partenokarpia pojemność definicja
Plumula co znaczy paleobotanika krzyżówka płazińce, robaki płaskie co to jest producenci słownik.

Słownik biologii i definicje z chemii na P

 • Co to jest Partenokarpia Definicja wcześniejszego zapylenia, stworzenia zarodka inasion; może być wywoływany sztucznie poprzez spryskiwanie kwiatów regulatorami wzrostu co znaczy.
 • Co to jest Siedliska Pojemność Definicja wdanym siedlisku. Po osiągnięciu maksymalnej liczebności gatunku wokreślonym siedlisku przyrost liczebności zostaje zahamowany wwyniku krzyżówka.
 • Co to jest Nasienny Płyn Definicja sperma co to jest.
 • Co to jest Plemię Definicja kategoria sysytematyczna słownik.
 • Co to jest Polarność Definicja biegunowość czym jest.
 • Co to jest Prowirus Definicja materiału genetycznego gospodarza, replikujący się wraz znim iprzenoszony do komórek potomnych. Zobacz także: profag co oznacza.
 • Co to jest Polifenia Definicja plejotropia tłumaczenie.
 • Co to jest Politenia Definicja oddzielających się od siebie chromatyd wjądrze komórkowym wwyniku następujących po sobie endomitoz. Chromosomy owiększej niż normalnie przykłady.
 • Co to jest Ślepa Plamka Definicja plamka Mariotte'a definicja.
 • Co to jest Poliego Pęcherzyki Definicja wliczbie pięciu sztuk wukładzie wodnym większości szkarłupni (prócz liliowców), łączące się zkanałem okrężnym. P.P. uważane jest za encyklopedia.
 • Co to jest Półpustynia Definicja podobny do niej, jednak onieco większej sumie opadów ibogatszej szacie roślinnej, złożonej raczej zsukulentów ikserofitów jak działa.
 • Co to jest Pragęba Definicja gastroporus czy jest.
 • Co to jest przyrost pierwotny na grubość Definicja wwyniku rozrastania się tkanek pierwotnych. Największy p.p.n.g. występuje udrzewiastych paproci, sagowców ipalm. Zobacz także: wzrost pojęcie.
 • Co to jest Prapłetwiec Definicja dwudyszne wyjaśnienie.
 • Co to jest Pranercze Definicja śródnercze opis.
 • Co to jest Prassaki Definicja podgromada współczesnych ssaków reprezentowana poprzez rząd stekowców (Monotremata informacje.
 • Co to jest Prapłaziec Definicja dwudyszne znaczenie.
 • Co to jest Haeckla Prawo Definicja prawo biogenetyczne co znaczy.
 • Co to jest Gamet Czystości Prawo Definicja prawa Mendla krzyżówka.
 • Co to jest Ewolucji Nieodwracalności Prawo Definicja prawo Dolla co to jest.
 • Co to jest Preredukcja Definicja crossing-over słownik.
 • Co to jest Siatkówki Pręciki Definicja oko czym jest.
 • Co to jest Pręcikowie Definicja kwiat co oznacza.
 • Co to jest Prokonsul Definicja antropogeneza tłumaczenie.
 • Co to jest Prolaktyna Definicja hormony zwierzęce przykłady.
 • Co to jest Promotor Definicja operon definicja.
 • Co to jest Proteiny Definicja białka encyklopedia.
 • Co to jest Proteazy Definicja peptydazy jak działa.
 • Co to jest Pelagial Definicja strefy zbiorników wodnych czy jest.
 • Co to jest Przedprątność Definicja poprzednie dojrzewanie pręcików niż słupków wkwiatach obupłciowych uroślin. Zobacz także: przedsłupność pojęcie.
 • Co to jest Nasienne Przewody Definicja nasieniowody wyjaśnienie.
 • Co to jest Pseudojamowce Definicja wtórnojamowce opis.
 • Co to jest Pseudokopulacja Definicja pseudogamia informacje.
 • Co to jest Partenogeneza Definicja opierający na rozwijaniu się zarodka znie zapłodnionej komórki jajowej. Występuje zarówno u niektórych zwierząt (obleńców, stawonogów, ryb znaczenie.
 • Co to jest Ekologiczna Piramida Definicja troficznej biocenozy. Poziom pierwszy p.e. obejmuje producentów, apoziomy wyższe konsumentów (I, II,... rzędu). Najczęściej zmienia się co znaczy.
 • Co to jest Krwi Płytki Definicja krew krzyżówka.
 • Co to jest Pneumatofory Definicja korzenie oddechowe co to jest.
 • Co to jest Izojonowy Punkt Definicja amfoteryczne przyłączają iodszczepiają taką samą liczba jonów wodorowych. Wp.i. jony są elektrycznie obojętne słownik.
 • Co to jest Podgromada Definicja kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Człowieka Pochodzenie Definicja antropogeneza co oznacza.
 • Co to jest Filogenetyczne Pokrewieństwo Definicja liczba przodków dwu różnych grup systematycznych, dzieląca je od wspólnego przodka tłumaczenie.
 • Co to jest Waskularne Promienie Definicja promienie łyko-drzewne przykłady.
 • Co to jest Prajądrowce Definicja prokarionty definicja.
 • Co to jest Prajelito Definicja gastrocel encyklopedia.
 • Co to jest Prespermatogonia Definicja spermatogeneza jak działa.
 • Co to jest Prometafaza Definicja mitoza czy jest.
 • Co to jest Proprioreceptory Definicja receptory pojęcie.
 • Co to jest Proterandria Definicja protandria wyjaśnienie.
 • Co to jest Protofloem Definicja łyko opis.
 • Co to jest Protostela Definicja stela informacje.
 • Co to jest Materii Przemiana Definicja metabolizm znaczenie.
 • Co to jest Eferentne Przewodzenie Definicja przewodzenie impulsów nerwowych od ośrodków kojarzeniowych do efektorów co znaczy.
 • Co to jest Półkolisty Przewód Definicja kanał półkolisty krzyżówka.
 • Co to jest Przyjajnik Definicja powstały zzachowanych części przewodów Wolffa iśródnercza. Reszta zachowanych fragmentów tworzy nadjajnik iprzewód Gartnera co to jest.
 • Co to jest Pyłek Definicja tworząca się wmikrosporangiach roślin kwiatowych luźna masa mikrospor (stworzonych zkomórek macierzystych p.). Zobacz także: badanie pyłkowa słownik.
 • Co to jest Pyknoza Definicja kurczenie się jądra komórkowego, na przykład wobumierających komórkach czym jest.
 • Co to jest Percepcja Definicja zintegrowane postrzeganie kilku różnorodnych bodźców, dotyczących jednego obiektu, odbieranych równocześnie poprzez kilka narządów zmysłów co oznacza.
 • Co to jest Pampa Definicja trawiasta formacja roślinna przypominająca step. Aktualnie wznacznym stopniu przekształcona wpola uprawne albo pastwiska tłumaczenie.
 • Co to jest Paleontologia Definicja edukacja biologiczna, zajmująca się badaniem budowy iekologii organizmów kopalnych przykłady.
 • Co to jest Parazytologia Definicja edukacja zajmująca się pasożytami ipasożytnictwem definicja.
 • Co to jest Penetranty Definicja parzydełka encyklopedia.
 • Co to jest Nasienne Pęcherzyki Definicja występujące wmęskim układzie rozrodczym bezkręgowców narządy magazynujące nasienie; ukręgowców produkują wydzielinę rozcieńczającą spermę jak działa.
 • Co to jest Śladowe Pierwiastki Definicja mikroelementy czy jest.
 • Co to jest Ciała Jama Pierwotna Definicja blastocel pojęcie.
 • Co to jest Światłoczuła Plamka Definicja stigma wyjaśnienie.
 • Co to jest Oczna Plamka Definicja stigma opis.
 • Co to jest Płciowa Plazma Definicja wkomórkach jajowych płazów (Amphibia), odpowiadające za powstawanie pierwotnych komórek rozrodczych. P.p. wykazuje stałe położenie wjajach informacje.
 • Co to jest Krwi Plazma Definicja krew znaczenie.
 • Co to jest Plektenchyma Definicja splątanie strzępek grzybni izlepianie się ich ścian komórkowych. Występuje ugrzybów; buduje ryzomorfy, sklerocja iowocniki co znaczy.
 • Co to jest Plazmalemma Definicja błona komórkowa krzyżówka.
 • Co to jest Ii Profaza Definicja mejoza co to jest.
 • Co to jest Paleocen Definicja ery iokresy geologiczne słownik.
 • Co to jest Prostata Definicja gruczoł krokowy czym jest.
 • Co to jest Pepsynogen Definicja pepsyna co oznacza.
 • Co to jest Perm Definicja ery iokresy geologiczne tłumaczenie.
 • Co to jest Płucne Pęcherzyki Definicja płuca przykłady.
 • Co to jest Jądrowych Faz Przemiana Definicja chromosomów wcyklu rozwojowym roślin rozmnażających się płciowo. P.f.j. zachodzi w wyniku dwu występujących po sobie mechanizmów: mejozy definicja.
 • Co to jest Plenność Definicja stosowanych części roślin uprawnych, charakterystyczna dla danego gatunku czy odmiany; 2) całkowita liczba młodych wjednym miocie; 3 encyklopedia.
 • Co to jest Roślin Płacz Definicja gutacja jak działa.
 • Co to jest Pąk Definicja wzrostu jest osłonięty poprzez zawiązki liści. Z racji na położenie p. dzielimy na: a) wierzchołkowe, występujące na szczycie pędu osiowego czy jest.
 • Co to jest Profaza Definicja mitoza pojęcie.
 • Co to jest Selekcyjna Presja Definicja nowych przystosowań do środowiska. Odzwierciedla prędkość ikierunek zmian wczęstości występowania wkolejnych pokoleniach genów albo wyjaśnienie.
 • Co to jest Płazy Definicja ektotermiczne) kręgowce (Vertebrata) ociele pokrytym nagą skórą, uform dorosłych zaopatrzoną wliczne gruczoły śluzowe utrzymujące jej opis.
 • Co to jest Zwierzęce Państwa Definicja organizacji świata zwierzęcego. P.z. dzielone są na krainy zoogeograficzne. P.z. wyodrębnia się na podstawie różnic wskładzie fauny informacje.
 • Co to jest Płciowe Komórki Pierwotne Definicja zarodkowego tworzą linię, zktórej rozwiną się worganizmie dorosłym jaja albo plemniki; 2) komórki, zktórych powstają oogonia albo znaczenie.
 • Co to jest Populacja Definicja zasiedlające określony teren iposiadające określoną, mniej albo bardziej zamkniętą (emigracje, imigracje, dryft genetyczny) pulę genową co znaczy.
 • Co to jest Jonowa Pompa Definicja kationów potasu (K+) imałe sodu (Na+) wewnątrz komórki. Wymaga to aktywnego transportu obu jonów, wbrew gradientowi stężeń. Napływające do krzyżówka.
 • Co to jest Podstawczaki Definicja mejospory (bazydiospory) na charakterystycznej, wydłużonej, cylindrycznej komórce, zw. podstawką (basidium). Na każdej podstawce tworzą się co to jest.
 • Co to jest Pitekantropy Definicja antropogeneza słownik.
 • Co to jest Pirydoksyna Definicja witaminy czym jest.
 • Co to jest Pinocytoza Definicja mechanizm pobierania pokarmu występującego wpostaci pojedynczych, sporych cząsteczek związków wielkocząsteczkowych (na przykład białek). P co oznacza.
 • Co to jest Wodny Potencjał Definicja wody do wywołania transportu substancji poprzez błonę plazmatyczną. Na p.w. składają się potencjał osmotyczny i turgor. P.w. wyrażany jest tłumaczenie.
 • Co to jest Płynożercy Definicja zwierzęta odżywiające się płynami pobieranymi zinnych organizmów (roślin izwierząt). Do p. należą muchy, komary, motyle ipijawki przykłady.
 • Co to jest Plazmotomia Definicja obserwowany uniektórych jednokomórkowców; bazuje na wielokrotnym podziale jądra komórkowego, anastępnie na wytworzeniu błon komórkowych definicja.
 • Co to jest Pobudliwość Definicja umiejętność żywych komórek itkanek do reagowania na działanie wszelkich bodźców encyklopedia.
 • Co to jest Przywry Definicja Platyhelminthes). Łącznie około 8 tys. gatunków reprezentowanych poprzez organizmy pasożytnicze. Ciało wydłużone ispłaszczone, pokryte jak działa.
 • Co to jest Paciorkowce Definicja kulistym albo lekko owalnym, łączące się włańcuszki. P. są elementem mikroflory jelitowej igórnych dróg oddechowych. Powodują sporo chorób czy jest.
 • Co to jest Prostomium Definicja segment przedgębowy wgłowowym odcinku ciała pierścienic (Annelida pojęcie.
 • Co to jest Przeszczepy Definicja osobnika (dawcy) celem zastąpienia odpowiednich tkanek albo narządów tego samego albo innego osobnika (biorcy). Z racji na genetyczne wyjaśnienie.
 • Co to jest Parzydełkowce Definicja około 9 tys. gatunków należących do trzech gromad: stułbiopławów (Hydrozoa), krążkopławów (Scyphozoa) i koralowców (Anthozoa). Ich opis.
 • Co to jest Płetwy Definicja wodnych, wykorzystywane również do sterowania izachowania równowagi. P. to umięśnione fałdy skórne, ukręgowców posiadające własny szkielet informacje.
 • Co to jest Drewna Przyrostów Pierścienie Definicja pędu roślin drzewiastych rosnących wklimacie umiarkowanym współśrodkowe warstwy drewna wtórnego, zawierające drewno wiosenne iletnie znaczenie.
 • Co to jest Polidaktylia Definicja obecność uniektórych osobników większej niż normalnie udanego gatunku liczby palców co znaczy.
 • Co to jest Wtórna Produkcja Definicja wyprodukowana poprzez konsumentów ireducentów na wyższych poziomach troficznych ekosystemu. Liczba energii przepływającej poprzez wszystkie krzyżówka.
 • Co to jest Pseudoceloma Definicja pierwotna jama ciała dorosłych obleńców. P., wprzeciwieństwie do wtórnej jamy ciała, nie ma własnej wyściółki nabłonkowej, bezpośrednio co to jest.
 • Co to jest Polisacharydy Definicja sacharydy słownik.
 • Co to jest Polirybosom Definicja polisom czym jest.
 • Co to jest Pellikula Definicja występująca uorzęsków i niektórych wiciowców izarodnikowców. Wskład p. wchodzi błona komórkowa, warstwa pęcherzyków tworzących strukturę co oznacza.
 • Co to jest Genetyczny Polimorfizm Definicja oodrębnych genotypach wobrębie danej populacji (bez form przejściowych). Op.g. mówimy, gdy częstość występowania odrębnych genotypów jest tłumaczenie.
 • Co to jest Pleurodontyzm Definicja zęby przykłady.
 • Co to jest Postglacjał Definicja moment następujący po zlodowaceniu definicja.
 • Co to jest A Mariotte Plamka Definicja pozbawiony komórek światłoczułych. P.M. znajduje się wmiejscu, gdzie zbiegają się komórki nerwowe, tworząc nerw wzrokowy. Zobacz także: oko encyklopedia.
 • Co to jest Psylofity Definicja Telomophyta) obejmująca formy wymarłe. Były to najprawdopodobniej pierwsze rośliny naczyniowe. Występowały od górnego syluru do górnego jak działa.
 • Co to jest Węgla Dwutlenku Przyswajanie Definicja karboksylaz mechanizm wykorzystywania dwutlenku węgla (CO2) wsyntezie związków organicznych, charakterystyczny dla bakterii autotroficznych czy jest.
 • Co to jest Protoplast Definicja zazwyczaj komórka zbłoną plazmatyczną, cytoplazmą ijądrem komórkowym albo nukleoidem; 2) niezróżnicowana komórka zwierzęca; 3) komórka pojęcie.
 • Co to jest Pleuston Definicja zespół organizmów zamieszkujących powierzchniowe warstwy wody iunoszących się na jej powierzchni. Zobacz także: neuston wyjaśnienie.
 • Co to jest Prostaglandyny Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Półrodzeństwo Definicja osobniki mające tylko jednego wspólnego rodzica informacje.
 • Co to jest Prątniczek Definicja kwiat znaczenie.
 • Co to jest Przedstrunowce Definicja gromady jelitodyszne (Enteropneusta) i pióroskrzelne (Pterobranchia). Łączy je wspólny plan budowy, wktórym można wyróżnić ryjek, kołnierz co znaczy.
 • Co to jest Prespermatogeneza Definicja spermatogeneza krzyżówka.
 • Co to jest Pirymidyny Definicja ihydroksylowych pochodnych sześcioczłonowego heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego zawierającego azot. Są płaskimi cząsteczkami iwraz co to jest.
 • Co to jest Plastydy Definicja dwoma błonami elementarnymi, mają również mechanizm błon wewnętrznych oróżnym stopniu komplikacji, przenikających wypełniającą ich wnętrze słownik.
 • Co to jest Plechowce Definicja stopień zróżnicowania morfologicznego, obejmująca formy plechowate, nie wykazujące zróżnicowania na organy (typu liść czy łodyga czym jest.
 • Co to jest Pramiękisz Definicja wierzchołek wzrostu co oznacza.
 • Co to jest Parzydełka Definicja narządy, wykorzystywane do obrony izdobywania pokarmu, powstające wkomórkach parzydełkowych (knidoblastach). P. składają się zpęcherzyka tłumaczenie.
 • Co to jest Płuca Definicja oddychających powietrzem atmosferycznym. U ryb dwudysznych, płazów, gadów issaków p. mają budowę workowatą, jednak owzrastającej przykłady.
 • Co to jest Baera Prawo Definicja prawo rozwojowe definicja.
 • Co to jest Przeciwciała Definicja immunoglobuliny), produkowane poprzez organizm wodpowiedzi na zetknięcie się z antygenem. Występują wpłynach ustrojowych. P. mają encyklopedia.
 • Co to jest Rh P Definicja hormony zwierzęce jak działa.
 • Co to jest przemiana pokoleń u roślin Definicja diplohaplobiontów pokolenia haploidalnego ipokolenia diploidalnego. P.p. występuje, gdy zarówno mejospora, jak izygota mają umiejętność do czy jest.
 • Co to jest Podział Definicja bezpłciowego) występujący ujednokomórkowców iniektórych bezkręgowców (jamochłony, wybrane płazińce, pierścienice irozgwiazdy). Bazuje na pojęcie.
 • Co to jest Pazurnice Pratchawce Definicja gatunków zwierząt wykazujących cechy upodabniające je zarówno do pierścienic, jak ido stawonogów. Mają segmentowane, robakowate ciało. Na wyjaśnienie.
 • Co to jest Pseudołożysko Definicja się wdrogach rodnych samic kręgowców jajożyworodnych iżyworodnych. P. służy do odżywiania zarodków osłoniętych błonami jajowymi opis.
 • Co to jest Biologicznej Organizacji Poziomy Definicja wzrastającej komplikacji budowy. Wyróżnia się następujące p.o.b.: cząsteczka, komórka, tkanka, narząd, organizm, populacja, biocenoza, biom informacje.
 • Co to jest Zwierząt Psychologia Definicja zoopsychologia znaczenie.
 • Co to jest Polip Definicja parzydełkowców (Cnidaria): stułbiopławów (Hydrozoa), krążkopławów (Scyphozoa) i koralowców (Anthozoa). P. ma najczęściej formę cylindryczną co znaczy.
 • Co to jest Plazmocyty Definicja zasadochłonną cytoplazmą. Jądro p. leży zazwyczaj ekscentrycznie idzięki dużej zawartości heterochromaryny ma charakterystyczny wygląd krzyżówka.
 • Co to jest Przepona Definicja brzuszną od jamy klatki piersiowej ssaków (Mammalia), powstały zmięśni podskrzelowych. Kształt p. zależy od przekroju klatki piersiowej. P co to jest.
 • Co to jest Protoksylem Definicja drewno słownik.
 • Co to jest Reakcji Próg Definicja najmniejsze natężenie bodźca działającego na organizm, wywołujące jego reakcję czym jest.
 • Co to jest Plankton Definicja unoszące się wwodzie, nie posiadające umiejętności ruchu albo posiadające je wstopniu bardzo ograniczonym. Organizmy należące do p co oznacza.
 • Co to jest Poczwarka Definicja przeobrażeniem zupełnym, poprzedzające formę dorosłą. Wyróżniamy: a) p. wolną - owyraźnie wykształconych, wolnych odnóżach iskrzydłach i tłumaczenie.
 • Co to jest Pełzakowce Definicja należąca do podtypu zarodnikowców (Sporozoa). Obejmuje organizmy tworzące płatowate nibynóżki iporuszające się ruchem pełzakowatym. Up przykłady.
 • Co to jest Próchnica Definicja humifikacji martwych szczątków roślin izwierząt. P. stanowi zazwyczaj 2-2,5% gleby (w Polsce 1-2%). Złożona jest zwęgla (58%), tlenu (28 definicja.
 • Co to jest Zapłodnienie Podwójne Definicja okrytonasiennych (Angiospermae). Op.z. mówimy, gdy wzapłodnieniu biorą udział dwa plemniki wnikające do woreczka zalążkowego wraz złagiewką encyklopedia.
 • Co to jest Przedsłupność Definicja poprzednie dojrzewanie słupków niż pręcików wkwiatach obupłciowych uroślin. Zobacz także: przedprątność jak działa.
 • Co to jest Przedjądrowce Definicja prokarionty czy jest.
 • Co to jest Dolla Prawo Definicja przebieg ewolucji jest nieodwracalny, nawet wtedy, gdy gatunek znajdzie się wtakich samych warunkach, wjakich żyły formy, zktórych powstał pojęcie.
 • Co to jest Wielokrotne Przeobrażenie Definicja występuje kilka biologicznie różnych form larwalnych (regularnie ze stadium poczwarki rzekomej), poczwarka i imago. P.w. występuje u kilku wyjaśnienie.
 • Co to jest Chromosomu Pierwotne Przewężenie Definicja chromosomy opis.
 • Co to jest Pławny Pęcherz Definicja homologiczny zpłucami kręgowców lądowych. Leży po grzbietowej stronie przewodu pokarmowego. P.p. powstaje zprzełyku. Minimalizuje ciężar informacje.
 • Co to jest Promienice Definicja promienionóżek (Actinopoda). P. żyją raczej wmorzach, stanowiąc istotny składnik planktonu. Ich komórki są jedno- albo wielojądrowe znaczenie.
 • Co to jest Pierwotna Produkcja Definicja energią, produkowana wprocesach chemo- ifotosyntezy, poprzez producentów na pierwszym poziomie troficznym. Wyróżnia się p.p. brutto, a więc co znaczy.
 • Co to jest Protaminy Definicja powodujące mocną kondensację chromatyny. P. są polipeptydami oniewielkim ciężarze cząsteczkowym (1000-10 000 daltonów). Dzięki dużej krzyżówka.
 • Co to jest Liebiga Minimum Prawo Definicja ograniczającym mechanizm fizjologiczny jest ten, którego poziom wnajwiększym stopniu zbliża się do wartości minimum inajbardziej odbiega od co to jest.
 • Co to jest Podniebienie Definicja kręgowców. U części gadów (w szczególności krokodyli) i ptaków issaków wykształca się podniebienie wtórne, złożone zprzedniej, kostnej słownik.
 • Co to jest Pleśnie Definicja systematycznie ekipy grzybów ze zdolnością pokrywania grzybnią powierzchni podłoża, zktórego pobierają substancje odżywcze; 2) naloty czym jest.
 • Co to jest Pierścienice Definicja wody śródlądowe iwilgotne środowiska lądowe (gleba, ściółka) na całym świecie. Do p. należy około 7 tys. gatunków zwierząt, podzielonych na co oznacza.
 • Co to jest Wassermana Próba Definicja surowicy krwi, wykorzystywany do wykrywania zakażenia krętkami kiły. Metodykę tego testu opracował w1906 A. Wasserman. Do próbki badanej tłumaczenie.
 • Co to jest Chromosomu Wtórne Przewężenie Definicja chromosomy przykłady.
 • Co to jest Korony Płatki Definicja kwiat definicja.
 • Co to jest przyrost wtórny na grubość Definicja wwyniku działania kambium (miazgi) ifellogenu (miazgi korkotwórczej). P.w.n.g. zachodzi u nagonasiennych iu dwuliściennych (z encyklopedia.
 • Co to jest prokarionty, anukleobionty, bezjądrowce, organizmy prokariotyczne, protokarionty, prajądrowce, prokariota, przedjądrowce Definicja izdolnego do kariokinezy (na drodze mitozy albo mejozy) jądra komórkowego. Materiał genetyczny p. zawarty jest wgenoforze leżącym wobszarze jak działa.
 • Co to jest Plecha Definicja zróżnicowania na organy. P. może mieć różny stopień zróżnicowania morfologiczno-anatomicznego. Najprostsze p. są zbudowane zjednej czy jest.
 • Co to jest Predeterminacja Definicja osobnika potomnego poprzez genotyp matki. Wcytoplazmie komórki jajowej obecne są substancje wyprodukowane pod kontrolą genów matki pojęcie.
 • Co to jest Pokładełko Definicja odwłokowych przysadek płciowych (walw) samic owadów (prostoskrzydłych, ważek, pluskwiaków równoskrzydłych ibłonkówek). Budowa p., jego wyjaśnienie.
 • Co to jest Plewy Definicja drobne, regularnie zielone liście, obejmujące kłosek traw. Najczęściej występują dwie p.: górna idolna opis.
 • Co to jest Pióro Definicja wyłącznie u ptaków (Aves), homologiczne złuskami gadów. Nie wyrastają równomiernie na całym ciele ptaka, ajedynie wmiejscach zw. pteryliami informacje.
 • Co to jest Ploidalność Definicja powiązane ze zmianą liczby chromosomów wkomórkach organizmów żywych, na przykład diploidalność, haploidalność czy poliploidalność znaczenie.
 • Co to jest Przylgi Definicja przywr (Trematoda) i pijawek (Hirudinea); 2) parzyste twory na końcach stóp owadów (Insecta); 3) otwór gębowy bezżuchwowców (Agnatha co znaczy.
 • Co to jest Pterylia Definicja pióro krzyżówka.
 • Co to jest Poliploidalność Definicja ocałe genomy (n) normalnej dla danego gatunku liczby chromosomów. Stworzenie p. wywołane jest nieprawidłowym przebiegiem mitozy albo mejozy co to jest.
 • Co to jest Podtyp Definicja kategoria systematyczna słownik.
 • Co to jest Przeobrażenie Definicja charakteryzujący się obecnością form młodocianych, odmiennych od osobników dorosłych pod względem budowy iwymagań środowiskowych. P czym jest.
 • Co to jest Peptydy Definicja połączonych wiązaniami peptydowymi (ekipa aminowa łączy się zkarboksylową). Oligopeptydy to p., wktórych występuje nie więcej niż 10 reszt co oznacza.
 • Co to jest Rozwojowe Prawo Definicja 1828), wg którego wontogenezie powstają na początku cechy ogólne (właściwe dla typu czy gromady), następnie cechy właściwe dla rzędu tłumaczenie.
 • Co to jest Paprotniki Definicja których zalicza się: psylofity (Psilophytina), widłakowe (Lycophytina), skrzypokształtne (Sphenophytina) ipaprociowe (Pterophytina przykłady.
 • Co to jest Pmsg Definicja hormony zwierzęce definicja.
 • Co to jest Poikilotermia Definicja zmiennocieplność encyklopedia.
 • Co to jest Rozrodczy Potencjał Definicja którą byłaby wstanie wydać jedna samica określonego gatunku woptymalnych warunkach. Samica Homo sapiens wciągu życia (średnio 34 lata jak działa.
 • Co to jest Pierwotniaki Definicja niektórych systematyków za podkrólestwo, do której należą organizmy jednokomórkowe bardzo zróżnicowane zarówno pod względem morfologii, jak czy jest.
 • Co to jest Stawowa Panewka Definicja stawy pojęcie.
 • Co to jest Policukry Definicja sacharydy wyjaśnienie.
 • Co to jest Pseudoparenchyma Definicja plektenchyma opis.
 • Co to jest Genitalna Płytka Definicja pięciokątna płytka szkieletowa, będąca zakończeniem międzypromieni ujeżowców, posiadająca wkącie odśrodkowym otwór, poprzez który uchodzi informacje.
 • Co to jest Półpasożyty Definicja odżywcze drogą fotosyntezy, jednak wodę zsolami mineralnymi pobierające zrośliny żywicielskiej. Do p. należy na przykład jemioła (Viscum znaczenie.
 • Co to jest Metafazowa Płytka Definicja mitoza co znaczy.
 • Co to jest Pufy Definicja chromosomy politeniczne krzyżówka.
 • Co to jest Ocellarna Płytka Definicja jeżowców (Echinoidea) płytka szkieletowa, będąca zakończeniem promienia. Poprzez znajdujący się na każdej p.o. otworek przechodzi nóżka co to jest.
 • Co to jest Genowa Pula Definicja suma wszystkich genów wszystkich osobników zdanej populacji biorących udział wrozmnażaniu słownik.
 • Co to jest Puls Definicja tętno czym jest.
 • Co to jest Półpokrywy Definicja skrzydła Ipary pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Zazwyczaj wczęści nasadowej skórzaste, awkońcowej błoniaste co oznacza.
 • Co to jest Pirenoidy Definicja struktury występujące wchloroplastach glonów, wokół których odkładają się substancje zapasowe tłumaczenie.
 • Co to jest Liściowe Poduszeczki Definicja przewodzących zgrubienia nasady liści. Dzięki zmieniającemu się turgorowi wróżnych częściach p.l. ogonek liściowy ma umiejętność przykłady.
 • Co to jest Sitowa Płytka Definicja albo członu rurki sitowej zawierająca wyścielone kalozą perforacje odużej średnicy, poprzez które przechodzą pasma protoplazmy (szersze definicja.
 • Co to jest Pływik Definicja stadium larwalne występujące uskorupiaków niższych. Ma kształt owalny itrzy pary odnóży, cztery oczka iwykształcone narządy wewnętrzne encyklopedia.
 • Co to jest Plewki Definicja drobne łuskowate liście, obejmujące kwiat traw. Najczęściej występują dwie p.: górna idolna jak działa.
 • Co to jest Pluwiał Definicja moment wzmożonych opadów wrejonach międzyzwrotnikowych, odpowiadających glacjałom na wyższych szerokościach geograficznych czy jest.
 • Co to jest Plicidontyzm Definicja zęby pojęcie.
 • Co to jest Pliocen Definicja ery iokresy geologiczne wyjaśnienie.
 • Co to jest Proteoglikany Definicja złożone związki chemiczne, zbudowane zbiałek iheteropolisacharydów połączonych ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi opis.
 • Co to jest Potyliczny Płat Definicja mózg informacje.
 • Co to jest Symetrii Płaszczyzna Definicja umowna płaszczyzna dzieląca ciało organizmów żywych na części podobne do siebie jak lustrzane odbicia. Zobacz także: symetria ciała znaczenie.
 • Co to jest Płeć Definicja fizjologicznych organizmu, warunkujących iustalających jego rolę wrozmnażaniu płciowym. Cechy te nazywa się cechami płciowymi. Cechy co znaczy.
 • Co to jest Skroniowy Płat Definicja mózg krzyżówka.
 • Co to jest Ciemieniowy Płat Definicja mózg co to jest.
 • Co to jest Czołowy Płat Definicja mózg słownik.
 • Co to jest Płaszcz Definicja skórny grzbietowa ściana worka trzewiowego okrywająca ciało mięczaków (Mollusca). Pomiędzy p. aworkiem trzewiowym tworzy się jama czym jest.
 • Co to jest Podkwiatki Definicja błoniaste liście przykwiatowe wyrastające na szypułkach kwiatowych. Udwuliściennych występują dwa p., aujednoliściennych jeden co oznacza.
 • Co to jest Protocel Definicja pseudoceloma tłumaczenie.
 • Co to jest Wodne Płuca Definicja Holothurioidea). Mają postać parzystych, rozgałęzionych, bogato unaczynionych worków, leżących po bokach ciała iotwierających się do kloaki przykłady.
 • Co to jest Rdzeniowy Mózgowo Płyn Definicja wmózgu irdzeniu kręgowym i przestrzeń pomiędzy oponą miękką apajęczą. Ma skład zbliżony do osocza krwi, spełnia rolę ochronną iodżywczą definicja.
 • Co to jest Płód Definicja morfologicznych cech gatunkowych. Uczłowieka moment ten wiąże się zwykształceniem zawiązków kończyn, co następuje wtrzecim miesiącu ciąży encyklopedia.
 • Co to jest Płucodyszność Definicja oddychanie zachodzące dzięki płuc jak działa.
 • Co to jest Płucotchawki Definicja Arachnida). Zlokalizowane są wprzedniej części odwłoka po stronie brzusznej. To są workowate uchyłki zawierające liczne równolegle ułożone czy jest.
 • Co to jest Fizjologiczny Płyn Definicja roztwór fizjologiczny pojęcie.
 • Co to jest Płodność Definicja potomstwa. P. rzeczywistą ustala liczba żywego potomstwa; p. potencjalna mierzona jest liczbą złożonej ikry (ryby), skrzeku (płazy), jaj wyjaśnienie.
 • Co to jest Podkładka Definicja bryłowaty twór zbudowany zplektenchymy. P. mogą wykształcać owocniki iorgany powiązane zrozmnażaniem wegetatywnym; 2) szczepienie roślin opis.
 • Co to jest Kompensacyjny Punkt Definicja taka intensywność fotosyntezy, która równoważy intensywność równoczesnych mechanizmów oddechowych informacje.
 • Co to jest Pochwa Definicja najczęściej pojedynczy końcowy odcinek kobiecych dróg rodnych kręgowców powstający poprzez połączenie dystalnych odcinków przewodów Mllera znaczenie.
 • Co to jest Podkrólestwo Definicja kategoria systematyczna co znaczy.
 • Co to jest Podgatunek Definicja kategoria systematyczna krzyżówka.
 • Co to jest Podbaldach Definicja kwiatostany co to jest.
 • Co to jest Pokarm Definicja związki chemiczne (organiczne inieorganiczne) konieczne do podtrzymania funkcji życiowych organizmu, pobierane poprzez niego zzewnątrz słownik.
 • Co to jest Podskórnia Definicja korzenia, położona pod epidermą. Powstaje wwyniku korkowacenia ścian komórek wchodzących wjej skład. Wstarszych częściach korzenia p. pełni czym jest.
 • Co to jest Podrząd Definicja kategoria systematyczna co oznacza.
 • Co to jest Podsadka Definicja niewielki przykwiatowy liść ouproszczonej budowie. Zkąta p. wyrasta kwiatostan albo jego boczne odgałęzienia tłumaczenie.
 • Co to jest Podstawka Definicja podstawczaki przykłady.
 • Co to jest Podrodzina Definicja kategoria systematyczna definicja.
 • Co to jest Podrodzaj Definicja kategoria systematyczna encyklopedia.
 • Co to jest Podpuszczka Definicja wżołądku zwierząt (raczej ssaków), katalizujący hydrolizę wiązań peptydowych wewnątrz cząsteczek białek. Powstaje wpostaci proreniny jak działa.
 • Co to jest Pododmiana Definicja kategoria systematyczna czy jest.
 • Co to jest Komórki Podział Definicja komórek potomnych. Przebiega wdwóch etapach będących oddzielnymi procesami. Faza pierwszy - kariokineza - to podział jądra komórkowego pojęcie.
 • Co to jest Somatyczny Podział Definicja mitoza wyjaśnienie.
 • Co to jest Środowiska Pojemność Definicja liczbę osobników danego gatunku (regularnie wyrażana jako zagęszczenie), jaką może utrzymać określone środowisko opis.
 • Co to jest Podwzgórze Definicja mózg informacje.
 • Co to jest Prognatyzm Definicja właściwość budowy czaszki, objawiająca się znacznym rozrostem trzewioczaszki, wszczególności szczęki iżuchwy znaczenie.
 • Co to jest Pokolenie Definicja wjednym sezonie rozrodczym; 2) uorganizmów zprzemianą pokoleń - moment od jednego rozmnożenia do kolejnego; 3) ogół osobników wpopulacji co znaczy.
 • Co to jest Narządów Polimeryzacja Definicja zwiększanie się liczby homonomicznych narządów występujących wjednym organizmie, na przykład kręgów iżeber uwęży krzyżówka.
 • Co to jest Pokwitanie Definicja uaktywnienia funkcji gruczołów płciowych, prowadzący do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Uczłowieka p. nosi nazwę dojrzewania co to jest.
 • Co to jest Policentryzm Definicja 1) zdarzenie występowania wkomórkach kilku centrosomów; 2) zdarzenie występowania kilku centromerów wchromosomach słownik.
 • Co to jest Poliandria Definicja samcami wjednym okresie rozrodczym; 2) wczasie procesu zapłodnienia - łączenie się jądra komórki jajowej zjądrami kilku plemników. Zarodki czym jest.
 • Co to jest Polipeptydy Definicja ponad dziesięciu reszt aminokwasowych wcząsteczce. Do p. zalicza się związki omasie cząsteczkowej do 10 tys. daltonów, jest to co oznacza.
 • Co to jest Polifag Definicja zwierzę wszystkożerne, nie wykazujące specjalizacji wdoborze pokarmu tłumaczenie.
 • Co to jest Poligamia Definicja współżycie samca zwieloma samicami wjednym sezonie rozrodczym. Zobacz także: monogamia, poliandria przykłady.
 • Co to jest Polifiletyzm Definicja dawny pogląd, wg którego ekipa systematyczna wywodzi się zkilku ewolujących zbieżnie linii wyjściowych. Zobacz także: monofiletyzm definicja.
 • Co to jest Poligeny Definicja geny kumulatywne encyklopedia.
 • Co to jest Poliembrionia Definicja polegająca na naturalnym rozdzielaniu się blastomerów wokresie bruzdkowania. Wwyniku p. zjednej zygoty powstaje więcej niż jeden zarodek. P jak działa.
 • Co to jest Poligeniczność Definicja warunkowanie danej cechy fenotypowej poprzez poligeny ( geny kumulatywne czy jest.
 • Co to jest Polimerazy Definicja enzymy zgrupy transferaz, katalizujące tworzenie związków wielocząsteczkowych. Odpowiednikiem może być p. DNA pojęcie.
 • Co to jest Poligynia Definicja której nie dochodzi do wydalenia Ilub II ciałka kierunkowego. Komórka jajowa utrzymuje diploidalną liczbę chromosomów. Prowadzi to, po wyjaśnienie.
 • Co to jest Polikalizm Definicja Formicidae) najwyższy stopień organizacji życia społecznego ubezkręgowców. P. bazuje na tworzeniu zespołów wyspecjalizowanych opis.
 • Co to jest Polisom Definicja wbiosyntezie białek, zdolna jest do łączenia aminokwasów wpolipeptydy. P. utworzony jest zwielu rybosomów związanych cząsteczką mRNA informacje.
 • Co to jest Pomarańcza Definicja owoc znaczenie.
 • Co to jest Przyrody Pomnik Definicja szczególnie cenny ze względów naukowych albo kulturowych. P.p. może być drzewo, jaskinia, kompozycja krajobrazowa, głaz narzutowy itp co znaczy.
 • Co to jest Wzrokowa Purpura Definicja rodopsyna krzyżówka.
 • Co to jest Polispermia Definicja więcej niż jednego plemnika, jednak zjądrem komórki jajowej łączy się jądro tylko jednego plemnika. P. naturalna (fizjologiczna co to jest.
 • Co to jest Polocyt Definicja ciałko kierunkowe słownik.
 • Co to jest Potasowa Sodowo Pompa Definicja pompa jonowa czym jest.
 • Co to jest Płciowy Popęd Definicja zosobnikami przeciwnej płci. U kręgowców p.p. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych ( hormony zwierzęce), wydzielanych wprzednim co oznacza.
 • Co to jest Mendlowska Populacja Definicja zespół osobników ze wspólną pulą genową. Fundamentalny przedmiot badań wgenetyce populacyjnej. Zobacz także: prawo Hardy-Weinberga tłumaczenie.
 • Co to jest Porogamia Definicja mechanizm wrastania łagiewki pyłkowej poprzez okienko zalążka do woreczka zalążkowego przykłady.
 • Co to jest Pot Definicja składająca się raczej zwody, chlorku sodu (NaCl) ipotasu (KCl) i mocznika isubstancji zapachowych. Zp. wydalane są wybrane produkty definicja.
 • Co to jest Porośla Definicja epifity encyklopedia.
 • Co to jest Pigment Definicja barwnik jak działa.
 • Co to jest Poród Definicja sterowane hormonalnie wydalenie dojrzałego płodu zdróg rodnych samicy czy jest.
 • Co to jest Się Porozumiewanie Definicja poszczególnymi osobnikami. Dotyczy raczej zjawisk związanych zpodstawowymi czynnościami życiowymi (zdobywanie pokarmu, unikanie pojęcie.
 • Co to jest Poronienie Definicja zaburzeniami hormonalnymi, nieprawidłowym postępem płodu albo chorobą matki. P. spowodowane sztucznie środkami farmakologicznymi albo wyjaśnienie.
 • Co to jest Ih P Definicja hormony zwierzęce opis.
 • Co to jest Inwazyjna Postać Definicja stadium rozwojowe pasożyta, wktórym ten atakuje nowego żywiciela. Najczęściej p.i. są przetrwalniki, jaja albo larwy informacje.
 • Co to jest Ewolucyjny Postęp Definicja zmiany zachodzące wprocesie ewolucji, mające na celu lepsze przystosowanie organizmów do warunków środowiska znaczenie.
 • Co to jest Porosty Definicja strzępek grzybów (raczej zklasy workowców, rzadziej podstawczaków) i glonów (sinic albo zielenic). Grzyby pełnią funkcję ochronną co znaczy.
 • Co to jest Porostnicowate Definicja wątrobowce krzyżówka.
 • Co to jest Postredukcja Definicja crossing-over co to jest.
 • Co to jest Biotyczny Potencjał Definicja liczebności. P.b. wyrażany jest liczbowo jako różnica pomiędzy rozrodczością populacji ajej śmiertelnością słownik.
 • Co to jest Postklimaks Definicja występująca zazwyczaj na obszarach wilgotnych, niekoniecznie jednak odużych opadach. Brak opadów musi być wówczas zrekompensowany wilgocią czym jest.
 • Co to jest Potamologia Definicja edukacja orzekach co oznacza.
 • Co to jest Potamoplankton Definicja plankton rzeczny utworzony raczej zwrotków idrobnych glonów tłumaczenie.
 • Co to jest Osmotyczny Potencjał Definicja wkomórce, wywołana zawartymi wjej wnętrzu związkami drobnocząsteczkowymi. P.o. ma wartość od -x2 0,5 do -x2 20 MPa przykłady.
 • Co to jest Redukcyjny Oksydo Potencjał Definicja różnica napięcia pomiędzy półogniwami, wyrażająca umiejętność układu oksydo-redukcyjnego do zamiany elektronów definicja.
 • Co to jest Czynnościowy Potencjał Definicja elektrycznego istniejącego pomiędzy powierzchnią awnętrzem komórki nerwowej, powstająca w czasie przewodzenia bodźca wzdłuż włókien encyklopedia.
 • Co to jest Półgatunek Definicja osobniki zobserwowanymi różnicami morfologicznymi wporównaniu zgatunkiem typowym, przy jednoczesnej możliwości krzyżowania się obu form jak działa.
 • Co to jest Spoczynkowy Potencjał Definicja potencjał czynnościowy czy jest.
 • Co to jest Powieki Definicja kręgowców (z wyjątkiem większości ryb). Pełnią funkcję ochronną przed urazami mechanicznymi, uzwierząt lądowych dodatkowo rozprowadzając pojęcie.
 • Co to jest Troficzny Poziom Definicja rolę wprocesach energetycznych zachodzących wobrębie biocenozy. Wyróżniamy następujące p.t.: producenci, konsumenci i destruenci wyjaśnienie.
 • Co to jest Półokrywy Definicja półpokrywy opis.
 • Co to jest Powabnia Definicja kwiat informacje.
 • Co to jest Pragrzyby Definicja prymitywnych jednokomórkowych grzybów, wykazujących poprzez większą część cyklu życiowego podobieństwo do pierwotniaków. Do p. należy znaczenie.
 • Co to jest Prowitaminy Definicja przekształcane worganizmach żywych wwitaminy; na przykład karoteny ( na przykład b-karoten) są prowitaminami retinolu (wit. A co znaczy.
 • Co to jest Prabielmo Definicja nagozalążkowe krzyżówka.
 • Co to jest Pramiazga Definicja wierzchołek wzrostu co to jest.
 • Co to jest Pragębowce Definicja pierwouste słownik.
 • Co to jest Półstrunowce Definicja przedstrunowce czym jest.
 • Co to jest Pronefros Definicja przednercze co oznacza.
 • Co to jest Prozenchyma Definicja odmiana tkanki miękiszowej roślin. Komórki p. są zreguły wydłużone, aich ściany są grubsze niż wparenchymie tłumaczenie.
 • Co to jest Praskórka Definicja wierzchołek wzrostu przykłady.
 • Co to jest Praptak Definicja przed około 145 mln lat. Był boczną linią ewolucyjną anie, jak się powszechnie uważa, przodkiem współczesnych ptaków. Przodkami p definicja.
 • Co to jest Mendla Prawa Definicja poprzez Mendla G. iopublikowane wpracy z1865. Ip.M. - prawo czystości gamet - mówi, że geny wniesione poprzez rodziców znajdują się encyklopedia.
 • Co to jest Roślinne Pratkanki Definicja wierzchołek wzrostu jak działa.
 • Co to jest A Cope Prawo Definicja mogą powstać wyłącznie ze szczepów niewyspecjalizowanych. Zgodnie ztą teorią formy wyspecjalizowane (dobrze przystosowane do swojego czy jest.
 • Co to jest Niewyspecjalizowanych Prawo Definicja prawo Cope'a pojęcie.
 • Co to jest Weinberga Hardy Prawo Definicja izolowanej populacji, wktórej nie zachodzą mutacje ani selekcja, częstość wszystkich genotypów utrzymuje się na stałym, niezmiennym wyjaśnienie.
 • Co to jest Czynnościowe Prądy Definicja zjawiska bioelektryczne występujące wstanach pobudzenia, obserwowane wkomórkach inerwach. Zobacz także: potencjał czynnościowy opis.
 • Co to jest Promienionóżki Definicja trzy gromady: kolconóżki (Acantharia), słonecznice (Heliozoa) ipromienice (Radiolaria). Uwszystkich p. występują aksonemy (szkielet informacje.
 • Co to jest Prącie Definicja narząd kopulacyjny samców kręgowców (raczej żyworodnych), wykorzystywany do wprowadzania plemników do dróg rodnych samicy znaczenie.
 • Co to jest prawo niezależnej segregacji i cech Definicja prawo Mendla co znaczy.
 • Co to jest Preadaptacja Definicja fenotypowych nie mających wdanych warunkach znaczenia dla przeżycia. Cechy te okazują własną przydatność po przejściu organizmu do nowego krzyżówka.
 • Co to jest Prątki Definicja pałeczki bakteryjne. Dzięki zawartości substancji woskowych wykazują sporą oporność na działanie środków chemicznych. P. powodują między co to jest.
 • Co to jest Shelforda Tolerancji Prawo Definicja wśrodowisku tylko pod warunkiem występowania wnim wszystkich niezbędnych czynników. Nieobecność danej formy życia może być wywołana brakiem słownik.
 • Co to jest Zarodkowy Prążek Definicja pas komórek na powierzchni żółtka wjajach centrolecytalnych. Zkomórek p.z. tworzy się zasadnicze ciało zarodka czym jest.
 • Co to jest Mutacyjna Presja Definicja przyrost częstości jednego zalleli, wywołany ciągłym jego powstawaniem wwyniku mutacji co oznacza.
 • Co to jest Pręcik Definicja kwiat tłumaczenie.
 • Co to jest Ekologiczne Preferendum Definicja czynników środowiskowych w najwyższym stopniu zbliżony do optimum ekologicznego, aktywnie wybierany poprzez dany organizm wolno żyjący przykłady.
 • Co to jest Preria Definicja roślinna charakterystyczna dla klimatu kontynentalnego. Północnoamer. odpowiednik południowoamer. pampy ieuroazjat. stepu. Zobacz także definicja.
 • Co to jest Predacja Definicja forma drapieżnictwa, wktórej drapieżnik zabija schwytaną ofiarę przed zjedzeniem encyklopedia.
 • Co to jest Biologiczna Produktywność Definicja energii (zawartej wmaterii organicznej) poprzez biocenozę. P.b. mierzy się przyrostem suchej masy wjednostce czasu (g/m2/dzień) iwyraża jak działa.
 • Co to jest Profag Definicja przyłączony do genoforu komórki bakteryjnej, wraz znim replikujący się iprzenoszony do komórek potomnych. P. uwalniając się zgenoforu może czy jest.
 • Co to jest Procerkoid Definicja z onkosfery, dalej przekształcająca się wplerocerkoid. Ciało p. jest wydłużone, zakończone tak zwany cerkomerem stanowiącym pozostałość pojęcie.
 • Co to jest Proenzymy Definicja uaktywniają się pod wpływem działania bardzo różnych czynników, zazwyczaj w wyniku hydrolitycznego rozerwania wiązań fragmentu łańcucha wyjaśnienie.
 • Co to jest Profundal Definicja strefy zbiorników wodnych opis.
 • Co to jest Prokariota Definicja prokarionty informacje.
 • Co to jest Promorfologia Definicja tematyka morfologii zajmująca się typami symetrii ikształtów ciała zwierząt znaczenie.
 • Co to jest Promieniste Definicja dział wsystematyce skupiający zwierzęta opromienistej symetrii ciała wstadium dorosłym. Do p. zalicza się gąbki, parzydełkowce iszkarłupnie co znaczy.
 • Co to jest I Profaza Definicja mejoza krzyżówka.
 • Co to jest Prokarion Definicja nukleoid co to jest.
 • Co to jest Prokambium Definicja wierzchołek wzrostu słownik.
 • Co to jest Proglotydy Definicja człony tasiemców czym jest.
 • Co to jest Progesteron Definicja hormony zwierzęce co oznacza.
 • Co to jest Prolina Definicja aminokwasy tłumaczenie.
 • Co to jest Prolany Definicja wychodząca zużycia nazwa hormonów gonadotropowych przykłady.
 • Co to jest I Prometafaza Definicja mejoza definicja.
 • Co to jest Proliferacja Definicja 1) namnażanie się komórek do wnętrza jamy ciała albo narządu; 2) intensywny przyrost tkanek; 3) rozrastanie się kolonii osobników encyklopedia.
 • Co to jest Drzewne Łyko Promienie Definicja przewodzące wodę iniesione poprzez nią substancje wkierunku prostopadłym do osi łodygi albo korzenia. wp.ł.-d. magazynowane są również jak działa.
 • Co to jest Przekwitanie Definicja klimakterium czy jest.
 • Co to jest Rdzeniowe Promienie Definicja międzywęźli łodygi pasma tkanki miękiszowej, kontaktujące rdzeń zokolnicą (perycyklem) i oddzielające od siebie boczne wiązki przewodzące pojęcie.
 • Co to jest Medularne Promienie Definicja promienie rdzeniowe wyjaśnienie.
 • Co to jest Pierwotne Rdzeniowe Promienie Definicja promienie rdzeniowe opis.
 • Co to jest Prostnica Definicja zawiązujących się po sobie na łodydze. P. najczęściej jest stromą helisą, lecz może być również linią prostą informacje.
 • Co to jest Pronukleus Definicja przedjądrze znaczenie.
 • Co to jest Protandria Definicja 1) uzwierząt (organizmów obojnaczych) - poprzednie dojrzewanie komórek rozrodczych męskich niż kobiecych; 2) uroślin przedprątność co znaczy.
 • Co to jest Prosoma Definicja głowotułów pajęczaków (Arachnida krzyżówka.
 • Co to jest Protalium Definicja przedrośle co to jest.
 • Co to jest Protista Definicja na ustalenie organizmów jednokomórkowych zarówno roślinnych, jak izwierzęcych. Dziś niewiele stosowany przeciwieństwo pierwotniaków słownik.
 • Co to jest Protoderma Definicja zewnętrzna warstwa komórek wmerystemach wierzchołkowych korzeni ipędów. Zp. różnicuje się skórka czym jest.
 • Co to jest Proteoliza Definicja wprzewodzie pokarmowym iwewnątrz komórek. P. powodują enzymy zklasy hydrolaz, określane jako enzymy proteolityczne albo peptydazy. Zobacz co oznacza.
 • Co to jest Proterogynia Definicja protogynia tłumaczenie.
 • Co to jest Protistologia Definicja edukacja oorganizmach jednokomórkowych albo pierwotnych; przestarzały przeciwieństwo protozoologii przykłady.
 • Co to jest Protonefrydium Definicja Platyhelminsthes), wstężnic (Nemertini), niektórych obleńców (Nemathelminthes), prymitywnych pierścienic (Annelida) iniektórych larw definicja.
 • Co to jest Protokarionty Definicja prokarionty encyklopedia.
 • Co to jest Protopodit Definicja parapodium jak działa.
 • Co to jest Protomerystem Definicja wierzchołek wzrostu czy jest.
 • Co to jest Protogynia Definicja 1) uobojnaków zwierzęcych - poprzednie dojrzewanie komórek rozrodczych kobiecych niż męskich; 2) uroślin przedsłupność pojęcie.
 • Co to jest Protokooperacja Definicja rodzaj obustronnie korzystnego (jednak niekoniecznego) współżycia dwóch organizmów należących do różnych gatunków wyjaśnienie.
 • Co to jest Protoplazma Definicja żywa materia, wktórej skład wchodzą: cytoplazma ijądro komórkowe, oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną komórkową opis.
 • Co to jest Protozoologia Definicja edukacja o pierwotniakach (Protozoa informacje.
 • Co to jest Protrombina Definicja osocza krwi, konieczne wprocesie krzepnięcia krwi. Pod wpływem tromboplastyny przechodzi w trombinę. P. powstaje w układzie siateczkowo znaczenie.
 • Co to jest Prototrofy Definicja drobnoustroje samodzielnie produkujące substancje konieczne do wzrostu irozwoju, między innymi aminokwasy iwitaminy co znaczy.
 • Co to jest Przednercze Definicja zarodków kręgowców, larw niektórych kręgoustych ipłazów i niektórych ryb. P. zbudowane jest zsegmentalnie otwierających się do jamy ciała krzyżówka.
 • Co to jest Panmiksja Definicja kojarzenie co to jest.
 • Co to jest Przecinkowce Definicja kształt przecinka. Regularnie chorobotwórcze na przykład p. cholery (Vibrio cholerae) wywołuje cholerę azjatycką słownik.
 • Co to jest Przedrośle Definicja mały, plechowaty gametofit paproci jednakozarodnikowych, na jego spodniej, doglebowej stronie rozwijają się rodnie i plemnie czym jest.
 • Co to jest Przedjądrze Definicja 1) haploidalne jądro komórki jajowej (p. kobiece) albo plemnika po wniknięciu do jaja (p. męskie); 2) uroślin - ziarna pyłku co oznacza.
 • Co to jest Pankreozymina Definicja hormony zwierzęce tłumaczenie.
 • Co to jest Serca Przedsionki Definicja serce przykłady.
 • Co to jest Brzuszna Piersiowo Przegroda Definicja przepona definicja.
 • Co to jest Przejściowce Definicja ganoidy kostne encyklopedia.
 • Co to jest przemiana pokoleń u zwierząt Definicja pokolenia rozmnażającego się generatywnie (płciowo) i pokolenia rozmnażającego się wegetatywnie (bezpłciowo). U zwierząt wyróżnia się p.p jak działa.
 • Co to jest Przedtrzonowce Definicja zęby czy jest.
 • Co to jest Przedżołądek Definicja żołądek pojęcie.
 • Co to jest Populacji Przegęszczenie Definicja wstosunku do możliwości zaspokojenia jej potrzeb poprzez dane środowisko. P.p. zawsze skutkuje wniej reakcje niekorzystne wyjaśnienie.
 • Co to jest Ranviera Przewężenie Definicja węzeł Ranviera opis.
 • Co to jest Ametaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie wprost informacje.
 • Co to jest Pęcznienie Definicja koloidalnej, wywołane wchłanianiem wody. Zdarzenie to zachodzi na przykład u nasion wpoczątkowym okresie kiełkowania znaczenie.
 • Co to jest Wprost Przeobrażenie Definicja na w miarę prostych przeobrażeniach. Larwy gatunków zp.w. od osobników dorosłych różnią się tylko nieczynnymi gonadami imniejszymi co znaczy.
 • Co to jest Niezupełne Przeobrażenie Definicja występują tylko larwa iimago. Larwa regularnie jest zewnętrznie podobna do osobnika dorosłego, nie posiada tylko części narządów ijest krzyżówka.
 • Co to jest Zupełne Przeobrażenie Definicja prócz larwy iimago występuje również stadium spoczynkowe zw. poczwarką. Larwa wp.z. jest niepodobna do imago. P.z. występuje między innymi co to jest.
 • Co to jest Holometaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie zupełne słownik.
 • Co to jest Hipermetaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie wielokrotne czym jest.
 • Co to jest Międzykomórkowe Przestwory Definicja zewnętrznymi powierzchniami ścian komórkowych sąsiadujących komórek roślinnych. P.m. są najczęściej wypełnione wodą albo powietrzem co oznacza.
 • Co to jest Genów Przepływ Definicja przekazywanie genów pomiędzy populacjami na drodze migracji ikrzyżowania się osobników tłumaczenie.
 • Co to jest Perynuklearna Przestrzeń Definicja region między dwiema koncentrycznie ułożonymi błonami elementarnymi, które tworzą błonę jądrową przykłady.
 • Co to jest Przepoczwarczenie Definicja mechanizm przekształcania się larwy owada w poczwarkę połączony zwytworzeniem oprzędu, regulowany hormonalnie definicja.
 • Co to jest Przetchlinki Definicja tchawki; 2) otwór wkorku, wypełniony luźną tkanką miękiszową. P. umożliwiają wymianę gazową pomiędzy rośliną aotoczeniem encyklopedia.
 • Co to jest Wolffa Przewód Definicja wzarodkach kręgowców. Występuje udorosłych bezowodniowców, pełniąc jednocześnie usamców większości znich funkcje nasieniowodów jak działa.
 • Co to jest Aferentne Przewodzenie Definicja przewodzenie impulsów nerwowych od receptora do ośrodków kojarzeniowych czy jest.
 • Co to jest Przezmianki Definicja zazwyczaj buławkowate, skrzydła II pary. P. pełnią rolę narządów zmysłowych istymulatorów pracy skrzydeł Ipary. (Ryc. 75 pojęcie.
 • Co to jest Eustachiusza Przewód Definicja środkowego większości kręgowców (Vertebrata), wykorzystywany do wyrównywania ciśnienia powietrza zawartego wuchu środkowym zciśnieniem wyjaśnienie.
 • Co to jest Przychłonka Definicja wypełniający tak zwany przestrzeń przychłonkową znajdującą się pomiędzy błędnikiem błoniastym akostnym. Wskładzie podobna do opis.
 • Co to jest Przyoczka Definicja ocella informacje.
 • Co to jest Przydatki Definicja ciała bezkręgowców. U owadów (Insecta) to są na przykład p. głowowe - czułki czy p. płciowe - pokładełko; u obleńców (Nemathelminthes znaczenie.
 • Co to jest Padlinożercy Definicja nekrofagi co znaczy.
 • Co to jest Przysadka Definicja liść, wktórego kącie wyrasta kwiat krzyżówka.
 • Co to jest Przyjądrze Definicja narząd szczątkowy samców owodniowców, powstały zczęści nielicznych nefronów śródnercza. Zczęści pozostałej powstaje przyczepek najądrza co to jest.
 • Co to jest Mózgowa Przysadka Definicja kręgowców. Produkuje hormony regulujące czynność wydzielniczą innych gruczołów albo działające bezpośrednio na narządy efektorowe iprocesy słownik.
 • Co to jest Przysadki Definicja ruchome wyrostki ciała bezkręgowców czym jest.
 • Co to jest P Iwan Pawłow Definicja trawienia (Nagroda Nobla 1904) iwyższych czynności nerwowych. Badania P. nad odruchami stworzyły podstawę dla rozwoju etologii ipsychiatrii co oznacza.
 • Co to jest Przystosowanie Definicja adaptacja tłumaczenie.
 • Co to jest Przytarczyce Definicja gruczoły przytarczyczne przykłady.
 • Co to jest Pseudogamia Definicja plemnika do komórki jajowej, wwyniku czego dochodzi do pobudzenia jej do rozwoju, lecz nie dochodzi do zlania obu jąder komórek rozrodczych definicja.
 • Co to jest Się Przyzwyczajanie Definicja habituacja encyklopedia.
 • Co to jest Przywykanie Definicja habituacja jak działa.
 • Co to jest Pseudocel Definicja jama ciała dorosłych obleńców wypełniona płynem. P. wywodzi się zpierwotnej jamy ciała. Zobacz także: pseudoceloma czy jest.
 • Co to jest Psammon Definicja organizmów żyjących wnadbrzeżnym, stale wilgotnym piasku jezior, rzek albo mórz. Do p. zalicza się wybrane gatunki bakterii, glonów pojęcie.
 • Co to jest Pseudotkanka Definicja plektenchyma wyjaśnienie.
 • Co to jest Psycholamarkizm Definicja kierunek neolamarkizmu. P. zakłada, że wszelakie powody przemian ewolucyjnych są rezultatem działalności psychicznej organizmu, która ma opis.
 • Co to jest Ptaki Definicja jedynymi, w okolicy nietoperzy, kręgowcami zdolnymi do aktywnego lotu. Niezdolność do lotu niektórych współczesnych p., na przykład strusi informacje.
 • Co to jest Izoelektryczny Punkt Definicja izasadowe, układu koloidalnego albo powierzchni, przy którym średni zgromadzony ładunek jest równy zeru. Na ładunek wypadkowy złożona jest znaczenie.
 • Co to jest Pterozaury Definicja latających, zaliczanych do podgromady Archosauria. P. miały błoniaste skrzydła, podtrzymywane V palcem kończyny przedniej. Ich kości były co znaczy.
 • Co to jest Puryny Definicja aminowych ihydroksylowych, heterocyklicznego węglowodoru aromatycznego. W okolicy pirymidyn p. są macierzystymi cząsteczkami nukleozydów krzyżówka.
 • Co to jest Pylenie Definicja mechanizm uwalniania się pyłku zworków pyłkowych. Najczęściej zachodzi w wyniku pęknięcia ściany pylnika rozdzielającej dwa woreczki pyłkowe co to jest.
 • Co to jest Pustynia Definicja odznaczający się bardzo niską sumą opadów (poniżej 100 mm rocznie), występujący raczej wokolicach podzwrotnikowych słownik.
 • Co to jest Pylniki Definicja kwiat czym jest.
 • Co to jest Pygidium Definicja ciała pierścienic (Annelida). Gdyż na p. pierścienic mieści się odbyt, odcinek ten nazywany jest niekiedy płatem odbytowym; 2) tarcza co oznacza.
 • Co to jest Pygostyl Definicja zrost kręgów ogonowych. U płazów bezogonowych (Anura) issaków (człekokształtnych) podobnie wykształcony odcinek kręgosłupa nazywany jest tłumaczenie.
 • Co to jest Paznokcie Definicja występujące uwyższych naczelnych osłony rogowe grzbietowej części ostatniego członu palców, powstajace zprzekształcenia pazurów przykłady.
 • Co to jest Pazurnice Definicja pratchawce definicja.
 • Co to jest Pajęczynówka Definicja opony mózgowo-rdzeniowe encyklopedia.
 • Co to jest Palearktyka Definicja państwa zwierzęce jak działa.
 • Co to jest Pachyten Definicja mejoza czy jest.
 • Co to jest Pajęczaki Definicja do stawonogów (Arthropoda). Do p. zalicza się między innymi skorpiony (Scorpiones), zaleszczotki (Pseudoscorpiones), pająki (Araneida pojęcie.
 • Co to jest Pamięć Definicja zachowywania, utrwalania iodtwarzania doświadczeń pozyskanych wpoprzednich działaniach i zdolność posługiwania się nimi wprzyszłości. To wyjaśnienie.
 • Co to jest Pasożytnictwo Definicja organizmów, zw. pasożytem i żywicielem. Współżycie tj. korzystne dla pasożyta, z kolei szkodliwe dla żywiciela opis.
 • Co to jest Saviego Pęcherzyki Definicja zamknięte wwyizolowanych pęcherzykach leżących głęboko wskórze (występują na przykład udrętw). Ich funkcja nie jest dostatecznie poznana informacje.
 • Co to jest Roślinne Państwa Definicja geobotanicznej. P.r. wyróżniane są na podstawie różnic wszacie roślinnej ijej składzie gatunkowym. Podzielone są na niższe jednostki znaczenie.
 • Co to jest Parabioza Definicja nerwu poprzez czynnik uszkadzający. P. skutkuje obniżenie (po pewnym czasie nawet zanik) aktywności motorycznej unerwianego poprzez ten co znaczy.
 • Co to jest Narodowy Park Definicja walory przyrodnicze, podlegający całkowitej ochronie. Na terenie p.n. nie prowadzi się żadnej gospodarki albo ogranicza się ją do minimum krzyżówka.
 • Co to jest Korzeniowe Parcie Definicja korzenia rośliny, powiązane zaktywnym pobieraniem wody zgleby iwydzielaniem jej do światła przedmiotów przewodzących drewna. P.k. jest co to jest.
 • Co to jest Krajobrazowy Park Definicja wartościami estetycznymi iprzyrodniczymi, podlegający częściowej ochronie. Ochrona wp.k. bazuje na czuwaniu, by gospodarka człowieka nie słownik.
 • Co to jest Ewolucyjny Paralelizm Definicja spokrewnionych ze sobą grup organizmów, prowadzące do konwergencji, wywołane podobnymi wymogami doboru naturalnego czym jest.
 • Co to jest Parapodium Definicja bezkręgowców, występujący u wieloszczetów (Polychaeta). P. jest umięśnionym wyrostkiem bocznej ściany segmentu iskłada się zczęści co oznacza.
 • Co to jest Parenchyma Definicja luźna tkanka mezodermalna wypełniająca wnętrze ciała płazińców, wstężnic iroztoczy. P. spełnia funkcje odżywcze, wydalnicze iregeneracyjne tłumaczenie.
 • Co to jest Parathormon Definicja hormony zwierzęce przykłady.
 • Co to jest Parwisemia Definicja sperma definicja.
 • Co to jest Pasteryzacja Definicja produktów spożywczych, opracowany poprzez Pasteura L. Wytwór ogrzewany jest poprzez pewien czas do temperatury przekraczającej 60, lecz nie encyklopedia.
 • Co to jest Pasożyt Definicja przestrzennie zinnym organizmem ( żywicielem), żyjący na jego wydatek iprzynoszący mu szkodę. Do p. należą między innymi tasiemce (Cestoda jak działa.
 • Co to jest Pazury Definicja występujące uwielu kręgowców lądowych. P. najlepiej rozwinięte są uniektórych gadów issaków drapieżnych. Przekształconymi p. są paznokcie i czy jest.
 • Co to jest Pełnokostne Definicja ganoidy kostne pojęcie.
 • Co to jest Genu Penetracja Definicja genu, wywołana czynnikami środowiskowymi iwpływem innych genów. Geny ocałkowitej p.g. ujawniają się uwszystkich nosicieli, z kolei geny wyjaśnienie.
 • Co to jest Pektyny Definicja występujące wścianie komórkowej roślin wielocukry opis.
 • Co to jest Perykarp Definicja owoc informacje.
 • Co to jest Pączkowanie Definicja 2) typ rozmnażania bezpłciowego, występujący upierwotniaków, jamochłonów, glonów igrzybów. Organizm potomny powstaje poprzez uwypuklenie znaczenie.
 • Co to jest Moczowy Pęcherz Definicja układ moczopłciowy co znaczy.
 • Co to jest Pestycydy Definicja chemiczne środki ochrony roślin odziałaniu chwasto- ( herbicydy), grzybo- ( fungicydy) iowadobójczym ( insektycydy krzyżówka.
 • Co to jest Peptydazy Definicja rozkład wiązań peptydowych. P. dzieli się na egzopeptydazy (rozkładają wiązania peptydowe na końcach cząsteczki białka) iendopeptydazy co to jest.
 • Co to jest Peryderma Definicja zespół tkanek występujący wprzyrastających na grubość łodygach ikorzeniach. Wskład p. wchodzi fellogen, korek i felloderma słownik.
 • Co to jest Perylimfa Definicja przychłonka czym jest.
 • Co to jest Perycykl Definicja okolnica co oznacza.
 • Co to jest Peroksydazy Definicja zgrupy oksydoreduktaz, katalizujące reakcje zprzeniesieniem dwóch protonów idwóch elektronów; wytworem tych reakcji jest woda utleniona tłumaczenie.
 • Co to jest Peroksysomy Definicja mikrociała przykłady.
 • Co to jest Pepsyna Definicja odpowiedzialny za rozkład wiązań peptydowych przy współdziałaniu kwasu solnego. P. powstaje wśluzówce żołądka jako proenzym (pepsynogen definicja.
 • Co to jest Perystaltyka Definicja ruchy robaczkowe encyklopedia.
 • Co to jest Pestkowiec Definicja owoc jak działa.
 • Co to jest Pestka Definicja owoc czy jest.
 • Co to jest Perysperma Definicja obielmo pojęcie.
 • Co to jest Perystomium Definicja głowowa część ciała większości skąposzczetów (Oligochaeta), powstała ze zrośnięcia prostomium imetastomium zprzednimi segmentami tułowia wyjaśnienie.
 • Co to jest Mózgowy Pęcherzyk Definicja mózg opis.
 • Co to jest Żółciowy Pęcherzyk Definicja woreczek żółciowy informacje.
 • Co to jest Żółtkowy Pęcherzyk Definicja woreczek żółtkowy znaczenie.
 • Co to jest Hisa Pęczek Definicja pęczek przedsionkowo-komorowy; pęczek włókien mięśniowych inerwowych łączących przedsionki ikomory serca ptaków issaków co znaczy.
 • Co to jest Graafa Pęcherzyk Definicja jajniki krzyżówka.
 • Co to jest Pęd Definicja organowców. Najczęściej znajduje się nad ziemią. P. jest zbudowany złodygi iliści, spełnia wszystkie funkcje powiązane zodżywianiem co to jest.
 • Co to jest Pędrak Definicja występująca u chrząszczy zrodziny żukowatych. P. żyją wziemi, butwiejącym drewnie, odżywiają się martwymi częściami roślin. Zobacz także słownik.
 • Co to jest Tętniczy Pień Definicja układ krwionośny czym jest.
 • Co to jest Henlego Pętla Definicja nefron co oznacza.
 • Co to jest Nerwowy Pień Definicja układ nerwowy bezkręgowców tłumaczenie.
 • Co to jest Pępowina Definicja ssaków. Łączy zarodek złożyskiem. Wewnątrz p. biegną dwie tętnice iżyła, dostarczające zarodkowi tlen isubstancje odżywcze, aodbierające przykłady.
 • Co to jest Pień Definicja zdrewniała łodyga roślin drzewiastych, obdarzona zdolnością przyrostu na grubość definicja.
 • Co to jest Pigmentacja Definicja roślinnych izwierzęcych (na przykład wtkance łącznej włóknistej skóry, wnaczyniówce oka), warunkującego zabarwienie tkanek inarządów encyklopedia.
 • Co to jest Balbianiego Pierścienie Definicja chromosomy politeniczne jak działa.
 • Co to jest Pijawki Definicja Annelida), licząca około 500 gatunków. P. zamieszkują wody słodkie iwilgotne lasy tropikalne. Ich ciało jest spłaszczone grzbieto-brzusznie czy jest.
 • Co to jest Ranviera Pierścienie Definicja węzeł Ranviera pojęcie.
 • Co to jest Pierwouste Definicja zarodkowym pragęba funkcjonuje następnie poprzez całe życie jako ostateczny otwór gębowy. P. są na przykład parzydełkowce (Cnidaria wyjaśnienie.
 • Co to jest Wieku Piramida Definicja ianalizy struktury wiekowej populacji. P.w. przedstawia liczebność (bezwzględną albo udział procentowy) poszczególnych klas wiekowych opis.
 • Co to jest Pilidium Definicja wstężnic (Nemertea). P. ma kształt dzwonu zpęczkiem rzęsek na szczycie. Postać dorosła tworzy się wewnątrz larwy idopiero po ostatecznym informacje.
 • Co to jest Pióroskrzelne Definicja reprezentowana poprzez około 20 gatunków. Ciało p. dzieli się na trzy odcinki: tarczkę głowową, kołnierz itułów. Do nasady przedniego znaczenie.
 • Co to jest Plagiotropizm Definicja tropizmy co znaczy.
 • Co to jest Planula Definicja larwaniektórych jamochłonów (Coelenterata). Zbudowana zdwóch typów komórek: ektodermalnych iendodermalnych krzyżówka.
 • Co to jest Biegunowa Plazma Definicja plazma płciowa co to jest.
 • Co to jest Plazmalemmosom Definicja mezosom słownik.
 • Co to jest Lęgowe Plamy Definicja opodwyższonej temperaturze. Rozwijają się wskórze brzucha ptaków wysiadujących jaja, zarówno samic, jak isamców. P.l. ze względów czym jest.
 • Co to jest Plazmogen Definicja plazmid co oznacza.
 • Co to jest Pleura Definicja 1) błona okrywająca opłucną iwyściełająca klatkę piersiową; 2) schitynizowana wnieznacznym stopniu część szkieletu zewnętrznego stawonogów tłumaczenie.
 • Co to jest Plazmodesmy Definicja sąsiadujące ze sobą komórki roślinne, przechodzące poprzez kanaliki ijamki znajdujące się wścianie komórkowej przykłady.
 • Co to jest Plazmogamia Definicja gamet wprocesie zapłodnienia; 2) zanikanie granic błon komórkowych wtkankach albo zespołach komórek, wwyniku którego powstaje syncytium definicja.
 • Co to jest Plazmodium Definicja stanowić ciało organizmu. P. powstaje w wyniku następujących wielokrotnie po sobie podziałach jądra komórkowego (kariokineza), którym nie encyklopedia.
 • Co to jest Plazmoliza Definicja wywołane stratą wody wynikającą zwysuszenia albo osmozy do otaczającego roztworu hipertonicznego. P. umożliwia półprzepuszczalna błona jak działa.
 • Co to jest Huntingtona Pląsawica Definicja choroba ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się nagłymi, mimowolnymi ruchami części ciała czy jest.
 • Co to jest Plejstocen Definicja ery iokresy geologiczne pojęcie.
 • Co to jest Plazmon Definicja wszystkich czynników dziedziczenia znajdujących się na terenie cytoplazmy, a więc tak zwany czynników dziedziczenia pozachromosowego wyjaśnienie.
 • Co to jest Plejotropia Definicja kilku cech, z pozoru nie związanych ze sobą. P. występuje, gdy pierwotny wytwór działania genu uczestniczy bezpośrednio wróżnych procesach opis.
 • Co to jest Plemnia Definicja gametangium informacje.
 • Co to jest Plerocerkoid Definicja pośrednich, żyjąca wdrugim znich (najczęściej jest nim ryba). Rozwija się zprocerkoida. P. ma robakowaty kształt izaopatrzony jest wproste znaczenie.
 • Co to jest Plemniomieszek Definicja spermatofor co znaczy.
 • Co to jest Plemnik Definicja komórka rozrodcza zwierząt wielokomórkowych, zdolna do zapłodnienia komórki jajowej. P. powstają wprocesie spermatogenezy. P. nazywa się krzyżówka.
 • Co to jest Biogenetyczne Prawo Definicja głosząca, iż ontogeneza jest skróconym iprzyspieszonym powtórzeniem filogenezy. Wzwiązku zwystępowaniem wontogenezie rozbieżności co to jest.
 • Co to jest Polimorfizm Definicja kilku form różniących się morfologicznie albo funkcjonalnie. Mechanizmem p. są różnice genetyczne. Wyróżniamy: a) p. wiekowy (organizmy słownik.
 • Co to jest Louis Pasteur Definicja imetodycznych podstaw mikrobiologii iimmunologii. Udowodnił wpływ drobnoustrojów na fermentację. Opracował metodę ochrony produktów przed czym jest.
 • Co to jest Plazmid Definicja wcytoplazmie bakterii iniektórych drożdży. P. jest zdolny do replikacji iprzekazywany drogą dziedziczenia pozachromosomowego. P. łączące co oznacza.
 • Co to jest Precypitacja Definicja cząsteczek antygenu wcząsteczki nierozpuszczalne pod wpływem przeciwciał, zw. precypitynami; 2) wytrącanie; wydzielanie ustalonych związków tłumaczenie.
 • Co to jest Przetrwalniki Definicja warunkach poprzez pierwotne organizmy żywe. Charakteryzują się sporą odpornością na działanie czynników chemicznych ifizycznych przykłady.
 • Co to jest Poroża Definicja Cervidae). Zazwyczaj obserwowane tylko usamców. Ureniferów (karibu) występują także usamic isą nie tylko oznaką kondycji iważnym definicja.
 • Co to jest Płonność Definicja spotykana na przykład whodowlanych, pełnych kwiatach roślin ozdobnych. Regularnie łączy się zzanikiem słupków albo pręcików. Wwarunkach encyklopedia.
 • Co to jest Hemimetaboliczne Przeobrażenie Definicja przeobrażenie niezupełne jak działa.
 • Co to jest Pluteus Definicja wolno pływająca planktoniczna larwa jeżowców (Echinoidea czy jest.
 • Co to jest Pronacja Definicja strona dłoni skierowana jest ku dołowi, akości przedramienia są skrzyżowane. Występuje u naczelnych, które posiadają umiejętność pojęcie.
 • Co to jest Larwy Przenicowanie Definicja uwtóroustych. Bazuje na wykształceniu się nowego otworu gębowego na górnym biegunie gastruli iprzejęciu roli odbytu poprzez pragębę wyjaśnienie.
 • Co to jest Przylistki Definicja uroślin dwuliściennych. P. mogą tworzyć zliśćmi właściwymi pozorne okółki (na przykład uroślin zrodzaju przytulia - Galium). Jeżeli opis.
 • Co to jest Pleopody Definicja skorupiaków, zazwyczaj zredukowane albo wykorzystywane do kopulacji, noszenia jaj czy oddychania, rzadziej do pływania informacje.
 • Co to jest Zarodkowa Plazma Definicja A. Weismanna (powstałej wl. 1883-85) stanowi fizyczne podłoże dziedziczności. P.z., przekazywana za pośrednictwem komórek generatywnych znaczenie.
 • Co to jest Producenci Definicja wytwarzające złożone substancje organiczne (gromadząc wnich energię) zprostych związków nieorganicznych. Zobacz także: produkcja pierwotna co znaczy.
 • Co to jest Płaskie Robaki Płazińce Definicja gromady: wirki (Turbellaria), przywry (Trematoda) i tasiemce (Cestoda). Przywry itasiemce są pasożytami zarówno kręgowców, jak krzyżówka.
 • Co to jest Paleobotanika Definicja edukacja, której obiektem badań są rośliny kopalne, ich budowa iekologia co to jest.
 • Co to jest Plumula Definicja szczytowa część osi zarodka kiełkującego nasienia roślin, zawierająca pączek szczytowy wraz zzawiązkami liści słownik.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Plumula co znaczy paleobotanika krzyżówka płazińce, robaki płaskie co to jest producenci słownik plazma zarodkowa czym jest pleopody co oznacza przylistki. opis.

Co to jest Partenokarpia co znaczy pojemność siedliska krzyżówka płyn nasienny wyjaśnienie.