ludzkie rasy definicja
Co to jest rasy ludzkie. Wyjaśnienie jednostki klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka jest, jak.

Czy przydatne?

Co to jest rasy ludzkie

Co oznacza RASY LUDZKIE: definicja rasy jako jednostki klasyfikacji wewnątrzgatunkowej człowieka jest, jak dotychczas, słabo sprecyzowane. Regularnie podkreśla się, iż r.l. są jednostkami biologicznego podziału społeczeństw. Stąd do cech charakteryzujących r.l. nie należą kryteria pozabiologiczne (język czy poziom rozwoju kulturowego). Zdaniem innych antropologów r.l. powstały właśnie na drodze ewolucji biokulturowej, abiologiczne zróżnicowanie międzypopulacyjne powiązane jest ze zróżnicowaniem rozwoju kulturowego. Znaczna część różnic ma charakter przystosowawczy. Pigmentacja jest silniejsza u populacji zamieszkujących pierwotne, wilgotne obszary tropikalne jako ochrona przed promieniowaniem nadfioletowym ( reguła Glogera). Wystające części ciała są mniejsze wpopulacjach narażonych na niskie temperatury, dzięki czemu minimalizuje się liczba wypromieniowanego ciepła ( reguła Allena). Rasy zamieszkujące strefy klimatu chłodnego cechuje najczęściej większa masa ciała ( reguła Bergmana). Dyskusja na temat zmienności człowieka nie została ostatecznie zakończona

Czym jest rasy ludzkie znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Różnicowanie Jądrowe:
Słownik różnicowanie jąder rasy ludzkie.
Co znaczy Rekultywacja:
Słownik przywracanie poprzez człowieka walorów przyrodniczych terenom zniszczonym poprzez działalność przemysłową rasy ludzkie.
Co znaczy Radiomimetyczne Substancje:
Słownik antymiotyki (inhibitory podziałów komórkowych) powodujące uszkodzenia chromosomów; wpływają na profazę iinterfazę mitozy rasy ludzkie.
Co znaczy Rozblaszkowanie:
Słownik delaminacja rasy ludzkie.
Co znaczy REM:
Słownik sen rasy ludzkie.
  • Dodano:
  • Autor: