koniugacja definicja
Co to jest koniugacja. Wyjaśnienie Ciliata) i bakterii (Schizomycetes) - mechanizm płciowy.

Czy przydatne?

Co to jest koniugacja

Co oznacza KONIUGACJA: 1) u orzęsków (Ciliata) i bakterii (Schizomycetes) - mechanizm płciowy opierający na krótkotrwałym połączeniu się dwóch osobników celem zamiany materiału genetycznego. U orzęsków dwa osobniki łączą się mostkiem cytoplazmatycznym. W miejscu zetknięcia zanika błona komórkowa. U obydwu koniugantów zanikają makronukleusy. Mikronukleusy przechodzą dwukrotny podział, w tym jeden podział redukcyjny. Powstają po cztery jądra potomne o haploidalnej liczbie chromosomów. U każdego z koniugantów zanikają po trzy jądra. Pozostałe jądro podlega kolejnemu podziałowi, wskutek którego tworzą się jądro stacjonarne i jądro migrujące. Jądra migrujące wędrują do przeciwległego koniuganta i łączą się z jądrami stacjonarnymi. Powstaje synkarion. Osobniki rozdzielają się. wskutek podziału synkarionu powstaje makronukleus i mikronukleus; (Ryc. 32) 2) u glonów - zlanie się cytoplazmy i jąder dwóch nieruchomych, sąsiadujących ze sobą komórek, prowadzące do wytworzenia przetrwalnika; 3) łączenie się chromosomów homologicznych w pary w procesie mejozy

Czym jest koniugacja znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kwas Pirogronowy:
Słownik pośredni przemian zachodzących w organizmie. Powstaje między innymi wskutek odwodorowania kwasu mlekowego i dekarboksylacji kwasu szczawiooctowego. K.p. jest także wytworem pośrednim procesu koniugacja.
Co znaczy Krasnorosty:
Słownik obejmująca glony (przeważnie wielokomórkowe) żyjące raczej w środowisku morskim. Zawierają barwniki asymilacyjne, których kolekcja decyduje o zabarwieniu rośliny. Wskutek asymilacji tworzą materiał koniugacja.
Co znaczy Kurza Ślepota:
Słownik niezdolność widzenia w półmroku. Wynika z niedoboru wit. A, wpływającej na resyntezę rodopsyny w pręcikach siatkówki oka. Opóźnienie resyntezy jest przyczyną zaburzeń widzenia koniugacja.
Co znaczy Koacerwaty:
Słownik powstałe po oddzieleniu się od płynnego środowiska zewnętrznego, gdzie pozostają zawieszone. Koacerwacja zachodzi w roztworach zawierających dwa albo więcej koloidów ( układ koloidalny). Wewnątrz koniugacja.
Co znaczy Kariolimfa:
Słownik jądro komórkowe koniugacja.
  • Dodano:
  • Autor: