słuchowe kostki definicja
Co to jest kostki słuchowe. Wyjaśnienie w skład ucha środkowego ( ucho) występującego u płazów.

Czy przydatne?

Co to jest kostki słuchowe

Co oznacza KOSTKI SŁUCHOWE: struktury wchodzące w skład ucha środkowego ( ucho) występującego u płazów, gadów, ptaków i ssaków. Powstały z przedmiotów szkieletowych otaczających I szparę skrzelową ryb. U płazów reprezentowane poprzez kolumienkę słuchową, powstałą z kości gnykowo-żuchwowej ryb, i tak zwany wieczko, pojawiające się w trakcie przeobrażenia płazów. U gadów kolumienka słuchowa złożona jest z kolumienki właściwej i dodatkowego elementu chrzęstnego, połączonych więzadłem. Kolumienka słuchowa ptaków wykazuje podobieństwo do właściwej kolumienki słuchowej gadów. U ssaków występują trzy k.s. zestawione ruchomo dzięki stawów i zamknięte w jamie bębenkowej: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Młoteczek i kowadełko powstały z kości stawowej i kości kwadratowej tworzących u gadów staw żuchwowy. (Ryc. 35)

Czym jest kostki słuchowe znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Klasyfikacja:
Słownik mechanizm definiowania i szeregowania taksonów kostki słuchowe co znaczy.
Co znaczy Korepresor:
Słownik operon kostki słuchowe krzyżówka.
Co znaczy Krzewinki:
Słownik z ekipy roślin drzewiastych. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Mają silnie zdrewniałe łodygi nadziemne, są pozbawione typowego pnia i rozgałęziają się u podstawy pędu głównego. K. są między kostki słuchowe co to jest.
Co znaczy Kambr:
Słownik ery i okresy geologiczne kostki słuchowe słownik.
Co znaczy Kancerogeny:
Słownik czynniki rakotwórcze kostki słuchowe czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: