowiedniej pożywce

Czym jest kolonia znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Klatka Piersiowa:
Słownik charakterystyczna dla owodniowców (Amniota), zbudowana z kręgów piersiowych kręgosłupa, żeber i mostka ( szkielet kręgowców). U ssaków oddzielona od jamy brzusznej przeponą. Stanowi podporę dla kolonia.
Co znaczy Kwas Pteroiloglutaminowy:
Słownik witaminy kolonia.
Co znaczy Kriobiologia:
Słownik komórek i tkanek na zamrożenie w temperaturach do -79C, -196C, -269C. Obniżenie temperatury skutkuje zwolnienie mechanizmów życiowych. Materiał biologiczny przechowywany jest w płynach ochronnych kolonia.
Co znaczy Kreda:
Słownik ery i okresy geologiczne kolonia.
Co znaczy Komórka Sitowa:
Słownik zwakuolizowana komórka przewodząca produkty asymilacji u paprotników i nagonasiennych. Celulozowa ściana k.s. jest perforowana (tak zwany pola sitowe), a przechodzące poprzez nie wypustki cytoplazmy kolonia.
  • Dodano:
  • Autor: