kamienne komórki definicja
Co to jest komórki kamienne. Wyjaśnienie sklereidy. Co znaczy KAMIENNE KOMÓRKI definicja.

Czy przydatne?

Co to jest komórki kamienne

Co oznacza KOMÓRKI KAMIENNE: sklereidy

Czym jest komórki kamienne znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kiełkowanie Epigeiczne:
Słownik kiełkowanie nadziemne, gdzie liścienie są wynoszone nad powierzchnię ziemi poprzez narastający hipokotyl i na drodze asymilacji dostarczają zarodkowi substancji odżywczych komórki kamienne.
Co znaczy Koniugacja:
Słownik Ciliata) i bakterii (Schizomycetes) - mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się dwóch osobników celem zamiany materiału genetycznego. U orzęsków dwa osobniki łączą się mostkiem komórki kamienne.
Co znaczy Kladogeneza:
Słownik zmiany zachodzące w postępie ewolucyjnym, opierające na dzieleniu i różnicowaniu się populacji i prowadzące do wyodrębnienia się nowego taksonu komórki kamienne.
Co znaczy Kambium:
Słownik miazga komórki kamienne.
Co znaczy Kanibalizm:
Słownik zdarzenie opierające na zjadaniu osobników będących przedstawicielami własnego gatunku. K. spotykany jest regularnie u bezkręgowców drapieżnych; u wielu gatunków pojawia się w okresie głodu komórki kamienne.
  • Dodano:
  • Autor: