słuchowe kostki definicja
Co to jest kostki słuchowe. Wyjaśnienie w skład ucha środkowego ( ucho) występującego u płazów.

Czy przydatne?

Co to jest kostki słuchowe

Co oznacza KOSTKI SŁUCHOWE: struktury wchodzące w skład ucha środkowego ( ucho) występującego u płazów, gadów, ptaków i ssaków. Powstały z przedmiotów szkieletowych otaczających I szparę skrzelową ryb. U płazów reprezentowane poprzez kolumienkę słuchową, powstałą z kości gnykowo-żuchwowej ryb, i tak zwany wieczko, pojawiające się w trakcie przeobrażenia płazów. U gadów kolumienka słuchowa złożona jest z kolumienki właściwej i dodatkowego elementu chrzęstnego, połączonych więzadłem. Kolumienka słuchowa ptaków wykazuje podobieństwo do właściwej kolumienki słuchowej gadów. U ssaków występują trzy k.s. zestawione ruchomo dzięki stawów i zamknięte w jamie bębenkowej: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Młoteczek i kowadełko powstały z kości stawowej i kości kwadratowej tworzących u gadów staw żuchwowy. (Ryc. 35)

Czym jest kostki słuchowe znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Koprofagi:
Słownik odżywiające się odchodami. Pośród bezkręgowców koprofagami są na przykład wybrane chrząszcze żywiące się odchodami innych zwierząt. Liczne gryzonie i zającokształtne są k. zjadającymi swoje odchody kostki słuchowe.
Co znaczy Konwersja:
Słownik niewzajemna) zamiana odcinków chromosomów homologicznych. Zachodzi w trakcie replikacji DNA i bazuje na zmianie wzorca (łańcucha wyjściowego) do odtwarzania sekwencji nukleotydów poprzez jeden z kostki słuchowe.
Co znaczy Kończyny:
Słownik kręgowców powiązane z obręczą barkową i miednicową ( szkielet kręgowców), wykorzystywane do lokomocji. U ryb wykształcone w formie płetw (brzusznych i piersiowych). Na bazie płetw ryb trzonopłetwych kostki słuchowe.
Co znaczy Kolenchyma:
Słownik zwarcica kostki słuchowe.
Co znaczy Komórka:
Słownik jednostka strukturalna organizmu żywego, ograniczona błoną komórkową (u zwierząt) albo błoną i ścianą komórkową (u roślin, bakterii i grzybów). Może funkcjonować jako niezależny organizm (organizmy kostki słuchowe.
  • Dodano:
  • Autor: