serologiczny konflikt definicja
Co to jest konflikt serologiczny. Wyjaśnienie antygenowa między krwią matki i płodu związana z.

Czy przydatne?

Co to jest konflikt serologiczny

Co oznacza KONFLIKT SEROLOGICZNY: niezgodność antygenowa między krwią matki i płodu związana z obecnością w erytrocytach ( krew) antygenu D warunkującego stworzenie czynnika Rh. U osobników posiadających antygen D krew oznaczana jest symbolem Rh+, u pozostałych osobników - symbolem Rh-; przeciwciała anty-Rh tworzą się u kobiet ciężarnych wówczas, gdy matka ma krew Rh-, a tata Rh+; u płodu pojawia się czynnik Rh+ z racji na jego dominujący charakter w procesie dziedziczenia. Połączenie krwi matki z krwią płodu skutkuje wytworzenie przeciwciał anty-Rh+ skierowanych przeciwko erytrocytom płodu. Przy powtórnym zajściu kobiety w ciążę przeciwciała z jej układu krwionośnego mogą przejść do układu krwionośnego płodu i spowodować u niego aglutynację erytrocytów. Zjawisku temu zapobiega się podając kobietom po porodzie immunoglobulinę anty-D

Czym jest konflikt serologiczny znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kategoria Systematyczna:
Słownik szczebel w hierarchii organizmów żywych, skupiający organizmy sklasyfikowane na podstawie podobieństwa i pokrewieństwa. Reguły klasyfikacji zostały wprowadzone poprzez Linneusza K. w XVIII w. W konflikt serologiczny co znaczy.
Co znaczy Kręgosłup:
Słownik kręgowców, złożona z ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych kręgów. U kręgoustych (Cyclostomata) właściwy k. nie występuje. U ryb dwudysznych (Dipnoi) i jesiotrowatych (Acipenseriformes) k konflikt serologiczny krzyżówka.
Co znaczy Kopytne:
Słownik łożyskowych ( łożyskowce), nie stanowiąca jednostki systematycznej i obejmująca przedstawicieli kilku rzędów (parzystokopytne, nieparzystokopytne, trąbowce, góralki, syreny, mrówniki). Do k. należą konflikt serologiczny co to jest.
Co znaczy Komórka Sitowa:
Słownik zwakuolizowana komórka przewodząca produkty asymilacji u paprotników i nagonasiennych. Celulozowa ściana k.s. jest perforowana (tak zwany pola sitowe), a przechodzące poprzez nie wypustki cytoplazmy konflikt serologiczny słownik.
Co znaczy Kłącze:
Słownik podziemny, składający się z łodygi i łuskowatych, uwstecznionych liści. Może stanowić organ przetrwalnikowy i organ wykorzystywany do rozmnażania wegetatywnego. K. występuje między innymi u rabarbaru konflikt serologiczny czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: