biogenetyczne prawo definicja
Co to jest prawo biogenetyczne. Wyjaśnienie poprzez E. Haeckla, głosząca, iż ontogeneza jest.

Czy przydatne?

Co to jest prawo biogenetyczne

Co oznacza PRAWO BIOGENETYCZNE: teoria sformułowana poprzez E. Haeckla, głosząca, iż ontogeneza jest skróconym iprzyspieszonym powtórzeniem filogenezy. Wzwiązku zwystępowaniem wontogenezie rozbieżności zfilogenezą, spowodowanych dostosowaniem larw do istniejących warunków środowiskowych, Haeckel podzielił mechanizmy ontogenetyczne na palingenetyczne (mające fundamentalne znaczenie wprzebiegu filogenezy) i cenogenetyczne (będące odchyleniami od filogenezy)

Czym jest prawo biogenetyczne znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Podskórnia:
Słownik kory pierwotnej korzenia, położona pod epidermą. Powstaje wwyniku korkowacenia ścian komórek wchodzących wjej skład. Wstarszych częściach korzenia p. pełni rolę tkanki okrywającej izastępuje skórkę prawo biogenetyczne.
Co znaczy Planula:
Słownik wolno pływająca planktoniczna orzęsiona larwaniektórych jamochłonów (Coelenterata). Zbudowana zdwóch typów komórek: ektodermalnych iendodermalnych prawo biogenetyczne.
Co znaczy Plazma Biegunowa:
Słownik plazma płciowa prawo biogenetyczne.
Co znaczy Pokarm:
Słownik związki chemiczne (organiczne inieorganiczne) konieczne do podtrzymania funkcji życiowych organizmu, pobierane poprzez niego zzewnątrz prawo biogenetyczne.
Co znaczy Podkwiatki:
Słownik błoniaste liście przykwiatowe wyrastające na szypułkach kwiatowych. Udwuliściennych występują dwa p., aujednoliściennych jeden prawo biogenetyczne.
  • Dodano:
  • Autor: