koralowce definicja
Co to jest koralowce. Wyjaśnienie reprezentująca typ parzydełkowców (Cnidaria). K. żyją w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest koralowce

Co oznacza KORALOWCE: gromada reprezentująca typ parzydełkowców (Cnidaria). K. żyją w wodach słonych, zwykle w strefie przydennej. Występują wyłącznie w formie polipa. Jama chłonąco-trawiąca poprzedzielana jest całkowitymi albo częściowymi przegrodami. Przewarzająca część k. posiada szkielet wapienny zbudowany z węglanu wapnia. Żyją pojedynczo albo kolonijnie. Są rozdzielnopłciowe. Rozmnażają się na drodze płciowej i bezpłciowej. Do k. należą między innymi madreporowce - sześciopromienne k. z rzędu koralowców kamiennych (Scleractinia; syn.: Madreporaria), obejmujące około 2,5 tys. współcześnie żyjących gatunków. Madreporowce zasiedlają morza o temperaturze wody ponad 20C. Reprezentowane są raczej poprzez formy kolonijne. Wydzielają zewnętrzny szkielet wapienny (regularnie z licznymi odgałęzieniami) i odgrywają kluczową rolę w tworzeniu raf koralowych. K. nie posiadającymi wapiennego szkieletu są ukwiały (Actiniaria). Zobacz także: rafy koralowe

Czym jest koralowce znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kaktusy:
Słownik sukulenty koralowce.
Co znaczy Khorana Har Gobind:
Słownik amer. chemik pochodzenia hind.; badacz zagadnień dotyczących syntezy DNA, autor sztucznego genu, laureat Nagrody Nobla za wyjaśnienie kodu genetycznego i jego roli w syntezie białek koralowce.
Co znaczy Kostki Słuchowe:
Słownik w skład ucha środkowego ( ucho) występującego u płazów, gadów, ptaków i ssaków. Powstały z przedmiotów szkieletowych otaczających I szparę skrzelową ryb. U płazów reprezentowane poprzez kolumienkę koralowce.
Co znaczy Komórki Plazmatyczne:
Słownik plazmocyty koralowce.
Co znaczy Kończyny:
Słownik kręgowców powiązane z obręczą barkową i miednicową ( szkielet kręgowców), wykorzystywane do lokomocji. U ryb wykształcone w formie płetw (brzusznych i piersiowych). Na bazie płetw ryb trzonopłetwych koralowce.
  • Dodano:
  • Autor: