rybonukleinowy kwas definicja
Co to jest kwas rybonukleinowy. Wyjaśnienie kwasów nukleinowych. Zbudowany jest z zasad purynowych.

Czy przydatne?

Co to jest kwas rybonukleinowy

Co oznacza KWAS RYBONUKLEINOWY: jeden z dwóch kwasów nukleinowych. Zbudowany jest z zasad purynowych (adeniny i guaniny), zasad pirymidynowych (cytozyny i uracylu), cukru ( rybozy) i kwasu fosforowego. RNA ma zwykle postać pojedynczej zwiniętej nici, rzadziej tworzy podwójną helisę. Występuje w jądrze komórkowym (raczej w jąderku) i kieruje biosyntezą białek. U organizmów żywych występują trzy rodzaje cząsteczek RNA: RNA informacyjny (RNA matrycowy, mRNA), RNA przenośnikowy (RNA transportujący, RNA przenoszący, tRNA) i RNA rybosomalny (RNA rybosomowy, rRNA). Wszystkie rodzaje RNA są syntetyzowane w procesie transkrypcji na bazie matrycy DNA. mRNA przechodzi z jądra do retikulum endoplazmatycznego, gdzie po połączeniu z rybosomami stanowi wzorzec do syntezy enzymu albo innego specyficznego białka. tRNA umożliwia translację danych zawartych w sekwencji nukleotydów mRNA na swoiste aminokwasy. rRNA jest składnikiem strukturalnym rybosomów, odgrywającym zasadniczą rolę w procesie ich funkcjonowania

Czym jest kwas rybonukleinowy znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Komórki Kamienne:
Słownik sklereidy kwas rybonukleinowy co to jest.
Co znaczy Klimat:
Słownik atmosferycznych, jest to temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność, opady, nasłonecznienie, siła wiatru, charakterystycznych dla danego obszaru i uwarunkowanych położeniem geograficznym i kwas rybonukleinowy definicja.
Co znaczy Korzenionóżki:
Słownik jednokomórkowych, które poruszają się i odżywiają dzięki nibynóżek; pobieranie pokarmu dzieje się na drodze fagocytozy. Reprezentowane są poprzez wolno żyjące gatunki glebowe, słodkowodne i morskie i kwas rybonukleinowy co znaczy.
Co znaczy Kohezja:
Słownik siła wzajemnego przyciągania się cząsteczek w wiązaniach chemicznych. Największą k. wykazują ciała stałe, najmniejszą - gazy kwas rybonukleinowy słownik.
Co znaczy Kręgosłup:
Słownik kręgowców, złożona z ruchomo połączonych i szeregowo zestawionych kręgów. U kręgoustych (Cyclostomata) właściwy k. nie występuje. U ryb dwudysznych (Dipnoi) i jesiotrowatych (Acipenseriformes) k kwas rybonukleinowy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: