serologiczny konflikt definicja
Co to jest konflikt serologiczny. Wyjaśnienie antygenowa między krwią matki i płodu związana z.

Czy przydatne?

Co to jest konflikt serologiczny

Co oznacza KONFLIKT SEROLOGICZNY: niezgodność antygenowa między krwią matki i płodu związana z obecnością w erytrocytach ( krew) antygenu D warunkującego stworzenie czynnika Rh. U osobników posiadających antygen D krew oznaczana jest symbolem Rh+, u pozostałych osobników - symbolem Rh-; przeciwciała anty-Rh tworzą się u kobiet ciężarnych wówczas, gdy matka ma krew Rh-, a tata Rh+; u płodu pojawia się czynnik Rh+ z racji na jego dominujący charakter w procesie dziedziczenia. Połączenie krwi matki z krwią płodu skutkuje wytworzenie przeciwciał anty-Rh+ skierowanych przeciwko erytrocytom płodu. Przy powtórnym zajściu kobiety w ciążę przeciwciała z jej układu krwionośnego mogą przejść do układu krwionośnego płodu i spowodować u niego aglutynację erytrocytów. Zjawisku temu zapobiega się podając kobietom po porodzie immunoglobulinę anty-D

Czym jest konflikt serologiczny znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Komensalizm:
Słownik polegająca na okresowym albo trwałym współżyciu dwóch organizmów reprezentujących odrębne gatunki, gdzie korzyści czerpie tylko jeden z partnerów, zw. komensalem. Dla drugiego z partnerów zależność konflikt serologiczny.
Co znaczy Komórki Interstycjalne:
Słownik niezróżnicowane, mogące przekształcać się w komórki wyspecjalizowane (na przykład parzydełkowe i płciowe); mają charakter embrionalny, występują u form dorosłych; obecne między innymi w ektodermie konflikt serologiczny.
Co znaczy Krzywica:
Słownik choroba spowodowana niedoborem wit. D. Występuje u osobników młodych. Bazuje na zaburzeniach procesu mineralizacji kości w konsekwencji obniżonej absorpcji wapnia i fosforu konflikt serologiczny.
Co znaczy Kwas Foliowy:
Słownik witaminy konflikt serologiczny.
Co znaczy Kopulacja:
Słownik dwóch osobników odmiennej płci albo osobników hermafrodytycznych w celu przekazania komórek rozrodczych. Mechanizm poprzedzający zapłodnienie komórki jajowej poprzez plemniki; 2) u pierwotniaków konflikt serologiczny.
  • Dodano:
  • Autor: