encyklopedia plumula definicja
SŁOWNIK Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie, Producenci, Plazma Zarodkowa, Pleopody.

Słownik biologii i definicje z chemii na P

 • Co to jest Partenokarpia Definicja wcześniejszego zapylenia, stworzenia zarodka inasion; może być wywoływany sztucznie poprzez spryskiwanie kwiatów regulatorami wzrostu co to jest.
 • Co to jest Siedliska Pojemność Definicja wdanym siedlisku. Po osiągnięciu maksymalnej liczebności gatunku wokreślonym siedlisku przyrost liczebności zostaje zahamowany wwyniku definicja.
 • Co to jest Nasienny Płyn Definicja sperma co znaczy.
 • Co to jest Plemię Definicja kategoria sysytematyczna słownik.
 • Co to jest Polarność Definicja biegunowość znaczenie.
 • Co to jest Prowirus Definicja materiału genetycznego gospodarza, replikujący się wraz znim iprzenoszony do komórek potomnych. Zobacz także: profag czym jest.
 • Co to jest Polifenia Definicja plejotropia co oznacza.
 • Co to jest Politenia Definicja oddzielających się od siebie chromatyd wjądrze komórkowym wwyniku następujących po sobie endomitoz. Chromosomy owiększej niż normalnie krzyżówka.
 • Co to jest Ślepa Plamka Definicja plamka Mariotte'a najlepszy.
 • Co to jest Poliego Pęcherzyki Definicja wliczbie pięciu sztuk wukładzie wodnym większości szkarłupni (prócz liliowców), łączące się zkanałem okrężnym. P.P. uważane jest za przykłady.
 • Co to jest Półpustynia Definicja podobny do niej, jednak onieco większej sumie opadów ibogatszej szacie roślinnej, złożonej raczej zsukulentów ikserofitów encyklopedia.
 • Co to jest Pragęba Definicja gastroporus jak działa.
 • Co to jest przyrost pierwotny na grubość Definicja wwyniku rozrastania się tkanek pierwotnych. Największy p.p.n.g. występuje udrzewiastych paproci, sagowców ipalm. Zobacz także: wzrost czy, jest.
 • Co to jest Prapłetwiec Definicja dwudyszne pojęcie.
 • Co to jest Pranercze Definicja śródnercze wyjaśnienie.
 • Co to jest Prassaki Definicja podgromada współczesnych ssaków reprezentowana poprzez rząd stekowców (Monotremata opis.
 • Co to jest Prapłaziec Definicja dwudyszne informacje.
 • Co to jest Haeckla Prawo Definicja prawo biogenetyczne co to jest.
 • Co to jest Gamet Czystości Prawo Definicja prawa Mendla definicja.
 • Co to jest Ewolucji Nieodwracalności Prawo Definicja prawo Dolla co znaczy.
 • Co to jest Preredukcja Definicja crossing-over słownik.
 • Co to jest Siatkówki Pręciki Definicja oko znaczenie.
 • Co to jest Pręcikowie Definicja kwiat czym jest.
 • Co to jest Prokonsul Definicja antropogeneza co oznacza.
 • Co to jest Prolaktyna Definicja hormony zwierzęce krzyżówka.
 • Co to jest Promotor Definicja operon najlepszy.
 • Co to jest Proteiny Definicja białka przykłady.
 • Co to jest Proteazy Definicja peptydazy encyklopedia.
 • Co to jest Pelagial Definicja strefy zbiorników wodnych jak działa.
 • Co to jest Przedprątność Definicja poprzednie dojrzewanie pręcików niż słupków wkwiatach obupłciowych uroślin. Zobacz także: przedsłupność czy, jest.
 • Co to jest Nasienne Przewody Definicja nasieniowody pojęcie.
 • Co to jest Pseudojamowce Definicja wtórnojamowce wyjaśnienie.
 • Co to jest Pseudokopulacja Definicja pseudogamia opis.
 • Co to jest Partenogeneza Definicja opierający na rozwijaniu się zarodka znie zapłodnionej komórki jajowej. Występuje zarówno u niektórych zwierząt (obleńców, stawonogów, ryb informacje.
 • Co to jest Ekologiczna Piramida Definicja troficznej biocenozy. Poziom pierwszy p.e. obejmuje producentów, apoziomy wyższe konsumentów (I, II,... rzędu). Najczęściej zmienia się co to jest.
 • Co to jest Krwi Płytki Definicja krew definicja.
 • Co to jest Pneumatofory Definicja korzenie oddechowe co znaczy.
 • Co to jest Izojonowy Punkt Definicja amfoteryczne przyłączają iodszczepiają taką samą liczba jonów wodorowych. Wp.i. jony są elektrycznie obojętne słownik.
 • Co to jest Podgromada Definicja kategoria systematyczna znaczenie.
 • Co to jest Człowieka Pochodzenie Definicja antropogeneza czym jest.
 • Co to jest Filogenetyczne Pokrewieństwo Definicja liczba przodków dwu różnych grup systematycznych, dzieląca je od wspólnego przodka co oznacza.
 • Co to jest Waskularne Promienie Definicja promienie łyko-drzewne krzyżówka.
 • Co to jest Prajądrowce Definicja prokarionty najlepszy.
 • Co to jest Prajelito Definicja gastrocel przykłady.
 • Co to jest Prespermatogonia Definicja spermatogeneza encyklopedia.
 • Co to jest Prometafaza Definicja mitoza jak działa.
 • Co to jest Proprioreceptory Definicja receptory czy, jest.
 • Co to jest Proterandria Definicja protandria pojęcie.
 • Co to jest Protofloem Definicja łyko wyjaśnienie.
 • Co to jest Protostela Definicja stela opis.
 • Co to jest Materii Przemiana Definicja metabolizm informacje.
 • Co to jest Eferentne Przewodzenie Definicja przewodzenie impulsów nerwowych od ośrodków kojarzeniowych do efektorów co to jest.
 • Co to jest Półkolisty Przewód Definicja kanał półkolisty definicja.
 • Co to jest Przyjajnik Definicja powstały zzachowanych części przewodów Wolffa iśródnercza. Reszta zachowanych fragmentów tworzy nadjajnik iprzewód Gartnera co znaczy.
 • Co to jest Pyłek Definicja tworząca się wmikrosporangiach roślin kwiatowych luźna masa mikrospor (stworzonych zkomórek macierzystych p.). Zobacz także: badanie pyłkowa słownik.
 • Co to jest Pyknoza Definicja kurczenie się jądra komórkowego, na przykład wobumierających komórkach znaczenie.
 • Co to jest Percepcja Definicja zintegrowane postrzeganie kilku różnorodnych bodźców, dotyczących jednego obiektu, odbieranych równocześnie poprzez kilka narządów zmysłów czym jest.
 • Co to jest Pampa Definicja trawiasta formacja roślinna przypominająca step. Aktualnie wznacznym stopniu przekształcona wpola uprawne albo pastwiska co oznacza.
 • Co to jest Paleontologia Definicja edukacja biologiczna, zajmująca się badaniem budowy iekologii organizmów kopalnych krzyżówka.
 • Co to jest Parazytologia Definicja edukacja zajmująca się pasożytami ipasożytnictwem najlepszy.
 • Co to jest Penetranty Definicja parzydełka przykłady.
 • Co to jest Nasienne Pęcherzyki Definicja występujące wmęskim układzie rozrodczym bezkręgowców narządy magazynujące nasienie; ukręgowców produkują wydzielinę rozcieńczającą spermę encyklopedia.
 • Co to jest Śladowe Pierwiastki Definicja mikroelementy jak działa.
 • Co to jest Ciała Jama Pierwotna Definicja blastocel czy, jest.
 • Co to jest Światłoczuła Plamka Definicja stigma pojęcie.
 • Co to jest Oczna Plamka Definicja stigma wyjaśnienie.
 • Co to jest Płciowa Plazma Definicja wkomórkach jajowych płazów (Amphibia), odpowiadające za powstawanie pierwotnych komórek rozrodczych. P.p. wykazuje stałe położenie wjajach opis.
 • Co to jest Krwi Plazma Definicja krew informacje.
 • Co to jest Plektenchyma Definicja splątanie strzępek grzybni izlepianie się ich ścian komórkowych. Występuje ugrzybów; buduje ryzomorfy, sklerocja iowocniki co to jest.
 • Co to jest Plazmalemma Definicja błona komórkowa definicja.
 • Co to jest Ii Profaza Definicja mejoza co znaczy.
 • Co to jest Paleocen Definicja ery iokresy geologiczne słownik.
 • Co to jest Prostata Definicja gruczoł krokowy znaczenie.
 • Co to jest Pepsynogen Definicja pepsyna czym jest.
 • Co to jest Perm Definicja ery iokresy geologiczne co oznacza.
 • Co to jest Płucne Pęcherzyki Definicja płuca krzyżówka.
 • Co to jest Jądrowych Faz Przemiana Definicja chromosomów wcyklu rozwojowym roślin rozmnażających się płciowo. P.f.j. zachodzi w wyniku dwu występujących po sobie mechanizmów: mejozy najlepszy.
 • Co to jest Plenność Definicja stosowanych części roślin uprawnych, charakterystyczna dla danego gatunku czy odmiany; 2) całkowita liczba młodych wjednym miocie; 3 przykłady.
 • Co to jest Roślin Płacz Definicja gutacja encyklopedia.
 • Co to jest Pąk Definicja wzrostu jest osłonięty poprzez zawiązki liści. Z racji na położenie p. dzielimy na: a) wierzchołkowe, występujące na szczycie pędu osiowego jak działa.
 • Co to jest Profaza Definicja mitoza czy, jest.
 • Co to jest Selekcyjna Presja Definicja nowych przystosowań do środowiska. Odzwierciedla prędkość ikierunek zmian wczęstości występowania wkolejnych pokoleniach genów albo pojęcie.
 • Co to jest Płazy Definicja ektotermiczne) kręgowce (Vertebrata) ociele pokrytym nagą skórą, uform dorosłych zaopatrzoną wliczne gruczoły śluzowe utrzymujące jej wyjaśnienie.
 • Co to jest Zwierzęce Państwa Definicja organizacji świata zwierzęcego. P.z. dzielone są na krainy zoogeograficzne. P.z. wyodrębnia się na podstawie różnic wskładzie fauny opis.
 • Co to jest Płciowe Komórki Pierwotne Definicja zarodkowego tworzą linię, zktórej rozwiną się worganizmie dorosłym jaja albo plemniki; 2) komórki, zktórych powstają oogonia albo informacje.
 • Co to jest Populacja Definicja zasiedlające określony teren iposiadające określoną, mniej albo bardziej zamkniętą (emigracje, imigracje, dryft genetyczny) pulę genową co to jest.
 • Co to jest Jonowa Pompa Definicja kationów potasu (K+) imałe sodu (Na+) wewnątrz komórki. Wymaga to aktywnego transportu obu jonów, wbrew gradientowi stężeń. Napływające do definicja.
 • Co to jest Podstawczaki Definicja mejospory (bazydiospory) na charakterystycznej, wydłużonej, cylindrycznej komórce, zw. podstawką (basidium). Na każdej podstawce tworzą się co znaczy.
 • Co to jest Pitekantropy Definicja antropogeneza słownik.
 • Co to jest Pirydoksyna Definicja witaminy znaczenie.
 • Co to jest Pinocytoza Definicja mechanizm pobierania pokarmu występującego wpostaci pojedynczych, sporych cząsteczek związków wielkocząsteczkowych (na przykład białek). P czym jest.
 • Co to jest Wodny Potencjał Definicja wody do wywołania transportu substancji poprzez błonę plazmatyczną. Na p.w. składają się potencjał osmotyczny i turgor. P.w. wyrażany jest co oznacza.
 • Co to jest Płynożercy Definicja zwierzęta odżywiające się płynami pobieranymi zinnych organizmów (roślin izwierząt). Do p. należą muchy, komary, motyle ipijawki krzyżówka.
 • Co to jest Plazmotomia Definicja obserwowany uniektórych jednokomórkowców; bazuje na wielokrotnym podziale jądra komórkowego, anastępnie na wytworzeniu błon komórkowych najlepszy.
 • Co to jest Pobudliwość Definicja umiejętność żywych komórek itkanek do reagowania na działanie wszelkich bodźców przykłady.
 • Co to jest Przywry Definicja Platyhelminthes). Łącznie około 8 tys. gatunków reprezentowanych poprzez organizmy pasożytnicze. Ciało wydłużone ispłaszczone, pokryte encyklopedia.
 • Co to jest Paciorkowce Definicja kulistym albo lekko owalnym, łączące się włańcuszki. P. są elementem mikroflory jelitowej igórnych dróg oddechowych. Powodują sporo chorób jak działa.
 • Co to jest Prostomium Definicja segment przedgębowy wgłowowym odcinku ciała pierścienic (Annelida czy, jest.
 • Co to jest Przeszczepy Definicja osobnika (dawcy) celem zastąpienia odpowiednich tkanek albo narządów tego samego albo innego osobnika (biorcy). Z racji na genetyczne pojęcie.
 • Co to jest Parzydełkowce Definicja około 9 tys. gatunków należących do trzech gromad: stułbiopławów (Hydrozoa), krążkopławów (Scyphozoa) i koralowców (Anthozoa). Ich wyjaśnienie.
 • Co to jest Płetwy Definicja wodnych, wykorzystywane również do sterowania izachowania równowagi. P. to umięśnione fałdy skórne, ukręgowców posiadające własny szkielet opis.
 • Co to jest Drewna Przyrostów Pierścienie Definicja pędu roślin drzewiastych rosnących wklimacie umiarkowanym współśrodkowe warstwy drewna wtórnego, zawierające drewno wiosenne iletnie informacje.
 • Co to jest Polidaktylia Definicja obecność uniektórych osobników większej niż normalnie udanego gatunku liczby palców co to jest.
 • Co to jest Wtórna Produkcja Definicja wyprodukowana poprzez konsumentów ireducentów na wyższych poziomach troficznych ekosystemu. Liczba energii przepływającej poprzez wszystkie definicja.
 • Co to jest Pseudoceloma Definicja pierwotna jama ciała dorosłych obleńców. P., wprzeciwieństwie do wtórnej jamy ciała, nie ma własnej wyściółki nabłonkowej, bezpośrednio co znaczy.
 • Co to jest Polisacharydy Definicja sacharydy słownik.
 • Co to jest Polirybosom Definicja polisom znaczenie.
 • Co to jest Pellikula Definicja występująca uorzęsków i niektórych wiciowców izarodnikowców. Wskład p. wchodzi błona komórkowa, warstwa pęcherzyków tworzących strukturę czym jest.
 • Co to jest Genetyczny Polimorfizm Definicja oodrębnych genotypach wobrębie danej populacji (bez form przejściowych). Op.g. mówimy, gdy częstość występowania odrębnych genotypów jest co oznacza.
 • Co to jest Pleurodontyzm Definicja zęby krzyżówka.
 • Co to jest Postglacjał Definicja moment następujący po zlodowaceniu najlepszy.
 • Co to jest A Mariotte Plamka Definicja pozbawiony komórek światłoczułych. P.M. znajduje się wmiejscu, gdzie zbiegają się komórki nerwowe, tworząc nerw wzrokowy. Zobacz także: oko przykłady.
 • Co to jest Psylofity Definicja Telomophyta) obejmująca formy wymarłe. Były to najprawdopodobniej pierwsze rośliny naczyniowe. Występowały od górnego syluru do górnego encyklopedia.
 • Co to jest Węgla Dwutlenku Przyswajanie Definicja karboksylaz mechanizm wykorzystywania dwutlenku węgla (CO2) wsyntezie związków organicznych, charakterystyczny dla bakterii autotroficznych jak działa.
 • Co to jest Protoplast Definicja zazwyczaj komórka zbłoną plazmatyczną, cytoplazmą ijądrem komórkowym albo nukleoidem; 2) niezróżnicowana komórka zwierzęca; 3) komórka czy, jest.
 • Co to jest Pleuston Definicja zespół organizmów zamieszkujących powierzchniowe warstwy wody iunoszących się na jej powierzchni. Zobacz także: neuston pojęcie.
 • Co to jest Prostaglandyny Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Półrodzeństwo Definicja osobniki mające tylko jednego wspólnego rodzica opis.
 • Co to jest Prątniczek Definicja kwiat informacje.
 • Co to jest Przedstrunowce Definicja gromady jelitodyszne (Enteropneusta) i pióroskrzelne (Pterobranchia). Łączy je wspólny plan budowy, wktórym można wyróżnić ryjek, kołnierz co to jest.
 • Co to jest Prespermatogeneza Definicja spermatogeneza definicja.
 • Co to jest Pirymidyny Definicja ihydroksylowych pochodnych sześcioczłonowego heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego zawierającego azot. Są płaskimi cząsteczkami iwraz co znaczy.
 • Co to jest Plastydy Definicja dwoma błonami elementarnymi, mają również mechanizm błon wewnętrznych oróżnym stopniu komplikacji, przenikających wypełniającą ich wnętrze słownik.
 • Co to jest Plechowce Definicja stopień zróżnicowania morfologicznego, obejmująca formy plechowate, nie wykazujące zróżnicowania na organy (typu liść czy łodyga znaczenie.
 • Co to jest Pramiękisz Definicja wierzchołek wzrostu czym jest.
 • Co to jest Parzydełka Definicja narządy, wykorzystywane do obrony izdobywania pokarmu, powstające wkomórkach parzydełkowych (knidoblastach). P. składają się zpęcherzyka co oznacza.
 • Co to jest Płuca Definicja oddychających powietrzem atmosferycznym. U ryb dwudysznych, płazów, gadów issaków p. mają budowę workowatą, jednak owzrastającej krzyżówka.
 • Co to jest Baera Prawo Definicja prawo rozwojowe najlepszy.
 • Co to jest Przeciwciała Definicja immunoglobuliny), produkowane poprzez organizm wodpowiedzi na zetknięcie się z antygenem. Występują wpłynach ustrojowych. P. mają przykłady.
 • Co to jest Rh P Definicja hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest przemiana pokoleń u roślin Definicja diplohaplobiontów pokolenia haploidalnego ipokolenia diploidalnego. P.p. występuje, gdy zarówno mejospora, jak izygota mają umiejętność do jak działa.
 • Co to jest Podział Definicja bezpłciowego) występujący ujednokomórkowców iniektórych bezkręgowców (jamochłony, wybrane płazińce, pierścienice irozgwiazdy). Bazuje na czy, jest.
 • Co to jest Pazurnice Pratchawce Definicja gatunków zwierząt wykazujących cechy upodabniające je zarówno do pierścienic, jak ido stawonogów. Mają segmentowane, robakowate ciało. Na pojęcie.
 • Co to jest Pseudołożysko Definicja się wdrogach rodnych samic kręgowców jajożyworodnych iżyworodnych. P. służy do odżywiania zarodków osłoniętych błonami jajowymi wyjaśnienie.
 • Co to jest Biologicznej Organizacji Poziomy Definicja wzrastającej komplikacji budowy. Wyróżnia się następujące p.o.b.: cząsteczka, komórka, tkanka, narząd, organizm, populacja, biocenoza, biom opis.
 • Co to jest Zwierząt Psychologia Definicja zoopsychologia informacje.
 • Co to jest Polip Definicja parzydełkowców (Cnidaria): stułbiopławów (Hydrozoa), krążkopławów (Scyphozoa) i koralowców (Anthozoa). P. ma najczęściej formę cylindryczną co to jest.
 • Co to jest Plazmocyty Definicja zasadochłonną cytoplazmą. Jądro p. leży zazwyczaj ekscentrycznie idzięki dużej zawartości heterochromaryny ma charakterystyczny wygląd definicja.
 • Co to jest Przepona Definicja brzuszną od jamy klatki piersiowej ssaków (Mammalia), powstały zmięśni podskrzelowych. Kształt p. zależy od przekroju klatki piersiowej. P co znaczy.
 • Co to jest Protoksylem Definicja drewno słownik.
 • Co to jest Reakcji Próg Definicja najmniejsze natężenie bodźca działającego na organizm, wywołujące jego reakcję znaczenie.
 • Co to jest Plankton Definicja unoszące się wwodzie, nie posiadające umiejętności ruchu albo posiadające je wstopniu bardzo ograniczonym. Organizmy należące do p czym jest.
 • Co to jest Poczwarka Definicja przeobrażeniem zupełnym, poprzedzające formę dorosłą. Wyróżniamy: a) p. wolną - owyraźnie wykształconych, wolnych odnóżach iskrzydłach i co oznacza.
 • Co to jest Pełzakowce Definicja należąca do podtypu zarodnikowców (Sporozoa). Obejmuje organizmy tworzące płatowate nibynóżki iporuszające się ruchem pełzakowatym. Up krzyżówka.
 • Co to jest Próchnica Definicja humifikacji martwych szczątków roślin izwierząt. P. stanowi zazwyczaj 2-2,5% gleby (w Polsce 1-2%). Złożona jest zwęgla (58%), tlenu (28 najlepszy.
 • Co to jest Zapłodnienie Podwójne Definicja okrytonasiennych (Angiospermae). Op.z. mówimy, gdy wzapłodnieniu biorą udział dwa plemniki wnikające do woreczka zalążkowego wraz złagiewką przykłady.
 • Co to jest Przedsłupność Definicja poprzednie dojrzewanie słupków niż pręcików wkwiatach obupłciowych uroślin. Zobacz także: przedprątność encyklopedia.
 • Co to jest Przedjądrowce Definicja prokarionty jak działa.
 • Co to jest Dolla Prawo Definicja przebieg ewolucji jest nieodwracalny, nawet wtedy, gdy gatunek znajdzie się wtakich samych warunkach, wjakich żyły formy, zktórych powstał czy, jest.
 • Co to jest Wielokrotne Przeobrażenie Definicja występuje kilka biologicznie różnych form larwalnych (regularnie ze stadium poczwarki rzekomej), poczwarka i imago. P.w. występuje u kilku pojęcie.
 • Co to jest Chromosomu Pierwotne Przewężenie Definicja chromosomy wyjaśnienie.
 • Co to jest Pławny Pęcherz Definicja homologiczny zpłucami kręgowców lądowych. Leży po grzbietowej stronie przewodu pokarmowego. P.p. powstaje zprzełyku. Minimalizuje ciężar opis.
 • Co to jest Promienice Definicja promienionóżek (Actinopoda). P. żyją raczej wmorzach, stanowiąc istotny składnik planktonu. Ich komórki są jedno- albo wielojądrowe informacje.
 • Co to jest Pierwotna Produkcja Definicja energią, produkowana wprocesach chemo- ifotosyntezy, poprzez producentów na pierwszym poziomie troficznym. Wyróżnia się p.p. brutto, a więc co to jest.
 • Co to jest Protaminy Definicja powodujące mocną kondensację chromatyny. P. są polipeptydami oniewielkim ciężarze cząsteczkowym (1000-10 000 daltonów). Dzięki dużej definicja.
 • Co to jest Liebiga Minimum Prawo Definicja ograniczającym mechanizm fizjologiczny jest ten, którego poziom wnajwiększym stopniu zbliża się do wartości minimum inajbardziej odbiega od co znaczy.
 • Co to jest Podniebienie Definicja kręgowców. U części gadów (w szczególności krokodyli) i ptaków issaków wykształca się podniebienie wtórne, złożone zprzedniej, kostnej słownik.
 • Co to jest Pleśnie Definicja systematycznie ekipy grzybów ze zdolnością pokrywania grzybnią powierzchni podłoża, zktórego pobierają substancje odżywcze; 2) naloty znaczenie.
 • Co to jest Pierścienice Definicja wody śródlądowe iwilgotne środowiska lądowe (gleba, ściółka) na całym świecie. Do p. należy około 7 tys. gatunków zwierząt, podzielonych na czym jest.
 • Co to jest Wassermana Próba Definicja surowicy krwi, wykorzystywany do wykrywania zakażenia krętkami kiły. Metodykę tego testu opracował w1906 A. Wasserman. Do próbki badanej co oznacza.
 • Co to jest Chromosomu Wtórne Przewężenie Definicja chromosomy krzyżówka.
 • Co to jest Korony Płatki Definicja kwiat najlepszy.
 • Co to jest przyrost wtórny na grubość Definicja wwyniku działania kambium (miazgi) ifellogenu (miazgi korkotwórczej). P.w.n.g. zachodzi u nagonasiennych iu dwuliściennych (z przykłady.
 • Co to jest prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce Definicja izdolnego do kariokinezy (na drodze mitozy albo mejozy) jądra komórkowego. Materiał genetyczny p. zawarty jest wgenoforze leżącym wobszarze encyklopedia.
 • Co to jest Plecha Definicja zróżnicowania na organy. P. może mieć różny stopień zróżnicowania morfologiczno-anatomicznego. Najprostsze p. są zbudowane zjednej jak działa.
 • Co to jest Predeterminacja Definicja osobnika potomnego poprzez genotyp matki. Wcytoplazmie komórki jajowej obecne są substancje wyprodukowane pod kontrolą genów matki czy, jest.
 • Co to jest Pokładełko Definicja odwłokowych przysadek płciowych (walw) samic owadów (prostoskrzydłych, ważek, pluskwiaków równoskrzydłych ibłonkówek). Budowa p., jego pojęcie.
 • Co to jest Plewy Definicja drobne, regularnie zielone liście, obejmujące kłosek traw. Najczęściej występują dwie p.: górna idolna wyjaśnienie.
 • Co to jest Pióro Definicja wyłącznie u ptaków (Aves), homologiczne złuskami gadów. Nie wyrastają równomiernie na całym ciele ptaka, ajedynie wmiejscach zw. pteryliami opis.
 • Co to jest Ploidalność Definicja powiązane ze zmianą liczby chromosomów wkomórkach organizmów żywych, na przykład diploidalność, haploidalność czy poliploidalność informacje.
 • Co to jest Przylgi Definicja przywr (Trematoda) i pijawek (Hirudinea); 2) parzyste twory na końcach stóp owadów (Insecta); 3) otwór gębowy bezżuchwowców (Agnatha co to jest.
 • Co to jest Pterylia Definicja pióro definicja.
 • Co to jest Poliploidalność Definicja ocałe genomy (n) normalnej dla danego gatunku liczby chromosomów. Stworzenie p. wywołane jest nieprawidłowym przebiegiem mitozy albo mejozy co znaczy.
 • Co to jest Podtyp Definicja kategoria systematyczna słownik.
 • Co to jest Przeobrażenie Definicja charakteryzujący się obecnością form młodocianych, odmiennych od osobników dorosłych pod względem budowy iwymagań środowiskowych. P znaczenie.
 • Co to jest Peptydy Definicja połączonych wiązaniami peptydowymi (ekipa aminowa łączy się zkarboksylową). Oligopeptydy to p., wktórych występuje nie więcej niż 10 reszt czym jest.
 • Co to jest Rozwojowe Prawo Definicja 1828), wg którego wontogenezie powstają na początku cechy ogólne (właściwe dla typu czy gromady), następnie cechy właściwe dla rzędu co oznacza.
 • Co to jest Paprotniki Definicja których zalicza się: psylofity (Psilophytina), widłakowe (Lycophytina), skrzypokształtne (Sphenophytina) ipaprociowe (Pterophytina krzyżówka.
 • Co to jest Pmsg Definicja hormony zwierzęce najlepszy.
 • Co to jest Poikilotermia Definicja zmiennocieplność przykłady.
 • Co to jest Rozrodczy Potencjał Definicja którą byłaby wstanie wydać jedna samica określonego gatunku woptymalnych warunkach. Samica Homo sapiens wciągu życia (średnio 34 lata encyklopedia.
 • Co to jest Pierwotniaki Definicja niektórych systematyków za podkrólestwo, do której należą organizmy jednokomórkowe bardzo zróżnicowane zarówno pod względem morfologii, jak jak działa.
 • Co to jest Stawowa Panewka Definicja stawy czy, jest.
 • Co to jest Policukry Definicja sacharydy pojęcie.
 • Co to jest Pseudoparenchyma Definicja plektenchyma wyjaśnienie.
 • Co to jest Genitalna Płytka Definicja pięciokątna płytka szkieletowa, będąca zakończeniem międzypromieni ujeżowców, posiadająca wkącie odśrodkowym otwór, poprzez który uchodzi opis.
 • Co to jest Półpasożyty Definicja odżywcze drogą fotosyntezy, jednak wodę zsolami mineralnymi pobierające zrośliny żywicielskiej. Do p. należy na przykład jemioła (Viscum informacje.
 • Co to jest Metafazowa Płytka Definicja mitoza co to jest.
 • Co to jest Pufy Definicja chromosomy politeniczne definicja.
 • Co to jest Ocellarna Płytka Definicja jeżowców (Echinoidea) płytka szkieletowa, będąca zakończeniem promienia. Poprzez znajdujący się na każdej p.o. otworek przechodzi nóżka co znaczy.
 • Co to jest Genowa Pula Definicja suma wszystkich genów wszystkich osobników zdanej populacji biorących udział wrozmnażaniu słownik.
 • Co to jest Puls Definicja tętno znaczenie.
 • Co to jest Półpokrywy Definicja skrzydła Ipary pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Zazwyczaj wczęści nasadowej skórzaste, awkońcowej błoniaste czym jest.
 • Co to jest Pirenoidy Definicja struktury występujące wchloroplastach glonów, wokół których odkładają się substancje zapasowe co oznacza.
 • Co to jest Liściowe Poduszeczki Definicja przewodzących zgrubienia nasady liści. Dzięki zmieniającemu się turgorowi wróżnych częściach p.l. ogonek liściowy ma umiejętność krzyżówka.
 • Co to jest Sitowa Płytka Definicja albo członu rurki sitowej zawierająca wyścielone kalozą perforacje odużej średnicy, poprzez które przechodzą pasma protoplazmy (szersze najlepszy.
 • Co to jest Pływik Definicja stadium larwalne występujące uskorupiaków niższych. Ma kształt owalny itrzy pary odnóży, cztery oczka iwykształcone narządy wewnętrzne przykłady.
 • Co to jest Plewki Definicja drobne łuskowate liście, obejmujące kwiat traw. Najczęściej występują dwie p.: górna idolna encyklopedia.
 • Co to jest Pluwiał Definicja moment wzmożonych opadów wrejonach międzyzwrotnikowych, odpowiadających glacjałom na wyższych szerokościach geograficznych jak działa.
 • Co to jest Plicidontyzm Definicja zęby czy, jest.
 • Co to jest Pliocen Definicja ery iokresy geologiczne pojęcie.
 • Co to jest Proteoglikany Definicja złożone związki chemiczne, zbudowane zbiałek iheteropolisacharydów połączonych ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi wyjaśnienie.
 • Co to jest Potyliczny Płat Definicja mózg opis.
 • Co to jest Symetrii Płaszczyzna Definicja umowna płaszczyzna dzieląca ciało organizmów żywych na części podobne do siebie jak lustrzane odbicia. Zobacz także: symetria ciała informacje.
 • Co to jest Płeć Definicja fizjologicznych organizmu, warunkujących iustalających jego rolę wrozmnażaniu płciowym. Cechy te nazywa się cechami płciowymi. Cechy co to jest.
 • Co to jest Skroniowy Płat Definicja mózg definicja.
 • Co to jest Ciemieniowy Płat Definicja mózg co znaczy.
 • Co to jest Czołowy Płat Definicja mózg słownik.
 • Co to jest Płaszcz Definicja skórny grzbietowa ściana worka trzewiowego okrywająca ciało mięczaków (Mollusca). Pomiędzy p. aworkiem trzewiowym tworzy się jama znaczenie.
 • Co to jest Podkwiatki Definicja błoniaste liście przykwiatowe wyrastające na szypułkach kwiatowych. Udwuliściennych występują dwa p., aujednoliściennych jeden czym jest.
 • Co to jest Protocel Definicja pseudoceloma co oznacza.
 • Co to jest Wodne Płuca Definicja Holothurioidea). Mają postać parzystych, rozgałęzionych, bogato unaczynionych worków, leżących po bokach ciała iotwierających się do kloaki krzyżówka.
 • Co to jest Rdzeniowy Mózgowo Płyn Definicja wmózgu irdzeniu kręgowym i przestrzeń pomiędzy oponą miękką apajęczą. Ma skład zbliżony do osocza krwi, spełnia rolę ochronną iodżywczą najlepszy.
 • Co to jest Płód Definicja morfologicznych cech gatunkowych. Uczłowieka moment ten wiąże się zwykształceniem zawiązków kończyn, co następuje wtrzecim miesiącu ciąży przykłady.
 • Co to jest Płucodyszność Definicja oddychanie zachodzące dzięki płuc encyklopedia.
 • Co to jest Płucotchawki Definicja Arachnida). Zlokalizowane są wprzedniej części odwłoka po stronie brzusznej. To są workowate uchyłki zawierające liczne równolegle ułożone jak działa.
 • Co to jest Fizjologiczny Płyn Definicja roztwór fizjologiczny czy, jest.
 • Co to jest Płodność Definicja potomstwa. P. rzeczywistą ustala liczba żywego potomstwa; p. potencjalna mierzona jest liczbą złożonej ikry (ryby), skrzeku (płazy), jaj pojęcie.
 • Co to jest Podkładka Definicja bryłowaty twór zbudowany zplektenchymy. P. mogą wykształcać owocniki iorgany powiązane zrozmnażaniem wegetatywnym; 2) szczepienie roślin wyjaśnienie.
 • Co to jest Kompensacyjny Punkt Definicja taka intensywność fotosyntezy, która równoważy intensywność równoczesnych mechanizmów oddechowych opis.
 • Co to jest Pochwa Definicja najczęściej pojedynczy końcowy odcinek kobiecych dróg rodnych kręgowców powstający poprzez połączenie dystalnych odcinków przewodów Mllera informacje.
 • Co to jest Podkrólestwo Definicja kategoria systematyczna co to jest.
 • Co to jest Podgatunek Definicja kategoria systematyczna definicja.
 • Co to jest Podbaldach Definicja kwiatostany co znaczy.
 • Co to jest Pokarm Definicja związki chemiczne (organiczne inieorganiczne) konieczne do podtrzymania funkcji życiowych organizmu, pobierane poprzez niego zzewnątrz słownik.
 • Co to jest Podskórnia Definicja korzenia, położona pod epidermą. Powstaje wwyniku korkowacenia ścian komórek wchodzących wjej skład. Wstarszych częściach korzenia p. pełni znaczenie.
 • Co to jest Podrząd Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Podsadka Definicja niewielki przykwiatowy liść ouproszczonej budowie. Zkąta p. wyrasta kwiatostan albo jego boczne odgałęzienia co oznacza.
 • Co to jest Podstawka Definicja podstawczaki krzyżówka.
 • Co to jest Podrodzina Definicja kategoria systematyczna najlepszy.
 • Co to jest Podrodzaj Definicja kategoria systematyczna przykłady.
 • Co to jest Podpuszczka Definicja wżołądku zwierząt (raczej ssaków), katalizujący hydrolizę wiązań peptydowych wewnątrz cząsteczek białek. Powstaje wpostaci proreniny encyklopedia.
 • Co to jest Pododmiana Definicja kategoria systematyczna jak działa.
 • Co to jest Komórki Podział Definicja komórek potomnych. Przebiega wdwóch etapach będących oddzielnymi procesami. Faza pierwszy - kariokineza - to podział jądra komórkowego czy, jest.
 • Co to jest Somatyczny Podział Definicja mitoza pojęcie.
 • Co to jest Środowiska Pojemność Definicja liczbę osobników danego gatunku (regularnie wyrażana jako zagęszczenie), jaką może utrzymać określone środowisko wyjaśnienie.
 • Co to jest Podwzgórze Definicja mózg opis.
 • Co to jest Prognatyzm Definicja właściwość budowy czaszki, objawiająca się znacznym rozrostem trzewioczaszki, wszczególności szczęki iżuchwy informacje.
 • Co to jest Pokolenie Definicja wjednym sezonie rozrodczym; 2) uorganizmów zprzemianą pokoleń - moment od jednego rozmnożenia do kolejnego; 3) ogół osobników wpopulacji co to jest.
 • Co to jest Narządów Polimeryzacja Definicja zwiększanie się liczby homonomicznych narządów występujących wjednym organizmie, na przykład kręgów iżeber uwęży definicja.
 • Co to jest Pokwitanie Definicja uaktywnienia funkcji gruczołów płciowych, prowadzący do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Uczłowieka p. nosi nazwę dojrzewania co znaczy.
 • Co to jest Policentryzm Definicja 1) zdarzenie występowania wkomórkach kilku centrosomów; 2) zdarzenie występowania kilku centromerów wchromosomach słownik.
 • Co to jest Poliandria Definicja samcami wjednym okresie rozrodczym; 2) wczasie procesu zapłodnienia - łączenie się jądra komórki jajowej zjądrami kilku plemników. Zarodki znaczenie.
 • Co to jest Polipeptydy Definicja ponad dziesięciu reszt aminokwasowych wcząsteczce. Do p. zalicza się związki omasie cząsteczkowej do 10 tys. daltonów, jest to czym jest.
 • Co to jest Polifag Definicja zwierzę wszystkożerne, nie wykazujące specjalizacji wdoborze pokarmu co oznacza.
 • Co to jest Poligamia Definicja współżycie samca zwieloma samicami wjednym sezonie rozrodczym. Zobacz także: monogamia, poliandria krzyżówka.
 • Co to jest Polifiletyzm Definicja dawny pogląd, wg którego ekipa systematyczna wywodzi się zkilku ewolujących zbieżnie linii wyjściowych. Zobacz także: monofiletyzm najlepszy.
 • Co to jest Poligeny Definicja geny kumulatywne przykłady.
 • Co to jest Poliembrionia Definicja polegająca na naturalnym rozdzielaniu się blastomerów wokresie bruzdkowania. Wwyniku p. zjednej zygoty powstaje więcej niż jeden zarodek. P encyklopedia.
 • Co to jest Poligeniczność Definicja warunkowanie danej cechy fenotypowej poprzez poligeny ( geny kumulatywne jak działa.
 • Co to jest Polimerazy Definicja enzymy zgrupy transferaz, katalizujące tworzenie związków wielocząsteczkowych. Odpowiednikiem może być p. DNA czy, jest.
 • Co to jest Poligynia Definicja której nie dochodzi do wydalenia Ilub II ciałka kierunkowego. Komórka jajowa utrzymuje diploidalną liczbę chromosomów. Prowadzi to, po pojęcie.
 • Co to jest Polikalizm Definicja Formicidae) najwyższy stopień organizacji życia społecznego ubezkręgowców. P. bazuje na tworzeniu zespołów wyspecjalizowanych wyjaśnienie.
 • Co to jest Polisom Definicja wbiosyntezie białek, zdolna jest do łączenia aminokwasów wpolipeptydy. P. utworzony jest zwielu rybosomów związanych cząsteczką mRNA opis.
 • Co to jest Pomarańcza Definicja owoc informacje.
 • Co to jest Przyrody Pomnik Definicja szczególnie cenny ze względów naukowych albo kulturowych. P.p. może być drzewo, jaskinia, kompozycja krajobrazowa, głaz narzutowy itp co to jest.
 • Co to jest Wzrokowa Purpura Definicja rodopsyna definicja.
 • Co to jest Polispermia Definicja więcej niż jednego plemnika, jednak zjądrem komórki jajowej łączy się jądro tylko jednego plemnika. P. naturalna (fizjologiczna co znaczy.
 • Co to jest Polocyt Definicja ciałko kierunkowe słownik.
 • Co to jest Potasowa Sodowo Pompa Definicja pompa jonowa znaczenie.
 • Co to jest Płciowy Popęd Definicja zosobnikami przeciwnej płci. U kręgowców p.p. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych ( hormony zwierzęce), wydzielanych wprzednim czym jest.
 • Co to jest Mendlowska Populacja Definicja zespół osobników ze wspólną pulą genową. Fundamentalny przedmiot badań wgenetyce populacyjnej. Zobacz także: prawo Hardy-Weinberga co oznacza.
 • Co to jest Porogamia Definicja mechanizm wrastania łagiewki pyłkowej poprzez okienko zalążka do woreczka zalążkowego krzyżówka.
 • Co to jest Pot Definicja składająca się raczej zwody, chlorku sodu (NaCl) ipotasu (KCl) i mocznika isubstancji zapachowych. Zp. wydalane są wybrane produkty najlepszy.
 • Co to jest Porośla Definicja epifity przykłady.
 • Co to jest Pigment Definicja barwnik encyklopedia.
 • Co to jest Poród Definicja sterowane hormonalnie wydalenie dojrzałego płodu zdróg rodnych samicy jak działa.
 • Co to jest Się Porozumiewanie Definicja poszczególnymi osobnikami. Dotyczy raczej zjawisk związanych zpodstawowymi czynnościami życiowymi (zdobywanie pokarmu, unikanie czy, jest.
 • Co to jest Poronienie Definicja zaburzeniami hormonalnymi, nieprawidłowym postępem płodu albo chorobą matki. P. spowodowane sztucznie środkami farmakologicznymi albo pojęcie.
 • Co to jest Ih P Definicja hormony zwierzęce wyjaśnienie.
 • Co to jest Inwazyjna Postać Definicja stadium rozwojowe pasożyta, wktórym ten atakuje nowego żywiciela. Najczęściej p.i. są przetrwalniki, jaja albo larwy opis.
 • Co to jest Ewolucyjny Postęp Definicja zmiany zachodzące wprocesie ewolucji, mające na celu lepsze przystosowanie organizmów do warunków środowiska informacje.
 • Co to jest Porosty Definicja strzępek grzybów (raczej zklasy workowców, rzadziej podstawczaków) i glonów (sinic albo zielenic). Grzyby pełnią funkcję ochronną co to jest.
 • Co to jest Porostnicowate Definicja wątrobowce definicja.
 • Co to jest Postredukcja Definicja crossing-over co znaczy.
 • Co to jest Biotyczny Potencjał Definicja liczebności. P.b. wyrażany jest liczbowo jako różnica pomiędzy rozrodczością populacji ajej śmiertelnością słownik.
 • Co to jest Postklimaks Definicja występująca zazwyczaj na obszarach wilgotnych, niekoniecznie jednak odużych opadach. Brak opadów musi być wówczas zrekompensowany wilgocią znaczenie.
 • Co to jest Potamologia Definicja edukacja orzekach czym jest.
 • Co to jest Potamoplankton Definicja plankton rzeczny utworzony raczej zwrotków idrobnych glonów co oznacza.
 • Co to jest Osmotyczny Potencjał Definicja wkomórce, wywołana zawartymi wjej wnętrzu związkami drobnocząsteczkowymi. P.o. ma wartość od -x2 0,5 do -x2 20 MPa krzyżówka.
 • Co to jest Redukcyjny Oksydo Potencjał Definicja różnica napięcia pomiędzy półogniwami, wyrażająca umiejętność układu oksydo-redukcyjnego do zamiany elektronów najlepszy.
 • Co to jest Czynnościowy Potencjał Definicja elektrycznego istniejącego pomiędzy powierzchnią awnętrzem komórki nerwowej, powstająca w czasie przewodzenia bodźca wzdłuż włókien przykłady.
 • Co to jest Półgatunek Definicja osobniki zobserwowanymi różnicami morfologicznymi wporównaniu zgatunkiem typowym, przy jednoczesnej możliwości krzyżowania się obu form encyklopedia.
 • Co to jest Spoczynkowy Potencjał Definicja potencjał czynnościowy jak działa.
 • Co to jest Powieki Definicja kręgowców (z wyjątkiem większości ryb). Pełnią funkcję ochronną przed urazami mechanicznymi, uzwierząt lądowych dodatkowo rozprowadzając czy, jest.
 • Co to jest Troficzny Poziom Definicja rolę wprocesach energetycznych zachodzących wobrębie biocenozy. Wyróżniamy następujące p.t.: producenci, konsumenci i destruenci pojęcie.
 • Co to jest Półokrywy Definicja półpokrywy wyjaśnienie.
 • Co to jest Powabnia Definicja kwiat opis.
 • Co to jest Pragrzyby Definicja prymitywnych jednokomórkowych grzybów, wykazujących poprzez większą część cyklu życiowego podobieństwo do pierwotniaków. Do p. należy informacje.
 • Co to jest Prowitaminy Definicja przekształcane worganizmach żywych wwitaminy; na przykład karoteny ( na przykład b-karoten) są prowitaminami retinolu (wit. A co to jest.
 • Co to jest Prabielmo Definicja nagozalążkowe definicja.
 • Co to jest Pramiazga Definicja wierzchołek wzrostu co znaczy.
 • Co to jest Pragębowce Definicja pierwouste słownik.
 • Co to jest Półstrunowce Definicja przedstrunowce znaczenie.
 • Co to jest Pronefros Definicja przednercze czym jest.
 • Co to jest Prozenchyma Definicja odmiana tkanki miękiszowej roślin. Komórki p. są zreguły wydłużone, aich ściany są grubsze niż wparenchymie co oznacza.
 • Co to jest Praskórka Definicja wierzchołek wzrostu krzyżówka.
 • Co to jest Praptak Definicja przed około 145 mln lat. Był boczną linią ewolucyjną anie, jak się powszechnie uważa, przodkiem współczesnych ptaków. Przodkami p najlepszy.
 • Co to jest Mendla Prawa Definicja poprzez Mendla G. iopublikowane wpracy z1865. Ip.M. - prawo czystości gamet - mówi, że geny wniesione poprzez rodziców znajdują się przykłady.
 • Co to jest Roślinne Pratkanki Definicja wierzchołek wzrostu encyklopedia.
 • Co to jest A Cope Prawo Definicja mogą powstać wyłącznie ze szczepów niewyspecjalizowanych. Zgodnie ztą teorią formy wyspecjalizowane (dobrze przystosowane do swojego jak działa.
 • Co to jest Niewyspecjalizowanych Prawo Definicja prawo Cope'a czy, jest.
 • Co to jest Weinberga Hardy Prawo Definicja izolowanej populacji, wktórej nie zachodzą mutacje ani selekcja, częstość wszystkich genotypów utrzymuje się na stałym, niezmiennym pojęcie.
 • Co to jest Czynnościowe Prądy Definicja zjawiska bioelektryczne występujące wstanach pobudzenia, obserwowane wkomórkach inerwach. Zobacz także: potencjał czynnościowy wyjaśnienie.
 • Co to jest Promienionóżki Definicja trzy gromady: kolconóżki (Acantharia), słonecznice (Heliozoa) ipromienice (Radiolaria). Uwszystkich p. występują aksonemy (szkielet opis.
 • Co to jest Prącie Definicja narząd kopulacyjny samców kręgowców (raczej żyworodnych), wykorzystywany do wprowadzania plemników do dróg rodnych samicy informacje.
 • Co to jest prawo niezależnej segregacji i cech Definicja prawo Mendla co to jest.
 • Co to jest Preadaptacja Definicja fenotypowych nie mających wdanych warunkach znaczenia dla przeżycia. Cechy te okazują własną przydatność po przejściu organizmu do nowego definicja.
 • Co to jest Prątki Definicja pałeczki bakteryjne. Dzięki zawartości substancji woskowych wykazują sporą oporność na działanie środków chemicznych. P. powodują między co znaczy.
 • Co to jest Shelforda Tolerancji Prawo Definicja wśrodowisku tylko pod warunkiem występowania wnim wszystkich niezbędnych czynników. Nieobecność danej formy życia może być wywołana brakiem słownik.
 • Co to jest Zarodkowy Prążek Definicja pas komórek na powierzchni żółtka wjajach centrolecytalnych. Zkomórek p.z. tworzy się zasadnicze ciało zarodka znaczenie.
 • Co to jest Mutacyjna Presja Definicja przyrost częstości jednego zalleli, wywołany ciągłym jego powstawaniem wwyniku mutacji czym jest.
 • Co to jest Pręcik Definicja kwiat co oznacza.
 • Co to jest Ekologiczne Preferendum Definicja czynników środowiskowych w najwyższym stopniu zbliżony do optimum ekologicznego, aktywnie wybierany poprzez dany organizm wolno żyjący krzyżówka.
 • Co to jest Preria Definicja roślinna charakterystyczna dla klimatu kontynentalnego. Północnoamer. odpowiednik południowoamer. pampy ieuroazjat. stepu. Zobacz także najlepszy.
 • Co to jest Predacja Definicja forma drapieżnictwa, wktórej drapieżnik zabija schwytaną ofiarę przed zjedzeniem przykłady.
 • Co to jest Biologiczna Produktywność Definicja energii (zawartej wmaterii organicznej) poprzez biocenozę. P.b. mierzy się przyrostem suchej masy wjednostce czasu (g/m2/dzień) iwyraża encyklopedia.
 • Co to jest Profag Definicja przyłączony do genoforu komórki bakteryjnej, wraz znim replikujący się iprzenoszony do komórek potomnych. P. uwalniając się zgenoforu może jak działa.
 • Co to jest Procerkoid Definicja z onkosfery, dalej przekształcająca się wplerocerkoid. Ciało p. jest wydłużone, zakończone tak zwany cerkomerem stanowiącym pozostałość czy, jest.
 • Co to jest Proenzymy Definicja uaktywniają się pod wpływem działania bardzo różnych czynników, zazwyczaj w wyniku hydrolitycznego rozerwania wiązań fragmentu łańcucha pojęcie.
 • Co to jest Profundal Definicja strefy zbiorników wodnych wyjaśnienie.
 • Co to jest Prokariota Definicja prokarionty opis.
 • Co to jest Promorfologia Definicja tematyka morfologii zajmująca się typami symetrii ikształtów ciała zwierząt informacje.
 • Co to jest Promieniste Definicja dział wsystematyce skupiający zwierzęta opromienistej symetrii ciała wstadium dorosłym. Do p. zalicza się gąbki, parzydełkowce iszkarłupnie co to jest.
 • Co to jest I Profaza Definicja mejoza definicja.
 • Co to jest Prokarion Definicja nukleoid co znaczy.
 • Co to jest Prokambium Definicja wierzchołek wzrostu słownik.
 • Co to jest Proglotydy Definicja człony tasiemców znaczenie.
 • Co to jest Progesteron Definicja hormony zwierzęce czym jest.
 • Co to jest Prolina Definicja aminokwasy co oznacza.
 • Co to jest Prolany Definicja wychodząca zużycia nazwa hormonów gonadotropowych krzyżówka.
 • Co to jest I Prometafaza Definicja mejoza najlepszy.
 • Co to jest Proliferacja Definicja 1) namnażanie się komórek do wnętrza jamy ciała albo narządu; 2) intensywny przyrost tkanek; 3) rozrastanie się kolonii osobników przykłady.
 • Co to jest Drzewne Łyko Promienie Definicja przewodzące wodę iniesione poprzez nią substancje wkierunku prostopadłym do osi łodygi albo korzenia. wp.ł.-d. magazynowane są również encyklopedia.
 • Co to jest Przekwitanie Definicja klimakterium jak działa.
 • Co to jest Rdzeniowe Promienie Definicja międzywęźli łodygi pasma tkanki miękiszowej, kontaktujące rdzeń zokolnicą (perycyklem) i oddzielające od siebie boczne wiązki przewodzące czy, jest.
 • Co to jest Medularne Promienie Definicja promienie rdzeniowe pojęcie.
 • Co to jest Pierwotne Rdzeniowe Promienie Definicja promienie rdzeniowe wyjaśnienie.
 • Co to jest Prostnica Definicja zawiązujących się po sobie na łodydze. P. najczęściej jest stromą helisą, lecz może być również linią prostą opis.
 • Co to jest Pronukleus Definicja przedjądrze informacje.
 • Co to jest Protandria Definicja 1) uzwierząt (organizmów obojnaczych) - poprzednie dojrzewanie komórek rozrodczych męskich niż kobiecych; 2) uroślin przedprątność co to jest.
 • Co to jest Prosoma Definicja głowotułów pajęczaków (Arachnida definicja.
 • Co to jest Protalium Definicja przedrośle co znaczy.
 • Co to jest Protista Definicja na ustalenie organizmów jednokomórkowych zarówno roślinnych, jak izwierzęcych. Dziś niewiele stosowany przeciwieństwo pierwotniaków słownik.
 • Co to jest Protoderma Definicja zewnętrzna warstwa komórek wmerystemach wierzchołkowych korzeni ipędów. Zp. różnicuje się skórka znaczenie.
 • Co to jest Proteoliza Definicja wprzewodzie pokarmowym iwewnątrz komórek. P. powodują enzymy zklasy hydrolaz, określane jako enzymy proteolityczne albo peptydazy. Zobacz czym jest.
 • Co to jest Proterogynia Definicja protogynia co oznacza.
 • Co to jest Protistologia Definicja edukacja oorganizmach jednokomórkowych albo pierwotnych; przestarzały przeciwieństwo protozoologii krzyżówka.
 • Co to jest Protonefrydium Definicja Platyhelminsthes), wstężnic (Nemertini), niektórych obleńców (Nemathelminthes), prymitywnych pierścienic (Annelida) iniektórych larw najlepszy.
 • Co to jest Protokarionty Definicja prokarionty przykłady.
 • Co to jest Protopodit Definicja parapodium encyklopedia.
 • Co to jest Protomerystem Definicja wierzchołek wzrostu jak działa.
 • Co to jest Protogynia Definicja 1) uobojnaków zwierzęcych - poprzednie dojrzewanie komórek rozrodczych kobiecych niż męskich; 2) uroślin przedsłupność czy, jest.
 • Co to jest Protokooperacja Definicja rodzaj obustronnie korzystnego (jednak niekoniecznego) współżycia dwóch organizmów należących do różnych gatunków pojęcie.
 • Co to jest Protoplazma Definicja żywa materia, wktórej skład wchodzą: cytoplazma ijądro komórkowe, oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną komórkową wyjaśnienie.
 • Co to jest Protozoologia Definicja edukacja o pierwotniakach (Protozoa opis.
 • Co to jest Protrombina Definicja osocza krwi, konieczne wprocesie krzepnięcia krwi. Pod wpływem tromboplastyny przechodzi w trombinę. P. powstaje w układzie siateczkowo informacje.
 • Co to jest Prototrofy Definicja drobnoustroje samodzielnie produkujące substancje konieczne do wzrostu irozwoju, między innymi aminokwasy iwitaminy co to jest.
 • Co to jest Przednercze Definicja zarodków kręgowców, larw niektórych kręgoustych ipłazów i niektórych ryb. P. zbudowane jest zsegmentalnie otwierających się do jamy ciała definicja.
 • Co to jest Panmiksja Definicja kojarzenie co znaczy.
 • Co to jest Przecinkowce Definicja kształt przecinka. Regularnie chorobotwórcze na przykład p. cholery (Vibrio cholerae) wywołuje cholerę azjatycką słownik.
 • Co to jest Przedrośle Definicja mały, plechowaty gametofit paproci jednakozarodnikowych, na jego spodniej, doglebowej stronie rozwijają się rodnie i plemnie znaczenie.
 • Co to jest Przedjądrze Definicja 1) haploidalne jądro komórki jajowej (p. kobiece) albo plemnika po wniknięciu do jaja (p. męskie); 2) uroślin - ziarna pyłku czym jest.
 • Co to jest Pankreozymina Definicja hormony zwierzęce co oznacza.
 • Co to jest Serca Przedsionki Definicja serce krzyżówka.
 • Co to jest Brzuszna Piersiowo Przegroda Definicja przepona najlepszy.
 • Co to jest Przejściowce Definicja ganoidy kostne przykłady.
 • Co to jest przemiana pokoleń u zwierząt Definicja pokolenia rozmnażającego się generatywnie (płciowo) i pokolenia rozmnażającego się wegetatywnie (bezpłciowo). U zwierząt wyróżnia się p.p encyklopedia.
 • Co to jest Przedtrzonowce Definicja zęby jak działa.
 • Co to jest Przedżołądek Definicja żołądek czy, jest.
 • Co to jest Populacji Przegęszczenie Definicja wstosunku do możliwości zaspokojenia jej potrzeb poprzez dane środowisko. P.p. zawsze skutkuje wniej reakcje niekorzystne pojęcie.
 • Co to jest Ranviera Przewężenie Definicja węzeł Ranviera wyjaśnienie.
 • Co to jest Ametaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie wprost opis.
 • Co to jest Pęcznienie Definicja koloidalnej, wywołane wchłanianiem wody. Zdarzenie to zachodzi na przykład u nasion wpoczątkowym okresie kiełkowania informacje.
 • Co to jest Wprost Przeobrażenie Definicja na w miarę prostych przeobrażeniach. Larwy gatunków zp.w. od osobników dorosłych różnią się tylko nieczynnymi gonadami imniejszymi co to jest.
 • Co to jest Niezupełne Przeobrażenie Definicja występują tylko larwa iimago. Larwa regularnie jest zewnętrznie podobna do osobnika dorosłego, nie posiada tylko części narządów ijest definicja.
 • Co to jest Zupełne Przeobrażenie Definicja prócz larwy iimago występuje również stadium spoczynkowe zw. poczwarką. Larwa wp.z. jest niepodobna do imago. P.z. występuje między innymi co znaczy.
 • Co to jest Holometaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie zupełne słownik.
 • Co to jest Hipermetaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie wielokrotne znaczenie.
 • Co to jest Międzykomórkowe Przestwory Definicja zewnętrznymi powierzchniami ścian komórkowych sąsiadujących komórek roślinnych. P.m. są najczęściej wypełnione wodą albo powietrzem czym jest.
 • Co to jest Genów Przepływ Definicja przekazywanie genów pomiędzy populacjami na drodze migracji ikrzyżowania się osobników co oznacza.
 • Co to jest Perynuklearna Przestrzeń Definicja region między dwiema koncentrycznie ułożonymi błonami elementarnymi, które tworzą błonę jądrową krzyżówka.
 • Co to jest Przepoczwarczenie Definicja mechanizm przekształcania się larwy owada w poczwarkę połączony zwytworzeniem oprzędu, regulowany hormonalnie najlepszy.
 • Co to jest Przetchlinki Definicja tchawki; 2) otwór wkorku, wypełniony luźną tkanką miękiszową. P. umożliwiają wymianę gazową pomiędzy rośliną aotoczeniem przykłady.
 • Co to jest Wolffa Przewód Definicja wzarodkach kręgowców. Występuje udorosłych bezowodniowców, pełniąc jednocześnie usamców większości znich funkcje nasieniowodów encyklopedia.
 • Co to jest Aferentne Przewodzenie Definicja przewodzenie impulsów nerwowych od receptora do ośrodków kojarzeniowych jak działa.
 • Co to jest Przezmianki Definicja zazwyczaj buławkowate, skrzydła II pary. P. pełnią rolę narządów zmysłowych istymulatorów pracy skrzydeł Ipary. (Ryc. 75 czy, jest.
 • Co to jest Eustachiusza Przewód Definicja środkowego większości kręgowców (Vertebrata), wykorzystywany do wyrównywania ciśnienia powietrza zawartego wuchu środkowym zciśnieniem pojęcie.
 • Co to jest Przychłonka Definicja wypełniający tak zwany przestrzeń przychłonkową znajdującą się pomiędzy błędnikiem błoniastym akostnym. Wskładzie podobna do wyjaśnienie.
 • Co to jest Przyoczka Definicja ocella opis.
 • Co to jest Przydatki Definicja ciała bezkręgowców. U owadów (Insecta) to są na przykład p. głowowe - czułki czy p. płciowe - pokładełko; u obleńców (Nemathelminthes informacje.
 • Co to jest Padlinożercy Definicja nekrofagi co to jest.
 • Co to jest Przysadka Definicja liść, wktórego kącie wyrasta kwiat definicja.
 • Co to jest Przyjądrze Definicja narząd szczątkowy samców owodniowców, powstały zczęści nielicznych nefronów śródnercza. Zczęści pozostałej powstaje przyczepek najądrza co znaczy.
 • Co to jest Mózgowa Przysadka Definicja kręgowców. Produkuje hormony regulujące czynność wydzielniczą innych gruczołów albo działające bezpośrednio na narządy efektorowe iprocesy słownik.
 • Co to jest Przysadki Definicja ruchome wyrostki ciała bezkręgowców znaczenie.
 • Co to jest P Iwan Pawłow Definicja trawienia (Nagroda Nobla 1904) iwyższych czynności nerwowych. Badania P. nad odruchami stworzyły podstawę dla rozwoju etologii ipsychiatrii czym jest.
 • Co to jest Przystosowanie Definicja adaptacja co oznacza.
 • Co to jest Przytarczyce Definicja gruczoły przytarczyczne krzyżówka.
 • Co to jest Pseudogamia Definicja plemnika do komórki jajowej, wwyniku czego dochodzi do pobudzenia jej do rozwoju, lecz nie dochodzi do zlania obu jąder komórek rozrodczych najlepszy.
 • Co to jest Się Przyzwyczajanie Definicja habituacja przykłady.
 • Co to jest Przywykanie Definicja habituacja encyklopedia.
 • Co to jest Pseudocel Definicja jama ciała dorosłych obleńców wypełniona płynem. P. wywodzi się zpierwotnej jamy ciała. Zobacz także: pseudoceloma jak działa.
 • Co to jest Psammon Definicja organizmów żyjących wnadbrzeżnym, stale wilgotnym piasku jezior, rzek albo mórz. Do p. zalicza się wybrane gatunki bakterii, glonów czy, jest.
 • Co to jest Pseudotkanka Definicja plektenchyma pojęcie.
 • Co to jest Psycholamarkizm Definicja kierunek neolamarkizmu. P. zakłada, że wszelakie powody przemian ewolucyjnych są rezultatem działalności psychicznej organizmu, która ma wyjaśnienie.
 • Co to jest Ptaki Definicja jedynymi, w okolicy nietoperzy, kręgowcami zdolnymi do aktywnego lotu. Niezdolność do lotu niektórych współczesnych p., na przykład strusi opis.
 • Co to jest Izoelektryczny Punkt Definicja izasadowe, układu koloidalnego albo powierzchni, przy którym średni zgromadzony ładunek jest równy zeru. Na ładunek wypadkowy złożona jest informacje.
 • Co to jest Pterozaury Definicja latających, zaliczanych do podgromady Archosauria. P. miały błoniaste skrzydła, podtrzymywane V palcem kończyny przedniej. Ich kości były co to jest.
 • Co to jest Puryny Definicja aminowych ihydroksylowych, heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego. W okolicy pirymidyn p. są macierzystymi cząsteczkami nukleozydów definicja.
 • Co to jest Pylenie Definicja mechanizm uwalniania się pyłku zworków pyłkowych. Najczęściej zachodzi w wyniku pęknięcia ściany pylnika rozdzielającej dwa woreczki pyłkowe co znaczy.
 • Co to jest Pustynia Definicja odznaczający się bardzo niską sumą opadów (poniżej 100 mm rocznie), występujący raczej wokolicach podzwrotnikowych słownik.
 • Co to jest Pylniki Definicja kwiat znaczenie.
 • Co to jest Pygidium Definicja ciała pierścienic (Annelida). Gdyż na p. pierścienic mieści się odbyt, odcinek ten nazywany jest niekiedy płatem odbytowym; 2) tarcza czym jest.
 • Co to jest Pygostyl Definicja zrost kręgów ogonowych. U płazów bezogonowych (Anura) issaków (człekokształtnych) podobnie wykształcony odcinek kręgosłupa nazywany jest co oznacza.
 • Co to jest Paznokcie Definicja występujące uwyższych naczelnych osłony rogowe grzbietowej części ostatniego członu palców, powstajace zprzekształcenia pazurów krzyżówka.
 • Co to jest Pazurnice Definicja pratchawce najlepszy.
 • Co to jest Pajęczynówka Definicja opony mózgowo-rdzeniowe przykłady.
 • Co to jest Palearktyka Definicja państwa zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Pachyten Definicja mejoza jak działa.
 • Co to jest Pajęczaki Definicja do stawonogów (Arthropoda). Do p. zalicza się między innymi skorpiony (Scorpiones), zaleszczotki (Pseudoscorpiones), pająki (Araneida czy, jest.
 • Co to jest Pamięć Definicja zachowywania, utrwalania iodtwarzania doświadczeń pozyskanych wpoprzednich działaniach i zdolność posługiwania się nimi wprzyszłości. To pojęcie.
 • Co to jest Pasożytnictwo Definicja organizmów, zw. pasożytem i żywicielem. Współżycie tj. korzystne dla pasożyta, z kolei szkodliwe dla żywiciela wyjaśnienie.
 • Co to jest Saviego Pęcherzyki Definicja zamknięte wwyizolowanych pęcherzykach leżących głęboko wskórze (występują na przykład udrętw). Ich funkcja nie jest dostatecznie poznana opis.
 • Co to jest Roślinne Państwa Definicja geobotanicznej. P.r. wyróżniane są na podstawie różnic wszacie roślinnej ijej składzie gatunkowym. Podzielone są na niższe jednostki informacje.
 • Co to jest Parabioza Definicja nerwu poprzez czynnik uszkadzający. P. skutkuje obniżenie (po pewnym czasie nawet zanik) aktywności motorycznej unerwianego poprzez ten co to jest.
 • Co to jest Narodowy Park Definicja walory przyrodnicze, podlegający całkowitej ochronie. Na terenie p.n. nie prowadzi się żadnej gospodarki albo ogranicza się ją do minimum definicja.
 • Co to jest Korzeniowe Parcie Definicja korzenia rośliny, powiązane zaktywnym pobieraniem wody zgleby iwydzielaniem jej do światła przedmiotów przewodzących drewna. P.k. jest co znaczy.
 • Co to jest Krajobrazowy Park Definicja wartościami estetycznymi iprzyrodniczymi, podlegający częściowej ochronie. Ochrona wp.k. bazuje na czuwaniu, by gospodarka człowieka nie słownik.
 • Co to jest Ewolucyjny Paralelizm Definicja spokrewnionych ze sobą grup organizmów, prowadzące do konwergencji, wywołane podobnymi wymogami doboru naturalnego znaczenie.
 • Co to jest Parapodium Definicja bezkręgowców, występujący u wieloszczetów (Polychaeta). P. jest umięśnionym wyrostkiem bocznej ściany segmentu iskłada się zczęści czym jest.
 • Co to jest Parenchyma Definicja luźna tkanka mezodermalna wypełniająca wnętrze ciała płazińców, wstężnic iroztoczy. P. spełnia funkcje odżywcze, wydalnicze iregeneracyjne co oznacza.
 • Co to jest Parathormon Definicja hormony zwierzęce krzyżówka.
 • Co to jest Parwisemia Definicja sperma najlepszy.
 • Co to jest Pasteryzacja Definicja produktów spożywczych, opracowany poprzez Pasteura L. Wytwór ogrzewany jest poprzez pewien czas do temperatury przekraczającej 60, lecz nie przykłady.
 • Co to jest Pasożyt Definicja przestrzennie zinnym organizmem ( żywicielem), żyjący na jego wydatek iprzynoszący mu szkodę. Do p. należą między innymi tasiemce (Cestoda encyklopedia.
 • Co to jest Pazury Definicja występujące uwielu kręgowców lądowych. P. najlepiej rozwinięte są uniektórych gadów issaków drapieżnych. Przekształconymi p. są paznokcie i jak działa.
 • Co to jest Pełnokostne Definicja ganoidy kostne czy, jest.
 • Co to jest Genu Penetracja Definicja genu, wywołana czynnikami środowiskowymi iwpływem innych genów. Geny ocałkowitej p.g. ujawniają się uwszystkich nosicieli, z kolei geny pojęcie.
 • Co to jest Pektyny Definicja występujące wścianie komórkowej roślin wielocukry wyjaśnienie.
 • Co to jest Perykarp Definicja owoc opis.
 • Co to jest Pączkowanie Definicja 2) typ rozmnażania bezpłciowego, występujący upierwotniaków, jamochłonów, glonów igrzybów. Organizm potomny powstaje poprzez uwypuklenie informacje.
 • Co to jest Moczowy Pęcherz Definicja układ moczopłciowy co to jest.
 • Co to jest Pestycydy Definicja chemiczne środki ochrony roślin odziałaniu chwasto- ( herbicydy), grzybo- ( fungicydy) iowadobójczym ( insektycydy definicja.
 • Co to jest Peptydazy Definicja rozkład wiązań peptydowych. P. dzieli się na egzopeptydazy (rozkładają wiązania peptydowe na końcach cząsteczki białka) iendopeptydazy co znaczy.
 • Co to jest Peryderma Definicja zespół tkanek występujący wprzyrastających na grubość łodygach ikorzeniach. Wskład p. wchodzi fellogen, korek i felloderma słownik.
 • Co to jest Perylimfa Definicja przychłonka znaczenie.
 • Co to jest Perycykl Definicja okolnica czym jest.
 • Co to jest Peroksydazy Definicja zgrupy oksydoreduktaz, katalizujące reakcje zprzeniesieniem dwóch protonów idwóch elektronów; wytworem tych reakcji jest woda utleniona co oznacza.
 • Co to jest Peroksysomy Definicja mikrociała krzyżówka.
 • Co to jest Pepsyna Definicja odpowiedzialny za rozkład wiązań peptydowych przy współdziałaniu kwasu solnego. P. powstaje wśluzówce żołądka jako proenzym (pepsynogen najlepszy.
 • Co to jest Perystaltyka Definicja ruchy robaczkowe przykłady.
 • Co to jest Pestkowiec Definicja owoc encyklopedia.
 • Co to jest Pestka Definicja owoc jak działa.
 • Co to jest Perysperma Definicja obielmo czy, jest.
 • Co to jest Perystomium Definicja głowowa część ciała większości skąposzczetów (Oligochaeta), powstała ze zrośnięcia prostomium imetastomium zprzednimi segmentami tułowia pojęcie.
 • Co to jest Mózgowy Pęcherzyk Definicja mózg wyjaśnienie.
 • Co to jest Żółciowy Pęcherzyk Definicja woreczek żółciowy opis.
 • Co to jest Żółtkowy Pęcherzyk Definicja woreczek żółtkowy informacje.
 • Co to jest Hisa Pęczek Definicja pęczek przedsionkowo-komorowy; pęczek włókien mięśniowych inerwowych łączących przedsionki ikomory serca ptaków issaków co to jest.
 • Co to jest Graafa Pęcherzyk Definicja jajniki definicja.
 • Co to jest Pęd Definicja organowców. Najczęściej znajduje się nad ziemią. P. jest zbudowany złodygi iliści, spełnia wszystkie funkcje powiązane zodżywianiem co znaczy.
 • Co to jest Pędrak Definicja występująca u chrząszczy zrodziny żukowatych. P. żyją wziemi, butwiejącym drewnie, odżywiają się martwymi częściami roślin. Zobacz także słownik.
 • Co to jest Tętniczy Pień Definicja układ krwionośny znaczenie.
 • Co to jest Henlego Pętla Definicja nefron czym jest.
 • Co to jest Nerwowy Pień Definicja układ nerwowy bezkręgowców co oznacza.
 • Co to jest Pępowina Definicja ssaków. Łączy zarodek złożyskiem. Wewnątrz p. biegną dwie tętnice iżyła, dostarczające zarodkowi tlen isubstancje odżywcze, aodbierające krzyżówka.
 • Co to jest Pień Definicja zdrewniała łodyga roślin drzewiastych, obdarzona zdolnością przyrostu na grubość najlepszy.
 • Co to jest Pigmentacja Definicja roślinnych izwierzęcych (na przykład wtkance łącznej włóknistej skóry, wnaczyniówce oka), warunkującego zabarwienie tkanek inarządów przykłady.
 • Co to jest Balbianiego Pierścienie Definicja chromosomy politeniczne encyklopedia.
 • Co to jest Pijawki Definicja Annelida), licząca około 500 gatunków. P. zamieszkują wody słodkie iwilgotne lasy tropikalne. Ich ciało jest spłaszczone grzbieto-brzusznie jak działa.
 • Co to jest Ranviera Pierścienie Definicja węzeł Ranviera czy, jest.
 • Co to jest Pierwouste Definicja zarodkowym pragęba funkcjonuje następnie poprzez całe życie jako ostateczny otwór gębowy. P. są na przykład parzydełkowce (Cnidaria pojęcie.
 • Co to jest Wieku Piramida Definicja ianalizy struktury wiekowej populacji. P.w. przedstawia liczebność (bezwzględną albo udział procentowy) poszczególnych klas wiekowych wyjaśnienie.
 • Co to jest Pilidium Definicja wstężnic (Nemertea). P. ma kształt dzwonu zpęczkiem rzęsek na szczycie. Postać dorosła tworzy się wewnątrz larwy idopiero po ostatecznym opis.
 • Co to jest Pióroskrzelne Definicja reprezentowana poprzez około 20 gatunków. Ciało p. dzieli się na trzy odcinki: tarczkę głowową, kołnierz itułów. Do nasady przedniego informacje.
 • Co to jest Plagiotropizm Definicja tropizmy co to jest.
 • Co to jest Planula Definicja larwaniektórych jamochłonów (Coelenterata). Zbudowana zdwóch typów komórek: ektodermalnych iendodermalnych definicja.
 • Co to jest Biegunowa Plazma Definicja plazma płciowa co znaczy.
 • Co to jest Plazmalemmosom Definicja mezosom słownik.
 • Co to jest Lęgowe Plamy Definicja opodwyższonej temperaturze. Rozwijają się wskórze brzucha ptaków wysiadujących jaja, zarówno samic, jak isamców. P.l. ze względów znaczenie.
 • Co to jest Plazmogen Definicja plazmid czym jest.
 • Co to jest Pleura Definicja 1) błona okrywająca opłucną iwyściełająca klatkę piersiową; 2) schitynizowana wnieznacznym stopniu część szkieletu zewnętrznego stawonogów co oznacza.
 • Co to jest Plazmodesmy Definicja sąsiadujące ze sobą komórki roślinne, przechodzące poprzez kanaliki ijamki znajdujące się wścianie komórkowej krzyżówka.
 • Co to jest Plazmogamia Definicja gamet wprocesie zapłodnienia; 2) zanikanie granic błon komórkowych wtkankach albo zespołach komórek, wwyniku którego powstaje syncytium najlepszy.
 • Co to jest Plazmodium Definicja stanowić ciało organizmu. P. powstaje w wyniku następujących wielokrotnie po sobie podziałach jądra komórkowego (kariokineza), którym nie przykłady.
 • Co to jest Plazmoliza Definicja wywołane stratą wody wynikającą zwysuszenia albo osmozy do otaczającego roztworu hipertonicznego. P. umożliwia półprzepuszczalna błona encyklopedia.
 • Co to jest Huntingtona Pląsawica Definicja choroba ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się nagłymi, mimowolnymi ruchami części ciała jak działa.
 • Co to jest Plejstocen Definicja ery iokresy geologiczne czy, jest.
 • Co to jest Plazmon Definicja wszystkich czynników dziedziczenia znajdujących się na terenie cytoplazmy, a więc tak zwany czynników dziedziczenia pozachromosowego pojęcie.
 • Co to jest Plejotropia Definicja kilku cech, z pozoru nie związanych ze sobą. P. występuje, gdy pierwotny wytwór działania genu uczestniczy bezpośrednio wróżnych procesach wyjaśnienie.
 • Co to jest Plemnia Definicja gametangium opis.
 • Co to jest Plerocerkoid Definicja pośrednich, żyjąca wdrugim znich (najczęściej jest nim ryba). Rozwija się zprocerkoida. P. ma robakowaty kształt izaopatrzony jest wproste informacje.
 • Co to jest Plemniomieszek Definicja spermatofor co to jest.
 • Co to jest Plemnik Definicja komórka rozrodcza zwierząt wielokomórkowych, zdolna do zapłodnienia komórki jajowej. P. powstają wprocesie spermatogenezy. P. nazywa się definicja.
 • Co to jest Biogenetyczne Prawo Definicja głosząca, iż ontogeneza jest skróconym iprzyspieszonym powtórzeniem filogenezy. Wzwiązku zwystępowaniem wontogenezie rozbieżności co znaczy.
 • Co to jest Polimorfizm Definicja kilku form różniących się morfologicznie albo funkcjonalnie. Mechanizmem p. są różnice genetyczne. Wyróżniamy: a) p. wiekowy (organizmy słownik.
 • Co to jest Louis Pasteur Definicja imetodycznych podstaw mikrobiologii iimmunologii. Udowodnił wpływ drobnoustrojów na fermentację. Opracował metodę ochrony produktów przed znaczenie.
 • Co to jest Plazmid Definicja wcytoplazmie bakterii iniektórych drożdży. P. jest zdolny do replikacji iprzekazywany drogą dziedziczenia pozachromosomowego. P. łączące czym jest.
 • Co to jest Precypitacja Definicja cząsteczek antygenu wcząsteczki nierozpuszczalne pod wpływem przeciwciał, zw. precypitynami; 2) wytrącanie; wydzielanie ustalonych związków co oznacza.
 • Co to jest Przetrwalniki Definicja warunkach poprzez pierwotne organizmy żywe. Charakteryzują się sporą odpornością na działanie czynników chemicznych ifizycznych krzyżówka.
 • Co to jest Poroża Definicja Cervidae). Zazwyczaj obserwowane tylko usamców. Ureniferów (karibu) występują także usamic isą nie tylko oznaką kondycji iważnym najlepszy.
 • Co to jest Płonność Definicja spotykana na przykład whodowlanych, pełnych kwiatach roślin ozdobnych. Regularnie łączy się zzanikiem słupków albo pręcików. Wwarunkach przykłady.
 • Co to jest Hemimetaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie niezupełne encyklopedia.
 • Co to jest Pluteus Definicja wolno pływająca planktoniczna larwa jeżowców (Echinoidea jak działa.
 • Co to jest Pronacja Definicja strona dłoni skierowana jest ku dołowi, akości przedramienia są skrzyżowane. Występuje u naczelnych, które posiadają umiejętność czy, jest.
 • Co to jest Larwy Przenicowanie Definicja uwtóroustych. Bazuje na wykształceniu się nowego otworu gębowego na górnym biegunie gastruli iprzejęciu roli odbytu poprzez pragębę pojęcie.
 • Co to jest Przylistki Definicja uroślin dwuliściennych. P. mogą tworzyć zliśćmi właściwymi pozorne okółki (na przykład uroślin zrodzaju przytulia - Galium). Jeżeli wyjaśnienie.
 • Co to jest Pleopody Definicja skorupiaków, zazwyczaj zredukowane albo wykorzystywane do kopulacji, noszenia jaj czy oddychania, rzadziej do pływania opis.
 • Co to jest Zarodkowa Plazma Definicja A. Weismanna (powstałej wl. 1883-85) stanowi fizyczne podłoże dziedziczności. P.z., przekazywana za pośrednictwem komórek generatywnych informacje.
 • Co to jest Producenci Definicja wytwarzające złożone substancje organiczne (gromadząc wnich energię) zprostych związków nieorganicznych. Zobacz także: produkcja pierwotna co to jest.
 • Co to jest Płaskie Robaki Płazińce Definicja gromady: wirki (Turbellaria), przywry (Trematoda) i tasiemce (Cestoda). Przywry itasiemce są pasożytami zarówno kręgowców, jak definicja.
 • Co to jest Paleobotanika Definicja edukacja, której obiektem badań są rośliny kopalne, ich budowa iekologia co znaczy.
 • Co to jest Plumula Definicja szczytowa część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zawierająca pączek szczytowy wraz zzawiązkami liści słownik.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja SŁOWNIK Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie, Producenci, Plazma Zarodkowa, Pleopody, Przylistki, Przenicowanie Larwy, Pronacja, Pluteus, Przeobrażenie opis.

Co to jest Encyklopedia Plumula, Paleobotanika, Płazińce, Robaki Płaskie wyjaśnienie.