przeciwciało antygen kompleks definicja
Co to jest kompleks antygen-przeciwciało. Wyjaśnienie wskutek przyłączenia antygenu do przeciwciała.

Czy przydatne?

Co to jest kompleks antygen-przeciwciało

Co oznacza KOMPLEKS ANTYGEN-PRZECIWCIAŁO: kompleks utworzony wskutek przyłączenia antygenu do przeciwciała. Specjalne struktury, tak zwany determinanty (hapteny), znajdujące się na powierzchni antygenu, łączą się z odpowiednimi, pasującymi miejscami wiązania swoistego przeciwciała. Reakcja antygen-przeciwciało może zachodzić na drodze aglutynacji, precypitacji albo lizy. K.a.-p. jest nieaktywny

Czym jest kompleks antygen-przeciwciało znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kategoria Systematyczna:
Słownik szczebel w hierarchii organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone poprzez Linneusza K. w XVIII w. W kompleks antygen-przeciwciało.
Co znaczy Krótkowzroczność:
Słownik wady wzroku kompleks antygen-przeciwciało.
Co znaczy Komórka Nerwowa:
Słownik funkcjonalna jednostka tkanki nerwowej. Zbudowana z ciała komórki zaopatrzonego w wypustki w formie dendrytów i pojedynczego neurytu (aksonu). W miarę krótkie i rozgałęzione dendryty doprowadzają kompleks antygen-przeciwciało.
Co znaczy Katastrofizm:
Słownik poprzez Cuviera G., rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały organizmy żywe. W następnych epokach kompleks antygen-przeciwciało.
Co znaczy Kambr:
Słownik ery i okresy geologiczne kompleks antygen-przeciwciało.
  • Dodano:
  • Autor: