receptory definicja
Co to jest receptory. Wyjaśnienie narządy zdolne do odbierania zmian wotoczeniu (bodźców.

Czy przydatne?

Co to jest receptory

Co oznacza RECEPTORY: komórki albo narządy zdolne do odbierania zmian wotoczeniu (bodźców). Zazwyczaj komórki te połączone są zzakończeniami nerwowymi łuków odruchowych. R. są również narządy, na przykład oko iucho. Wyróżnia się: eksteroreceptory, a więc r. czucia zewnętrznego ( na przykład reoreceptory - ciałka zmysłowe ryb, tak zwany neuromasty, które wraz zchroniącymi je kanałami tworzą mechanizm narządów linii nabocznej, występującej uryb iniektórych płazów, ( na przykład u Xenopus laevis - rejestrujące ruch wody i poruszające się wniej obiekty, ich rozmiary, prędkość ikierunek ruchu). Do eksteroreceptorów zalicza się również r. ciepła, dotyku itp; interoreceptory, a więc r. odbierające zmiany wewnątrz organizmu, ( na przykład sploty nerwowe wścianach jelita, wrażliwe na wypełnienie treścią, czy proprioreceptory - narządy zmysłów informujące organizm ostopniu napięcia mięśni iścięgien; chemoreceptory, a więc r. wrażliwe na substancje chemiczne: ( na przykład kubki smakowe kręgowców, czy także r. wścianie aorty, wrażliwe na zmiany stężenia dwutlenku węgla wkrwi ijej pH; r. hormonalne, a więc r.mieszczące się wkomórkach docelowych, wrażliwych na działanie danego hormonu

Czym jest receptory znaczenie w Słownik biologia R .

Co znaczy Roztwór Hipertoniczny:
Słownik ciśnieniu osmotycznym niż ciśnienie osmotyczne soku komórkowego. Jeśli komórka zostanie umieszczona wr.h., wówczas woda przenika poprzez błonę półprzepuszczalną zkomórki do r.h. Zobacz także: roztwór receptory.
Co znaczy Rewir:
Słownik areał osobniczy receptory.
Co znaczy Restytucja:
Słownik przyrodzie gatunku zagrożonego wymarciem. R. bazuje na czasowej hodowli zamkniętej, anastępnie, po powstaniu populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania, wprowadzenia jej do odpowiedniego receptory.
Co znaczy Rozwój Prosty:
Słownik przeobrażenie wprost receptory.
Co znaczy Różnowiciowce:
Słownik należąca do chryzofitów (Chryzophyta), obejmująca około 500 gatunków (w większości jednokomórkowych; planktonowych albo osiadłych), zamieszkujących wody słodkie isłone. Spotyka się również formy receptory.
  • Dodano:
  • Autor: