plumula paleobotanika definicja
Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie, Producenci, Plazma Zarodkowa, Pleopody.

Słownik biologii i definicje z chemii na P

 • Co to jest Partenokarpia Definicja wcześniejszego zapylenia, stworzenia zarodka inasion; może być wywoływany sztucznie poprzez spryskiwanie kwiatów regulatorami wzrostu co to jest.
 • Co to jest Siedliska Pojemność Definicja wdanym siedlisku. Po osiągnięciu maksymalnej liczebności gatunku wokreślonym siedlisku przyrost liczebności zostaje zahamowany wwyniku definicja.
 • Co to jest Nasienny Płyn Definicja sperma co znaczy.
 • Co to jest Plemię Definicja kategoria sysytematyczna słownik.
 • Co to jest Polarność Definicja biegunowość znaczenie.
 • Co to jest Prowirus Definicja materiału genetycznego gospodarza, replikujący się wraz znim iprzenoszony do komórek potomnych. Zobacz także: profag czym jest.
 • Co to jest Polifenia Definicja plejotropia co to jest.
 • Co to jest Politenia Definicja oddzielających się od siebie chromatyd wjądrze komórkowym wwyniku następujących po sobie endomitoz. Chromosomy owiększej niż normalnie definicja.
 • Co to jest Ślepa Plamka Definicja plamka Mariotte'a co znaczy.
 • Co to jest Poliego Pęcherzyki Definicja wliczbie pięciu sztuk wukładzie wodnym większości szkarłupni (prócz liliowców), łączące się zkanałem okrężnym. P.P. uważane jest za słownik.
 • Co to jest Półpustynia Definicja podobny do niej, jednak onieco większej sumie opadów ibogatszej szacie roślinnej, złożonej raczej zsukulentów ikserofitów znaczenie.
 • Co to jest Pragęba Definicja gastroporus czym jest.
 • Co to jest przyrost pierwotny na grubość Definicja wwyniku rozrastania się tkanek pierwotnych. Największy p.p.n.g. występuje udrzewiastych paproci, sagowców ipalm. Zobacz także: wzrost co to jest.
 • Co to jest Prapłetwiec Definicja dwudyszne definicja.
 • Co to jest Pranercze Definicja śródnercze co znaczy.
 • Co to jest Prassaki Definicja podgromada współczesnych ssaków reprezentowana poprzez rząd stekowców (Monotremata słownik.
 • Co to jest Prapłaziec Definicja dwudyszne znaczenie.
 • Co to jest Haeckla Prawo Definicja prawo biogenetyczne czym jest.
 • Co to jest Gamet Czystości Prawo Definicja prawa Mendla co to jest.
 • Co to jest Ewolucji Nieodwracalności Prawo Definicja prawo Dolla definicja.
 • Co to jest Preredukcja Definicja crossing-over co znaczy.
 • Co to jest Siatkówki Pręciki Definicja oko słownik.
 • Co to jest Pręcikowie Definicja kwiat znaczenie.
 • Co to jest Prokonsul Definicja antropogeneza czym jest.
 • Co to jest Prolaktyna Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Promotor Definicja operon definicja.
 • Co to jest Proteiny Definicja białka co znaczy.
 • Co to jest Proteazy Definicja peptydazy słownik.
 • Co to jest Pelagial Definicja strefy zbiorników wodnych znaczenie.
 • Co to jest Przedprątność Definicja poprzednie dojrzewanie pręcików niż słupków wkwiatach obupłciowych uroślin. Zobacz także: przedsłupność czym jest.
 • Co to jest Nasienne Przewody Definicja nasieniowody co to jest.
 • Co to jest Pseudojamowce Definicja wtórnojamowce definicja.
 • Co to jest Pseudokopulacja Definicja pseudogamia co znaczy.
 • Co to jest Partenogeneza Definicja opierający na rozwijaniu się zarodka znie zapłodnionej komórki jajowej. Występuje zarówno u niektórych zwierząt (obleńców, stawonogów, ryb słownik.
 • Co to jest Ekologiczna Piramida Definicja troficznej biocenozy. Poziom pierwszy p.e. obejmuje producentów, apoziomy wyższe konsumentów (I, II,... rzędu). Najczęściej zmienia się znaczenie.
 • Co to jest Krwi Płytki Definicja krew czym jest.
 • Co to jest Pneumatofory Definicja korzenie oddechowe co to jest.
 • Co to jest Izojonowy Punkt Definicja amfoteryczne przyłączają iodszczepiają taką samą liczba jonów wodorowych. Wp.i. jony są elektrycznie obojętne definicja.
 • Co to jest Podgromada Definicja kategoria systematyczna co znaczy.
 • Co to jest Człowieka Pochodzenie Definicja antropogeneza słownik.
 • Co to jest Filogenetyczne Pokrewieństwo Definicja liczba przodków dwu różnych grup systematycznych, dzieląca je od wspólnego przodka znaczenie.
 • Co to jest Waskularne Promienie Definicja promienie łyko-drzewne czym jest.
 • Co to jest Prajądrowce Definicja prokarionty co to jest.
 • Co to jest Prajelito Definicja gastrocel definicja.
 • Co to jest Prespermatogonia Definicja spermatogeneza co znaczy.
 • Co to jest Prometafaza Definicja mitoza słownik.
 • Co to jest Proprioreceptory Definicja receptory znaczenie.
 • Co to jest Proterandria Definicja protandria czym jest.
 • Co to jest Protofloem Definicja łyko co to jest.
 • Co to jest Protostela Definicja stela definicja.
 • Co to jest Materii Przemiana Definicja metabolizm co znaczy.
 • Co to jest Eferentne Przewodzenie Definicja przewodzenie impulsów nerwowych od ośrodków kojarzeniowych do efektorów słownik.
 • Co to jest Półkolisty Przewód Definicja kanał półkolisty znaczenie.
 • Co to jest Przyjajnik Definicja powstały zzachowanych części przewodów Wolffa iśródnercza. Reszta zachowanych fragmentów tworzy nadjajnik iprzewód Gartnera czym jest.
 • Co to jest Pyłek Definicja tworząca się wmikrosporangiach roślin kwiatowych luźna masa mikrospor (stworzonych zkomórek macierzystych p.). Zobacz także: badanie pyłkowa co to jest.
 • Co to jest Pyknoza Definicja kurczenie się jądra komórkowego, na przykład wobumierających komórkach definicja.
 • Co to jest Percepcja Definicja zintegrowane postrzeganie kilku różnorodnych bodźców, dotyczących jednego obiektu, odbieranych równocześnie poprzez kilka narządów zmysłów co znaczy.
 • Co to jest Pampa Definicja trawiasta formacja roślinna przypominająca step. Aktualnie wznacznym stopniu przekształcona wpola uprawne albo pastwiska słownik.
 • Co to jest Paleontologia Definicja edukacja biologiczna, zajmująca się badaniem budowy iekologii organizmów kopalnych znaczenie.
 • Co to jest Parazytologia Definicja edukacja zajmująca się pasożytami ipasożytnictwem czym jest.
 • Co to jest Penetranty Definicja parzydełka co to jest.
 • Co to jest Nasienne Pęcherzyki Definicja występujące wmęskim układzie rozrodczym bezkręgowców narządy magazynujące nasienie; ukręgowców produkują wydzielinę rozcieńczającą spermę definicja.
 • Co to jest Śladowe Pierwiastki Definicja mikroelementy co znaczy.
 • Co to jest Ciała Jama Pierwotna Definicja blastocel słownik.
 • Co to jest Światłoczuła Plamka Definicja stigma znaczenie.
 • Co to jest Oczna Plamka Definicja stigma czym jest.
 • Co to jest Płciowa Plazma Definicja wkomórkach jajowych płazów (Amphibia), odpowiadające za powstawanie pierwotnych komórek rozrodczych. P.p. wykazuje stałe położenie wjajach co to jest.
 • Co to jest Krwi Plazma Definicja krew definicja.
 • Co to jest Plektenchyma Definicja splątanie strzępek grzybni izlepianie się ich ścian komórkowych. Występuje ugrzybów; buduje ryzomorfy, sklerocja iowocniki co znaczy.
 • Co to jest Plazmalemma Definicja błona komórkowa słownik.
 • Co to jest Ii Profaza Definicja mejoza znaczenie.
 • Co to jest Paleocen Definicja ery iokresy geologiczne czym jest.
 • Co to jest Prostata Definicja gruczoł krokowy co to jest.
 • Co to jest Pepsynogen Definicja pepsyna definicja.
 • Co to jest Perm Definicja ery iokresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Płucne Pęcherzyki Definicja płuca słownik.
 • Co to jest Jądrowych Faz Przemiana Definicja chromosomów wcyklu rozwojowym roślin rozmnażających się płciowo. P.f.j. zachodzi w wyniku dwu występujących po sobie mechanizmów: mejozy znaczenie.
 • Co to jest Plenność Definicja stosowanych części roślin uprawnych, charakterystyczna dla danego gatunku czy odmiany; 2) całkowita liczba młodych wjednym miocie; 3 czym jest.
 • Co to jest Roślin Płacz Definicja gutacja co to jest.
 • Co to jest Pąk Definicja wzrostu jest osłonięty poprzez zawiązki liści. Z racji na położenie p. dzielimy na: a) wierzchołkowe, występujące na szczycie pędu osiowego definicja.
 • Co to jest Profaza Definicja mitoza co znaczy.
 • Co to jest Selekcyjna Presja Definicja nowych przystosowań do środowiska. Odzwierciedla prędkość ikierunek zmian wczęstości występowania wkolejnych pokoleniach genów albo słownik.
 • Co to jest Płazy Definicja ektotermiczne) kręgowce (Vertebrata) ociele pokrytym nagą skórą, uform dorosłych zaopatrzoną wliczne gruczoły śluzowe utrzymujące jej znaczenie.
 • Co to jest Zwierzęce Państwa Definicja organizacji świata zwierzęcego. P.z. dzielone są na krainy zoogeograficzne. P.z. wyodrębnia się na podstawie różnic wskładzie fauny czym jest.
 • Co to jest Płciowe Komórki Pierwotne Definicja zarodkowego tworzą linię, zktórej rozwiną się worganizmie dorosłym jaja albo plemniki; 2) komórki, zktórych powstają oogonia albo co to jest.
 • Co to jest Populacja Definicja zasiedlające określony teren iposiadające określoną, mniej albo bardziej zamkniętą (emigracje, imigracje, dryft genetyczny) pulę genową definicja.
 • Co to jest Jonowa Pompa Definicja kationów potasu (K+) imałe sodu (Na+) wewnątrz komórki. Wymaga to aktywnego transportu obu jonów, wbrew gradientowi stężeń. Napływające do co znaczy.
 • Co to jest Podstawczaki Definicja mejospory (bazydiospory) na charakterystycznej, wydłużonej, cylindrycznej komórce, zw. podstawką (basidium). Na każdej podstawce tworzą się słownik.
 • Co to jest Pitekantropy Definicja antropogeneza znaczenie.
 • Co to jest Pirydoksyna Definicja witaminy czym jest.
 • Co to jest Pinocytoza Definicja mechanizm pobierania pokarmu występującego wpostaci pojedynczych, sporych cząsteczek związków wielkocząsteczkowych (na przykład białek). P co to jest.
 • Co to jest Wodny Potencjał Definicja wody do wywołania transportu substancji poprzez błonę plazmatyczną. Na p.w. składają się potencjał osmotyczny i turgor. P.w. wyrażany jest definicja.
 • Co to jest Płynożercy Definicja zwierzęta odżywiające się płynami pobieranymi zinnych organizmów (roślin izwierząt). Do p. należą muchy, komary, motyle ipijawki co znaczy.
 • Co to jest Plazmotomia Definicja obserwowany uniektórych jednokomórkowców; bazuje na wielokrotnym podziale jądra komórkowego, anastępnie na wytworzeniu błon komórkowych słownik.
 • Co to jest Pobudliwość Definicja umiejętność żywych komórek itkanek do reagowania na działanie wszelkich bodźców znaczenie.
 • Co to jest Przywry Definicja Platyhelminthes). Łącznie około 8 tys. gatunków reprezentowanych poprzez organizmy pasożytnicze. Ciało wydłużone ispłaszczone, pokryte czym jest.
 • Co to jest Paciorkowce Definicja kulistym albo lekko owalnym, łączące się włańcuszki. P. są elementem mikroflory jelitowej igórnych dróg oddechowych. Powodują sporo chorób co to jest.
 • Co to jest Prostomium Definicja segment przedgębowy wgłowowym odcinku ciała pierścienic (Annelida definicja.
 • Co to jest Przeszczepy Definicja osobnika (dawcy) celem zastąpienia odpowiednich tkanek albo narządów tego samego albo innego osobnika (biorcy). Z racji na genetyczne co znaczy.
 • Co to jest Parzydełkowce Definicja około 9 tys. gatunków należących do trzech gromad: stułbiopławów (Hydrozoa), krążkopławów (Scyphozoa) i koralowców (Anthozoa). Ich słownik.
 • Co to jest Płetwy Definicja wodnych, wykorzystywane również do sterowania izachowania równowagi. P. to umięśnione fałdy skórne, ukręgowców posiadające własny szkielet znaczenie.
 • Co to jest Drewna Przyrostów Pierścienie Definicja pędu roślin drzewiastych rosnących wklimacie umiarkowanym współśrodkowe warstwy drewna wtórnego, zawierające drewno wiosenne iletnie czym jest.
 • Co to jest Polidaktylia Definicja obecność uniektórych osobników większej niż normalnie udanego gatunku liczby palców co to jest.
 • Co to jest Wtórna Produkcja Definicja wyprodukowana poprzez konsumentów ireducentów na wyższych poziomach troficznych ekosystemu. Liczba energii przepływającej poprzez wszystkie definicja.
 • Co to jest Pseudoceloma Definicja pierwotna jama ciała dorosłych obleńców. P., wprzeciwieństwie do wtórnej jamy ciała, nie ma własnej wyściółki nabłonkowej, bezpośrednio co znaczy.
 • Co to jest Polisacharydy Definicja sacharydy słownik.
 • Co to jest Polirybosom Definicja polisom znaczenie.
 • Co to jest Pellikula Definicja występująca uorzęsków i niektórych wiciowców izarodnikowców. Wskład p. wchodzi błona komórkowa, warstwa pęcherzyków tworzących strukturę czym jest.
 • Co to jest Genetyczny Polimorfizm Definicja oodrębnych genotypach wobrębie danej populacji (bez form przejściowych). Op.g. mówimy, gdy częstość występowania odrębnych genotypów jest co to jest.
 • Co to jest Pleurodontyzm Definicja zęby definicja.
 • Co to jest Postglacjał Definicja moment następujący po zlodowaceniu co znaczy.
 • Co to jest A Mariotte Plamka Definicja pozbawiony komórek światłoczułych. P.M. znajduje się wmiejscu, gdzie zbiegają się komórki nerwowe, tworząc nerw wzrokowy. Zobacz także: oko słownik.
 • Co to jest Psylofity Definicja Telomophyta) obejmująca formy wymarłe. Były to najprawdopodobniej pierwsze rośliny naczyniowe. Występowały od górnego syluru do górnego znaczenie.
 • Co to jest Węgla Dwutlenku Przyswajanie Definicja karboksylaz mechanizm wykorzystywania dwutlenku węgla (CO2) wsyntezie związków organicznych, charakterystyczny dla bakterii autotroficznych czym jest.
 • Co to jest Protoplast Definicja zazwyczaj komórka zbłoną plazmatyczną, cytoplazmą ijądrem komórkowym albo nukleoidem; 2) niezróżnicowana komórka zwierzęca; 3) komórka co to jest.
 • Co to jest Pleuston Definicja zespół organizmów zamieszkujących powierzchniowe warstwy wody iunoszących się na jej powierzchni. Zobacz także: neuston definicja.
 • Co to jest Prostaglandyny Definicja hormony zwierzęce co znaczy.
 • Co to jest Półrodzeństwo Definicja osobniki mające tylko jednego wspólnego rodzica słownik.
 • Co to jest Prątniczek Definicja kwiat znaczenie.
 • Co to jest Przedstrunowce Definicja gromady jelitodyszne (Enteropneusta) i pióroskrzelne (Pterobranchia). Łączy je wspólny plan budowy, wktórym można wyróżnić ryjek, kołnierz czym jest.
 • Co to jest Prespermatogeneza Definicja spermatogeneza co to jest.
 • Co to jest Pirymidyny Definicja ihydroksylowych pochodnych sześcioczłonowego heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego zawierającego azot. Są płaskimi cząsteczkami iwraz definicja.
 • Co to jest Plastydy Definicja dwoma błonami elementarnymi, mają również mechanizm błon wewnętrznych oróżnym stopniu komplikacji, przenikających wypełniającą ich wnętrze co znaczy.
 • Co to jest Plechowce Definicja stopień zróżnicowania morfologicznego, obejmująca formy plechowate, nie wykazujące zróżnicowania na organy (typu liść czy łodyga słownik.
 • Co to jest Pramiękisz Definicja wierzchołek wzrostu znaczenie.
 • Co to jest Parzydełka Definicja narządy, wykorzystywane do obrony izdobywania pokarmu, powstające wkomórkach parzydełkowych (knidoblastach). P. składają się zpęcherzyka czym jest.
 • Co to jest Płuca Definicja oddychających powietrzem atmosferycznym. U ryb dwudysznych, płazów, gadów issaków p. mają budowę workowatą, jednak owzrastającej co to jest.
 • Co to jest Baera Prawo Definicja prawo rozwojowe definicja.
 • Co to jest Przeciwciała Definicja immunoglobuliny), produkowane poprzez organizm wodpowiedzi na zetknięcie się z antygenem. Występują wpłynach ustrojowych. P. mają co znaczy.
 • Co to jest Rh P Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest przemiana pokoleń u roślin Definicja diplohaplobiontów pokolenia haploidalnego ipokolenia diploidalnego. P.p. występuje, gdy zarówno mejospora, jak izygota mają umiejętność do znaczenie.
 • Co to jest Podział Definicja bezpłciowego) występujący ujednokomórkowców iniektórych bezkręgowców (jamochłony, wybrane płazińce, pierścienice irozgwiazdy). Bazuje na czym jest.
 • Co to jest Pazurnice Pratchawce Definicja gatunków zwierząt wykazujących cechy upodabniające je zarówno do pierścienic, jak ido stawonogów. Mają segmentowane, robakowate ciało. Na co to jest.
 • Co to jest Pseudołożysko Definicja się wdrogach rodnych samic kręgowców jajożyworodnych iżyworodnych. P. służy do odżywiania zarodków osłoniętych błonami jajowymi definicja.
 • Co to jest Biologicznej Organizacji Poziomy Definicja wzrastającej komplikacji budowy. Wyróżnia się następujące p.o.b.: cząsteczka, komórka, tkanka, narząd, organizm, populacja, biocenoza, biom co znaczy.
 • Co to jest Zwierząt Psychologia Definicja zoopsychologia słownik.
 • Co to jest Polip Definicja parzydełkowców (Cnidaria): stułbiopławów (Hydrozoa), krążkopławów (Scyphozoa) i koralowców (Anthozoa). P. ma najczęściej formę cylindryczną znaczenie.
 • Co to jest Plazmocyty Definicja zasadochłonną cytoplazmą. Jądro p. leży zazwyczaj ekscentrycznie idzięki dużej zawartości heterochromaryny ma charakterystyczny wygląd czym jest.
 • Co to jest Przepona Definicja brzuszną od jamy klatki piersiowej ssaków (Mammalia), powstały zmięśni podskrzelowych. Kształt p. zależy od przekroju klatki piersiowej. P co to jest.
 • Co to jest Protoksylem Definicja drewno definicja.
 • Co to jest Reakcji Próg Definicja najmniejsze natężenie bodźca działającego na organizm, wywołujące jego reakcję co znaczy.
 • Co to jest Plankton Definicja unoszące się wwodzie, nie posiadające umiejętności ruchu albo posiadające je wstopniu bardzo ograniczonym. Organizmy należące do p słownik.
 • Co to jest Poczwarka Definicja przeobrażeniem zupełnym, poprzedzające formę dorosłą. Wyróżniamy: a) p. wolną - owyraźnie wykształconych, wolnych odnóżach iskrzydłach i znaczenie.
 • Co to jest Pełzakowce Definicja należąca do podtypu zarodnikowców (Sporozoa). Obejmuje organizmy tworzące płatowate nibynóżki iporuszające się ruchem pełzakowatym. Up czym jest.
 • Co to jest Próchnica Definicja humifikacji martwych szczątków roślin izwierząt. P. stanowi zazwyczaj 2-2,5% gleby (w Polsce 1-2%). Złożona jest zwęgla (58%), tlenu (28 co to jest.
 • Co to jest Zapłodnienie Podwójne Definicja okrytonasiennych (Angiospermae). Op.z. mówimy, gdy wzapłodnieniu biorą udział dwa plemniki wnikające do woreczka zalążkowego wraz złagiewką definicja.
 • Co to jest Przedsłupność Definicja poprzednie dojrzewanie słupków niż pręcików wkwiatach obupłciowych uroślin. Zobacz także: przedprątność co znaczy.
 • Co to jest Przedjądrowce Definicja prokarionty słownik.
 • Co to jest Dolla Prawo Definicja przebieg ewolucji jest nieodwracalny, nawet wtedy, gdy gatunek znajdzie się wtakich samych warunkach, wjakich żyły formy, zktórych powstał znaczenie.
 • Co to jest Wielokrotne Przeobrażenie Definicja występuje kilka biologicznie różnych form larwalnych (regularnie ze stadium poczwarki rzekomej), poczwarka i imago. P.w. występuje u kilku czym jest.
 • Co to jest Chromosomu Pierwotne Przewężenie Definicja chromosomy co to jest.
 • Co to jest Pławny Pęcherz Definicja homologiczny zpłucami kręgowców lądowych. Leży po grzbietowej stronie przewodu pokarmowego. P.p. powstaje zprzełyku. Minimalizuje ciężar definicja.
 • Co to jest Promienice Definicja promienionóżek (Actinopoda). P. żyją raczej wmorzach, stanowiąc istotny składnik planktonu. Ich komórki są jedno- albo wielojądrowe co znaczy.
 • Co to jest Pierwotna Produkcja Definicja energią, produkowana wprocesach chemo- ifotosyntezy, poprzez producentów na pierwszym poziomie troficznym. Wyróżnia się p.p. brutto, a więc słownik.
 • Co to jest Protaminy Definicja powodujące mocną kondensację chromatyny. P. są polipeptydami oniewielkim ciężarze cząsteczkowym (1000-10 000 daltonów). Dzięki dużej znaczenie.
 • Co to jest Liebiga Minimum Prawo Definicja ograniczającym mechanizm fizjologiczny jest ten, którego poziom wnajwiększym stopniu zbliża się do wartości minimum inajbardziej odbiega od czym jest.
 • Co to jest Podniebienie Definicja kręgowców. U części gadów (w szczególności krokodyli) i ptaków issaków wykształca się podniebienie wtórne, złożone zprzedniej, kostnej co to jest.
 • Co to jest Pleśnie Definicja systematycznie ekipy grzybów ze zdolnością pokrywania grzybnią powierzchni podłoża, zktórego pobierają substancje odżywcze; 2) naloty definicja.
 • Co to jest Pierścienice Definicja wody śródlądowe iwilgotne środowiska lądowe (gleba, ściółka) na całym świecie. Do p. należy około 7 tys. gatunków zwierząt, podzielonych na co znaczy.
 • Co to jest Wassermana Próba Definicja surowicy krwi, wykorzystywany do wykrywania zakażenia krętkami kiły. Metodykę tego testu opracował w1906 A. Wasserman. Do próbki badanej słownik.
 • Co to jest Chromosomu Wtórne Przewężenie Definicja chromosomy znaczenie.
 • Co to jest Korony Płatki Definicja kwiat czym jest.
 • Co to jest przyrost wtórny na grubość Definicja wwyniku działania kambium (miazgi) ifellogenu (miazgi korkotwórczej). P.w.n.g. zachodzi u nagonasiennych iu dwuliściennych (z co to jest.
 • Co to jest prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce Definicja izdolnego do kariokinezy (na drodze mitozy albo mejozy) jądra komórkowego. Materiał genetyczny p. zawarty jest wgenoforze leżącym wobszarze definicja.
 • Co to jest Plecha Definicja zróżnicowania na organy. P. może mieć różny stopień zróżnicowania morfologiczno-anatomicznego. Najprostsze p. są zbudowane zjednej co znaczy.
 • Co to jest Predeterminacja Definicja osobnika potomnego poprzez genotyp matki. Wcytoplazmie komórki jajowej obecne są substancje wyprodukowane pod kontrolą genów matki słownik.
 • Co to jest Pokładełko Definicja odwłokowych przysadek płciowych (walw) samic owadów (prostoskrzydłych, ważek, pluskwiaków równoskrzydłych ibłonkówek). Budowa p., jego znaczenie.
 • Co to jest Plewy Definicja drobne, regularnie zielone liście, obejmujące kłosek traw. Najczęściej występują dwie p.: górna idolna czym jest.
 • Co to jest Pióro Definicja wyłącznie u ptaków (Aves), homologiczne złuskami gadów. Nie wyrastają równomiernie na całym ciele ptaka, ajedynie wmiejscach zw. pteryliami co to jest.
 • Co to jest Ploidalność Definicja powiązane ze zmianą liczby chromosomów wkomórkach organizmów żywych, na przykład diploidalność, haploidalność czy poliploidalność definicja.
 • Co to jest Przylgi Definicja przywr (Trematoda) i pijawek (Hirudinea); 2) parzyste twory na końcach stóp owadów (Insecta); 3) otwór gębowy bezżuchwowców (Agnatha co znaczy.
 • Co to jest Pterylia Definicja pióro słownik.
 • Co to jest Poliploidalność Definicja ocałe genomy (n) normalnej dla danego gatunku liczby chromosomów. Stworzenie p. wywołane jest nieprawidłowym przebiegiem mitozy albo mejozy znaczenie.
 • Co to jest Podtyp Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Przeobrażenie Definicja charakteryzujący się obecnością form młodocianych, odmiennych od osobników dorosłych pod względem budowy iwymagań środowiskowych. P co to jest.
 • Co to jest Peptydy Definicja połączonych wiązaniami peptydowymi (ekipa aminowa łączy się zkarboksylową). Oligopeptydy to p., wktórych występuje nie więcej niż 10 reszt definicja.
 • Co to jest Rozwojowe Prawo Definicja 1828), wg którego wontogenezie powstają na początku cechy ogólne (właściwe dla typu czy gromady), następnie cechy właściwe dla rzędu co znaczy.
 • Co to jest Paprotniki Definicja których zalicza się: psylofity (Psilophytina), widłakowe (Lycophytina), skrzypokształtne (Sphenophytina) ipaprociowe (Pterophytina słownik.
 • Co to jest Pmsg Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Poikilotermia Definicja zmiennocieplność czym jest.
 • Co to jest Rozrodczy Potencjał Definicja którą byłaby wstanie wydać jedna samica określonego gatunku woptymalnych warunkach. Samica Homo sapiens wciągu życia (średnio 34 lata co to jest.
 • Co to jest Pierwotniaki Definicja niektórych systematyków za podkrólestwo, do której należą organizmy jednokomórkowe bardzo zróżnicowane zarówno pod względem morfologii, jak definicja.
 • Co to jest Stawowa Panewka Definicja stawy co znaczy.
 • Co to jest Policukry Definicja sacharydy słownik.
 • Co to jest Pseudoparenchyma Definicja plektenchyma znaczenie.
 • Co to jest Genitalna Płytka Definicja pięciokątna płytka szkieletowa, będąca zakończeniem międzypromieni ujeżowców, posiadająca wkącie odśrodkowym otwór, poprzez który uchodzi czym jest.
 • Co to jest Półpasożyty Definicja odżywcze drogą fotosyntezy, jednak wodę zsolami mineralnymi pobierające zrośliny żywicielskiej. Do p. należy na przykład jemioła (Viscum co to jest.
 • Co to jest Metafazowa Płytka Definicja mitoza definicja.
 • Co to jest Pufy Definicja chromosomy politeniczne co znaczy.
 • Co to jest Ocellarna Płytka Definicja jeżowców (Echinoidea) płytka szkieletowa, będąca zakończeniem promienia. Poprzez znajdujący się na każdej p.o. otworek przechodzi nóżka słownik.
 • Co to jest Genowa Pula Definicja suma wszystkich genów wszystkich osobników zdanej populacji biorących udział wrozmnażaniu znaczenie.
 • Co to jest Puls Definicja tętno czym jest.
 • Co to jest Półpokrywy Definicja skrzydła Ipary pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Zazwyczaj wczęści nasadowej skórzaste, awkońcowej błoniaste co to jest.
 • Co to jest Pirenoidy Definicja struktury występujące wchloroplastach glonów, wokół których odkładają się substancje zapasowe definicja.
 • Co to jest Liściowe Poduszeczki Definicja przewodzących zgrubienia nasady liści. Dzięki zmieniającemu się turgorowi wróżnych częściach p.l. ogonek liściowy ma umiejętność co znaczy.
 • Co to jest Sitowa Płytka Definicja albo członu rurki sitowej zawierająca wyścielone kalozą perforacje odużej średnicy, poprzez które przechodzą pasma protoplazmy (szersze słownik.
 • Co to jest Pływik Definicja stadium larwalne występujące uskorupiaków niższych. Ma kształt owalny itrzy pary odnóży, cztery oczka iwykształcone narządy wewnętrzne znaczenie.
 • Co to jest Plewki Definicja drobne łuskowate liście, obejmujące kwiat traw. Najczęściej występują dwie p.: górna idolna czym jest.
 • Co to jest Pluwiał Definicja moment wzmożonych opadów wrejonach międzyzwrotnikowych, odpowiadających glacjałom na wyższych szerokościach geograficznych co to jest.
 • Co to jest Plicidontyzm Definicja zęby definicja.
 • Co to jest Pliocen Definicja ery iokresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Proteoglikany Definicja złożone związki chemiczne, zbudowane zbiałek iheteropolisacharydów połączonych ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi słownik.
 • Co to jest Potyliczny Płat Definicja mózg znaczenie.
 • Co to jest Symetrii Płaszczyzna Definicja umowna płaszczyzna dzieląca ciało organizmów żywych na części podobne do siebie jak lustrzane odbicia. Zobacz także: symetria ciała czym jest.
 • Co to jest Płeć Definicja fizjologicznych organizmu, warunkujących iustalających jego rolę wrozmnażaniu płciowym. Cechy te nazywa się cechami płciowymi. Cechy co to jest.
 • Co to jest Skroniowy Płat Definicja mózg definicja.
 • Co to jest Ciemieniowy Płat Definicja mózg co znaczy.
 • Co to jest Czołowy Płat Definicja mózg słownik.
 • Co to jest Płaszcz Definicja skórny grzbietowa ściana worka trzewiowego okrywająca ciało mięczaków (Mollusca). Pomiędzy p. aworkiem trzewiowym tworzy się jama znaczenie.
 • Co to jest Podkwiatki Definicja błoniaste liście przykwiatowe wyrastające na szypułkach kwiatowych. Udwuliściennych występują dwa p., aujednoliściennych jeden czym jest.
 • Co to jest Protocel Definicja pseudoceloma co to jest.
 • Co to jest Wodne Płuca Definicja Holothurioidea). Mają postać parzystych, rozgałęzionych, bogato unaczynionych worków, leżących po bokach ciała iotwierających się do kloaki definicja.
 • Co to jest Rdzeniowy Mózgowo Płyn Definicja wmózgu irdzeniu kręgowym i przestrzeń pomiędzy oponą miękką apajęczą. Ma skład zbliżony do osocza krwi, spełnia rolę ochronną iodżywczą co znaczy.
 • Co to jest Płód Definicja morfologicznych cech gatunkowych. Uczłowieka moment ten wiąże się zwykształceniem zawiązków kończyn, co następuje wtrzecim miesiącu ciąży słownik.
 • Co to jest Płucodyszność Definicja oddychanie zachodzące dzięki płuc znaczenie.
 • Co to jest Płucotchawki Definicja Arachnida). Zlokalizowane są wprzedniej części odwłoka po stronie brzusznej. To są workowate uchyłki zawierające liczne równolegle ułożone czym jest.
 • Co to jest Fizjologiczny Płyn Definicja roztwór fizjologiczny co to jest.
 • Co to jest Płodność Definicja potomstwa. P. rzeczywistą ustala liczba żywego potomstwa; p. potencjalna mierzona jest liczbą złożonej ikry (ryby), skrzeku (płazy), jaj definicja.
 • Co to jest Podkładka Definicja bryłowaty twór zbudowany zplektenchymy. P. mogą wykształcać owocniki iorgany powiązane zrozmnażaniem wegetatywnym; 2) szczepienie roślin co znaczy.
 • Co to jest Kompensacyjny Punkt Definicja taka intensywność fotosyntezy, która równoważy intensywność równoczesnych mechanizmów oddechowych słownik.
 • Co to jest Pochwa Definicja najczęściej pojedynczy końcowy odcinek kobiecych dróg rodnych kręgowców powstający poprzez połączenie dystalnych odcinków przewodów Mllera znaczenie.
 • Co to jest Podkrólestwo Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Podgatunek Definicja kategoria systematyczna co to jest.
 • Co to jest Podbaldach Definicja kwiatostany definicja.
 • Co to jest Pokarm Definicja związki chemiczne (organiczne inieorganiczne) konieczne do podtrzymania funkcji życiowych organizmu, pobierane poprzez niego zzewnątrz co znaczy.
 • Co to jest Podskórnia Definicja korzenia, położona pod epidermą. Powstaje wwyniku korkowacenia ścian komórek wchodzących wjej skład. Wstarszych częściach korzenia p. pełni słownik.
 • Co to jest Podrząd Definicja kategoria systematyczna znaczenie.
 • Co to jest Podsadka Definicja niewielki przykwiatowy liść ouproszczonej budowie. Zkąta p. wyrasta kwiatostan albo jego boczne odgałęzienia czym jest.
 • Co to jest Podstawka Definicja podstawczaki co to jest.
 • Co to jest Podrodzina Definicja kategoria systematyczna definicja.
 • Co to jest Podrodzaj Definicja kategoria systematyczna co znaczy.
 • Co to jest Podpuszczka Definicja wżołądku zwierząt (raczej ssaków), katalizujący hydrolizę wiązań peptydowych wewnątrz cząsteczek białek. Powstaje wpostaci proreniny słownik.
 • Co to jest Pododmiana Definicja kategoria systematyczna znaczenie.
 • Co to jest Komórki Podział Definicja komórek potomnych. Przebiega wdwóch etapach będących oddzielnymi procesami. Faza pierwszy - kariokineza - to podział jądra komórkowego czym jest.
 • Co to jest Somatyczny Podział Definicja mitoza co to jest.
 • Co to jest Środowiska Pojemność Definicja liczbę osobników danego gatunku (regularnie wyrażana jako zagęszczenie), jaką może utrzymać określone środowisko definicja.
 • Co to jest Podwzgórze Definicja mózg co znaczy.
 • Co to jest Prognatyzm Definicja właściwość budowy czaszki, objawiająca się znacznym rozrostem trzewioczaszki, wszczególności szczęki iżuchwy słownik.
 • Co to jest Pokolenie Definicja wjednym sezonie rozrodczym; 2) uorganizmów zprzemianą pokoleń - moment od jednego rozmnożenia do kolejnego; 3) ogół osobników wpopulacji znaczenie.
 • Co to jest Narządów Polimeryzacja Definicja zwiększanie się liczby homonomicznych narządów występujących wjednym organizmie, na przykład kręgów iżeber uwęży czym jest.
 • Co to jest Pokwitanie Definicja uaktywnienia funkcji gruczołów płciowych, prowadzący do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Uczłowieka p. nosi nazwę dojrzewania co to jest.
 • Co to jest Policentryzm Definicja 1) zdarzenie występowania wkomórkach kilku centrosomów; 2) zdarzenie występowania kilku centromerów wchromosomach definicja.
 • Co to jest Poliandria Definicja samcami wjednym okresie rozrodczym; 2) wczasie procesu zapłodnienia - łączenie się jądra komórki jajowej zjądrami kilku plemników. Zarodki co znaczy.
 • Co to jest Polipeptydy Definicja ponad dziesięciu reszt aminokwasowych wcząsteczce. Do p. zalicza się związki omasie cząsteczkowej do 10 tys. daltonów, jest to słownik.
 • Co to jest Polifag Definicja zwierzę wszystkożerne, nie wykazujące specjalizacji wdoborze pokarmu znaczenie.
 • Co to jest Poligamia Definicja współżycie samca zwieloma samicami wjednym sezonie rozrodczym. Zobacz także: monogamia, poliandria czym jest.
 • Co to jest Polifiletyzm Definicja dawny pogląd, wg którego ekipa systematyczna wywodzi się zkilku ewolujących zbieżnie linii wyjściowych. Zobacz także: monofiletyzm co to jest.
 • Co to jest Poligeny Definicja geny kumulatywne definicja.
 • Co to jest Poliembrionia Definicja polegająca na naturalnym rozdzielaniu się blastomerów wokresie bruzdkowania. Wwyniku p. zjednej zygoty powstaje więcej niż jeden zarodek. P co znaczy.
 • Co to jest Poligeniczność Definicja warunkowanie danej cechy fenotypowej poprzez poligeny ( geny kumulatywne słownik.
 • Co to jest Polimerazy Definicja enzymy zgrupy transferaz, katalizujące tworzenie związków wielocząsteczkowych. Odpowiednikiem może być p. DNA znaczenie.
 • Co to jest Poligynia Definicja której nie dochodzi do wydalenia Ilub II ciałka kierunkowego. Komórka jajowa utrzymuje diploidalną liczbę chromosomów. Prowadzi to, po czym jest.
 • Co to jest Polikalizm Definicja Formicidae) najwyższy stopień organizacji życia społecznego ubezkręgowców. P. bazuje na tworzeniu zespołów wyspecjalizowanych co to jest.
 • Co to jest Polisom Definicja wbiosyntezie białek, zdolna jest do łączenia aminokwasów wpolipeptydy. P. utworzony jest zwielu rybosomów związanych cząsteczką mRNA definicja.
 • Co to jest Pomarańcza Definicja owoc co znaczy.
 • Co to jest Przyrody Pomnik Definicja szczególnie cenny ze względów naukowych albo kulturowych. P.p. może być drzewo, jaskinia, kompozycja krajobrazowa, głaz narzutowy itp słownik.
 • Co to jest Wzrokowa Purpura Definicja rodopsyna znaczenie.
 • Co to jest Polispermia Definicja więcej niż jednego plemnika, jednak zjądrem komórki jajowej łączy się jądro tylko jednego plemnika. P. naturalna (fizjologiczna czym jest.
 • Co to jest Polocyt Definicja ciałko kierunkowe co to jest.
 • Co to jest Potasowa Sodowo Pompa Definicja pompa jonowa definicja.
 • Co to jest Płciowy Popęd Definicja zosobnikami przeciwnej płci. U kręgowców p.p. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych ( hormony zwierzęce), wydzielanych wprzednim co znaczy.
 • Co to jest Mendlowska Populacja Definicja zespół osobników ze wspólną pulą genową. Fundamentalny przedmiot badań wgenetyce populacyjnej. Zobacz także: prawo Hardy-Weinberga słownik.
 • Co to jest Porogamia Definicja mechanizm wrastania łagiewki pyłkowej poprzez okienko zalążka do woreczka zalążkowego znaczenie.
 • Co to jest Pot Definicja składająca się raczej zwody, chlorku sodu (NaCl) ipotasu (KCl) i mocznika isubstancji zapachowych. Zp. wydalane są wybrane produkty czym jest.
 • Co to jest Porośla Definicja epifity co to jest.
 • Co to jest Pigment Definicja barwnik definicja.
 • Co to jest Poród Definicja sterowane hormonalnie wydalenie dojrzałego płodu zdróg rodnych samicy co znaczy.
 • Co to jest Się Porozumiewanie Definicja poszczególnymi osobnikami. Dotyczy raczej zjawisk związanych zpodstawowymi czynnościami życiowymi (zdobywanie pokarmu, unikanie słownik.
 • Co to jest Poronienie Definicja zaburzeniami hormonalnymi, nieprawidłowym postępem płodu albo chorobą matki. P. spowodowane sztucznie środkami farmakologicznymi albo znaczenie.
 • Co to jest Ih P Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Inwazyjna Postać Definicja stadium rozwojowe pasożyta, wktórym ten atakuje nowego żywiciela. Najczęściej p.i. są przetrwalniki, jaja albo larwy co to jest.
 • Co to jest Ewolucyjny Postęp Definicja zmiany zachodzące wprocesie ewolucji, mające na celu lepsze przystosowanie organizmów do warunków środowiska definicja.
 • Co to jest Porosty Definicja strzępek grzybów (raczej zklasy workowców, rzadziej podstawczaków) i glonów (sinic albo zielenic). Grzyby pełnią funkcję ochronną co znaczy.
 • Co to jest Porostnicowate Definicja wątrobowce słownik.
 • Co to jest Postredukcja Definicja crossing-over znaczenie.
 • Co to jest Biotyczny Potencjał Definicja liczebności. P.b. wyrażany jest liczbowo jako różnica pomiędzy rozrodczością populacji ajej śmiertelnością czym jest.
 • Co to jest Postklimaks Definicja występująca zazwyczaj na obszarach wilgotnych, niekoniecznie jednak odużych opadach. Brak opadów musi być wówczas zrekompensowany wilgocią co to jest.
 • Co to jest Potamologia Definicja edukacja orzekach definicja.
 • Co to jest Potamoplankton Definicja plankton rzeczny utworzony raczej zwrotków idrobnych glonów co znaczy.
 • Co to jest Osmotyczny Potencjał Definicja wkomórce, wywołana zawartymi wjej wnętrzu związkami drobnocząsteczkowymi. P.o. ma wartość od -x2 0,5 do -x2 20 MPa słownik.
 • Co to jest Redukcyjny Oksydo Potencjał Definicja różnica napięcia pomiędzy półogniwami, wyrażająca umiejętność układu oksydo-redukcyjnego do zamiany elektronów znaczenie.
 • Co to jest Czynnościowy Potencjał Definicja elektrycznego istniejącego pomiędzy powierzchnią awnętrzem komórki nerwowej, powstająca w czasie przewodzenia bodźca wzdłuż włókien czym jest.
 • Co to jest Półgatunek Definicja osobniki zobserwowanymi różnicami morfologicznymi wporównaniu zgatunkiem typowym, przy jednoczesnej możliwości krzyżowania się obu form co to jest.
 • Co to jest Spoczynkowy Potencjał Definicja potencjał czynnościowy definicja.
 • Co to jest Powieki Definicja kręgowców (z wyjątkiem większości ryb). Pełnią funkcję ochronną przed urazami mechanicznymi, uzwierząt lądowych dodatkowo rozprowadzając co znaczy.
 • Co to jest Troficzny Poziom Definicja rolę wprocesach energetycznych zachodzących wobrębie biocenozy. Wyróżniamy następujące p.t.: producenci, konsumenci i destruenci słownik.
 • Co to jest Półokrywy Definicja półpokrywy znaczenie.
 • Co to jest Powabnia Definicja kwiat czym jest.
 • Co to jest Pragrzyby Definicja prymitywnych jednokomórkowych grzybów, wykazujących poprzez większą część cyklu życiowego podobieństwo do pierwotniaków. Do p. należy co to jest.
 • Co to jest Prowitaminy Definicja przekształcane worganizmach żywych wwitaminy; na przykład karoteny ( na przykład b-karoten) są prowitaminami retinolu (wit. A definicja.
 • Co to jest Prabielmo Definicja nagozalążkowe co znaczy.
 • Co to jest Pramiazga Definicja wierzchołek wzrostu słownik.
 • Co to jest Pragębowce Definicja pierwouste znaczenie.
 • Co to jest Półstrunowce Definicja przedstrunowce czym jest.
 • Co to jest Pronefros Definicja przednercze co to jest.
 • Co to jest Prozenchyma Definicja odmiana tkanki miękiszowej roślin. Komórki p. są zreguły wydłużone, aich ściany są grubsze niż wparenchymie definicja.
 • Co to jest Praskórka Definicja wierzchołek wzrostu co znaczy.
 • Co to jest Praptak Definicja przed około 145 mln lat. Był boczną linią ewolucyjną anie, jak się powszechnie uważa, przodkiem współczesnych ptaków. Przodkami p słownik.
 • Co to jest Mendla Prawa Definicja poprzez Mendla G. iopublikowane wpracy z1865. Ip.M. - prawo czystości gamet - mówi, że geny wniesione poprzez rodziców znajdują się znaczenie.
 • Co to jest Roślinne Pratkanki Definicja wierzchołek wzrostu czym jest.
 • Co to jest A Cope Prawo Definicja mogą powstać wyłącznie ze szczepów niewyspecjalizowanych. Zgodnie ztą teorią formy wyspecjalizowane (dobrze przystosowane do swojego co to jest.
 • Co to jest Niewyspecjalizowanych Prawo Definicja prawo Cope'a definicja.
 • Co to jest Weinberga Hardy Prawo Definicja izolowanej populacji, wktórej nie zachodzą mutacje ani selekcja, częstość wszystkich genotypów utrzymuje się na stałym, niezmiennym co znaczy.
 • Co to jest Czynnościowe Prądy Definicja zjawiska bioelektryczne występujące wstanach pobudzenia, obserwowane wkomórkach inerwach. Zobacz także: potencjał czynnościowy słownik.
 • Co to jest Promienionóżki Definicja trzy gromady: kolconóżki (Acantharia), słonecznice (Heliozoa) ipromienice (Radiolaria). Uwszystkich p. występują aksonemy (szkielet znaczenie.
 • Co to jest Prącie Definicja narząd kopulacyjny samców kręgowców (raczej żyworodnych), wykorzystywany do wprowadzania plemników do dróg rodnych samicy czym jest.
 • Co to jest prawo niezależnej segregacji i cech Definicja prawo Mendla co to jest.
 • Co to jest Preadaptacja Definicja fenotypowych nie mających wdanych warunkach znaczenia dla przeżycia. Cechy te okazują własną przydatność po przejściu organizmu do nowego definicja.
 • Co to jest Prątki Definicja pałeczki bakteryjne. Dzięki zawartości substancji woskowych wykazują sporą oporność na działanie środków chemicznych. P. powodują między co znaczy.
 • Co to jest Shelforda Tolerancji Prawo Definicja wśrodowisku tylko pod warunkiem występowania wnim wszystkich niezbędnych czynników. Nieobecność danej formy życia może być wywołana brakiem słownik.
 • Co to jest Zarodkowy Prążek Definicja pas komórek na powierzchni żółtka wjajach centrolecytalnych. Zkomórek p.z. tworzy się zasadnicze ciało zarodka znaczenie.
 • Co to jest Mutacyjna Presja Definicja przyrost częstości jednego zalleli, wywołany ciągłym jego powstawaniem wwyniku mutacji czym jest.
 • Co to jest Pręcik Definicja kwiat co to jest.
 • Co to jest Ekologiczne Preferendum Definicja czynników środowiskowych w najwyższym stopniu zbliżony do optimum ekologicznego, aktywnie wybierany poprzez dany organizm wolno żyjący definicja.
 • Co to jest Preria Definicja roślinna charakterystyczna dla klimatu kontynentalnego. Północnoamer. odpowiednik południowoamer. pampy ieuroazjat. stepu. Zobacz także co znaczy.
 • Co to jest Predacja Definicja forma drapieżnictwa, wktórej drapieżnik zabija schwytaną ofiarę przed zjedzeniem słownik.
 • Co to jest Biologiczna Produktywność Definicja energii (zawartej wmaterii organicznej) poprzez biocenozę. P.b. mierzy się przyrostem suchej masy wjednostce czasu (g/m2/dzień) iwyraża znaczenie.
 • Co to jest Profag Definicja przyłączony do genoforu komórki bakteryjnej, wraz znim replikujący się iprzenoszony do komórek potomnych. P. uwalniając się zgenoforu może czym jest.
 • Co to jest Procerkoid Definicja z onkosfery, dalej przekształcająca się wplerocerkoid. Ciało p. jest wydłużone, zakończone tak zwany cerkomerem stanowiącym pozostałość co to jest.
 • Co to jest Proenzymy Definicja uaktywniają się pod wpływem działania bardzo różnych czynników, zazwyczaj w wyniku hydrolitycznego rozerwania wiązań fragmentu łańcucha definicja.
 • Co to jest Profundal Definicja strefy zbiorników wodnych co znaczy.
 • Co to jest Prokariota Definicja prokarionty słownik.
 • Co to jest Promorfologia Definicja tematyka morfologii zajmująca się typami symetrii ikształtów ciała zwierząt znaczenie.
 • Co to jest Promieniste Definicja dział wsystematyce skupiający zwierzęta opromienistej symetrii ciała wstadium dorosłym. Do p. zalicza się gąbki, parzydełkowce iszkarłupnie czym jest.
 • Co to jest I Profaza Definicja mejoza co to jest.
 • Co to jest Prokarion Definicja nukleoid definicja.
 • Co to jest Prokambium Definicja wierzchołek wzrostu co znaczy.
 • Co to jest Proglotydy Definicja człony tasiemców słownik.
 • Co to jest Progesteron Definicja hormony zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Prolina Definicja aminokwasy czym jest.
 • Co to jest Prolany Definicja wychodząca zużycia nazwa hormonów gonadotropowych co to jest.
 • Co to jest I Prometafaza Definicja mejoza definicja.
 • Co to jest Proliferacja Definicja 1) namnażanie się komórek do wnętrza jamy ciała albo narządu; 2) intensywny przyrost tkanek; 3) rozrastanie się kolonii osobników co znaczy.
 • Co to jest Drzewne Łyko Promienie Definicja przewodzące wodę iniesione poprzez nią substancje wkierunku prostopadłym do osi łodygi albo korzenia. wp.ł.-d. magazynowane są również słownik.
 • Co to jest Przekwitanie Definicja klimakterium znaczenie.
 • Co to jest Rdzeniowe Promienie Definicja międzywęźli łodygi pasma tkanki miękiszowej, kontaktujące rdzeń zokolnicą (perycyklem) i oddzielające od siebie boczne wiązki przewodzące czym jest.
 • Co to jest Medularne Promienie Definicja promienie rdzeniowe co to jest.
 • Co to jest Pierwotne Rdzeniowe Promienie Definicja promienie rdzeniowe definicja.
 • Co to jest Prostnica Definicja zawiązujących się po sobie na łodydze. P. najczęściej jest stromą helisą, lecz może być również linią prostą co znaczy.
 • Co to jest Pronukleus Definicja przedjądrze słownik.
 • Co to jest Protandria Definicja 1) uzwierząt (organizmów obojnaczych) - poprzednie dojrzewanie komórek rozrodczych męskich niż kobiecych; 2) uroślin przedprątność znaczenie.
 • Co to jest Prosoma Definicja głowotułów pajęczaków (Arachnida czym jest.
 • Co to jest Protalium Definicja przedrośle co to jest.
 • Co to jest Protista Definicja na ustalenie organizmów jednokomórkowych zarówno roślinnych, jak izwierzęcych. Dziś niewiele stosowany przeciwieństwo pierwotniaków definicja.
 • Co to jest Protoderma Definicja zewnętrzna warstwa komórek wmerystemach wierzchołkowych korzeni ipędów. Zp. różnicuje się skórka co znaczy.
 • Co to jest Proteoliza Definicja wprzewodzie pokarmowym iwewnątrz komórek. P. powodują enzymy zklasy hydrolaz, określane jako enzymy proteolityczne albo peptydazy. Zobacz słownik.
 • Co to jest Proterogynia Definicja protogynia znaczenie.
 • Co to jest Protistologia Definicja edukacja oorganizmach jednokomórkowych albo pierwotnych; przestarzały przeciwieństwo protozoologii czym jest.
 • Co to jest Protonefrydium Definicja Platyhelminsthes), wstężnic (Nemertini), niektórych obleńców (Nemathelminthes), prymitywnych pierścienic (Annelida) iniektórych larw co to jest.
 • Co to jest Protokarionty Definicja prokarionty definicja.
 • Co to jest Protopodit Definicja parapodium co znaczy.
 • Co to jest Protomerystem Definicja wierzchołek wzrostu słownik.
 • Co to jest Protogynia Definicja 1) uobojnaków zwierzęcych - poprzednie dojrzewanie komórek rozrodczych kobiecych niż męskich; 2) uroślin przedsłupność znaczenie.
 • Co to jest Protokooperacja Definicja rodzaj obustronnie korzystnego (jednak niekoniecznego) współżycia dwóch organizmów należących do różnych gatunków czym jest.
 • Co to jest Protoplazma Definicja żywa materia, wktórej skład wchodzą: cytoplazma ijądro komórkowe, oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną komórkową co to jest.
 • Co to jest Protozoologia Definicja edukacja o pierwotniakach (Protozoa definicja.
 • Co to jest Protrombina Definicja osocza krwi, konieczne wprocesie krzepnięcia krwi. Pod wpływem tromboplastyny przechodzi w trombinę. P. powstaje w układzie siateczkowo co znaczy.
 • Co to jest Prototrofy Definicja drobnoustroje samodzielnie produkujące substancje konieczne do wzrostu irozwoju, między innymi aminokwasy iwitaminy słownik.
 • Co to jest Przednercze Definicja zarodków kręgowców, larw niektórych kręgoustych ipłazów i niektórych ryb. P. zbudowane jest zsegmentalnie otwierających się do jamy ciała znaczenie.
 • Co to jest Panmiksja Definicja kojarzenie czym jest.
 • Co to jest Przecinkowce Definicja kształt przecinka. Regularnie chorobotwórcze na przykład p. cholery (Vibrio cholerae) wywołuje cholerę azjatycką co to jest.
 • Co to jest Przedrośle Definicja mały, plechowaty gametofit paproci jednakozarodnikowych, na jego spodniej, doglebowej stronie rozwijają się rodnie i plemnie definicja.
 • Co to jest Przedjądrze Definicja 1) haploidalne jądro komórki jajowej (p. kobiece) albo plemnika po wniknięciu do jaja (p. męskie); 2) uroślin - ziarna pyłku co znaczy.
 • Co to jest Pankreozymina Definicja hormony zwierzęce słownik.
 • Co to jest Serca Przedsionki Definicja serce znaczenie.
 • Co to jest Brzuszna Piersiowo Przegroda Definicja przepona czym jest.
 • Co to jest Przejściowce Definicja ganoidy kostne co to jest.
 • Co to jest przemiana pokoleń u zwierząt Definicja pokolenia rozmnażającego się generatywnie (płciowo) i pokolenia rozmnażającego się wegetatywnie (bezpłciowo). U zwierząt wyróżnia się p.p definicja.
 • Co to jest Przedtrzonowce Definicja zęby co znaczy.
 • Co to jest Przedżołądek Definicja żołądek słownik.
 • Co to jest Populacji Przegęszczenie Definicja wstosunku do możliwości zaspokojenia jej potrzeb poprzez dane środowisko. P.p. zawsze skutkuje wniej reakcje niekorzystne znaczenie.
 • Co to jest Ranviera Przewężenie Definicja węzeł Ranviera czym jest.
 • Co to jest Ametaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie wprost co to jest.
 • Co to jest Pęcznienie Definicja koloidalnej, wywołane wchłanianiem wody. Zdarzenie to zachodzi na przykład u nasion wpoczątkowym okresie kiełkowania definicja.
 • Co to jest Wprost Przeobrażenie Definicja na w miarę prostych przeobrażeniach. Larwy gatunków zp.w. od osobników dorosłych różnią się tylko nieczynnymi gonadami imniejszymi co znaczy.
 • Co to jest Niezupełne Przeobrażenie Definicja występują tylko larwa iimago. Larwa regularnie jest zewnętrznie podobna do osobnika dorosłego, nie posiada tylko części narządów ijest słownik.
 • Co to jest Zupełne Przeobrażenie Definicja prócz larwy iimago występuje również stadium spoczynkowe zw. poczwarką. Larwa wp.z. jest niepodobna do imago. P.z. występuje między innymi znaczenie.
 • Co to jest Holometaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie zupełne czym jest.
 • Co to jest Hipermetaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie wielokrotne co to jest.
 • Co to jest Międzykomórkowe Przestwory Definicja zewnętrznymi powierzchniami ścian komórkowych sąsiadujących komórek roślinnych. P.m. są najczęściej wypełnione wodą albo powietrzem definicja.
 • Co to jest Genów Przepływ Definicja przekazywanie genów pomiędzy populacjami na drodze migracji ikrzyżowania się osobników co znaczy.
 • Co to jest Perynuklearna Przestrzeń Definicja region między dwiema koncentrycznie ułożonymi błonami elementarnymi, które tworzą błonę jądrową słownik.
 • Co to jest Przepoczwarczenie Definicja mechanizm przekształcania się larwy owada w poczwarkę połączony zwytworzeniem oprzędu, regulowany hormonalnie znaczenie.
 • Co to jest Przetchlinki Definicja tchawki; 2) otwór wkorku, wypełniony luźną tkanką miękiszową. P. umożliwiają wymianę gazową pomiędzy rośliną aotoczeniem czym jest.
 • Co to jest Wolffa Przewód Definicja wzarodkach kręgowców. Występuje udorosłych bezowodniowców, pełniąc jednocześnie usamców większości znich funkcje nasieniowodów co to jest.
 • Co to jest Aferentne Przewodzenie Definicja przewodzenie impulsów nerwowych od receptora do ośrodków kojarzeniowych definicja.
 • Co to jest Przezmianki Definicja zazwyczaj buławkowate, skrzydła II pary. P. pełnią rolę narządów zmysłowych istymulatorów pracy skrzydeł Ipary. (Ryc. 75 co znaczy.
 • Co to jest Eustachiusza Przewód Definicja środkowego większości kręgowców (Vertebrata), wykorzystywany do wyrównywania ciśnienia powietrza zawartego wuchu środkowym zciśnieniem słownik.
 • Co to jest Przychłonka Definicja wypełniający tak zwany przestrzeń przychłonkową znajdującą się pomiędzy błędnikiem błoniastym akostnym. Wskładzie podobna do znaczenie.
 • Co to jest Przyoczka Definicja ocella czym jest.
 • Co to jest Przydatki Definicja ciała bezkręgowców. U owadów (Insecta) to są na przykład p. głowowe - czułki czy p. płciowe - pokładełko; u obleńców (Nemathelminthes co to jest.
 • Co to jest Padlinożercy Definicja nekrofagi definicja.
 • Co to jest Przysadka Definicja liść, wktórego kącie wyrasta kwiat co znaczy.
 • Co to jest Przyjądrze Definicja narząd szczątkowy samców owodniowców, powstały zczęści nielicznych nefronów śródnercza. Zczęści pozostałej powstaje przyczepek najądrza słownik.
 • Co to jest Mózgowa Przysadka Definicja kręgowców. Produkuje hormony regulujące czynność wydzielniczą innych gruczołów albo działające bezpośrednio na narządy efektorowe iprocesy znaczenie.
 • Co to jest Przysadki Definicja ruchome wyrostki ciała bezkręgowców czym jest.
 • Co to jest P Iwan Pawłow Definicja trawienia (Nagroda Nobla 1904) iwyższych czynności nerwowych. Badania P. nad odruchami stworzyły podstawę dla rozwoju etologii ipsychiatrii co to jest.
 • Co to jest Przystosowanie Definicja adaptacja definicja.
 • Co to jest Przytarczyce Definicja gruczoły przytarczyczne co znaczy.
 • Co to jest Pseudogamia Definicja plemnika do komórki jajowej, wwyniku czego dochodzi do pobudzenia jej do rozwoju, lecz nie dochodzi do zlania obu jąder komórek rozrodczych słownik.
 • Co to jest Się Przyzwyczajanie Definicja habituacja znaczenie.
 • Co to jest Przywykanie Definicja habituacja czym jest.
 • Co to jest Pseudocel Definicja jama ciała dorosłych obleńców wypełniona płynem. P. wywodzi się zpierwotnej jamy ciała. Zobacz także: pseudoceloma co to jest.
 • Co to jest Psammon Definicja organizmów żyjących wnadbrzeżnym, stale wilgotnym piasku jezior, rzek albo mórz. Do p. zalicza się wybrane gatunki bakterii, glonów definicja.
 • Co to jest Pseudotkanka Definicja plektenchyma co znaczy.
 • Co to jest Psycholamarkizm Definicja kierunek neolamarkizmu. P. zakłada, że wszelakie powody przemian ewolucyjnych są rezultatem działalności psychicznej organizmu, która ma słownik.
 • Co to jest Ptaki Definicja jedynymi, w okolicy nietoperzy, kręgowcami zdolnymi do aktywnego lotu. Niezdolność do lotu niektórych współczesnych p., na przykład strusi znaczenie.
 • Co to jest Izoelektryczny Punkt Definicja izasadowe, układu koloidalnego albo powierzchni, przy którym średni zgromadzony ładunek jest równy zeru. Na ładunek wypadkowy złożona jest czym jest.
 • Co to jest Pterozaury Definicja latających, zaliczanych do podgromady Archosauria. P. miały błoniaste skrzydła, podtrzymywane V palcem kończyny przedniej. Ich kości były co to jest.
 • Co to jest Puryny Definicja aminowych ihydroksylowych, heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego. W okolicy pirymidyn p. są macierzystymi cząsteczkami nukleozydów definicja.
 • Co to jest Pylenie Definicja mechanizm uwalniania się pyłku zworków pyłkowych. Najczęściej zachodzi w wyniku pęknięcia ściany pylnika rozdzielającej dwa woreczki pyłkowe co znaczy.
 • Co to jest Pustynia Definicja odznaczający się bardzo niską sumą opadów (poniżej 100 mm rocznie), występujący raczej wokolicach podzwrotnikowych słownik.
 • Co to jest Pylniki Definicja kwiat znaczenie.
 • Co to jest Pygidium Definicja ciała pierścienic (Annelida). Gdyż na p. pierścienic mieści się odbyt, odcinek ten nazywany jest niekiedy płatem odbytowym; 2) tarcza czym jest.
 • Co to jest Pygostyl Definicja zrost kręgów ogonowych. U płazów bezogonowych (Anura) issaków (człekokształtnych) podobnie wykształcony odcinek kręgosłupa nazywany jest co to jest.
 • Co to jest Paznokcie Definicja występujące uwyższych naczelnych osłony rogowe grzbietowej części ostatniego członu palców, powstajace zprzekształcenia pazurów definicja.
 • Co to jest Pazurnice Definicja pratchawce co znaczy.
 • Co to jest Pajęczynówka Definicja opony mózgowo-rdzeniowe słownik.
 • Co to jest Palearktyka Definicja państwa zwierzęce znaczenie.
 • Co to jest Pachyten Definicja mejoza czym jest.
 • Co to jest Pajęczaki Definicja do stawonogów (Arthropoda). Do p. zalicza się między innymi skorpiony (Scorpiones), zaleszczotki (Pseudoscorpiones), pająki (Araneida co to jest.
 • Co to jest Pamięć Definicja zachowywania, utrwalania iodtwarzania doświadczeń pozyskanych wpoprzednich działaniach i zdolność posługiwania się nimi wprzyszłości. To definicja.
 • Co to jest Pasożytnictwo Definicja organizmów, zw. pasożytem i żywicielem. Współżycie tj. korzystne dla pasożyta, z kolei szkodliwe dla żywiciela co znaczy.
 • Co to jest Saviego Pęcherzyki Definicja zamknięte wwyizolowanych pęcherzykach leżących głęboko wskórze (występują na przykład udrętw). Ich funkcja nie jest dostatecznie poznana słownik.
 • Co to jest Roślinne Państwa Definicja geobotanicznej. P.r. wyróżniane są na podstawie różnic wszacie roślinnej ijej składzie gatunkowym. Podzielone są na niższe jednostki znaczenie.
 • Co to jest Parabioza Definicja nerwu poprzez czynnik uszkadzający. P. skutkuje obniżenie (po pewnym czasie nawet zanik) aktywności motorycznej unerwianego poprzez ten czym jest.
 • Co to jest Narodowy Park Definicja walory przyrodnicze, podlegający całkowitej ochronie. Na terenie p.n. nie prowadzi się żadnej gospodarki albo ogranicza się ją do minimum co to jest.
 • Co to jest Korzeniowe Parcie Definicja korzenia rośliny, powiązane zaktywnym pobieraniem wody zgleby iwydzielaniem jej do światła przedmiotów przewodzących drewna. P.k. jest definicja.
 • Co to jest Krajobrazowy Park Definicja wartościami estetycznymi iprzyrodniczymi, podlegający częściowej ochronie. Ochrona wp.k. bazuje na czuwaniu, by gospodarka człowieka nie co znaczy.
 • Co to jest Ewolucyjny Paralelizm Definicja spokrewnionych ze sobą grup organizmów, prowadzące do konwergencji, wywołane podobnymi wymogami doboru naturalnego słownik.
 • Co to jest Parapodium Definicja bezkręgowców, występujący u wieloszczetów (Polychaeta). P. jest umięśnionym wyrostkiem bocznej ściany segmentu iskłada się zczęści znaczenie.
 • Co to jest Parenchyma Definicja luźna tkanka mezodermalna wypełniająca wnętrze ciała płazińców, wstężnic iroztoczy. P. spełnia funkcje odżywcze, wydalnicze iregeneracyjne czym jest.
 • Co to jest Parathormon Definicja hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Parwisemia Definicja sperma definicja.
 • Co to jest Pasteryzacja Definicja produktów spożywczych, opracowany poprzez Pasteura L. Wytwór ogrzewany jest poprzez pewien czas do temperatury przekraczającej 60, lecz nie co znaczy.
 • Co to jest Pasożyt Definicja przestrzennie zinnym organizmem ( żywicielem), żyjący na jego wydatek iprzynoszący mu szkodę. Do p. należą między innymi tasiemce (Cestoda słownik.
 • Co to jest Pazury Definicja występujące uwielu kręgowców lądowych. P. najlepiej rozwinięte są uniektórych gadów issaków drapieżnych. Przekształconymi p. są paznokcie i znaczenie.
 • Co to jest Pełnokostne Definicja ganoidy kostne czym jest.
 • Co to jest Genu Penetracja Definicja genu, wywołana czynnikami środowiskowymi iwpływem innych genów. Geny ocałkowitej p.g. ujawniają się uwszystkich nosicieli, z kolei geny co to jest.
 • Co to jest Pektyny Definicja występujące wścianie komórkowej roślin wielocukry definicja.
 • Co to jest Perykarp Definicja owoc co znaczy.
 • Co to jest Pączkowanie Definicja 2) typ rozmnażania bezpłciowego, występujący upierwotniaków, jamochłonów, glonów igrzybów. Organizm potomny powstaje poprzez uwypuklenie słownik.
 • Co to jest Moczowy Pęcherz Definicja układ moczopłciowy znaczenie.
 • Co to jest Pestycydy Definicja chemiczne środki ochrony roślin odziałaniu chwasto- ( herbicydy), grzybo- ( fungicydy) iowadobójczym ( insektycydy czym jest.
 • Co to jest Peptydazy Definicja rozkład wiązań peptydowych. P. dzieli się na egzopeptydazy (rozkładają wiązania peptydowe na końcach cząsteczki białka) iendopeptydazy co to jest.
 • Co to jest Peryderma Definicja zespół tkanek występujący wprzyrastających na grubość łodygach ikorzeniach. Wskład p. wchodzi fellogen, korek i felloderma definicja.
 • Co to jest Perylimfa Definicja przychłonka co znaczy.
 • Co to jest Perycykl Definicja okolnica słownik.
 • Co to jest Peroksydazy Definicja zgrupy oksydoreduktaz, katalizujące reakcje zprzeniesieniem dwóch protonów idwóch elektronów; wytworem tych reakcji jest woda utleniona znaczenie.
 • Co to jest Peroksysomy Definicja mikrociała czym jest.
 • Co to jest Pepsyna Definicja odpowiedzialny za rozkład wiązań peptydowych przy współdziałaniu kwasu solnego. P. powstaje wśluzówce żołądka jako proenzym (pepsynogen co to jest.
 • Co to jest Perystaltyka Definicja ruchy robaczkowe definicja.
 • Co to jest Pestkowiec Definicja owoc co znaczy.
 • Co to jest Pestka Definicja owoc słownik.
 • Co to jest Perysperma Definicja obielmo znaczenie.
 • Co to jest Perystomium Definicja głowowa część ciała większości skąposzczetów (Oligochaeta), powstała ze zrośnięcia prostomium imetastomium zprzednimi segmentami tułowia czym jest.
 • Co to jest Mózgowy Pęcherzyk Definicja mózg co to jest.
 • Co to jest Żółciowy Pęcherzyk Definicja woreczek żółciowy definicja.
 • Co to jest Żółtkowy Pęcherzyk Definicja woreczek żółtkowy co znaczy.
 • Co to jest Hisa Pęczek Definicja pęczek przedsionkowo-komorowy; pęczek włókien mięśniowych inerwowych łączących przedsionki ikomory serca ptaków issaków słownik.
 • Co to jest Graafa Pęcherzyk Definicja jajniki znaczenie.
 • Co to jest Pęd Definicja organowców. Najczęściej znajduje się nad ziemią. P. jest zbudowany złodygi iliści, spełnia wszystkie funkcje powiązane zodżywianiem czym jest.
 • Co to jest Pędrak Definicja występująca u chrząszczy zrodziny żukowatych. P. żyją wziemi, butwiejącym drewnie, odżywiają się martwymi częściami roślin. Zobacz także co to jest.
 • Co to jest Tętniczy Pień Definicja układ krwionośny definicja.
 • Co to jest Henlego Pętla Definicja nefron co znaczy.
 • Co to jest Nerwowy Pień Definicja układ nerwowy bezkręgowców słownik.
 • Co to jest Pępowina Definicja ssaków. Łączy zarodek złożyskiem. Wewnątrz p. biegną dwie tętnice iżyła, dostarczające zarodkowi tlen isubstancje odżywcze, aodbierające znaczenie.
 • Co to jest Pień Definicja zdrewniała łodyga roślin drzewiastych, obdarzona zdolnością przyrostu na grubość czym jest.
 • Co to jest Pigmentacja Definicja roślinnych izwierzęcych (na przykład wtkance łącznej włóknistej skóry, wnaczyniówce oka), warunkującego zabarwienie tkanek inarządów co to jest.
 • Co to jest Balbianiego Pierścienie Definicja chromosomy politeniczne definicja.
 • Co to jest Pijawki Definicja Annelida), licząca około 500 gatunków. P. zamieszkują wody słodkie iwilgotne lasy tropikalne. Ich ciało jest spłaszczone grzbieto-brzusznie co znaczy.
 • Co to jest Ranviera Pierścienie Definicja węzeł Ranviera słownik.
 • Co to jest Pierwouste Definicja zarodkowym pragęba funkcjonuje następnie poprzez całe życie jako ostateczny otwór gębowy. P. są na przykład parzydełkowce (Cnidaria znaczenie.
 • Co to jest Wieku Piramida Definicja ianalizy struktury wiekowej populacji. P.w. przedstawia liczebność (bezwzględną albo udział procentowy) poszczególnych klas wiekowych czym jest.
 • Co to jest Pilidium Definicja wstężnic (Nemertea). P. ma kształt dzwonu zpęczkiem rzęsek na szczycie. Postać dorosła tworzy się wewnątrz larwy idopiero po ostatecznym co to jest.
 • Co to jest Pióroskrzelne Definicja reprezentowana poprzez około 20 gatunków. Ciało p. dzieli się na trzy odcinki: tarczkę głowową, kołnierz itułów. Do nasady przedniego definicja.
 • Co to jest Plagiotropizm Definicja tropizmy co znaczy.
 • Co to jest Planula Definicja larwaniektórych jamochłonów (Coelenterata). Zbudowana zdwóch typów komórek: ektodermalnych iendodermalnych słownik.
 • Co to jest Biegunowa Plazma Definicja plazma płciowa znaczenie.
 • Co to jest Plazmalemmosom Definicja mezosom czym jest.
 • Co to jest Lęgowe Plamy Definicja opodwyższonej temperaturze. Rozwijają się wskórze brzucha ptaków wysiadujących jaja, zarówno samic, jak isamców. P.l. ze względów co to jest.
 • Co to jest Plazmogen Definicja plazmid definicja.
 • Co to jest Pleura Definicja 1) błona okrywająca opłucną iwyściełająca klatkę piersiową; 2) schitynizowana wnieznacznym stopniu część szkieletu zewnętrznego stawonogów co znaczy.
 • Co to jest Plazmodesmy Definicja sąsiadujące ze sobą komórki roślinne, przechodzące poprzez kanaliki ijamki znajdujące się wścianie komórkowej słownik.
 • Co to jest Plazmogamia Definicja gamet wprocesie zapłodnienia; 2) zanikanie granic błon komórkowych wtkankach albo zespołach komórek, wwyniku którego powstaje syncytium znaczenie.
 • Co to jest Plazmodium Definicja stanowić ciało organizmu. P. powstaje w wyniku następujących wielokrotnie po sobie podziałach jądra komórkowego (kariokineza), którym nie czym jest.
 • Co to jest Plazmoliza Definicja wywołane stratą wody wynikającą zwysuszenia albo osmozy do otaczającego roztworu hipertonicznego. P. umożliwia półprzepuszczalna błona co to jest.
 • Co to jest Huntingtona Pląsawica Definicja choroba ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się nagłymi, mimowolnymi ruchami części ciała definicja.
 • Co to jest Plejstocen Definicja ery iokresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Plazmon Definicja wszystkich czynników dziedziczenia znajdujących się na terenie cytoplazmy, a więc tak zwany czynników dziedziczenia pozachromosowego słownik.
 • Co to jest Plejotropia Definicja kilku cech, z pozoru nie związanych ze sobą. P. występuje, gdy pierwotny wytwór działania genu uczestniczy bezpośrednio wróżnych procesach znaczenie.
 • Co to jest Plemnia Definicja gametangium czym jest.
 • Co to jest Plerocerkoid Definicja pośrednich, żyjąca wdrugim znich (najczęściej jest nim ryba). Rozwija się zprocerkoida. P. ma robakowaty kształt izaopatrzony jest wproste co to jest.
 • Co to jest Plemniomieszek Definicja spermatofor definicja.
 • Co to jest Plemnik Definicja komórka rozrodcza zwierząt wielokomórkowych, zdolna do zapłodnienia komórki jajowej. P. powstają wprocesie spermatogenezy. P. nazywa się co znaczy.
 • Co to jest Biogenetyczne Prawo Definicja głosząca, iż ontogeneza jest skróconym iprzyspieszonym powtórzeniem filogenezy. Wzwiązku zwystępowaniem wontogenezie rozbieżności słownik.
 • Co to jest Polimorfizm Definicja kilku form różniących się morfologicznie albo funkcjonalnie. Mechanizmem p. są różnice genetyczne. Wyróżniamy: a) p. wiekowy (organizmy znaczenie.
 • Co to jest Louis Pasteur Definicja imetodycznych podstaw mikrobiologii iimmunologii. Udowodnił wpływ drobnoustrojów na fermentację. Opracował metodę ochrony produktów przed czym jest.
 • Co to jest Plazmid Definicja wcytoplazmie bakterii iniektórych drożdży. P. jest zdolny do replikacji iprzekazywany drogą dziedziczenia pozachromosomowego. P. łączące co to jest.
 • Co to jest Precypitacja Definicja cząsteczek antygenu wcząsteczki nierozpuszczalne pod wpływem przeciwciał, zw. precypitynami; 2) wytrącanie; wydzielanie ustalonych związków definicja.
 • Co to jest Przetrwalniki Definicja warunkach poprzez pierwotne organizmy żywe. Charakteryzują się sporą odpornością na działanie czynników chemicznych ifizycznych co znaczy.
 • Co to jest Poroża Definicja Cervidae). Zazwyczaj obserwowane tylko usamców. Ureniferów (karibu) występują także usamic isą nie tylko oznaką kondycji iważnym słownik.
 • Co to jest Płonność Definicja spotykana na przykład whodowlanych, pełnych kwiatach roślin ozdobnych. Regularnie łączy się zzanikiem słupków albo pręcików. Wwarunkach znaczenie.
 • Co to jest Hemimetaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie niezupełne czym jest.
 • Co to jest Pluteus Definicja wolno pływająca planktoniczna larwa jeżowców (Echinoidea co to jest.
 • Co to jest Pronacja Definicja strona dłoni skierowana jest ku dołowi, akości przedramienia są skrzyżowane. Występuje u naczelnych, które posiadają umiejętność definicja.
 • Co to jest Larwy Przenicowanie Definicja uwtóroustych. Bazuje na wykształceniu się nowego otworu gębowego na górnym biegunie gastruli iprzejęciu roli odbytu poprzez pragębę co znaczy.
 • Co to jest Przylistki Definicja uroślin dwuliściennych. P. mogą tworzyć zliśćmi właściwymi pozorne okółki (na przykład uroślin zrodzaju przytulia - Galium). Jeżeli słownik.
 • Co to jest Pleopody Definicja skorupiaków, zazwyczaj zredukowane albo wykorzystywane do kopulacji, noszenia jaj czy oddychania, rzadziej do pływania znaczenie.
 • Co to jest Zarodkowa Plazma Definicja A. Weismanna (powstałej wl. 1883-85) stanowi fizyczne podłoże dziedziczności. P.z., przekazywana za pośrednictwem komórek generatywnych czym jest.
 • Co to jest Producenci Definicja wytwarzające złożone substancje organiczne (gromadząc wnich energię) zprostych związków nieorganicznych. Zobacz także: produkcja pierwotna co to jest.
 • Co to jest Płaskie Robaki Płazińce Definicja gromady: wirki (Turbellaria), przywry (Trematoda) i tasiemce (Cestoda). Przywry itasiemce są pasożytami zarówno kręgowców, jak definicja.
 • Co to jest Paleobotanika Definicja edukacja, której obiektem badań są rośliny kopalne, ich budowa iekologia co znaczy.
 • Co to jest Plumula Definicja szczytowa część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zawierająca pączek szczytowy wraz zzawiązkami liści słownik.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie, Producenci, Plazma Zarodkowa, Pleopody, Przylistki, Przenicowanie Larwy, Pronacja, Pluteus, Przeobrażenie opis.

Co to jest Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie wyjaśnienie.