nerwowa komórka definicja
Co to jest komórka nerwowa. Wyjaśnienie funkcjonalna jednostka tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała.

Czy przydatne?

Co to jest komórka nerwowa

Co oznacza KOMÓRKA NERWOWA: podstawowa, funkcjonalna jednostka tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała komórki zaopatrzonego w wypustki w formie dendrytów i pojedynczego neurytu (aksonu). W miarę krótkie i rozgałęzione dendryty doprowadzają bodźce dokomórkowo. Neuryt przewodzi bodźce odkomórkowo. W cytoplazmie k.n. występuje tigroid. K.n. kontaktująca się za pośrednictwem swoich dendrytów z receptorami określana jest mianem neuronu czuciowego, k.n. kontaktująca się za pośrednictwem swojego neurytu z efektorem to tak zwany neuron ruchowy. K.n. mają różne kształty w zależności od ilości i długości wypustek. (Ryc. 31) Zobacz także: włókna nerwowe

Czym jest komórka nerwowa znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kiełkowanie Epigeiczne:
Słownik kiełkowanie nadziemne, gdzie liścienie są wynoszone nad powierzchnię ziemi poprzez narastający hipokotyl i na drodze asymilacji dostarczają zarodkowi substancji odżywczych komórka nerwowa.
Co znaczy Kora Nadnerczy:
Słownik nadnercza komórka nerwowa.
Co znaczy Katastrofizm:
Słownik poprzez Cuviera G., rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały organizmy żywe. W następnych epokach komórka nerwowa.
Co znaczy Karaczany, Karaluchy:
Słownik gromady owadów (Insecta). Przedstawiciele charakteryzują się obecnością w miarę silnie schitynizowanych skrzydeł I pary albo całkowitym brakiem skrzydeł. Na końcu odwłoka obecne wyrostki rylcowe, tak komórka nerwowa.
Co znaczy Koniugacja:
Słownik Ciliata) i bakterii (Schizomycetes) - mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się dwóch osobników celem zamiany materiału genetycznego. U orzęsków dwa osobniki łączą się mostkiem komórka nerwowa.
  • Dodano:
  • Autor: