rybonukleinowy kwas definicja
Co to jest kwas rybonukleinowy. Wyjaśnienie kwasów nukleinowych. Zbudowany jest z zasad purynowych.

Czy przydatne?

Co to jest kwas rybonukleinowy

Co oznacza KWAS RYBONUKLEINOWY: jeden z dwóch kwasów nukleinowych. Zbudowany jest z zasad purynowych (adeniny i guaniny), zasad pirymidynowych (cytozyny i uracylu), cukru ( rybozy) i kwasu fosforowego. RNA ma zwykle postać pojedynczej zwiniętej nici, rzadziej tworzy podwójną helisę. Występuje w jądrze komórkowym (raczej w jąderku) i kieruje biosyntezą białek. U organizmów żywych występują trzy rodzaje cząsteczek RNA: RNA informacyjny (RNA matrycowy, mRNA), RNA przenośnikowy (RNA transportujący, RNA przenoszący, tRNA) i RNA rybosomalny (RNA rybosomowy, rRNA). Wszystkie rodzaje RNA są syntetyzowane w procesie transkrypcji na bazie matrycy DNA. mRNA przechodzi z jądra do retikulum endoplazmatycznego, gdzie po połączeniu z rybosomami stanowi wzorzec do syntezy enzymu albo innego specyficznego białka. tRNA umożliwia translację danych zawartych w sekwencji nukleotydów mRNA na swoiste aminokwasy. rRNA jest składnikiem strukturalnym rybosomów, odgrywającym zasadniczą rolę w procesie ich funkcjonowania

Czym jest kwas rybonukleinowy znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Korelacja:
Słownik niektórymi cechami budowy i funkcjami organizmów żywych, na przykład zależność między pneumatycznym charakterem kości a zdolnością do lotu u ptaków. Zasada k. sformułowana poprzez Cuviera G. znalazła kwas rybonukleinowy.
Co znaczy Kanały Haversa:
Słownik tkanka kostna kwas rybonukleinowy.
Co znaczy Klasa:
Słownik kategoria systematyczna kwas rybonukleinowy.
Co znaczy Kwaśne Deszcze:
Słownik o pH < 5,6. Zawierają pochłonięte z atmosfery substancje, między innymi dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenki azotu i dwutlenek węgla, wyemitowane w trakcie spalania surowców energetycznych albo w kwas rybonukleinowy.
Co znaczy Kręgosłup:
Słownik kręgowców, złożona z ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych kręgów. U kręgoustych (Cyclostomata) właściwy k. nie występuje. U ryb dwudysznych (Dipnoi) i jesiotrowatych (Acipenseriformes) k kwas rybonukleinowy.
  • Dodano:
  • Autor: