plumula paleobotanika definicja
Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie, Producenci, Plazma Zarodkowa, Pleopody.

Słownik biologii i definicje z chemii na P

 • Co to jest partenokarpia Definicja wcześniejszego zapylenia, stworzenia zarodka inasion; może być wywoływany sztucznie poprzez spryskiwanie kwiatów regulatorami wzrostu,
 • Co to jest pojemność siedliska Definicja wdanym siedlisku. Po osiągnięciu maksymalnej liczebności gatunku wokreślonym siedlisku przyrost liczebności zostaje zahamowany wwyniku,
 • Co to jest płyn nasienny Definicja sperma,
 • Co to jest plemię Definicja kategoria sysytematyczna,
 • Co to jest polarność Definicja biegunowość,
 • Co to jest prowirus Definicja materiału genetycznego gospodarza, replikujący się wraz znim iprzenoszony do komórek potomnych. Zobacz także: profag,
 • Co to jest polifenia Definicja plejotropia,
 • Co to jest politenia Definicja oddzielających się od siebie chromatyd wjądrze komórkowym wwyniku następujących po sobie endomitoz. Chromosomy owiększej niż normalnie,
 • Co to jest plamka ślepa Definicja plamka Mariotte'a,
 • Co to jest pęcherzyki Poliego Definicja wliczbie pięciu sztuk wukładzie wodnym większości szkarłupni (prócz liliowców), łączące się zkanałem okrężnym. P.P. uważane jest za,
 • Co to jest półpustynia Definicja podobny do niej, jednak onieco większej sumie opadów ibogatszej szacie roślinnej, złożonej raczej zsukulentów ikserofitów,
 • Co to jest pragęba Definicja gastroporus,
 • Co to jest przyrost pierwotny na grubość Definicja wwyniku rozrastania się tkanek pierwotnych. Największy p.p.n.g. występuje udrzewiastych paproci, sagowców ipalm. Zobacz także: wzrost,
 • Co to jest prapłetwiec Definicja dwudyszne,
 • Co to jest pranercze Definicja śródnercze,
 • Co to jest prassaki Definicja podgromada współczesnych ssaków reprezentowana poprzez rząd stekowców (Monotremata,
 • Co to jest prapłaziec Definicja dwudyszne,
 • Co to jest prawo Haeckla Definicja prawo biogenetyczne,
 • Co to jest prawo czystości gamet Definicja prawa Mendla,
 • Co to jest prawo nieodwracalności ewolucji Definicja prawo Dolla,
 • Co to jest preredukcja Definicja crossing-over,
 • Co to jest pręciki siatkówki Definicja oko,
 • Co to jest pręcikowie Definicja kwiat,
 • Co to jest prokonsul Definicja antropogeneza,
 • Co to jest prolaktyna Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest promotor Definicja operon,
 • Co to jest proteiny Definicja białka,
 • Co to jest proteazy Definicja peptydazy,
 • Co to jest pelagial Definicja strefy zbiorników wodnych,
 • Co to jest przedprątność Definicja poprzednie dojrzewanie pręcików niż słupków wkwiatach obupłciowych uroślin. Zobacz także: przedsłupność,
 • Co to jest przewody nasienne Definicja nasieniowody,
 • Co to jest pseudojamowce Definicja wtórnojamowce,
 • Co to jest pseudokopulacja Definicja pseudogamia,
 • Co to jest partenogeneza Definicja opierający na rozwijaniu się zarodka znie zapłodnionej komórki jajowej. Występuje zarówno u niektórych zwierząt (obleńców, stawonogów, ryb,
 • Co to jest piramida ekologiczna Definicja troficznej biocenozy. Poziom pierwszy p.e. obejmuje producentów, apoziomy wyższe konsumentów (I, II,... rzędu). Najczęściej zmienia się,
 • Co to jest płytki krwi Definicja krew,
 • Co to jest pneumatofory Definicja korzenie oddechowe,
 • Co to jest punkt izojonowy Definicja amfoteryczne przyłączają iodszczepiają taką samą liczba jonów wodorowych. Wp.i. jony są elektrycznie obojętne,
 • Co to jest podgromada Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest pochodzenie człowieka Definicja antropogeneza,
 • Co to jest pokrewieństwo filogenetyczne Definicja liczba przodków dwu różnych grup systematycznych, dzieląca je od wspólnego przodka,
 • Co to jest promienie waskularne Definicja promienie łyko-drzewne,
 • Co to jest prajądrowce Definicja prokarionty,
 • Co to jest prajelito Definicja gastrocel,
 • Co to jest prespermatogonia Definicja spermatogeneza,
 • Co to jest prometafaza Definicja mitoza,
 • Co to jest proprioreceptory Definicja receptory,
 • Co to jest proterandria Definicja protandria,
 • Co to jest protofloem Definicja łyko,
 • Co to jest protostela Definicja stela,
 • Co to jest przemiana materii Definicja metabolizm,
 • Co to jest przewodzenie eferentne Definicja przewodzenie impulsów nerwowych od ośrodków kojarzeniowych do efektorów,
 • Co to jest przewód półkolisty Definicja kanał półkolisty,
 • Co to jest przyjajnik Definicja powstały zzachowanych części przewodów Wolffa iśródnercza. Reszta zachowanych fragmentów tworzy nadjajnik iprzewód Gartnera,
 • Co to jest pyłek Definicja tworząca się wmikrosporangiach roślin kwiatowych luźna masa mikrospor (stworzonych zkomórek macierzystych p.). Zobacz także: badanie pyłkowa,
 • Co to jest pyknoza Definicja kurczenie się jądra komórkowego, na przykład wobumierających komórkach,
 • Co to jest percepcja Definicja zintegrowane postrzeganie kilku różnorodnych bodźców, dotyczących jednego obiektu, odbieranych równocześnie poprzez kilka narządów zmysłów,
 • Co to jest pampa Definicja trawiasta formacja roślinna przypominająca step. Aktualnie wznacznym stopniu przekształcona wpola uprawne albo pastwiska,
 • Co to jest paleontologia Definicja edukacja biologiczna, zajmująca się badaniem budowy iekologii organizmów kopalnych,
 • Co to jest parazytologia Definicja edukacja zajmująca się pasożytami ipasożytnictwem,
 • Co to jest penetranty Definicja parzydełka,
 • Co to jest pęcherzyki nasienne Definicja występujące wmęskim układzie rozrodczym bezkręgowców narządy magazynujące nasienie; ukręgowców produkują wydzielinę rozcieńczającą spermę,
 • Co to jest pierwiastki śladowe Definicja mikroelementy,
 • Co to jest pierwotna jama ciała Definicja blastocel,
 • Co to jest plamka światłoczuła Definicja stigma,
 • Co to jest plamka oczna Definicja stigma,
 • Co to jest plazma płciowa Definicja wkomórkach jajowych płazów (Amphibia), odpowiadające za powstawanie pierwotnych komórek rozrodczych. P.p. wykazuje stałe położenie wjajach,
 • Co to jest plazma krwi Definicja krew,
 • Co to jest plektenchyma Definicja splątanie strzępek grzybni izlepianie się ich ścian komórkowych. Występuje ugrzybów; buduje ryzomorfy, sklerocja iowocniki,
 • Co to jest plazmalemma Definicja błona komórkowa,
 • Co to jest profaza II Definicja mejoza,
 • Co to jest paleocen Definicja ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest prostata Definicja gruczoł krokowy,
 • Co to jest pepsynogen Definicja pepsyna,
 • Co to jest perm Definicja ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest pęcherzyki płucne Definicja płuca,
 • Co to jest przemiana faz jądrowych Definicja chromosomów wcyklu rozwojowym roślin rozmnażających się płciowo. P.f.j. zachodzi w wyniku dwu występujących po sobie mechanizmów: mejozy,
 • Co to jest plenność Definicja stosowanych części roślin uprawnych, charakterystyczna dla danego gatunku czy odmiany; 2) całkowita liczba młodych wjednym miocie; 3,
 • Co to jest płacz roślin Definicja gutacja,
 • Co to jest pąk Definicja wzrostu jest osłonięty poprzez zawiązki liści. Z racji na położenie p. dzielimy na: a) wierzchołkowe, występujące na szczycie pędu osiowego,
 • Co to jest profaza Definicja mitoza,
 • Co to jest presja selekcyjna Definicja nowych przystosowań do środowiska. Odzwierciedla prędkość ikierunek zmian wczęstości występowania wkolejnych pokoleniach genów albo,
 • Co to jest płazy Definicja ektotermiczne) kręgowce (Vertebrata) ociele pokrytym nagą skórą, uform dorosłych zaopatrzoną wliczne gruczoły śluzowe utrzymujące jej,
 • Co to jest państwa zwierzęce Definicja organizacji świata zwierzęcego. P.z. dzielone są na krainy zoogeograficzne. P.z. wyodrębnia się na podstawie różnic wskładzie fauny,
 • Co to jest pierwotne komórki płciowe Definicja zarodkowego tworzą linię, zktórej rozwiną się worganizmie dorosłym jaja albo plemniki; 2) komórki, zktórych powstają oogonia albo,
 • Co to jest populacja Definicja zasiedlające określony teren iposiadające określoną, mniej albo bardziej zamkniętą (emigracje, imigracje, dryft genetyczny) pulę genową,
 • Co to jest pompa jonowa Definicja kationów potasu (K+) imałe sodu (Na+) wewnątrz komórki. Wymaga to aktywnego transportu obu jonów, wbrew gradientowi stężeń. Napływające do,
 • Co to jest podstawczaki Definicja mejospory (bazydiospory) na charakterystycznej, wydłużonej, cylindrycznej komórce, zw. podstawką (basidium). Na każdej podstawce tworzą się,
 • Co to jest pitekantropy Definicja antropogeneza,
 • Co to jest pirydoksyna Definicja witaminy,
 • Co to jest pinocytoza Definicja mechanizm pobierania pokarmu występującego wpostaci pojedynczych, sporych cząsteczek związków wielkocząsteczkowych (na przykład białek). P,
 • Co to jest potencjał wodny Definicja wody do wywołania transportu substancji poprzez błonę plazmatyczną. Na p.w. składają się potencjał osmotyczny i turgor. P.w. wyrażany jest,
 • Co to jest płynożercy Definicja zwierzęta odżywiające się płynami pobieranymi zinnych organizmów (roślin izwierząt). Do p. należą muchy, komary, motyle ipijawki,
 • Co to jest plazmotomia Definicja obserwowany uniektórych jednokomórkowców; bazuje na wielokrotnym podziale jądra komórkowego, anastępnie na wytworzeniu błon komórkowych,
 • Co to jest pobudliwość Definicja umiejętność żywych komórek itkanek do reagowania na działanie wszelkich bodźców,
 • Co to jest przywry Definicja Platyhelminthes). Łącznie około 8 tys. gatunków reprezentowanych poprzez organizmy pasożytnicze. Ciało wydłużone ispłaszczone, pokryte,
 • Co to jest paciorkowce Definicja kulistym albo lekko owalnym, łączące się włańcuszki. P. są elementem mikroflory jelitowej igórnych dróg oddechowych. Powodują sporo chorób,
 • Co to jest prostomium Definicja segment przedgębowy wgłowowym odcinku ciała pierścienic (Annelida,
 • Co to jest przeszczepy Definicja osobnika (dawcy) celem zastąpienia odpowiednich tkanek albo narządów tego samego albo innego osobnika (biorcy). Z racji na genetyczne,
 • Co to jest parzydełkowce Definicja około 9 tys. gatunków należących do trzech gromad: stułbiopławów (Hydrozoa), krążkopławów (Scyphozoa) i koralowców (Anthozoa). Ich,
 • Co to jest płetwy Definicja wodnych, wykorzystywane również do sterowania izachowania równowagi. P. to umięśnione fałdy skórne, ukręgowców posiadające własny szkielet,
 • Co to jest pierścienie przyrostów drewna Definicja pędu roślin drzewiastych rosnących wklimacie umiarkowanym współśrodkowe warstwy drewna wtórnego, zawierające drewno wiosenne iletnie,
 • Co to jest polidaktylia Definicja obecność uniektórych osobników większej niż normalnie udanego gatunku liczby palców,
 • Co to jest produkcja wtórna Definicja wyprodukowana poprzez konsumentów ireducentów na wyższych poziomach troficznych ekosystemu. Liczba energii przepływającej poprzez wszystkie,
 • Co to jest pseudoceloma Definicja pierwotna jama ciała dorosłych obleńców. P., wprzeciwieństwie do wtórnej jamy ciała, nie ma własnej wyściółki nabłonkowej, bezpośrednio,
 • Co to jest polisacharydy Definicja sacharydy,
 • Co to jest polirybosom Definicja polisom,
 • Co to jest pellikula Definicja występująca uorzęsków i niektórych wiciowców izarodnikowców. Wskład p. wchodzi błona komórkowa, warstwa pęcherzyków tworzących strukturę,
 • Co to jest polimorfizm genetyczny Definicja oodrębnych genotypach wobrębie danej populacji (bez form przejściowych). Op.g. mówimy, gdy częstość występowania odrębnych genotypów jest,
 • Co to jest pleurodontyzm Definicja zęby,
 • Co to jest postglacjał Definicja moment następujący po zlodowaceniu,
 • Co to jest plamka Mariotte'a Definicja pozbawiony komórek światłoczułych. P.M. znajduje się wmiejscu, gdzie zbiegają się komórki nerwowe, tworząc nerw wzrokowy. Zobacz także: oko,
 • Co to jest psylofity Definicja Telomophyta) obejmująca formy wymarłe. Były to najprawdopodobniej pierwsze rośliny naczyniowe. Występowały od górnego syluru do górnego,
 • Co to jest przyswajanie dwutlenku węgla Definicja karboksylaz mechanizm wykorzystywania dwutlenku węgla (CO2) wsyntezie związków organicznych, charakterystyczny dla bakterii autotroficznych,
 • Co to jest protoplast Definicja zazwyczaj komórka zbłoną plazmatyczną, cytoplazmą ijądrem komórkowym albo nukleoidem; 2) niezróżnicowana komórka zwierzęca; 3) komórka,
 • Co to jest pleuston Definicja zespół organizmów zamieszkujących powierzchniowe warstwy wody iunoszących się na jej powierzchni. Zobacz także: neuston,
 • Co to jest prostaglandyny Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest półrodzeństwo Definicja osobniki mające tylko jednego wspólnego rodzica,
 • Co to jest prątniczek Definicja kwiat,
 • Co to jest przedstrunowce Definicja gromady jelitodyszne (Enteropneusta) i pióroskrzelne (Pterobranchia). Łączy je wspólny plan budowy, wktórym można wyróżnić ryjek, kołnierz,
 • Co to jest prespermatogeneza Definicja spermatogeneza,
 • Co to jest pirymidyny Definicja ihydroksylowych pochodnych sześcioczłonowego heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego zawierającego azot. Są płaskimi cząsteczkami iwraz,
 • Co to jest plastydy Definicja dwoma błonami elementarnymi, mają również mechanizm błon wewnętrznych oróżnym stopniu komplikacji, przenikających wypełniającą ich wnętrze,
 • Co to jest plechowce Definicja stopień zróżnicowania morfologicznego, obejmująca formy plechowate, nie wykazujące zróżnicowania na organy (typu liść czy łodyga,
 • Co to jest pramiękisz Definicja wierzchołek wzrostu,
 • Co to jest parzydełka Definicja narządy, wykorzystywane do obrony izdobywania pokarmu, powstające wkomórkach parzydełkowych (knidoblastach). P. składają się zpęcherzyka,
 • Co to jest płuca Definicja oddychających powietrzem atmosferycznym. U ryb dwudysznych, płazów, gadów issaków p. mają budowę workowatą, jednak owzrastającej,
 • Co to jest prawo Baera Definicja prawo rozwojowe,
 • Co to jest przeciwciała Definicja immunoglobuliny), produkowane poprzez organizm wodpowiedzi na zetknięcie się z antygenem. Występują wpłynach ustrojowych. P. mają,
 • Co to jest P-RH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest przemiana pokoleń u roślin Definicja diplohaplobiontów pokolenia haploidalnego ipokolenia diploidalnego. P.p. występuje, gdy zarówno mejospora, jak izygota mają umiejętność do,
 • Co to jest podział Definicja bezpłciowego) występujący ujednokomórkowców iniektórych bezkręgowców (jamochłony, wybrane płazińce, pierścienice irozgwiazdy). Bazuje na,
 • Co to jest pratchawce, pazurnice Definicja gatunków zwierząt wykazujących cechy upodabniające je zarówno do pierścienic, jak ido stawonogów. Mają segmentowane, robakowate ciało. Na,
 • Co to jest pseudołożysko Definicja się wdrogach rodnych samic kręgowców jajożyworodnych iżyworodnych. P. służy do odżywiania zarodków osłoniętych błonami jajowymi,
 • Co to jest poziomy organizacji biologicznej Definicja wzrastającej komplikacji budowy. Wyróżnia się następujące p.o.b.: cząsteczka, komórka, tkanka, narząd, organizm, populacja, biocenoza, biom,
 • Co to jest psychologia zwierząt Definicja zoopsychologia,
 • Co to jest polip Definicja parzydełkowców (Cnidaria): stułbiopławów (Hydrozoa), krążkopławów (Scyphozoa) i koralowców (Anthozoa). P. ma najczęściej formę cylindryczną,
 • Co to jest plazmocyty Definicja zasadochłonną cytoplazmą. Jądro p. leży zazwyczaj ekscentrycznie idzięki dużej zawartości heterochromaryny ma charakterystyczny wygląd,
 • Co to jest przepona Definicja brzuszną od jamy klatki piersiowej ssaków (Mammalia), powstały zmięśni podskrzelowych. Kształt p. zależy od przekroju klatki piersiowej. P,
 • Co to jest protoksylem Definicja drewno,
 • Co to jest próg reakcji Definicja najmniejsze natężenie bodźca działającego na organizm, wywołujące jego reakcję,
 • Co to jest plankton Definicja unoszące się wwodzie, nie posiadające umiejętności ruchu albo posiadające je wstopniu bardzo ograniczonym. Organizmy należące do p,
 • Co to jest poczwarka Definicja przeobrażeniem zupełnym, poprzedzające formę dorosłą. Wyróżniamy: a) p. wolną - owyraźnie wykształconych, wolnych odnóżach iskrzydłach i,
 • Co to jest pełzakowce Definicja należąca do podtypu zarodnikowców (Sporozoa). Obejmuje organizmy tworzące płatowate nibynóżki iporuszające się ruchem pełzakowatym. Up,
 • Co to jest próchnica Definicja humifikacji martwych szczątków roślin izwierząt. P. stanowi zazwyczaj 2-2,5% gleby (w Polsce 1-2%). Złożona jest zwęgla (58%), tlenu (28,
 • Co to jest podwójne zapłodnienie Definicja okrytonasiennych (Angiospermae). Op.z. mówimy, gdy wzapłodnieniu biorą udział dwa plemniki wnikające do woreczka zalążkowego wraz złagiewką,
 • Co to jest przedsłupność Definicja poprzednie dojrzewanie słupków niż pręcików wkwiatach obupłciowych uroślin. Zobacz także: przedprątność,
 • Co to jest przedjądrowce Definicja prokarionty,
 • Co to jest prawo Dolla Definicja przebieg ewolucji jest nieodwracalny, nawet wtedy, gdy gatunek znajdzie się wtakich samych warunkach, wjakich żyły formy, zktórych powstał,
 • Co to jest przeobrażenie wielokrotne Definicja występuje kilka biologicznie różnych form larwalnych (regularnie ze stadium poczwarki rzekomej), poczwarka i imago. P.w. występuje u kilku,
 • Co to jest przewężenie pierwotne chromosomu Definicja chromosomy,
 • Co to jest pęcherz pławny Definicja homologiczny zpłucami kręgowców lądowych. Leży po grzbietowej stronie przewodu pokarmowego. P.p. powstaje zprzełyku. Minimalizuje ciężar,
 • Co to jest promienice Definicja promienionóżek (Actinopoda). P. żyją raczej wmorzach, stanowiąc istotny składnik planktonu. Ich komórki są jedno- albo wielojądrowe,
 • Co to jest produkcja pierwotna Definicja energią, produkowana wprocesach chemo- ifotosyntezy, poprzez producentów na pierwszym poziomie troficznym. Wyróżnia się p.p. brutto, a więc,
 • Co to jest protaminy Definicja powodujące mocną kondensację chromatyny. P. są polipeptydami oniewielkim ciężarze cząsteczkowym (1000-10 000 daltonów). Dzięki dużej,
 • Co to jest prawo minimum Liebiga Definicja ograniczającym mechanizm fizjologiczny jest ten, którego poziom wnajwiększym stopniu zbliża się do wartości minimum inajbardziej odbiega od,
 • Co to jest podniebienie Definicja kręgowców. U części gadów (w szczególności krokodyli) i ptaków issaków wykształca się podniebienie wtórne, złożone zprzedniej, kostnej,
 • Co to jest pleśnie Definicja systematycznie ekipy grzybów ze zdolnością pokrywania grzybnią powierzchni podłoża, zktórego pobierają substancje odżywcze; 2) naloty,
 • Co to jest pierścienice Definicja wody śródlądowe iwilgotne środowiska lądowe (gleba, ściółka) na całym świecie. Do p. należy około 7 tys. gatunków zwierząt, podzielonych na,
 • Co to jest próba Wassermana Definicja surowicy krwi, wykorzystywany do wykrywania zakażenia krętkami kiły. Metodykę tego testu opracował w1906 A. Wasserman. Do próbki badanej,
 • Co to jest przewężenie wtórne chromosomu Definicja chromosomy,
 • Co to jest płatki korony Definicja kwiat,
 • Co to jest przyrost wtórny na grubość Definicja wwyniku działania kambium (miazgi) ifellogenu (miazgi korkotwórczej). P.w.n.g. zachodzi u nagonasiennych iu dwuliściennych (z,
 • Co to jest prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce Definicja izdolnego do kariokinezy (na drodze mitozy albo mejozy) jądra komórkowego. Materiał genetyczny p. zawarty jest wgenoforze leżącym wobszarze,
 • Co to jest plecha Definicja zróżnicowania na organy. P. może mieć różny stopień zróżnicowania morfologiczno-anatomicznego. Najprostsze p. są zbudowane zjednej,
 • Co to jest predeterminacja Definicja osobnika potomnego poprzez genotyp matki. Wcytoplazmie komórki jajowej obecne są substancje wyprodukowane pod kontrolą genów matki,
 • Co to jest pokładełko Definicja odwłokowych przysadek płciowych (walw) samic owadów (prostoskrzydłych, ważek, pluskwiaków równoskrzydłych ibłonkówek). Budowa p., jego,
 • Co to jest plewy Definicja drobne, regularnie zielone liście, obejmujące kłosek traw. Najczęściej występują dwie p.: górna idolna,
 • Co to jest pióro Definicja wyłącznie u ptaków (Aves), homologiczne złuskami gadów. Nie wyrastają równomiernie na całym ciele ptaka, ajedynie wmiejscach zw. pteryliami,
 • Co to jest ploidalność Definicja powiązane ze zmianą liczby chromosomów wkomórkach organizmów żywych, na przykład diploidalność, haploidalność czy poliploidalność,
 • Co to jest przylgi Definicja przywr (Trematoda) i pijawek (Hirudinea); 2) parzyste twory na końcach stóp owadów (Insecta); 3) otwór gębowy bezżuchwowców (Agnatha,
 • Co to jest pterylia Definicja pióro,
 • Co to jest poliploidalność Definicja ocałe genomy (n) normalnej dla danego gatunku liczby chromosomów. Stworzenie p. wywołane jest nieprawidłowym przebiegiem mitozy albo mejozy,
 • Co to jest podtyp Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest przeobrażenie Definicja charakteryzujący się obecnością form młodocianych, odmiennych od osobników dorosłych pod względem budowy iwymagań środowiskowych. P,
 • Co to jest peptydy Definicja połączonych wiązaniami peptydowymi (ekipa aminowa łączy się zkarboksylową). Oligopeptydy to p., wktórych występuje nie więcej niż 10 reszt,
 • Co to jest prawo rozwojowe Definicja 1828), wg którego wontogenezie powstają na początku cechy ogólne (właściwe dla typu czy gromady), następnie cechy właściwe dla rzędu,
 • Co to jest paprotniki Definicja których zalicza się: psylofity (Psilophytina), widłakowe (Lycophytina), skrzypokształtne (Sphenophytina) ipaprociowe (Pterophytina,
 • Co to jest PMSG Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest poikilotermia Definicja zmiennocieplność,
 • Co to jest potencjał rozrodczy Definicja którą byłaby wstanie wydać jedna samica określonego gatunku woptymalnych warunkach. Samica Homo sapiens wciągu życia (średnio 34 lata,
 • Co to jest pierwotniaki Definicja niektórych systematyków za podkrólestwo, do której należą organizmy jednokomórkowe bardzo zróżnicowane zarówno pod względem morfologii, jak,
 • Co to jest panewka stawowa Definicja stawy,
 • Co to jest policukry Definicja sacharydy,
 • Co to jest pseudoparenchyma Definicja plektenchyma,
 • Co to jest płytka genitalna Definicja pięciokątna płytka szkieletowa, będąca zakończeniem międzypromieni ujeżowców, posiadająca wkącie odśrodkowym otwór, poprzez który uchodzi,
 • Co to jest półpasożyty Definicja odżywcze drogą fotosyntezy, jednak wodę zsolami mineralnymi pobierające zrośliny żywicielskiej. Do p. należy na przykład jemioła (Viscum,
 • Co to jest płytka metafazowa Definicja mitoza,
 • Co to jest pufy Definicja chromosomy politeniczne,
 • Co to jest płytka ocellarna Definicja jeżowców (Echinoidea) płytka szkieletowa, będąca zakończeniem promienia. Poprzez znajdujący się na każdej p.o. otworek przechodzi nóżka,
 • Co to jest pula genowa Definicja suma wszystkich genów wszystkich osobników zdanej populacji biorących udział wrozmnażaniu,
 • Co to jest puls Definicja tętno,
 • Co to jest półpokrywy Definicja skrzydła Ipary pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Zazwyczaj wczęści nasadowej skórzaste, awkońcowej błoniaste,
 • Co to jest pirenoidy Definicja struktury występujące wchloroplastach glonów, wokół których odkładają się substancje zapasowe,
 • Co to jest poduszeczki liściowe Definicja przewodzących zgrubienia nasady liści. Dzięki zmieniającemu się turgorowi wróżnych częściach p.l. ogonek liściowy ma umiejętność,
 • Co to jest płytka sitowa Definicja albo członu rurki sitowej zawierająca wyścielone kalozą perforacje odużej średnicy, poprzez które przechodzą pasma protoplazmy (szersze,
 • Co to jest pływik Definicja stadium larwalne występujące uskorupiaków niższych. Ma kształt owalny itrzy pary odnóży, cztery oczka iwykształcone narządy wewnętrzne,
 • Co to jest plewki Definicja drobne łuskowate liście, obejmujące kwiat traw. Najczęściej występują dwie p.: górna idolna,
 • Co to jest pluwiał Definicja moment wzmożonych opadów wrejonach międzyzwrotnikowych, odpowiadających glacjałom na wyższych szerokościach geograficznych,
 • Co to jest plicidontyzm Definicja zęby,
 • Co to jest pliocen Definicja ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest proteoglikany Definicja złożone związki chemiczne, zbudowane zbiałek iheteropolisacharydów połączonych ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi,
 • Co to jest płat potyliczny Definicja mózg,
 • Co to jest płaszczyzna symetrii Definicja umowna płaszczyzna dzieląca ciało organizmów żywych na części podobne do siebie jak lustrzane odbicia. Zobacz także: symetria ciała,
 • Co to jest płeć Definicja fizjologicznych organizmu, warunkujących iustalających jego rolę wrozmnażaniu płciowym. Cechy te nazywa się cechami płciowymi. Cechy,
 • Co to jest płat skroniowy Definicja mózg,
 • Co to jest płat ciemieniowy Definicja mózg,
 • Co to jest płat czołowy Definicja mózg,
 • Co to jest płaszcz Definicja skórny grzbietowa ściana worka trzewiowego okrywająca ciało mięczaków (Mollusca). Pomiędzy p. aworkiem trzewiowym tworzy się jama,
 • Co to jest podkwiatki Definicja błoniaste liście przykwiatowe wyrastające na szypułkach kwiatowych. Udwuliściennych występują dwa p., aujednoliściennych jeden,
 • Co to jest protocel Definicja pseudoceloma,
 • Co to jest płuca wodne Definicja Holothurioidea). Mają postać parzystych, rozgałęzionych, bogato unaczynionych worków, leżących po bokach ciała iotwierających się do kloaki,
 • Co to jest płyn mózgowo-rdzeniowy Definicja wmózgu irdzeniu kręgowym i przestrzeń pomiędzy oponą miękką apajęczą. Ma skład zbliżony do osocza krwi, spełnia rolę ochronną iodżywczą,
 • Co to jest płód Definicja morfologicznych cech gatunkowych. Uczłowieka moment ten wiąże się zwykształceniem zawiązków kończyn, co następuje wtrzecim miesiącu ciąży,
 • Co to jest płucodyszność Definicja oddychanie zachodzące dzięki płuc,
 • Co to jest płucotchawki Definicja Arachnida). Zlokalizowane są wprzedniej części odwłoka po stronie brzusznej. To są workowate uchyłki zawierające liczne równolegle ułożone,
 • Co to jest płyn fizjologiczny Definicja roztwór fizjologiczny,
 • Co to jest płodność Definicja potomstwa. P. rzeczywistą ustala liczba żywego potomstwa; p. potencjalna mierzona jest liczbą złożonej ikry (ryby), skrzeku (płazy), jaj,
 • Co to jest podkładka Definicja bryłowaty twór zbudowany zplektenchymy. P. mogą wykształcać owocniki iorgany powiązane zrozmnażaniem wegetatywnym; 2) szczepienie roślin,
 • Co to jest punkt kompensacyjny Definicja taka intensywność fotosyntezy, która równoważy intensywność równoczesnych mechanizmów oddechowych,
 • Co to jest pochwa Definicja najczęściej pojedynczy końcowy odcinek kobiecych dróg rodnych kręgowców powstający poprzez połączenie dystalnych odcinków przewodów Mllera,
 • Co to jest podkrólestwo Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest podgatunek Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest podbaldach Definicja kwiatostany,
 • Co to jest pokarm Definicja związki chemiczne (organiczne inieorganiczne) konieczne do podtrzymania funkcji życiowych organizmu, pobierane poprzez niego zzewnątrz,
 • Co to jest podskórnia Definicja korzenia, położona pod epidermą. Powstaje wwyniku korkowacenia ścian komórek wchodzących wjej skład. Wstarszych częściach korzenia p. pełni,
 • Co to jest podrząd Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest podsadka Definicja niewielki przykwiatowy liść ouproszczonej budowie. Zkąta p. wyrasta kwiatostan albo jego boczne odgałęzienia,
 • Co to jest podstawka Definicja podstawczaki,
 • Co to jest podrodzina Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest podrodzaj Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest podpuszczka Definicja wżołądku zwierząt (raczej ssaków), katalizujący hydrolizę wiązań peptydowych wewnątrz cząsteczek białek. Powstaje wpostaci proreniny,
 • Co to jest pododmiana Definicja kategoria systematyczna,
 • Co to jest podział komórki Definicja komórek potomnych. Przebiega wdwóch etapach będących oddzielnymi procesami. Faza pierwszy - kariokineza - to podział jądra komórkowego,
 • Co to jest podział somatyczny Definicja mitoza,
 • Co to jest pojemność środowiska Definicja liczbę osobników danego gatunku (regularnie wyrażana jako zagęszczenie), jaką może utrzymać określone środowisko,
 • Co to jest podwzgórze Definicja mózg,
 • Co to jest prognatyzm Definicja właściwość budowy czaszki, objawiająca się znacznym rozrostem trzewioczaszki, wszczególności szczęki iżuchwy,
 • Co to jest pokolenie Definicja wjednym sezonie rozrodczym; 2) uorganizmów zprzemianą pokoleń - moment od jednego rozmnożenia do kolejnego; 3) ogół osobników wpopulacji,
 • Co to jest polimeryzacja narządów Definicja zwiększanie się liczby homonomicznych narządów występujących wjednym organizmie, na przykład kręgów iżeber uwęży,
 • Co to jest pokwitanie Definicja uaktywnienia funkcji gruczołów płciowych, prowadzący do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Uczłowieka p. nosi nazwę dojrzewania,
 • Co to jest policentryzm Definicja 1) zdarzenie występowania wkomórkach kilku centrosomów; 2) zdarzenie występowania kilku centromerów wchromosomach,
 • Co to jest poliandria Definicja samcami wjednym okresie rozrodczym; 2) wczasie procesu zapłodnienia - łączenie się jądra komórki jajowej zjądrami kilku plemników. Zarodki,
 • Co to jest polipeptydy Definicja ponad dziesięciu reszt aminokwasowych wcząsteczce. Do p. zalicza się związki omasie cząsteczkowej do 10 tys. daltonów, jest to,
 • Co to jest polifag Definicja zwierzę wszystkożerne, nie wykazujące specjalizacji wdoborze pokarmu,
 • Co to jest poligamia Definicja współżycie samca zwieloma samicami wjednym sezonie rozrodczym. Zobacz także: monogamia, poliandria,
 • Co to jest polifiletyzm Definicja dawny pogląd, wg którego ekipa systematyczna wywodzi się zkilku ewolujących zbieżnie linii wyjściowych. Zobacz także: monofiletyzm,
 • Co to jest poligeny Definicja geny kumulatywne,
 • Co to jest poliembrionia Definicja polegająca na naturalnym rozdzielaniu się blastomerów wokresie bruzdkowania. Wwyniku p. zjednej zygoty powstaje więcej niż jeden zarodek. P,
 • Co to jest poligeniczność Definicja warunkowanie danej cechy fenotypowej poprzez poligeny ( geny kumulatywne,
 • Co to jest polimerazy Definicja enzymy zgrupy transferaz, katalizujące tworzenie związków wielocząsteczkowych. Odpowiednikiem może być p. DNA,
 • Co to jest poligynia Definicja której nie dochodzi do wydalenia Ilub II ciałka kierunkowego. Komórka jajowa utrzymuje diploidalną liczbę chromosomów. Prowadzi to, po,
 • Co to jest polikalizm Definicja Formicidae) najwyższy stopień organizacji życia społecznego ubezkręgowców. P. bazuje na tworzeniu zespołów wyspecjalizowanych,
 • Co to jest polisom Definicja wbiosyntezie białek, zdolna jest do łączenia aminokwasów wpolipeptydy. P. utworzony jest zwielu rybosomów związanych cząsteczką mRNA,
 • Co to jest pomarańcza Definicja owoc,
 • Co to jest pomnik przyrody Definicja szczególnie cenny ze względów naukowych albo kulturowych. P.p. może być drzewo, jaskinia, kompozycja krajobrazowa, głaz narzutowy itp,
 • Co to jest purpura wzrokowa Definicja rodopsyna,
 • Co to jest polispermia Definicja więcej niż jednego plemnika, jednak zjądrem komórki jajowej łączy się jądro tylko jednego plemnika. P. naturalna (fizjologiczna,
 • Co to jest polocyt Definicja ciałko kierunkowe,
 • Co to jest pompa sodowo-potasowa Definicja pompa jonowa,
 • Co to jest popęd płciowy Definicja zosobnikami przeciwnej płci. U kręgowców p.p. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych ( hormony zwierzęce), wydzielanych wprzednim,
 • Co to jest populacja mendlowska Definicja zespół osobników ze wspólną pulą genową. Fundamentalny przedmiot badań wgenetyce populacyjnej. Zobacz także: prawo Hardy-Weinberga,
 • Co to jest porogamia Definicja mechanizm wrastania łagiewki pyłkowej poprzez okienko zalążka do woreczka zalążkowego,
 • Co to jest pot Definicja składająca się raczej zwody, chlorku sodu (NaCl) ipotasu (KCl) i mocznika isubstancji zapachowych. Zp. wydalane są wybrane produkty,
 • Co to jest porośla Definicja epifity,
 • Co to jest pigment Definicja barwnik,
 • Co to jest poród Definicja sterowane hormonalnie wydalenie dojrzałego płodu zdróg rodnych samicy,
 • Co to jest porozumiewanie się Definicja poszczególnymi osobnikami. Dotyczy raczej zjawisk związanych zpodstawowymi czynnościami życiowymi (zdobywanie pokarmu, unikanie,
 • Co to jest poronienie Definicja zaburzeniami hormonalnymi, nieprawidłowym postępem płodu albo chorobą matki. P. spowodowane sztucznie środkami farmakologicznymi albo,
 • Co to jest P-IH Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest postać inwazyjna Definicja stadium rozwojowe pasożyta, wktórym ten atakuje nowego żywiciela. Najczęściej p.i. są przetrwalniki, jaja albo larwy,
 • Co to jest postęp ewolucyjny Definicja zmiany zachodzące wprocesie ewolucji, mające na celu lepsze przystosowanie organizmów do warunków środowiska,
 • Co to jest porosty Definicja strzępek grzybów (raczej zklasy workowców, rzadziej podstawczaków) i glonów (sinic albo zielenic). Grzyby pełnią funkcję ochronną,
 • Co to jest porostnicowate Definicja wątrobowce,
 • Co to jest postredukcja Definicja crossing-over,
 • Co to jest potencjał biotyczny Definicja liczebności. P.b. wyrażany jest liczbowo jako różnica pomiędzy rozrodczością populacji ajej śmiertelnością,
 • Co to jest postklimaks Definicja występująca zazwyczaj na obszarach wilgotnych, niekoniecznie jednak odużych opadach. Brak opadów musi być wówczas zrekompensowany wilgocią,
 • Co to jest potamologia Definicja edukacja orzekach,
 • Co to jest potamoplankton Definicja plankton rzeczny utworzony raczej zwrotków idrobnych glonów,
 • Co to jest potencjał osmotyczny Definicja wkomórce, wywołana zawartymi wjej wnętrzu związkami drobnocząsteczkowymi. P.o. ma wartość od -x2 0,5 do -x2 20 MPa,
 • Co to jest potencjał oksydo-redukcyjny Definicja różnica napięcia pomiędzy półogniwami, wyrażająca umiejętność układu oksydo-redukcyjnego do zamiany elektronów,
 • Co to jest potencjał czynnościowy Definicja elektrycznego istniejącego pomiędzy powierzchnią awnętrzem komórki nerwowej, powstająca w czasie przewodzenia bodźca wzdłuż włókien,
 • Co to jest półgatunek Definicja osobniki zobserwowanymi różnicami morfologicznymi wporównaniu zgatunkiem typowym, przy jednoczesnej możliwości krzyżowania się obu form,
 • Co to jest potencjał spoczynkowy Definicja potencjał czynnościowy,
 • Co to jest powieki Definicja kręgowców (z wyjątkiem większości ryb). Pełnią funkcję ochronną przed urazami mechanicznymi, uzwierząt lądowych dodatkowo rozprowadzając,
 • Co to jest poziom troficzny Definicja rolę wprocesach energetycznych zachodzących wobrębie biocenozy. Wyróżniamy następujące p.t.: producenci, konsumenci i destruenci,
 • Co to jest półokrywy Definicja półpokrywy,
 • Co to jest powabnia Definicja kwiat,
 • Co to jest pragrzyby Definicja prymitywnych jednokomórkowych grzybów, wykazujących poprzez większą część cyklu życiowego podobieństwo do pierwotniaków. Do p. należy,
 • Co to jest prowitaminy Definicja przekształcane worganizmach żywych wwitaminy; na przykład karoteny ( na przykład b-karoten) są prowitaminami retinolu (wit. A,
 • Co to jest prabielmo Definicja nagozalążkowe,
 • Co to jest pramiazga Definicja wierzchołek wzrostu,
 • Co to jest pragębowce Definicja pierwouste,
 • Co to jest półstrunowce Definicja przedstrunowce,
 • Co to jest pronefros Definicja przednercze,
 • Co to jest prozenchyma Definicja odmiana tkanki miękiszowej roślin. Komórki p. są zreguły wydłużone, aich ściany są grubsze niż wparenchymie,
 • Co to jest praskórka Definicja wierzchołek wzrostu,
 • Co to jest praptak Definicja przed około 145 mln lat. Był boczną linią ewolucyjną anie, jak się powszechnie uważa, przodkiem współczesnych ptaków. Przodkami p,
 • Co to jest prawa Mendla Definicja poprzez Mendla G. iopublikowane wpracy z1865. Ip.M. - prawo czystości gamet - mówi, że geny wniesione poprzez rodziców znajdują się,
 • Co to jest pratkanki roślinne Definicja wierzchołek wzrostu,
 • Co to jest prawo Cope'a Definicja mogą powstać wyłącznie ze szczepów niewyspecjalizowanych. Zgodnie ztą teorią formy wyspecjalizowane (dobrze przystosowane do swojego,
 • Co to jest prawo "niewyspecjalizowanych" Definicja prawo Cope'a,
 • Co to jest prawo Hardy-Weinberga Definicja izolowanej populacji, wktórej nie zachodzą mutacje ani selekcja, częstość wszystkich genotypów utrzymuje się na stałym, niezmiennym,
 • Co to jest prądy czynnościowe Definicja zjawiska bioelektryczne występujące wstanach pobudzenia, obserwowane wkomórkach inerwach. Zobacz także: potencjał czynnościowy,
 • Co to jest promienionóżki Definicja trzy gromady: kolconóżki (Acantharia), słonecznice (Heliozoa) ipromienice (Radiolaria). Uwszystkich p. występują aksonemy (szkielet,
 • Co to jest prącie Definicja narząd kopulacyjny samców kręgowców (raczej żyworodnych), wykorzystywany do wprowadzania plemników do dróg rodnych samicy,
 • Co to jest prawo niezależnej segregacji i cech Definicja prawo Mendla,
 • Co to jest preadaptacja Definicja fenotypowych nie mających wdanych warunkach znaczenia dla przeżycia. Cechy te okazują własną przydatność po przejściu organizmu do nowego,
 • Co to jest prątki Definicja pałeczki bakteryjne. Dzięki zawartości substancji woskowych wykazują sporą oporność na działanie środków chemicznych. P. powodują między,
 • Co to jest prawo tolerancji Shelforda Definicja wśrodowisku tylko pod warunkiem występowania wnim wszystkich niezbędnych czynników. Nieobecność danej formy życia może być wywołana brakiem,
 • Co to jest prążek zarodkowy Definicja pas komórek na powierzchni żółtka wjajach centrolecytalnych. Zkomórek p.z. tworzy się zasadnicze ciało zarodka,
 • Co to jest presja mutacyjna Definicja przyrost częstości jednego zalleli, wywołany ciągłym jego powstawaniem wwyniku mutacji,
 • Co to jest pręcik Definicja kwiat,
 • Co to jest preferendum ekologiczne Definicja czynników środowiskowych w najwyższym stopniu zbliżony do optimum ekologicznego, aktywnie wybierany poprzez dany organizm wolno żyjący,
 • Co to jest preria Definicja roślinna charakterystyczna dla klimatu kontynentalnego. Północnoamer. odpowiednik południowoamer. pampy ieuroazjat. stepu. Zobacz także,
 • Co to jest predacja Definicja forma drapieżnictwa, wktórej drapieżnik zabija schwytaną ofiarę przed zjedzeniem,
 • Co to jest produktywność biologiczna Definicja energii (zawartej wmaterii organicznej) poprzez biocenozę. P.b. mierzy się przyrostem suchej masy wjednostce czasu (g/m2/dzień) iwyraża,
 • Co to jest profag Definicja przyłączony do genoforu komórki bakteryjnej, wraz znim replikujący się iprzenoszony do komórek potomnych. P. uwalniając się zgenoforu może,
 • Co to jest procerkoid Definicja z onkosfery, dalej przekształcająca się wplerocerkoid. Ciało p. jest wydłużone, zakończone tak zwany cerkomerem stanowiącym pozostałość,
 • Co to jest proenzymy Definicja uaktywniają się pod wpływem działania bardzo różnych czynników, zazwyczaj w wyniku hydrolitycznego rozerwania wiązań fragmentu łańcucha,
 • Co to jest profundal Definicja strefy zbiorników wodnych,
 • Co to jest prokariota Definicja prokarionty,
 • Co to jest promorfologia Definicja tematyka morfologii zajmująca się typami symetrii ikształtów ciała zwierząt,
 • Co to jest promieniste Definicja dział wsystematyce skupiający zwierzęta opromienistej symetrii ciała wstadium dorosłym. Do p. zalicza się gąbki, parzydełkowce iszkarłupnie,
 • Co to jest profaza I Definicja mejoza,
 • Co to jest prokarion Definicja nukleoid,
 • Co to jest prokambium Definicja wierzchołek wzrostu,
 • Co to jest proglotydy Definicja człony tasiemców,
 • Co to jest progesteron Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest prolina Definicja aminokwasy,
 • Co to jest prolany Definicja wychodząca zużycia nazwa hormonów gonadotropowych,
 • Co to jest prometafaza I Definicja mejoza,
 • Co to jest proliferacja Definicja 1) namnażanie się komórek do wnętrza jamy ciała albo narządu; 2) intensywny przyrost tkanek; 3) rozrastanie się kolonii osobników,
 • Co to jest promienie łyko-drzewne Definicja przewodzące wodę iniesione poprzez nią substancje wkierunku prostopadłym do osi łodygi albo korzenia. wp.ł.-d. magazynowane są również,
 • Co to jest przekwitanie Definicja klimakterium,
 • Co to jest promienie rdzeniowe Definicja międzywęźli łodygi pasma tkanki miękiszowej, kontaktujące rdzeń zokolnicą (perycyklem) i oddzielające od siebie boczne wiązki przewodzące,
 • Co to jest promienie medularne Definicja promienie rdzeniowe,
 • Co to jest promienie rdzeniowe pierwotne Definicja promienie rdzeniowe,
 • Co to jest prostnica Definicja zawiązujących się po sobie na łodydze. P. najczęściej jest stromą helisą, lecz może być również linią prostą,
 • Co to jest pronukleus Definicja przedjądrze,
 • Co to jest protandria Definicja 1) uzwierząt (organizmów obojnaczych) - poprzednie dojrzewanie komórek rozrodczych męskich niż kobiecych; 2) uroślin przedprątność,
 • Co to jest prosoma Definicja głowotułów pajęczaków (Arachnida,
 • Co to jest protalium Definicja przedrośle,
 • Co to jest protista Definicja na ustalenie organizmów jednokomórkowych zarówno roślinnych, jak izwierzęcych. Dziś niewiele stosowany przeciwieństwo pierwotniaków,
 • Co to jest protoderma Definicja zewnętrzna warstwa komórek wmerystemach wierzchołkowych korzeni ipędów. Zp. różnicuje się skórka,
 • Co to jest proteoliza Definicja wprzewodzie pokarmowym iwewnątrz komórek. P. powodują enzymy zklasy hydrolaz, określane jako enzymy proteolityczne albo peptydazy. Zobacz,
 • Co to jest proterogynia Definicja protogynia,
 • Co to jest protistologia Definicja edukacja oorganizmach jednokomórkowych albo pierwotnych; przestarzały przeciwieństwo protozoologii,
 • Co to jest protonefrydium Definicja Platyhelminsthes), wstężnic (Nemertini), niektórych obleńców (Nemathelminthes), prymitywnych pierścienic (Annelida) iniektórych larw,
 • Co to jest protokarionty Definicja prokarionty,
 • Co to jest protopodit Definicja parapodium,
 • Co to jest protomerystem Definicja wierzchołek wzrostu,
 • Co to jest protogynia Definicja 1) uobojnaków zwierzęcych - poprzednie dojrzewanie komórek rozrodczych kobiecych niż męskich; 2) uroślin przedsłupność,
 • Co to jest protokooperacja Definicja rodzaj obustronnie korzystnego (jednak niekoniecznego) współżycia dwóch organizmów należących do różnych gatunków,
 • Co to jest protoplazma Definicja żywa materia, wktórej skład wchodzą: cytoplazma ijądro komórkowe, oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną komórkową,
 • Co to jest protozoologia Definicja edukacja o pierwotniakach (Protozoa,
 • Co to jest protrombina Definicja osocza krwi, konieczne wprocesie krzepnięcia krwi. Pod wpływem tromboplastyny przechodzi w trombinę. P. powstaje w układzie siateczkowo,
 • Co to jest prototrofy Definicja drobnoustroje samodzielnie produkujące substancje konieczne do wzrostu irozwoju, między innymi aminokwasy iwitaminy,
 • Co to jest przednercze Definicja zarodków kręgowców, larw niektórych kręgoustych ipłazów i niektórych ryb. P. zbudowane jest zsegmentalnie otwierających się do jamy ciała,
 • Co to jest panmiksja Definicja kojarzenie,
 • Co to jest przecinkowce Definicja kształt przecinka. Regularnie chorobotwórcze na przykład p. cholery (Vibrio cholerae) wywołuje cholerę azjatycką,
 • Co to jest przedrośle Definicja mały, plechowaty gametofit paproci jednakozarodnikowych, na jego spodniej, doglebowej stronie rozwijają się rodnie i plemnie,
 • Co to jest przedjądrze Definicja 1) haploidalne jądro komórki jajowej (p. kobiece) albo plemnika po wniknięciu do jaja (p. męskie); 2) uroślin - ziarna pyłku,
 • Co to jest pankreozymina Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest przedsionki serca Definicja serce,
 • Co to jest przegroda piersiowo-brzuszna Definicja przepona,
 • Co to jest przejściowce Definicja ganoidy kostne,
 • Co to jest przemiana pokoleń u zwierząt Definicja pokolenia rozmnażającego się generatywnie (płciowo) i pokolenia rozmnażającego się wegetatywnie (bezpłciowo). U zwierząt wyróżnia się p.p,
 • Co to jest przedtrzonowce Definicja zęby,
 • Co to jest przedżołądek Definicja żołądek,
 • Co to jest przegęszczenie populacji Definicja wstosunku do możliwości zaspokojenia jej potrzeb poprzez dane środowisko. P.p. zawsze skutkuje wniej reakcje niekorzystne,
 • Co to jest przewężenie Ranviera Definicja węzeł Ranviera,
 • Co to jest przeobrażenie ametaboliczne Definicja przeobrażenie wprost,
 • Co to jest pęcznienie Definicja koloidalnej, wywołane wchłanianiem wody. Zdarzenie to zachodzi na przykład u nasion wpoczątkowym okresie kiełkowania,
 • Co to jest przeobrażenie wprost Definicja na w miarę prostych przeobrażeniach. Larwy gatunków zp.w. od osobników dorosłych różnią się tylko nieczynnymi gonadami imniejszymi,
 • Co to jest przeobrażenie niezupełne Definicja występują tylko larwa iimago. Larwa regularnie jest zewnętrznie podobna do osobnika dorosłego, nie posiada tylko części narządów ijest,
 • Co to jest przeobrażenie zupełne Definicja prócz larwy iimago występuje również stadium spoczynkowe zw. poczwarką. Larwa wp.z. jest niepodobna do imago. P.z. występuje między innymi,
 • Co to jest przeobrażenie holometaboliczne Definicja przeobrażenie zupełne,
 • Co to jest przeobrażenie hipermetaboliczne Definicja przeobrażenie wielokrotne,
 • Co to jest przestwory międzykomórkowe Definicja zewnętrznymi powierzchniami ścian komórkowych sąsiadujących komórek roślinnych. P.m. są najczęściej wypełnione wodą albo powietrzem,
 • Co to jest przepływ genów Definicja przekazywanie genów pomiędzy populacjami na drodze migracji ikrzyżowania się osobników,
 • Co to jest przestrzeń perynuklearna Definicja region między dwiema koncentrycznie ułożonymi błonami elementarnymi, które tworzą błonę jądrową,
 • Co to jest przepoczwarczenie Definicja mechanizm przekształcania się larwy owada w poczwarkę połączony zwytworzeniem oprzędu, regulowany hormonalnie,
 • Co to jest przetchlinki Definicja tchawki; 2) otwór wkorku, wypełniony luźną tkanką miękiszową. P. umożliwiają wymianę gazową pomiędzy rośliną aotoczeniem,
 • Co to jest przewód Wolffa Definicja wzarodkach kręgowców. Występuje udorosłych bezowodniowców, pełniąc jednocześnie usamców większości znich funkcje nasieniowodów,
 • Co to jest przewodzenie aferentne Definicja przewodzenie impulsów nerwowych od receptora do ośrodków kojarzeniowych,
 • Co to jest przezmianki Definicja zazwyczaj buławkowate, skrzydła II pary. P. pełnią rolę narządów zmysłowych istymulatorów pracy skrzydeł Ipary. (Ryc. 75,
 • Co to jest przewód Eustachiusza Definicja środkowego większości kręgowców (Vertebrata), wykorzystywany do wyrównywania ciśnienia powietrza zawartego wuchu środkowym zciśnieniem,
 • Co to jest przychłonka Definicja wypełniający tak zwany przestrzeń przychłonkową znajdującą się pomiędzy błędnikiem błoniastym akostnym. Wskładzie podobna do,
 • Co to jest przyoczka Definicja ocella,
 • Co to jest przydatki Definicja ciała bezkręgowców. U owadów (Insecta) to są na przykład p. głowowe - czułki czy p. płciowe - pokładełko; u obleńców (Nemathelminthes,
 • Co to jest padlinożercy Definicja nekrofagi,
 • Co to jest przysadka Definicja liść, wktórego kącie wyrasta kwiat,
 • Co to jest przyjądrze Definicja narząd szczątkowy samców owodniowców, powstały zczęści nielicznych nefronów śródnercza. Zczęści pozostałej powstaje przyczepek najądrza,
 • Co to jest przysadka mózgowa Definicja kręgowców. Produkuje hormony regulujące czynność wydzielniczą innych gruczołów albo działające bezpośrednio na narządy efektorowe iprocesy,
 • Co to jest przysadki Definicja ruchome wyrostki ciała bezkręgowców,
 • Co to jest Pawłow Iwan P Definicja trawienia (Nagroda Nobla 1904) iwyższych czynności nerwowych. Badania P. nad odruchami stworzyły podstawę dla rozwoju etologii ipsychiatrii,
 • Co to jest przystosowanie Definicja adaptacja,
 • Co to jest przytarczyce Definicja gruczoły przytarczyczne,
 • Co to jest pseudogamia Definicja plemnika do komórki jajowej, wwyniku czego dochodzi do pobudzenia jej do rozwoju, lecz nie dochodzi do zlania obu jąder komórek rozrodczych,
 • Co to jest przyzwyczajanie się Definicja habituacja,
 • Co to jest przywykanie Definicja habituacja,
 • Co to jest pseudocel Definicja jama ciała dorosłych obleńców wypełniona płynem. P. wywodzi się zpierwotnej jamy ciała. Zobacz także: pseudoceloma,
 • Co to jest psammon Definicja organizmów żyjących wnadbrzeżnym, stale wilgotnym piasku jezior, rzek albo mórz. Do p. zalicza się wybrane gatunki bakterii, glonów,
 • Co to jest pseudotkanka Definicja plektenchyma,
 • Co to jest psycholamarkizm Definicja kierunek neolamarkizmu. P. zakłada, że wszelakie powody przemian ewolucyjnych są rezultatem działalności psychicznej organizmu, która ma,
 • Co to jest ptaki Definicja jedynymi, w okolicy nietoperzy, kręgowcami zdolnymi do aktywnego lotu. Niezdolność do lotu niektórych współczesnych p., na przykład strusi,
 • Co to jest punkt izoelektryczny Definicja izasadowe, układu koloidalnego albo powierzchni, przy którym średni zgromadzony ładunek jest równy zeru. Na ładunek wypadkowy złożona jest,
 • Co to jest pterozaury Definicja latających, zaliczanych do podgromady Archosauria. P. miały błoniaste skrzydła, podtrzymywane V palcem kończyny przedniej. Ich kości były,
 • Co to jest puryny Definicja aminowych ihydroksylowych, heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego. W okolicy pirymidyn p. są macierzystymi cząsteczkami nukleozydów,
 • Co to jest pylenie Definicja mechanizm uwalniania się pyłku zworków pyłkowych. Najczęściej zachodzi w wyniku pęknięcia ściany pylnika rozdzielającej dwa woreczki pyłkowe,
 • Co to jest pustynia Definicja odznaczający się bardzo niską sumą opadów (poniżej 100 mm rocznie), występujący raczej wokolicach podzwrotnikowych,
 • Co to jest pylniki Definicja kwiat,
 • Co to jest pygidium Definicja ciała pierścienic (Annelida). Gdyż na p. pierścienic mieści się odbyt, odcinek ten nazywany jest niekiedy płatem odbytowym; 2) tarcza,
 • Co to jest pygostyl Definicja zrost kręgów ogonowych. U płazów bezogonowych (Anura) issaków (człekokształtnych) podobnie wykształcony odcinek kręgosłupa nazywany jest,
 • Co to jest paznokcie Definicja występujące uwyższych naczelnych osłony rogowe grzbietowej części ostatniego członu palców, powstajace zprzekształcenia pazurów,
 • Co to jest pazurnice Definicja pratchawce,
 • Co to jest pajęczynówka Definicja opony mózgowo-rdzeniowe,
 • Co to jest Palearktyka Definicja państwa zwierzęce,
 • Co to jest pachyten Definicja mejoza,
 • Co to jest pajęczaki Definicja do stawonogów (Arthropoda). Do p. zalicza się między innymi skorpiony (Scorpiones), zaleszczotki (Pseudoscorpiones), pająki (Araneida,
 • Co to jest pamięć Definicja zachowywania, utrwalania iodtwarzania doświadczeń pozyskanych wpoprzednich działaniach i zdolność posługiwania się nimi wprzyszłości. To,
 • Co to jest pasożytnictwo Definicja organizmów, zw. pasożytem i żywicielem. Współżycie tj. korzystne dla pasożyta, z kolei szkodliwe dla żywiciela,
 • Co to jest pęcherzyki Saviego Definicja zamknięte wwyizolowanych pęcherzykach leżących głęboko wskórze (występują na przykład udrętw). Ich funkcja nie jest dostatecznie poznana,
 • Co to jest państwa roślinne Definicja geobotanicznej. P.r. wyróżniane są na podstawie różnic wszacie roślinnej ijej składzie gatunkowym. Podzielone są na niższe jednostki,
 • Co to jest parabioza Definicja nerwu poprzez czynnik uszkadzający. P. skutkuje obniżenie (po pewnym czasie nawet zanik) aktywności motorycznej unerwianego poprzez ten,
 • Co to jest park narodowy Definicja walory przyrodnicze, podlegający całkowitej ochronie. Na terenie p.n. nie prowadzi się żadnej gospodarki albo ogranicza się ją do minimum,
 • Co to jest parcie korzeniowe Definicja korzenia rośliny, powiązane zaktywnym pobieraniem wody zgleby iwydzielaniem jej do światła przedmiotów przewodzących drewna. P.k. jest,
 • Co to jest park krajobrazowy Definicja wartościami estetycznymi iprzyrodniczymi, podlegający częściowej ochronie. Ochrona wp.k. bazuje na czuwaniu, by gospodarka człowieka nie,
 • Co to jest paralelizm ewolucyjny Definicja spokrewnionych ze sobą grup organizmów, prowadzące do konwergencji, wywołane podobnymi wymogami doboru naturalnego,
 • Co to jest parapodium Definicja bezkręgowców, występujący u wieloszczetów (Polychaeta). P. jest umięśnionym wyrostkiem bocznej ściany segmentu iskłada się zczęści,
 • Co to jest parenchyma Definicja luźna tkanka mezodermalna wypełniająca wnętrze ciała płazińców, wstężnic iroztoczy. P. spełnia funkcje odżywcze, wydalnicze iregeneracyjne,
 • Co to jest parathormon Definicja hormony zwierzęce,
 • Co to jest parwisemia Definicja sperma,
 • Co to jest pasteryzacja Definicja produktów spożywczych, opracowany poprzez Pasteura L. Wytwór ogrzewany jest poprzez pewien czas do temperatury przekraczającej 60, lecz nie,
 • Co to jest pasożyt Definicja przestrzennie zinnym organizmem ( żywicielem), żyjący na jego wydatek iprzynoszący mu szkodę. Do p. należą między innymi tasiemce (Cestoda,
 • Co to jest pazury Definicja występujące uwielu kręgowców lądowych. P. najlepiej rozwinięte są uniektórych gadów issaków drapieżnych. Przekształconymi p. są paznokcie i,
 • Co to jest pełnokostne Definicja ganoidy kostne,
 • Co to jest penetracja genu Definicja genu, wywołana czynnikami środowiskowymi iwpływem innych genów. Geny ocałkowitej p.g. ujawniają się uwszystkich nosicieli, z kolei geny,
 • Co to jest pektyny Definicja występujące wścianie komórkowej roślin wielocukry,
 • Co to jest perykarp Definicja owoc,
 • Co to jest pączkowanie Definicja 2) typ rozmnażania bezpłciowego, występujący upierwotniaków, jamochłonów, glonów igrzybów. Organizm potomny powstaje poprzez uwypuklenie,
 • Co to jest pęcherz moczowy Definicja układ moczopłciowy,
 • Co to jest pestycydy Definicja chemiczne środki ochrony roślin odziałaniu chwasto- ( herbicydy), grzybo- ( fungicydy) iowadobójczym ( insektycydy,
 • Co to jest peptydazy Definicja rozkład wiązań peptydowych. P. dzieli się na egzopeptydazy (rozkładają wiązania peptydowe na końcach cząsteczki białka) iendopeptydazy,
 • Co to jest peryderma Definicja zespół tkanek występujący wprzyrastających na grubość łodygach ikorzeniach. Wskład p. wchodzi fellogen, korek i felloderma,
 • Co to jest perylimfa Definicja przychłonka,
 • Co to jest perycykl Definicja okolnica,
 • Co to jest peroksydazy Definicja zgrupy oksydoreduktaz, katalizujące reakcje zprzeniesieniem dwóch protonów idwóch elektronów; wytworem tych reakcji jest woda utleniona,
 • Co to jest peroksysomy Definicja mikrociała,
 • Co to jest pepsyna Definicja odpowiedzialny za rozkład wiązań peptydowych przy współdziałaniu kwasu solnego. P. powstaje wśluzówce żołądka jako proenzym (pepsynogen,
 • Co to jest perystaltyka Definicja ruchy robaczkowe,
 • Co to jest pestkowiec Definicja owoc,
 • Co to jest pestka Definicja owoc,
 • Co to jest perysperma Definicja obielmo,
 • Co to jest perystomium Definicja głowowa część ciała większości skąposzczetów (Oligochaeta), powstała ze zrośnięcia prostomium imetastomium zprzednimi segmentami tułowia,
 • Co to jest pęcherzyk mózgowy Definicja mózg,
 • Co to jest pęcherzyk żółciowy Definicja woreczek żółciowy,
 • Co to jest pęcherzyk żółtkowy Definicja woreczek żółtkowy,
 • Co to jest pęczek Hisa Definicja pęczek przedsionkowo-komorowy; pęczek włókien mięśniowych inerwowych łączących przedsionki ikomory serca ptaków issaków,
 • Co to jest pęcherzyk Graafa Definicja jajniki,
 • Co to jest pęd Definicja organowców. Najczęściej znajduje się nad ziemią. P. jest zbudowany złodygi iliści, spełnia wszystkie funkcje powiązane zodżywianiem,
 • Co to jest pędrak Definicja występująca u chrząszczy zrodziny żukowatych. P. żyją wziemi, butwiejącym drewnie, odżywiają się martwymi częściami roślin. Zobacz także,
 • Co to jest pień tętniczy Definicja układ krwionośny,
 • Co to jest pętla Henlego Definicja nefron,
 • Co to jest pień nerwowy Definicja układ nerwowy bezkręgowców,
 • Co to jest pępowina Definicja ssaków. Łączy zarodek złożyskiem. Wewnątrz p. biegną dwie tętnice iżyła, dostarczające zarodkowi tlen isubstancje odżywcze, aodbierające,
 • Co to jest pień Definicja zdrewniała łodyga roślin drzewiastych, obdarzona zdolnością przyrostu na grubość,
 • Co to jest pigmentacja Definicja roślinnych izwierzęcych (na przykład wtkance łącznej włóknistej skóry, wnaczyniówce oka), warunkującego zabarwienie tkanek inarządów,
 • Co to jest pierścienie Balbianiego Definicja chromosomy politeniczne,
 • Co to jest pijawki Definicja Annelida), licząca około 500 gatunków. P. zamieszkują wody słodkie iwilgotne lasy tropikalne. Ich ciało jest spłaszczone grzbieto-brzusznie,
 • Co to jest pierścienie Ranviera Definicja węzeł Ranviera,
 • Co to jest pierwouste Definicja zarodkowym pragęba funkcjonuje następnie poprzez całe życie jako ostateczny otwór gębowy. P. są na przykład parzydełkowce (Cnidaria,
 • Co to jest piramida wieku Definicja ianalizy struktury wiekowej populacji. P.w. przedstawia liczebność (bezwzględną albo udział procentowy) poszczególnych klas wiekowych,
 • Co to jest pilidium Definicja wstężnic (Nemertea). P. ma kształt dzwonu zpęczkiem rzęsek na szczycie. Postać dorosła tworzy się wewnątrz larwy idopiero po ostatecznym,
 • Co to jest pióroskrzelne Definicja reprezentowana poprzez około 20 gatunków. Ciało p. dzieli się na trzy odcinki: tarczkę głowową, kołnierz itułów. Do nasady przedniego,
 • Co to jest plagiotropizm Definicja tropizmy,
 • Co to jest planula Definicja larwaniektórych jamochłonów (Coelenterata). Zbudowana zdwóch typów komórek: ektodermalnych iendodermalnych,
 • Co to jest plazma biegunowa Definicja plazma płciowa,
 • Co to jest plazmalemmosom Definicja mezosom,
 • Co to jest plamy lęgowe Definicja opodwyższonej temperaturze. Rozwijają się wskórze brzucha ptaków wysiadujących jaja, zarówno samic, jak isamców. P.l. ze względów,
 • Co to jest plazmogen Definicja plazmid,
 • Co to jest pleura Definicja 1) błona okrywająca opłucną iwyściełająca klatkę piersiową; 2) schitynizowana wnieznacznym stopniu część szkieletu zewnętrznego stawonogów,
 • Co to jest plazmodesmy Definicja sąsiadujące ze sobą komórki roślinne, przechodzące poprzez kanaliki ijamki znajdujące się wścianie komórkowej,
 • Co to jest plazmogamia Definicja gamet wprocesie zapłodnienia; 2) zanikanie granic błon komórkowych wtkankach albo zespołach komórek, wwyniku którego powstaje syncytium,
 • Co to jest plazmodium Definicja stanowić ciało organizmu. P. powstaje w wyniku następujących wielokrotnie po sobie podziałach jądra komórkowego (kariokineza), którym nie,
 • Co to jest plazmoliza Definicja wywołane stratą wody wynikającą zwysuszenia albo osmozy do otaczającego roztworu hipertonicznego. P. umożliwia półprzepuszczalna błona,
 • Co to jest pląsawica Huntingtona Definicja choroba ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się nagłymi, mimowolnymi ruchami części ciała,
 • Co to jest plejstocen Definicja ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest plazmon Definicja wszystkich czynników dziedziczenia znajdujących się na terenie cytoplazmy, a więc tak zwany czynników dziedziczenia pozachromosowego,
 • Co to jest plejotropia Definicja kilku cech, z pozoru nie związanych ze sobą. P. występuje, gdy pierwotny wytwór działania genu uczestniczy bezpośrednio wróżnych procesach,
 • Co to jest plemnia Definicja gametangium,
 • Co to jest plerocerkoid Definicja pośrednich, żyjąca wdrugim znich (najczęściej jest nim ryba). Rozwija się zprocerkoida. P. ma robakowaty kształt izaopatrzony jest wproste,
 • Co to jest plemniomieszek Definicja spermatofor,
 • Co to jest plemnik Definicja komórka rozrodcza zwierząt wielokomórkowych, zdolna do zapłodnienia komórki jajowej. P. powstają wprocesie spermatogenezy. P. nazywa się,
 • Co to jest prawo biogenetyczne Definicja głosząca, iż ontogeneza jest skróconym iprzyspieszonym powtórzeniem filogenezy. Wzwiązku zwystępowaniem wontogenezie rozbieżności,
 • Co to jest polimorfizm Definicja kilku form różniących się morfologicznie albo funkcjonalnie. Mechanizmem p. są różnice genetyczne. Wyróżniamy: a) p. wiekowy (organizmy,
 • Co to jest Pasteur Louis Definicja imetodycznych podstaw mikrobiologii iimmunologii. Udowodnił wpływ drobnoustrojów na fermentację. Opracował metodę ochrony produktów przed,
 • Co to jest plazmid Definicja wcytoplazmie bakterii iniektórych drożdży. P. jest zdolny do replikacji iprzekazywany drogą dziedziczenia pozachromosomowego. P. łączące,
 • Co to jest precypitacja Definicja cząsteczek antygenu wcząsteczki nierozpuszczalne pod wpływem przeciwciał, zw. precypitynami; 2) wytrącanie; wydzielanie ustalonych związków,
 • Co to jest przetrwalniki Definicja warunkach poprzez pierwotne organizmy żywe. Charakteryzują się sporą odpornością na działanie czynników chemicznych ifizycznych,
 • Co to jest poroża Definicja Cervidae). Zazwyczaj obserwowane tylko usamców. Ureniferów (karibu) występują także usamic isą nie tylko oznaką kondycji iważnym,
 • Co to jest płonność Definicja spotykana na przykład whodowlanych, pełnych kwiatach roślin ozdobnych. Regularnie łączy się zzanikiem słupków albo pręcików. Wwarunkach,
 • Co to jest przeobrażenie hemimetaboliczne Definicja przeobrażenie niezupełne,
 • Co to jest pluteus Definicja wolno pływająca planktoniczna larwa jeżowców (Echinoidea,
 • Co to jest pronacja Definicja strona dłoni skierowana jest ku dołowi, akości przedramienia są skrzyżowane. Występuje u naczelnych, które posiadają umiejętność,
 • Co to jest przenicowanie larwy Definicja uwtóroustych. Bazuje na wykształceniu się nowego otworu gębowego na górnym biegunie gastruli iprzejęciu roli odbytu poprzez pragębę,
 • Co to jest przylistki Definicja uroślin dwuliściennych. P. mogą tworzyć zliśćmi właściwymi pozorne okółki (na przykład uroślin zrodzaju przytulia - Galium). Jeżeli,
 • Co to jest pleopody Definicja skorupiaków, zazwyczaj zredukowane albo wykorzystywane do kopulacji, noszenia jaj czy oddychania, rzadziej do pływania,
 • Co to jest plazma zarodkowa Definicja A. Weismanna (powstałej wl. 1883-85) stanowi fizyczne podłoże dziedziczności. P.z., przekazywana za pośrednictwem komórek generatywnych,
 • Co to jest producenci Definicja wytwarzające złożone substancje organiczne (gromadząc wnich energię) zprostych związków nieorganicznych. Zobacz także: produkcja pierwotna,
 • Co to jest płazińce, robaki płaskie Definicja gromady: wirki (Turbellaria), przywry (Trematoda) i tasiemce (Cestoda). Przywry itasiemce są pasożytami zarówno kręgowców, jak,
 • Co to jest paleobotanika Definicja edukacja, której obiektem badań są rośliny kopalne, ich budowa iekologia,
 • Co to jest plumula Definicja szczytowa część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zawierająca pączek szczytowy wraz zzawiązkami liści.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie, Producenci, Plazma Zarodkowa, Pleopody, Przylistki, Przenicowanie Larwy, Pronacja, Pluteus, Przeobrażenie opis.

Co to jest Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie wyjaśnienie.